Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2018-12
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL PAVEDIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS IR DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-411
DĖL VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ, PERIODINIŲ IR SĄLYGINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-12-13
TSP-412
DĖL nekilnojamųjų daiktų, esančių šAKIUOSE, S. BANAIČIO G. 6-37 ir DRAUGYSTĖS TAKE 3-44, šakių rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo
2018-12-13
TSP-413
DĖL INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBAI RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ
2018-12-13
TSP-414
DĖL ŠAKIŲ rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir ŠAKIŲ rajono savivaldybės vietinės reikšmės gatvių sąrašo PATVIRTINIMO
2018-12-13
TSP-415
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-153 ,,DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2016–2018 METŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-416
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-7 „DĖL PROJEKTO „LUKŠIŲ GYVENAMOSIOS VIETOVĖS ATNAUJINIMAS“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-417
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-299 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŽVIRGŽDAIČIŲ atnaujinimas ir plėtra“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-418
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „lekėčių atnaujinimas ir plėtra“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-419
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GRIŠKABŪDŽIO atnaujinimas ir plėtra“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-420
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-167 „DĖL PROJEKTO „GELGAUDIŠKIO GYVENAMOSIOS VIETOVĖS ATNAUJINIMAS“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-421
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-236 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMAS TERITORIJOJE TARP V. KUDIRKOS IR KĘSTUČIO GATVIŲ ŠAKIUOSE“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-422
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-423
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS, ĮGYVENDINIMAS ŠAKIŲ RAJONE“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-424
DĖL TURTO PERDAVIMO
2018-12-13
TSP-425
DĖL TURTO PERDAVIMO
2018-12-13
TSP-426
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (ŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 2019-2021 METŲ PERSPEKTYVINIŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
2018-12-13
TSP-427
DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTE IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO PASIRAŠYTI KETINIMŲ PROTOKOLĄ
2018-12-13
TSP-428
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR.T-281 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-429
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-41 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-430
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-42 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-431
DĖL TURTO NURAŠYMO
2018-12-13
TSP-432
DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJAI
2018-12-13
TSP-433
DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2018-12-13
TSP-434
DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRU NUTRAUKIMO
2018-12-13
TSP-435
DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRU NUTRAUKIMO
2018-12-13
TSP-436
DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJA NUTRAUKIMO
2018-12-13
TSP-437
DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU LABDAROS IR PARAMOS FONDU LABDAROS FONDU LEKĖČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2018-12-13
TSP-438
DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS KAUNO TERITORINE VALDYBA NUTRAUKIMO
2018-12-13
TSP-439
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-108 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, PALUOBIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-440
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-377 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-441
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-114 „DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, JOGINIŠKIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI KRIŪKŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-442
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 21 D. SPRENDIMO NR. T-314 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, PALUOBIŲ KAIME, BAŽNYČIOS G. 7, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-443
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, ESANČIŲ LEKĖČIŲ MSTL., DRAUGYSTĖS G. 45, PERDAVIMO LABDAROS IR PARAMOS FONDUI LABDAROS FONDUI LEKĖČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2018-12-13
TSP-444
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ MSTL., P. VAIČAIČIO G. 36, PERDAVIMO ASOCIACIJAI SINTAUTŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2018-12-13
TSP-445
DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2018-12-13
TSP-446
DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2018-12-13
TSP-447
DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJAI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2018-12-13
TSP-448
DĖL DARBO SUTARTIES SU ARŪNU ŠALNAIČIU NUTRAUKIMO
2018-12-13
TSP-449
DĖL DARBO SUTARTIES SU NIJOLE ŠAPOLIENE NUTRAUKIMO
2018-12-13
TSP-450
DĖL DARBO SUTARTIES SU DANA KRIAUČIŪNIENE NUTRAUKIMO
2018-12-13
TSP-451
DĖL SKYRIMO Į ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
2018-12-13
TSP-452
DĖL SKYRIMO Į ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
2018-12-13
TSP-453
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-364 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-12-13
TSP-454
DĖL LIETUVOS HIMNO IR JUOZO LINGIO METŲ PASKELBIMO
2018-12-13
TSP-455
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
2018-12-13
TSP-456
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
2018-12-13
TSP-457
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
2018-12-13
TSP-458
DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS OPERATORIAUS ATRANKAI NUOMOS PAGRINDAIS
2018-12-17
TSP-459
DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA GRIŠKABŪDŽIO BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2018-12-17
TSP-460
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO MSTL., A. SKELČIO G. 1, PERDAVIMO ASOCIACIJAI GRIŠKABŪDŽIO BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2018-12-17
TSP-461
DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA LUKŠIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2018-12-17
TSP-462
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ MSTL., EŽERO G. 3A, PERDAVIMO ASOCIACIJAI LUKŠIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2018-12-17
TSP-463