Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
GYVENTOJŲ DĖMESIUI (DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ IR PASTATŲ ADRESŲ PAKEITIMO)
2021-10-15

Vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 18.7 ir 38 punktais  informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracija numato pakeisti Šakių r. sav., Sintautų sen., Santakų k., esančių žemės sklypų ir pastatų adresus pagal žemiau pridedamą Šakių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą. Sprendimas priimamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų po informacijos apie numatomus pakeisti adresus paskelbimo gyventojams

PRIDEDAMA. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas ir priedas