Lietuvių kalba English
Lengvai suprantama kalba Gestų kalba
DĖL INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO
2023-09-01

Šakių rajono savivaldybės administracija primena, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas, privalo užtikrinti, kad jų nuotekos būtų tvarkomos bei apskaitomos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei reikalavimais:

 – gyventojai, turintys nuotekų kaupimo rezervuarus (išgriebimo duobes), turi turėti apmokėjimą už sukauptų nuotekų transportavimą patvirtinančius dokumentus arba viešąją sutartį su geriamojo vandens tiekėju, arba sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu;

gyventojai, turintys individualius nuotekų valymo įrenginius (toliau  – INVĮ), kai savininkas yra vienas fizinis asmuo (pvz. vienbučio gyvenamojo namo valymo įrenginiai), turi turėti įrenginių tiekėjo arba projektuotojo pažymą apie jam suteiktas žinias (kvalifikaciją), reikalingas įrenginio eksploatacijai, ir eksploatacijos tvarkos aprašo (taisykles ar pan.) arba  sutartį su individualiųjų nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginių priežiūrą vykdančiu asmeniu. Įrenginiai privalo būti sertifikuoti, turėti CE ženklinimą bei atitikties (eksploatacinių savybių) deklaraciją.

 Primename gyventojams, kad Šakių rajono savivaldybėje patvirtintas Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašas, kuriuo numatyta galimybė gyventojams gauti kompensaciją už įsirengtus INVĮ. Už baigtų INVĮ įrengimą gyventojams kompensuojama:

- 100 procentų  INVĮ projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 400 (keturi šimtai) eurų, kai privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą Aprašo 12.5 punkte nurodytais atvejais;

- 50 procentų INVĮ įsigijimo bei įrengimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1000 (vienas tūkstantis) eurų.

Įspėjame, kad nevalytas nuotekas išleisti į aplinką ar drenažo sistemas draudžiama. Administracinių nusižengimų kodeksas 246 str. 2 d. numato „Nuotekų išleidimas į aplinką be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus šis leidimas yra reikalingas, nuotekų išleidimas į drenažo sistemas užtraukia baudą asmenims nuo 120,00 Eur iki 580,00 Eur.

Taip pat norime Jus informuoti, kad artimiausiu metu planuojama organizuoti patikrinimus pas gyventojus įvertinant ar yra laikomasi nustatytų teisės aktų reikalavimų dėl individualių nuotekų tvarkymo.