Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL 2020-2021 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS
2021-05-03

 

Šakių rajono savivaldybės administracija informuoja rajono gyventojus, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 punktais, šilumos vartotojai, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų bei turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, gali pasirinkti kitą šildymo sezono pradžią ar pabaigą, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga. Apie tokį savo sprendimą šilumos vartotojai privalo pranešti šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.     

Atsižvelgiant į šias nuostatas, informuojame, kad norint pratęsti pastato šildymą, gyventojai tiesiogiai kreipiasi į UAB „Šakių šilumos tinklai“ ir suderina kitą šildymo sezono pabaigos datą.