Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL BENDRAVIMO SU LOBISTAIS REKOMENDACIJŲ
2020-01-14

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, siekdama kuo didesnės informacijos apie lobistinę veiklą skaidos ir teikdama pagalbą atpažįstant lobistinę veiklą (teisėtą ir neteisėtą) bei sprendžiant, kokių veiksmų imtis ir kaip elgtis, jeigu Jums siekiama daryti įtaką, parengė etiško elgesio rekomendacijas bendraujant su lobistais ir rekomenduoja jų laikytis atliekant tarnybines pareigas. Lobistinės veiklos reglamentavimu siekiama įteisinti kuo didesnį lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, kartu padėti sprendimus priimantiems asmenims, kad jie nevengtų domėtis suinteresuotųjų šalių nuomonėmis žinodami, kad lobistinę veikla vykdantys asmenys veikia teisėtai ir už savo veiklą atsiskaito visuomenei.

Rekomendacijos „Kaip bendrauti su lobistais“