Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL ĮSTAIGŲ PASTATŲ ŠILDYMO
2021-09-28

Rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Grincevičius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ 61, 63, 65 ir 66 punktais, Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr.T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, 24 punktu nustatė, kad Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių formalųjį ir neformalųjį ugdymą, bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai savarankiškai priima sprendimus dėl įstaigų pastatų šildymo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, o gaunantys centralizuotą šilumos tiekimą derina su UAB „Šakių šilumos tinklai“.