Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL KARANTINO METU KONKURSŲ IR ATRANKŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS VYKDYMO IR ORGANIZAVIMO
2020-04-06

2020 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuotame pasitarime buvo aptarti klausimai, susiję su Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VTD) organizuojamų centralizuotų konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas (toliau – konkursai ir atrankos) tolimesniu organizavimu ir vykdymu karantino laikotarpiu.

Pažymima, kad karantino laikotarpiu konkursai ir atrankos vykdomi tik nuotoliniu būdu pagal VTD 2020 m. kovo 25 d. direktoriaus įsakymu Nr. 27 – 21 „Dėl pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nauja nuotolinių konkursų ir atrankų vykdymo tvarka) patvirtintą konkursų ir atrankų vykdymo tvarką.

VTD 2020 m. kovo 27 d. raštu Nr. 27D-780 kreipėsi į 165 valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas (toliau – įstaigos) (VTD pateikusias prašymus organizuoti konkursus ir atrankas) su prašymu pateikti ir patikslinti informaciją apie šiai dienai prioritetinius jų konkursus ir atrankas. Apklausa skirta surinkti informaciją, reikalingą efektyviam paskelbtų konkursų ir atrankų įgyvendinimo planavimui bei vykdymui karantino laikotarpiu.

VTD jau nuo š. m. kovo 27 d. pagal Naują nuotolinių konkursų ir atrankų vykdymo tvarką vykdo nuotoliniu būdu konkursus ir atrankas ir siekia toliau nuosekliai pagal turimas galimybes didinti konkursų ir atrankų vykdymą nuotoliniu būdu.

Pagal pakeistą Naują nuotolinių konkursų ir atrankų vykdymo tvarką bendravimas pretendentų vertinimo komisijos metu su pretendentais, kurie prisijungia iš savo vietų, užima tam tikrą laiką. Įstaigų

įgalioti komisijos nariai prisijungia ir dirba iš savo darbo vietų Įstaigose. Dėl konkursų į seniūnų pareigas  bus derinama su kiekviena įstaiga papildomai ir atskirai.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir siekiant didinti konkursų ir atrankų vykdomų nuotoliniu būdu skaičių VTD sudaromų savaitinių konkursų ir atrankų grafikai laike (konkurso ir (ar) atrankos pradžia – pabaiga) gali patekti ir po įprasto normalaus Įstaigose darbo laiko.

Iškilus konkretiems klausimams dėl konkursų ir atrankų organizavimo karantino laikotarpiu arba rašte pateiktos informacijos prašome kreiptis į VTD direktorių Gediminą Miškinį mob. 8 668 42329.

 

 

Valstybės tarnybos departamento informacija