Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL PERSPĖJIMO SISTEMOS SIRENOMIS PATIKRINIMO
2018-10-17

 Vadovaudamiesi Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2018 m. spalio 5 d. raštu Nr. V1 – 443 „Dėl perspėjimo sistemos patikrinimo“ informuojame, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2018 m. spalio 17 d. organizuoja perspėjimo sistemos patikrinimą įjungiant centralizuoto valdymo elektros sirenas. Patikrinimo metu Lietuvoje 11 val. 52 min., visam 3 min. darbo ciklui, bus įjungiamos elektros sirenos ir siunčiami trumpieji perspėjimo pranešimai per gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešojo judriojo telefono ryšių paslaugų tiekėjų tinklus, sistemą (toliau - GPIS). 11 val. 55 min. per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją pateikiama informacija gyventojams, Marijampolės apskrityje informacija bus skelbiama ir per regioninę radijo stotį „Kapsai”.

 Prašome iš anksto informuoti savivaldybės seniūnijų gyventojus apie vykdomą patikrinimą. Be to, informuokite gyventojus apie perspėjimo trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus panaudojimą patikrinimo metu ir rekomenduokite nustatyti savo mobiliuosius telefonus perspėjimo pranešimų priėmimui. Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą pateikta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje adresu www.gpis.vr)gt.lt.

 

 

 

Parengė Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas Egidijus Peleckis