Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ (SAULĖS) ENERGETIKOS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO
2022-06-30

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 20 straipsnio 4 dalimi, 21 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 30 straipsnio 2 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl  teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 16.2 ir 17 p., i n f o r m u o j a  m e dėl UAB „Evecon“ iniciatyvos rengti inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, saulės elektrinių statybai ir planavimo tikslų.

 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (pridedama) ir siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima 10 darbo dienų nuo 2022-07-01 dienos Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu Bažnyčios g.4, Šakiai, el.p. [email protected].

 

Pridedama:

Sprendimo projektas dėl atsinaujinančių išteklių (saulės) energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo ir planavimo tikslų įgyvendinimo

Įsakymas dėl pritarimo iniciatyvai rengti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planą

Situacijos schema