Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS ŽEMOSIOS PANEMUNĖS DVARO SODYBOS FRAGMENTŲ (U.K.594) ) INDIVIDUALUS APSAUGOS REGLAMENTAS
2022-08-17

Informuojame, kad parengti  Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentų (u.k.594), Šakių rajono sav., Kriūkų sen., Žemosios Panemunės mstl., Kalno g.5, bei kompleksinių dalių Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentų rūmų (u.k.38851), Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentų svirno (u.k.38854), Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentų pastato (u.k.38855), Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentų ūkinio pastato (u.k.38856) individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai registruoti Kultūros vertybių registre. Prašome vadovaujantis individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014-12-18 įsakymu Nr.ĮV-974 „Dėl kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punktu, apie tai paskelbti savivaldybės svetainėje. Minėtų objektų duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search