Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
KEIČIAMA ŠAKIŲ MIESTO VVG VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA
2021-03-29

 

Šakių miesto vietos veiklos grupė, 2021 m. kovo 26 d. narių visuotinio susirinkimo  nutarimu, inicijuoja Šakių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos keitimą. Keitimas susijęs su VRM   priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimu, priemonei skiriant papildomai 1,7 mln. eurų ES lėšų, rezerviniams vietos plėtros projektams, skirtiems kovai su COVID-19 pandemijos pasekmėmis, finansuoti.   Šakių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos keitimo projektas numato finansuoti papildomus 3 projektus, esančius rezervinių projektų sąrašuose. 

Kviečiame susipažinti su keičiamos strategijos projektu ir teikti pasiūlymus Šakių miesto vietos veiklos grupei el. paštu sakiumiestovvg@gmail.com, telefonu (8 345) 51090. 

Strategijos keitimo projektas