Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
KVIEČIAME DALYVAUTI PARTNERIŲ ATRANKOJE (PRATĘSTA IKI 2020-03-03)
2020-03-03

Šakių rajono savivaldybės administracija kviečia  dalyvauti  projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Marijampolės regione“ partnerių atrankoje. Partnerių atranka bus vykdoma vadovaujantis projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Marijampolės regione“ partnerių atrankos tvarkos aprašu.

Pasirašyta popierinė paraiška su priedais teikiama užklijuotame voke su užrašu „ProjektoBendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Marijampolės regione“ partnerių atrankai“, Šakių rajono savivaldybės administracijos priimamajame, adresu:  Bažnyčios g. 4, Šakiai. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu. Paraiška turi būti pateikta iki 2020-03-03 (imtinai), 17 val.

Elektroniniu paštu, faksu ar kitu, nei nurodyta, adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Kilus klausimams, kreiptis į Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Mildą Savukaitienę (tel. 8345 66150, el. p. milda.savukaitiene@sakiai.lt).

Projekto partnerio atrankos aprašas. Paraiška.