Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SCHEMOMIS
2022-05-17

Informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 23 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 62 straipsniu rengiasi nustatyti Šakių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-12 „Dėl rajono savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos paveldo objekto statuso gamtos objektams suteikimo“ (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintų savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų teritorijas ir jų buferines apsaugos zonas:

  1. Gelgaudiškio ąžuolui Nr. 3, augančiam žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-1760-3819 (Gelgaudiškio seniūnija);
  2. Obeliškių skroblui Nr. 2, augančiam žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-1757-7974 (Plokščių seniūnija);
  3. Obeliškių skroblui Nr. 3, augančiam žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-1757-7974 (Plokščių seniūnija);
  4. Obeliškių ąžuolui Nr. 3, augančiam žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-1757-7974 (Plokščių seniūnija);
  5. Voniškių uosiui Nr. 1, augančiam žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-1757-7974 (Plokščių seniūnija).

Gamtos paveldo objektų teritorijoms ir jų buferinėms apsaugos zonoms bus taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 5 skyriaus II ir III skirsniuose numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Gamtos paveldo objektų teritorijose ir jų buferinėse apsaugos zonose veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, Gamtos paveldo objektų nuostatai.

Kviečiame susipažinti su rengiamomis savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų  teritorijų ir jų buferinių apsaugos zonų schemomis www.sakiai.lt/Aplinkos apsauga/Želdynų ir želdinių apsauga/Savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų teritorijų ir jų buferinių apsaugos zonų schemos.

Jeigu turite klausimų dėl savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų schemų, kreipkitės į Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę Kristina Juodvalkienę (tel. (8 345) 66136, el. p. [email protected]).