Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
KVIEČIAME TEIKTI SIŪLYMUS RENGIAMAM ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANUI
2021-10-18

            Šakių rajono savivaldybės administracija rengia Šakių rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų planą. Kviečiame Savivaldybės gyventojus bei socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas bei kitas organizacijas) teikti siūlymus rengiamam 2022 metų socialinių paslaugų planui.

            Organizacijas ir įstaigas, kurios teikia ar numato teikti socialines paslaugas Šakių rajono savivaldybės gyventojams, prašome pateikti duomenis apie 2022 metais numatomas teikti socialines paslaugas, nurodant:

  • bendrą informaciją apie įstaigą (organizaciją) (kada įkurta, narių skaičių, rekvizitus ir pan.);
  • teikiamų 2021 m. ir / ar 2022 m. numatomų teikti socialinių paslaugų rūšis pagal Socialinių paslaugų katalogą;
  • tikslines socialinių paslaugų gavėjų grupes, paslaugų gavėjų (išskiriant vietų ir  maksimalų lankytojų skaičių per dieną) ir darbuotojų skaičių  (detalizuojant socialinių darbuotojų ir darbuotojų padėjėjų skaičių);
  • trumpą numatomos veiklos aprašymą ir finansavimo šaltinius;
  • laukiamus rezultatus.

Pasiūlymus iki š. m. gruodžio 10 d.  prašome siųsti el. paštu virginija.ratkeviciene@sakiai.lt Telefonas pasiteirauti (8 345) 66 106.