Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DVIEJOSE MAUDYKLOSE MAUDYTIS NEREKOMENDUOJAMA
2020-07-08

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras liepos 2 dieną užsakė ištirti šešias Šakių rajono maudyklas – Nemuno upę ties Gelgaudiškiu, Šešupės upę ties Kudirkos Naumiesčiu, Ritinių, Valiulių bei Lukšių tvenkinius ir Šakių miesto ežerą.

Įvertinus gautus maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, informuojame, kad dviejose tirtose maudyklose vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ mikrobiologinius parametrus. Nemune ties Gelgaudiškiu viršyti žarninių lazdelių bei žarninių enterokokų, Šešupės upėje ties Kudirkos Naumiesčiu viršyti žarninių enterokokų parametrai.

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rekomenduoja gyventojams nesimaudyti nurodytose maudyklose iki kol bus gauti pakartotiniai vandens tyrimai, kurie bus atlikti šių metų liepos 16 d. Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje.

Visuomenės sveikatos centro informacija