Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
NAMŲ ŪKIUOSE SUSIDARIUSIŲ ASBESTO ATLIEKŲ TVARKYMAS ŠAKIŲ RAJONE
2022-06-21

Šakių rajono savivaldybės administracija 2021 m. lapkričio mėn. pateikė Aplinkos projektų valdymo agentūrai paraišką „Namų ūkiuose susidariusio asbestinio šiferio surinkimas pavažiavimo būdu, transportavimas bei saugus šalinimas regioniniame sąvartyne“ dotacijai gauti. Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. T1-152 iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų buvo skirta 30 700,24 Eur dotacija šioms atliekoms sutvarkyti.

 

Projekto įgyvendinimo metu siekiama iš Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančių namų ūkių surinkti asbesto turinčias atliekas ir saugiai jas sutvarkyti, taip kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. Asbestinės atliekos iš atliekų turėtojų bus saugiai surinktos ir nuvežtos į regioninius atliekų sąvartynus šalinimui. Tokiu būdu bus gerinama rajono savivaldybės ekologinė būklė ir sumažės galima tarša pavojingomis asbesto atliekomis.

 

Atsižvelgiant į tai, kad gyventojai buvo kviečiami registruotis dėl nemokamo šių atliekų išvežimo dar 2021 m. pabaigoje, prieš teikiant paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai,  preliminarus namų ūkių sąrašas iš kurių bus surenkamos asbestinės atliekos jau sudarytas, tačiau, rajono savivaldybė, įvertinusi didelį šių paslaugų poreikį, papildomai 2022 metų biudžete nusimatė lėšas šių atliekų šalinimui, todėl gyventojai kviečiami registruotis savo seniūnijose dėl šių atliekų išvežimo.

 

Planuojama, kad paslaugų teikėjas viešojo konkurso būdu bus atrinktas 2022 m. liepos mėnesį.