Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
PADIDĖJO ORO TERŠALŲ KONCENTRACIJA
2021-02-22

Aplinkos apsaugos agentūros oro kokybės verrtinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Bernatonis informavo, kad vasario 22-23 d. vyraus nepalankios meteorologinės sąlygos aplinkos oro teršalų sklaidai. Visoje šalies teritorijoje teršalų koncentracijos nuosekliai didėja nuo sekmadienio (vasario 21 d.) dėl taršios oro masės pernašos iš pietų. Aukštos koncentracijos (pvz., KD2,5; NO2) gali išsilaikyti kelias šios savaitės dienas. Didelė tikimybė, kad kietųjų dalelių KD10 24 val. ribinė vertė miestuose bus viršyta (aukštos koncentracijos bus pasiektos šiandien vakare – prieš vidurnaktį). Nerekomenduojame vėdinti gyvenamųjų vidaus patalpų vėlyvo vakaro valandomis.