Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
PAKEISTAS MINISTRO SPRENDIMAS
2020-05-20

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Aurelijus Veryga 2020 m. gegužės 19 d. pakeitė 2020 m. balandžio 15 d. sprendimą Nr. V-876 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms“ ir 1.8 papunktį išdėsto taip;

„1.8. Parduotuvėse užtikrinti pardavėjų darbą kas antroje kasoje, jei tarp jų neišlaikomas mažiausiai 2 m atstumas. Jei tarp kasų įrengiamos ne žemesnės nei 140 cm aukščio pertvaros, atskiriančios tiek darbuotojus, tiek eilėje laukiančius pirkėjus, atstumas tarp jų gali būti mažesnis nei 2 m.“