Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
PARENGTAS ŠAKIŲ SANDĖLIO (UNIKALUS KODAS NEKILNOJAMŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 30818) INDIVIDUALUS APSAUGOS REGLAMENTAS
2020-12-16

Informuojame, kad 2020 m. spalio  28 d. buvo parengtas Šakių sandėlio (unikalus kodas Nekilnojamų kultūros vertybių registre 30818 ) Individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas; Nr: IRAS-9.

Daugiau informacijos: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search, .

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014-12-18 įsakymas Nr.ĮV974 „Dėl kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.