Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
PIRMASIS NAUJAI IŠRINKTOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS
2019-04-24

12.00 val. Šv. Mišios Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

13.00 val. gėlių padėjimas prie V. Kudirkos paminklo.

13.30 val. savivaldybės posėdžių salėje prisieks savivaldybės tarybos nariai ir savivaldybės tarybos narys-meras.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Ilonos Šeflerienės atleidimo iš Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigų.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir jų narių skaičiaus nustatymo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo.
 5. Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą delegavimo.
 6. Dėl atstovo delegavimo į Regiono plėtros tarybą.
 7. Dėl Dainiaus Grincevičiaus atleidimo iš Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.
  • Vieši pareiškimai.

 

[@footeris]