Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
PRATĘSTAS PRAŠYMŲ PRIĖMIMO TERMINAS
2019-01-09

Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius informuoja,  kad pratęstas prašymų dėl paramos maisto produktais  iš  Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) priėmimo terminas. Asmenys prašymus seniūnijose gali pateikti iki vasario 1 d. EPLSAF paramą gali gauti šeima (asmuo), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (arba vienam gyvenančiam asmeniui) neviršija 1,5 VRP dydžio (183,00 Eur), išimties atvejais – 2,2 VRP (268,40 Eur).

Asmenims parama maisto produktais ir higienos priemonėmis išimties atvejais, įvertinus buities ir gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, gali būti skiriama:

  1. šeimoms (asmenims), auginančioms vaikus;
  2. neįgaliems asmenims;
  3. pensinį amžių sukakusiems asmenims;
  4. esant sunkiai materialinei padėčiai (sunki bendrai gyvenančio asmens liga, nelaimingas atsitikimas, gaisras, stichinė nelaimė ir kiti nenumatyti atvejai).

Vadovaujantis labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ bendradarbiavimo sutartimi, asmenys, kurie 2 kartus iš eilės neatsiima maisto produktų, išbraukiami iš paramos gavėjų sąrašų ir dėl paramos maisto produktais turi kreiptis iš naujo.

 

 

Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja Rima Valaitienė

 

[@footeris]