Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
RAJONO GYVENTOJAI KVIEČIAMI DALYVAUTI APKLAUSOJE
2021-02-23
Vilniaus universiteto mokslininkai, atsižvelgdami į platų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimą Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, bei į tai, kad netoli Lietuvos sienos pradėjo veikti Astravo atominė elektrinė, atlieka suaugusių Lietuvos gyventojų žinių apie jonizuojančiąją spinduliuotę bei požiūrio į dėl jos taikymo kylančią riziką sveikatai tyrimą. Šio tyrimo metu, vykdant anoniminę apklausą, siekiama apklausti visų Lietuvos savivaldybių suaugusius gyventojus. Tyrimo metu surinkti duomenys leis įvertinti su radiacine sauga susijusių žinių bei požiūrio netolygumus įvairiose Lietuvos gyventojų grupėse bei tikslingiau planuoti veiksmus, siekiant išvengti žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Tyrimas yra suderintas su Vilniaus regioniniu biomedicininių tyrimų etikos komitetu.
Rajono gyventojai kviečiami dalyvauti mokslininkų atliekamame tyrime. Apklausai užpildyti turėtų pakakti 15 minučių. Ją rasite šiuo adresu:https://forms.gle/y723JCueCd3PkPmRA.