Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAI BUS TIRIAMI DĖL COVID-19
2020-09-04

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Grincevičius 2020 m. rugsėjo 4 d. pasirašė įsakymą Nr. AT-746 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tyrimų dėl COVID-19 organizavimo“.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. V-1933 „Dėl greitųjų testų naudojimo švietimo įstaigų darbuotojų ištyrimui“, jis patvirtino Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tyrimų dėl COVID-19 organizavimo tvarkos aprašą ir pavedė Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui vykdyti Tvarkos aprašo 4, 5 ir 7 punktų reikalavimus; Šakių rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pavesta atlikti švietimo įstaigų darbuotojų ištyrimą greitaisiais serologiniais testais, vadovaujantis Tvarkos aprašu.

 

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

                                                                                                  I SKYRIUS

                                                                                  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tyrimų dėl COVID-19 organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų testavimo tvarką.
 2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.
 3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. V-1933 ,,Dėl greitųjų testų naudojimo švietimo įstaigų darbuotojų ištyrimui“.

 

                                                                                              II SKYRIUS

                               DARBUOTOJŲ, NORINČIŲ IŠSITIRTI GREITAISIAIS TESTAIS COVID-19 LIGAI DIAGNOZUOTI, SĄRAŠŲ SUDARYMO TVARKA

 

 1. Švietimo įstaigų darbuotojai informuojami apie švietimo įstaigų darbuotojų tyrimo greitaisiais testais organizavimo tvarką.
 2. Švietimo įstaigoms išsiunčiama užklausimas dėl darbuotojų, norinčių išsitirti dėl COVID-19 ligos.
 3. Švietimo įstaigų vadovai organizuoja norinčių išsitirti darbuotojų sąrašų sudarymą ir pateikimą Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui. Sąrašuose turi būti nurodyta pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios paslaugomis darbuotojas naudojasi.
 4. Gavus norinčių išsitirti dėl COVID-19 švietimo įstaigų darbuotojų sąrašus, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms išdalinamas preliminariai numatomas greitųjų testų skaičius.

 

                                                                                              III SKYRIUS

                                                  ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ TYRIMO GREITAISIAIS TESTAIS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

      8.Asmens sveikatos priežiūros įstaigos užtikrina:

8.1.  patalpą greitiesiems testams atlikti;

8.2. testavimą atliekančiam asmens sveikatos priežiūros specialistui asmenines apsaugos priemones, nenuplaunamą žymeklį, popieriaus lapelių;

8.3. kad į patalpą įleidžiami asmenys dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), tarp asmenų užtikrinamas bent 1 metro saugus atstumas;

 1. Ištyrimas atliekamas greitaisiais serologiniais testais ,,AMP Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM”;
 2. Asmeniui duodamas popieriaus lapelis su užrašytu numeriu ir išpakuotas greitasis testas, ant kurio užrašytas tas pats numeris;
 3. Komandos narys, priėjęs prie tiriamojo asmens, įduria į pirštą ir pipete užlašina kraujo ant testo ir ant kraujo lašo užlašina specialų skiediklį. Keičia pirštines arba jas dezinfekuoja ir eina prie kito tiriamojo asmens;
 4. tiriamųjų paprašoma 10-15 min. palaukti testo rezultatų;
 5. praėjus 10-15 min., vertinami testų rezultatai;
 6. asmenims, kuriems nustatomas teigiamas IgM, nurodoma kreiptis į Karštąją liniją 1808 registruotis PGR tyrimui COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymui atlikti.

 

                                                                                                 IV SKYRIUS

                                                                                 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Sveikatos priežiūros įstaigos turi visų tyrimų, kai naudojami greitieji testai, užsakymus ir atsakymus pateikti į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (atitinkamai forma E200 ir E200-a);
 2. Sveikatos priežiūros įstaigos apie teigiamus greituosius testus praneša savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui (savivaldybės gydytojai);

17.Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tyrimų dėl  COVID-19 organizavimo tvarkos aprašas yra taikomas Šakių rajone esančios asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir Šakių rajone esančioms švietimo įstaigoms, nepriklausomai nuo pavaldumo ir nuosavybės formos.

 

_________________________