Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PASKELBĖ KONKURSĄ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI
2020-12-08

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, iki 2020 m. gruodžio 8 d. įskaitytinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-gydytojas-322;676860.html  (skelbimo Nr. 67686) privalo pateikti: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“, 1 priedas); 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas; 3. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, vadovaujamo darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes)); 4. Vadovaujamo darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų kopijas; 5. privačių interesų deklaraciją;  6. užpildytą pretendento anketą (Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“, 2 priedas); 7. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas; 8. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strategines veiklos gaires; 9. kitus dokumentus, patvirtinančius Pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

 

Kilus pagrįstų abejonių dėl Pretendentų atitikties Konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu Pretendentų yra prašoma pateikti papildomų duomenų.

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Teisės aktų, iš kurių užduodami klausimai per testą žodžiu (pokalbį), sąrašas (Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“, 6 priedas).

 

Išsamesnė informacija tel.:  (8 345) 66101, (8 345) 66128, el.p. gediminas.morkeliunas@sakiai.lt.

 

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-gydytojas-322;676860.html

 

Pareigybės aprašymas