Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PASKELBĖ KONKURSĄ SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI
2019-01-11

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir Šakių rajono savivaldybės administracijai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

 

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija apie atitiktį (arba neatitikimą) keliamiems pareigybės aprašyme nustatytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, apie konkurso datą, laiką ir vietą, konkurso rezultatus (pretendentui, nedalyvavusiam konkurso rezultatų paskelbime);
  2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas);
  4. ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

 

Skelbimo nr.: 40265

Skelbimo data: 2018-12-18

 

Dokumentai priimami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2019 m. sausio 11 d. įskaitytinai.

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/socialines-paramos-skyrius-vyresnysis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;38000.html

Kontaktinė informacija: Gediminas Morkeliūnas, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 345) 66128, el. p. gediminas.morkeliunas@sakiai.lt

 

Parsisiųsti pareigybės aprašymą

[@footeris]