Lietuvių kalba English
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KRIŪKŲ SENIŪNIJOS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI
2023-09-06

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos Kriūkų seniūnijos specialisto pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – B. Pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,69-7,12 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (pagal profesinio darbo patirtį (metais).

Pareigybės aprašymas

  

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuotą Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu [email protected] (nurodant – „CV“), iki 2023 m. rugsėjo 15 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešama jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pretendentams, atitikusiems kvalifikacinius reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos pranešama apie atrankos datą, laiką, vietą. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Tel. pasiteirauti: (8 698) 87310, (8 345) 66128.