Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ŠILDYMO SEZONO PABAIGA – BALANDŽIO 30 DIENA
2021-04-26

Rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Grincevičius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61, 63, 65 ir 66 punktais, Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr.T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, 24 punktu, pasirašė įsakymą „Dėl 2020–2021 metų šildymo sezono pabaigos Šaklių rajono savivaldybėje“. 2020 – 2021 metų šildymo sezono pabaiga – 2021 metų balandžio 30 diena.