Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS PROGRAMA „VALGYK PROTINGAI“
2019-03-14

Viešoji įstaiga „Humana People to People Baltic“ (toliau - HPPB), įvertinusi ankstesniųjų metų socialinės partnerystės patirtį ir rezultatus, gautas pastabas bei rekomendacijas ir siekdama didesnio poveikio, organizuoja socialinės partnerystės programą „Valgyk protingai!“ 2019 m.

Pagrindinis HPPB socialinės partnerystės programos tikslas: sustiprinti Lietuvos vaikų ir jaunimo organizacijų kulinarijos pedagogikos ir sveikos mitybos kompetencijas.

Tikslai:

  1. prisidėti prie Lietuvos vaikų mitybos kokybės pagerinimo;
  2. skatinti vaikų kulinarijos ir sveikos mitybos įgūdžių ugdymą, į procesą įtraukiant vaikų tėvus ar globėjus;
  3. skatinti tiesioginį partnerystės programoje “Valgyk protingai!” dalyvaujančių organizacijų bendradarbiavimą su maisto augintojais ir ūkininkais, kad būtų kuo daugiau vartojama vietoje išauginto maisto.

Paraiškos projektui teikiamos Google forms paskyroje iki 2019 m. kovo 20 d. kreiptis gali nevyriausybinės, bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, vaikų dienos centrai ir kitos nevyriausybinės organizacijos, dirbančios su vietos vaikais, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijų įsteigtąsias įstaigas.

Organizacija, kuri kreipiasi, paramą planuoja iki 3 tūkstančių Eur (tik vienam projektui) įgyvendinti. Maksimalus projekto veiklų įgyvendinimo laikas: nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Projekto biudžete ne mažiau kaip 75 proc. išlaidų turi būti skirtos maisto produktams. Šios išlaidos ne mažiau kaip 75 proc. turi būti skirtos pirkti maisto produktus tiesiogiai iš vietos augintojų ar gamintojų. Teikiant paraišką, reikia pridėti maisto produktų tiekimo ketinimų protokolus-susitarimus su vietos ūkininkais. Iki 25 proc. biudžeto galima skirti ir kitų, su maitinimu ir ugdymu susijusių išlaidų, apmokėjimui. Pvz., apmokėti darbuotojams už projekto administravimą, specialistams už užsiėmimų vaikams vedimą, patalpų pritaikymą, komunalines paslaugas, įsigyti virtuvės priemonių ar stalo įrankių (išskyrus, žinoma, vienkartinius), kurių reikia numatytoms veikloms įgyvendinti, projekto viešinimą ir pan. Nepriklausomai nuo paramos paskirstymo projekto biudžete, išlaidos turi būti planuojamos pamaitinti kuo daugiau vaikų kuo daugiau kartų.

Projektus vertins HPPB Programos komisija iki 2019 m. balandžio 15 d. Parama bus skiriama tiems projektams, kurie surinks daugiausia vertinimo balų. Programos komisijos sprendimai bus paviešinti paskelbiant 2019 m. balandžio 15 d. tinklalapyje www.humana.lt sąrašą organizacijų, kurių projektams skiriama parama.

Programos koordinatorius: Julius Norvila, HPPB partnerystės vadybininkas. Dėl informacijo skreiptis mob. 8 611 47 971, el. paštas partneryste@humana.lt

Socialinės paramos skyriaus informacija

[@footeris]