Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
TEISMAS NUSTATĖ - MARIJAMPOLIEČIŲ INTERESAI BUVO GINAMI TINKAMAI
2020-10-15

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

 

Spalio 14 d. Lietuvos aukščiausiojo teismo civilinių bylų kolegija galutinai ir neskundžiamai pripažino – UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, nutraukdamas sutartį su mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių operatore UAB „NEG Recyclin“, savo teises ir visuomenės interesus gynė tinkamai, todėl sutarties tarp šių bendrovių galiojimo atkūrimas nėra įmanomas.

„Su „NEG Recycling“ iki tokios mums palankios aukščiausiojo teismo kolegijos nutarties teko praeiti ilgą bylinėjimosi teismuose kelią, - pripažino UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas. – Tačiau įrodėme, kad  nesilaikančio sutarties sąlygų operatoriaus paslaugų atsisakėme teisėtai, o kartu apgynėme ir visų Marijampolės apskrities gyventojų interesus“.

UAB „NEG Recycling“ buvo laimėjusi UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro viešąjį konkursą  šalia Marijampolės regioninio sąvartyno pastatyti mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius ir juos eksploatuoti ne mažiau 10 metų. Operatorė buvo įsipareigojusi nepertraukiamai rūšiuoti ir apdirbti visas Marijampolės regiono mišrias komunalines atliekas, atskirti ir realizuoti antrines žaliavas, gaminti techninį kompostą. Pagal sutarties dokumentus „NEG Recycling“ buvo įsipareigojusi iš mišrių komunalinių atliekų srauto atrinkti ne mažiau 10 procentų antrinių žaliavų, gaminti kietąjį atgautąjį kurą ir jį realizuoti.

„NEG Recycling“ privalėjo paleisti mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius (MBA) 2016 metų sausio 1 dienai, tačiau darbai vėlavo,  gamykla pradėjo veikti tik 2016 metų balandžio 11 d. Tai jau buvo sutartinių įsipareigojimų nesilaikymas. – priminė A. Bagušinskas – Nė vieną mėnesį operatorius nevykdė  įsipareigojimo  atrinkti 10 proc. antrinių žaliavų, jų tebūdavo atrenkama tik apie 2 proc. Dar vėliau „NEG Recycling“ pradėjo reikalauti, kad mes paimtume ir išvežtume deginti atrinktas degias atliekas, kurių operatorius sukaupė gamyklos teritorijoje apie 7500 tonų ir niekur jų nerealizavo, nes   už degių atliekų deginimą reikėjo mokėti jėgainėms“ .

Nutraukus sutartį UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui šias operatoriaus sukauptas degias atliekas teko išvežti į Klaipėdos „Fortum“ jėgainę sudeginti, už tai teko sumokėti po 65 eurus už toną. O pagal sutartį „ NEG Recycling“  bendrovė buvo įsipareigojusi iš marijampoliečių atliekų gaminti produktą – kietąjį atgautąjį kurą – ir jį parduoti , tačiau to nedarė.

Kai MBA įrenginių teritorijoje buvo sukaupta7500 tonų degių atliekų, o tai gerokai viršijo taršos leidime leistinus kiekius, ir įrenginių teritorijoje tapo nesaugu net ten dirbantiems žmonėms, aplinkosaugos inspektoriai pagrasino, kad įrenginių gamyklos veikla bus nutraukta.

„NEG Recycling“ 2017 metų rugsėjo 27 d. pati savavališkai sustabdė MBA įrenginių veiklą ir atsisakė priimti apdorojimui Marijampolės regiono mišrias komunalines atliekas. Kartu pradėjo plačią prieš UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą bei jo direktorių A. Bagušinską nukreiptą šmeižto kampaniją. Vėliau tas publikacijas ir žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, ir visuomenės informavimo etikos komisija pripažino skleidžiančiomis tikrovės neatitinkančią informaciją ir įpareigojo paskelbti paneigimus.

Operatorius visur skelbė, kad neveikiant MBA įrenginiams Marijampolei gresia ekologinė katastrofa, grėsmę kelia aplink MBA įrenginius sukaupti tūkstančiai tonų netvarkomų degių atliekų. Buvo bandoma eskaluoti žinią, kad dėl  už ES paramos lėšas statytų Marijampolės MBA veiklos nutraukimo Lietuvai gali tekti mokėti baudas ir grąžinti Europos Sąjungai 10 milijonų eurų.

„Mes pasirinkome teisinį kelią, - sakė UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro veiklos administravimo skyriaus vadovė Irma Petrauskienė, – kreipėmės į teismą. Kai 2018 metų kovo 13 d. teismas pripažino, kad UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ir UAB „NEG Recycling“ sutartis yra nutraukta teisėtai ir ji nevykdo veiklos, paprašėme operatorių mums perduoti MBA įrenginius. Tačiau geranoriško bendradarbiavimo nebuvo, todėl 2018 metų balandžio pradžioje pagal teismo sprendimą MBA įrenginius perėmėme su antstolių pagalba, atnaujinome jų veiklą“.

Dabar visos marijampoliečių mišrios komunalinės  atliekos yra MBA įrenginiuose išrūšiuojamos ir perdirbamos. Nors antrinių žaliavų mišriose komunalinėse atliekose dėl objektyvių priežasčių – geresnio rūšiavimo namų ūkiuose, kuriems buvo išdalinti atskiri  stiklui, antrinėms žaliavoms surinkti skirti konteineriai; taros depozito sistemos atsiradimo – yra mažiau, Marijampolės MBA jų atrenkama daugiausiai Lietuvoje, 4,3 procento ( šalyje – apie 3 proc.).

Nors MBA įrenginius, kurių vertė per 10 milijonų eurų, už Europos Sąjungos paramos ir savo lėšas pastatė UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, UAB „NEG Recycling“, net ir nevykdydama savo sutartinių reikalavimų ir pati nutraukusi MBA veiklą, gviešėsi ir toliau čia gauti nemažų pajamų. Ji kreipėsi į teismus ir paprašė, kad teismas ne tik atkurtų sutarties galiojimą, bet ir pakeistų pasirašytos sutarties sąlygas – leistų nevykdyti sutartinių įsipareigojimų atrinkti 10 proc. antrinių žaliavų, leistų negaminti sutartyje numatyto kietojo atgautojo kuro.

Tačiau Kauno apygardos teismas „NEG Recycling“ ieškinius atmetė, o Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija priėmė naują sprendimą – teismo sprendimu nutraukti sutartį tarp UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ir UAB „NEG Recycling“. Apeliacinis teismas nenagrinėjo sutartis nutraukimo sąlygų ir šį klausimą grąžino nagrinėti pirmos instancijos teismui – Kauno apygardos teismui. Lietuvos aukščiausiasis teismas šią apeliacinio teismo nutartį paliko nepakeistą.

„Mums svarbiausia, kad teismas pripažino sutarties nutraukimą teisėtu,  - sakė A.Bagušinskas. – Marijampolės MBA dirba sėkmingai, apdoroja visas mišrias komunalines atliekas. Sankcijomis, kurių mums prašė „NEG Recycling“, niekas negrasina. Atliekų tvarkymas marijampoliečiams kainuoja gerokai mažiau, negu būtų kainavęs, jei MBA įrenginiuose būtų likusi dirbti „NEG Recycling“.

 

 

Liucija Burbienė, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencinės veiklos organizatorė

 

MBA gamykla Degios atliekos prie MBA