Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
VAIKUS GLOBOJANČIOMS ŠEIMOMS – DIDESNI PINIGAI
2019-01-10

   Šakių rajono  savivaldybės taryba 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. T-287  pritarė pagalbos pinigų, mokamų iš savivaldybės biudžeto lėšų rajono vaikus globojančioms šeimoms, didinimui.

 Nuo 2019 m. sausio 1 d.  vaikus globojančioms šeimoms už vaikų priežiūrą ar globą (rūpybą) bus skiriama 4 bazinių socialinių išmokų  (152 Eur) dydžio suma per mėnesį, priklausomai nuo globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus, iki kol vaikui sueis 18 metų. Globėjų (rūpintojų) šeimoms  pakartotinai rašyti prašymo nereikia, nes priklausanti pagalbos pinigų suma bus perskaičiuota pagal naujai priimtą tvarką.

 Nuo 2018 m. sausio 1 d. mokami pagalbos pinigai vaikus globojančioms šeimoms buvo 2 bazinės socialinės išmokos (76 Eur).

 Socialinės paramos skyriaus

vyriausioji specialistė Milda Savukaitienė

[@footeris]