Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
VYKS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOTOLINIS POSĖDIS
2021-02-15

                                                                                                                                                                                                      

            2021 m. vasario 17 d. 15 val. organizuojamas Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos posėdis.

 

                     Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
  2. Dėl rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo(-s) rinkimo.
  3. Dėl pritarimo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitai už 2020 metus.
  4. Dėl pritarimo Atvirojo jaunimo centro prie Šakių socialinių paslaugų centro veiklos ataskaitai už 2020 metus.
  5. Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje 2020 m. ir 2021 metų perspektyvos.
  6. Dėl rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos plano 2021 metams patvirtinimo.
  7. Dėl Jaunimo 2020 metų projektinės veiklos finansavimo konkursų aptarimo ir Jaunimo projektų finansavimo konkursų organizavimo 2021 metais.
  8. Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje 2021 metais (Jaunimo reikalų departamento rekomenduojamos įgyvendinti Jaunimo politikos sritys, užduotys ir rezultatų vertinimo kriterijai).

 

 

Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas                                                                  Martinas Eimutis