Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Posėdžių archyvas
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2023-03-31 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2023-03-29 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2023-03-29 10:00
Posėdžio vieta:
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2023-03-28 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas
Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2023-03-28 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas
Kontrolės komiteto posėdis
2023-03-23 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero pavaduojo kabinetas

Kontrolės komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano įvykdymo.
 1. Dėl savivaldybės Kontrolės komiteto pavedimo vykdymo (mero fondo lėšų 2022 metais panaudojimas).
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2023-02-24 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 2. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 3. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 6. Dėl Gelgaudiškio dvaro sodybos statinių viešojo nuomos konkurso sąlygų patvirtinimo.
 7. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
 8. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje, Žaltynų kaime, nuomos viešojo konkurso būdu.
 9. Dėl nuomos sutarties su Telia Lietuva, AB nutraukimo.
 10. Dėl turto patikėjimo sutarties nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 14. Dėl turto nurašymo.
 15. Dėl turto perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl pritarimo Mykolo Romerio universiteto bei Šakių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.
 18. Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui.
 19. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“.
 20. Dėl pritarimo projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 įgyvendinimui Šakių rajono savivaldybėje.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-295 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šakių rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 24. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 25. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Kiaulupių kaime.
 26. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2023 – 2025 metų prioritetinį objektų sąrašo patvirtinimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.
 30. Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdymo organą.
Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2023-02-22 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 2. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 3. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 6. Dėl Gelgaudiškio dvaro sodybos statinių viešojo nuomos konkurso sąlygų patvirtinimo.
 7. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
 8. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje, Žaltynų kaime, nuomos viešojo konkurso būdu.
 9. Dėl nuomos sutarties su Telia Lietuva, AB nutraukimo.
 10. Dėl turto patikėjimo sutarties nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 14. Dėl turto nurašymo.
 15. Dėl turto perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl pritarimo Mykolo Romerio universiteto bei Šakių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.
 18. Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui.
 19. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“.
 20. Dėl pritarimo projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 įgyvendinimui Šakių rajono savivaldybėje.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-295 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šakių rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 24. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 25. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Kiaulupių kaime.
 26. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2023 – 2025 metų prioritetinį objektų sąrašo patvirtinimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.
 30. Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdymo organą.
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2023-02-22 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 2. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 3. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 6. Dėl Gelgaudiškio dvaro sodybos statinių viešojo nuomos konkurso sąlygų patvirtinimo.
 7. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
 8. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje, Žaltynų kaime, nuomos viešojo konkurso būdu.
 9. Dėl nuomos sutarties su Telia Lietuva, AB nutraukimo.
 10. Dėl turto patikėjimo sutarties nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 14. Dėl turto nurašymo.
 15. Dėl turto perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl pritarimo Mykolo Romerio universiteto bei Šakių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.
 18. Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui.
 19. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“.
 20. Dėl pritarimo projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 įgyvendinimui Šakių rajono savivaldybėje.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-295 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šakių rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 24. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 25. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Kiaulupių kaime.
 26. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2023 – 2025 metų prioritetinį objektų sąrašo patvirtinimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.
 30. Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdymo organą.
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2023-02-21 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 2. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 3. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 6. Dėl Gelgaudiškio dvaro sodybos statinių viešojo nuomos konkurso sąlygų patvirtinimo.
 7. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
 8. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje, Žaltynų kaime, nuomos viešojo konkurso būdu.
 9. Dėl nuomos sutarties su Telia Lietuva, AB nutraukimo.
 10. Dėl turto patikėjimo sutarties nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 14. Dėl turto nurašymo.
 15. Dėl turto perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl pritarimo Mykolo Romerio universiteto bei Šakių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.
 18. Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui.
 19. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“.
 20. Dėl pritarimo projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 įgyvendinimui Šakių rajono savivaldybėje.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-295 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šakių rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 24. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 25. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Kiaulupių kaime.
 26. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2023 – 2025 metų prioritetinį objektų sąrašo patvirtinimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.
 30. Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdymo organą.
Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2023-02-21 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 2. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 3. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2023-2026 metų veiklos strategijai.
 6. Dėl Gelgaudiškio dvaro sodybos statinių viešojo nuomos konkurso sąlygų patvirtinimo.
 7. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
 8. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje, Žaltynų kaime, nuomos viešojo konkurso būdu.
 9. Dėl nuomos sutarties su Telia Lietuva, AB nutraukimo.
 10. Dėl turto patikėjimo sutarties nutraukimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 14. Dėl turto nurašymo.
 15. Dėl turto perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl pritarimo Mykolo Romerio universiteto bei Šakių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.
 18. Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui.
 19. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“.
 20. Dėl pritarimo projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 įgyvendinimui Šakių rajono savivaldybėje.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-295 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šakių rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 24. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 25. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Kiaulupių kaime.
 26. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2023 – 2025 metų prioritetinį objektų sąrašo patvirtinimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.
 30. Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdymo organą.
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2023-01-31 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 4. Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio mažinimo (neskelbiamas).
 5. Dėl panaudos sutarties su asociacija Veršių bendruomenės centru nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Sintautų seniūnijoje, Veršių kaime, Mokyklos g. 2, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Veršių bendruomenės centrui.
 6. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, nuomos viešojo konkurso būdu.
 7. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pakeitimo.
 9. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
 10. Dėl turto perdavimo Šakių kultūros centrui.
 11. Dėl turto nurašymo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2023 metų programos patvirtinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-48 ,,Dėl atstovų delegavimo į Šakių miesto vietos veiklos grupės valdybą ir įgaliojimo suteikimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl premijos skyrimo Vitalijai Venienei.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 18. Dėl pritarimo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo Griškabūdžio gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo Kidulių pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 25. Dėl pritarimo Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Sintautų pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 28. Dėl pritarimo Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 29. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 30. Dėl pritarimo rajono Meno mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 31. Dėl pritarimo Šakių vaikų lopšelio-darželio 2022 metų veiklos ataskaitai.
 32. Dėl Šakių savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 33. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus 2022 metų veiklos ataskaitai.
 34. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo.
 36. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 37. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2022 metų veiklos ataskaitai.
 38. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 39. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos kainos suderinimo.
 40. Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo.
 41. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 42. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
 43. Dėl Nemuno gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Šakių rajono savivaldybės Gelgaudiškio seniūnijos Skaistakaimio kaime.
 44. Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas viešojoje įstaigoje Kidulių ambulatorija“.
 45. Dėl Šakių kultūros centro Gelgaudiškio padalinyje teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
 46. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. T-151 ,,Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 47. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 48. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitai.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2023 metų programos patvirtinimo.
 50. Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos, sudarytos Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-216 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 51. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl Šakių rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2023-01-25 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 4. Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio mažinimo (neskelbiamas).
 5. Dėl panaudos sutarties su asociacija Veršių bendruomenės centru nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Sintautų seniūnijoje, Veršių kaime, Mokyklos g. 2, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Veršių bendruomenės centrui.
 6. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, nuomos viešojo konkurso būdu.
 7. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pakeitimo.
 9. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
 10. Dėl turto perdavimo Šakių kultūros centrui.
 11. Dėl turto nurašymo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2023 metų programos patvirtinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-48 ,,Dėl atstovų delegavimo į Šakių miesto vietos veiklos grupės valdybą ir įgaliojimo suteikimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl premijos skyrimo Vitalijai Venienei.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 18. Dėl pritarimo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo Griškabūdžio gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo Kidulių pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 25. Dėl pritarimo Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Sintautų pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 28. Dėl pritarimo Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 29. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 30. Dėl pritarimo rajono Meno mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 31. Dėl pritarimo Šakių vaikų lopšelio-darželio 2022 metų veiklos ataskaitai.
 32. Dėl Šakių savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 33. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus 2022 metų veiklos ataskaitai.
 34. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo.
 36. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 37. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2022 metų veiklos ataskaitai.
 38. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 39. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos kainos suderinimo.
 40. Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo.
 41. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 42. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
 43. Dėl Nemuno gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Šakių rajono savivaldybės Gelgaudiškio seniūnijos Skaistakaimio kaime.
 44. Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas viešojoje įstaigoje Kidulių ambulatorija“.
 45. Dėl Šakių kultūros centro Gelgaudiškio padalinyje teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
 46. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. T-151 ,,Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 47. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 48. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitai.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2023 metų programos patvirtinimo.
 50. Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos, sudarytos Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-216 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 51. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl Šakių rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2023-01-25 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 4. Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio mažinimo (neskelbiamas).
 5. Dėl panaudos sutarties su asociacija Veršių bendruomenės centru nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Sintautų seniūnijoje, Veršių kaime, Mokyklos g. 2, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Veršių bendruomenės centrui.
 6. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, nuomos viešojo konkurso būdu.
 7. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pakeitimo.
 9. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
 10. Dėl turto perdavimo Šakių kultūros centrui.
 11. Dėl turto nurašymo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2023 metų programos patvirtinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-48 ,,Dėl atstovų delegavimo į Šakių miesto vietos veiklos grupės valdybą ir įgaliojimo suteikimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl premijos skyrimo Vitalijai Venienei.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 18. Dėl pritarimo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo Griškabūdžio gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo Kidulių pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 25. Dėl pritarimo Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Sintautų pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 28. Dėl pritarimo Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 29. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 30. Dėl pritarimo rajono Meno mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 31. Dėl pritarimo Šakių vaikų lopšelio-darželio 2022 metų veiklos ataskaitai.
 32. Dėl Šakių savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 33. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus 2022 metų veiklos ataskaitai.
 34. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo.
 36. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 37. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2022 metų veiklos ataskaitai.
 38. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 39. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos kainos suderinimo.
 40. Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo.
 41. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 42. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
 43. Dėl Nemuno gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Šakių rajono savivaldybės Gelgaudiškio seniūnijos Skaistakaimio kaime.
 44. Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas viešojoje įstaigoje Kidulių ambulatorija“.
 45. Dėl Šakių kultūros centro Gelgaudiškio padalinyje teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
 46. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. T-151 ,,Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 47. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 48. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitai.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2023 metų programos patvirtinimo.
 50. Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos, sudarytos Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-216 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 51. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl Šakių rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2023-01-24 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 4. Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio mažinimo (neskelbiamas).
 5. Dėl panaudos sutarties su asociacija Veršių bendruomenės centru nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Sintautų seniūnijoje, Veršių kaime, Mokyklos g. 2, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Veršių bendruomenės centrui.
 6. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, nuomos viešojo konkurso būdu.
 7. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pakeitimo.
 9. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
 10. Dėl turto perdavimo Šakių kultūros centrui.
 11. Dėl turto nurašymo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2023 metų programos patvirtinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-48 ,,Dėl atstovų delegavimo į Šakių miesto vietos veiklos grupės valdybą ir įgaliojimo suteikimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl premijos skyrimo Vitalijai Venienei.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 18. Dėl pritarimo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo Griškabūdžio gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo Kidulių pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 25. Dėl pritarimo Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Sintautų pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 28. Dėl pritarimo Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 29. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 30. Dėl pritarimo rajono Meno mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 31. Dėl pritarimo Šakių vaikų lopšelio-darželio 2022 metų veiklos ataskaitai.
 32. Dėl Šakių savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 33. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus 2022 metų veiklos ataskaitai.
 34. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo.
 36. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 37. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2022 metų veiklos ataskaitai.
 38. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 39. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos kainos suderinimo.
 40. Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo.
 41. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 42. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
 43. Dėl Nemuno gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Šakių rajono savivaldybės Gelgaudiškio seniūnijos Skaistakaimio kaime.
 44. Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas viešojoje įstaigoje Kidulių ambulatorija“.
 45. Dėl Šakių kultūros centro Gelgaudiškio padalinyje teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
 46. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. T-151 ,,Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 47. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 48. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitai.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2023 metų programos patvirtinimo.
 50. Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos, sudarytos Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-216 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 51. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl Šakių rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2023-01-24 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 4. Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio mažinimo (neskelbiamas).
 5. Dėl panaudos sutarties su asociacija Veršių bendruomenės centru nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Sintautų seniūnijoje, Veršių kaime, Mokyklos g. 2, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Veršių bendruomenės centrui.
 6. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, nuomos viešojo konkurso būdu.
 7. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pakeitimo.
 9. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
 10. Dėl turto perdavimo Šakių kultūros centrui.
 11. Dėl turto nurašymo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2023 metų programos patvirtinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-48 ,,Dėl atstovų delegavimo į Šakių miesto vietos veiklos grupės valdybą ir įgaliojimo suteikimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl premijos skyrimo Vitalijai Venienei.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 18. Dėl pritarimo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo Griškabūdžio gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo Kidulių pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 25. Dėl pritarimo Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Sintautų pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 28. Dėl pritarimo Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 29. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 30. Dėl pritarimo rajono Meno mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 31. Dėl pritarimo Šakių vaikų lopšelio-darželio 2022 metų veiklos ataskaitai.
 32. Dėl Šakių savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 33. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus 2022 metų veiklos ataskaitai.
 34. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo.
 36. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 37. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2022 metų veiklos ataskaitai.
 38. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
 39. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos kainos suderinimo.
 40. Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo.
 41. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 42. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
 43. Dėl Nemuno gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Šakių rajono savivaldybės Gelgaudiškio seniūnijos Skaistakaimio kaime.
 44. Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas viešojoje įstaigoje Kidulių ambulatorija“.
 45. Dėl Šakių kultūros centro Gelgaudiškio padalinyje teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
 46. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. T-151 ,,Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 47. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
 48. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitai.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2023 metų programos patvirtinimo.
 50. Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos, sudarytos Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-216 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 51. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl Šakių rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Kontrolės komiteto posėdis
2023-01-24 09:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Kontrolės komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Kontrolės komiteto 2022 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas.
 2. Kontrolės komiteto 2023 m. veiklos programos tvirtinimas.

  Komiteto pirmininko pavaduotojas Vaidas Balčiūnas

Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2023-01-19 13:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės konferencijų salė

Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė

Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projekto.

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2022-12-23 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T-230 „Dėl rajono savivaldybės reprezentacinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 2. Dėl pritarimo skirti vienkartines pinigines išmokas.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 7. Dėl savivaldybės turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo.
 8. Dėl turto perdavimo.
 9. Dėl turto perdavimo.
 10. Dėl turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms.
 11. Dėl turto perdavimo Šakių kultūros centrui.
 12. Dėl panaudos sutarties su Turčinų kaimo bendruomene nutraukimo.
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių r. sav., Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lietuvos šaulių sąjungai.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis asociacijai Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šakių viltis“ pakeitimo.
 15. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro Panovių, Keturnaujienos, Žvirgždaičių medicinos punktų uždarymo.
 16. Dėl viešųjų įstaigų Panemunių ir Griškabūdžio ambulatorijų reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro.
 17. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės valdymo struktūros patvirtinimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-267 „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą bei instrumentų nuomos mokesčio nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje“ pakeitimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės mokytojų skatinimo ir apdovanojimo nuostatų patvirtinimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2023–2025 metų atestacijos programos patvirtinimo.
 24. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro akredituotos socialinės priežiūros pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 25. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centro socialinės globos paslaugos kainos suderinimo.
 26. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro transporto paslaugų įkainio patvirtinimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 28. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. T-94 ,,Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ pakeitimo.
 30. Dėl Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Kriūkų skyriuje teikiamos paslaugos kainos nustatymo.
 31. Dėl biudžetinėje įstaigoje Šakių socialinių paslaugų centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 32. Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje teikiamos paslaugos kainos patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-167 „Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 34. Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2022-12-21 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T-230 „Dėl rajono savivaldybės reprezentacinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 2. Dėl pritarimo skirti vienkartines pinigines išmokas.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 7. Dėl savivaldybės turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo.
 8. Dėl turto perdavimo.
 9. Dėl turto perdavimo.
 10. Dėl turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms.
 11. Dėl turto perdavimo Šakių kultūros centrui.
 12. Dėl panaudos sutarties su Turčinų kaimo bendruomene nutraukimo.
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių r. sav., Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lietuvos šaulių sąjungai.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis asociacijai Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šakių viltis“ pakeitimo.
 15. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro Panovių, Keturnaujienos, Žvirgždaičių medicinos punktų uždarymo.
 16. Dėl viešųjų įstaigų Panemunių ir Griškabūdžio ambulatorijų reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro.
 17. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės valdymo struktūros patvirtinimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-267 „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą bei instrumentų nuomos mokesčio nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje“ pakeitimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės mokytojų skatinimo ir apdovanojimo nuostatų patvirtinimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2023–2025 metų atestacijos programos patvirtinimo.
 24. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro akredituotos socialinės priežiūros pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 25. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centro socialinės globos paslaugos kainos suderinimo.
 26. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro transporto paslaugų įkainio patvirtinimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 28. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. T-94 ,,Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ pakeitimo.
 30. Dėl Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Kriūkų skyriuje teikiamos paslaugos kainos nustatymo.
 31. Dėl biudžetinėje įstaigoje Šakių socialinių paslaugų centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 32. Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje teikiamos paslaugos kainos patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-167 „Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 34. Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2022-12-21 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T-230 „Dėl rajono savivaldybės reprezentacinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 2. Dėl pritarimo skirti vienkartines pinigines išmokas.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 7. Dėl savivaldybės turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo.
 8. Dėl turto perdavimo.
 9. Dėl turto perdavimo.
 10. Dėl turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms.
 11. Dėl turto perdavimo Šakių kultūros centrui.
 12. Dėl panaudos sutarties su Turčinų kaimo bendruomene nutraukimo.
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių r. sav., Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lietuvos šaulių sąjungai.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis asociacijai Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šakių viltis“ pakeitimo.
 15. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro Panovių, Keturnaujienos, Žvirgždaičių medicinos punktų uždarymo.
 16. Dėl viešųjų įstaigų Panemunių ir Griškabūdžio ambulatorijų reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro.
 17. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės valdymo struktūros patvirtinimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-267 „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą bei instrumentų nuomos mokesčio nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje“ pakeitimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės mokytojų skatinimo ir apdovanojimo nuostatų patvirtinimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2023–2025 metų atestacijos programos patvirtinimo.
 24. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro akredituotos socialinės priežiūros pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 25. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centro socialinės globos paslaugos kainos suderinimo.
 26. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro transporto paslaugų įkainio patvirtinimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 28. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. T-94 ,,Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ pakeitimo.
 30. Dėl Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Kriūkų skyriuje teikiamos paslaugos kainos nustatymo.
 31. Dėl biudžetinėje įstaigoje Šakių socialinių paslaugų centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 32. Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje teikiamos paslaugos kainos patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-167 „Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 34. Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2022-12-20 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T-230 „Dėl rajono savivaldybės reprezentacinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 2. Dėl pritarimo skirti vienkartines pinigines išmokas.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 7. Dėl savivaldybės turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo.
 8. Dėl turto perdavimo.
 9. Dėl turto perdavimo.
 10. Dėl turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms.
 11. Dėl turto perdavimo Šakių kultūros centrui.
 12. Dėl panaudos sutarties su Turčinų kaimo bendruomene nutraukimo.
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių r. sav., Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lietuvos šaulių sąjungai.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis asociacijai Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šakių viltis“ pakeitimo.
 15. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro Panovių, Keturnaujienos, Žvirgždaičių medicinos punktų uždarymo.
 16. Dėl viešųjų įstaigų Panemunių ir Griškabūdžio ambulatorijų reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro.
 17. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės valdymo struktūros patvirtinimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-267 „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą bei instrumentų nuomos mokesčio nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje“ pakeitimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės mokytojų skatinimo ir apdovanojimo nuostatų patvirtinimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2023–2025 metų atestacijos programos patvirtinimo.
 24. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro akredituotos socialinės priežiūros pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 25. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centro socialinės globos paslaugos kainos suderinimo.
 26. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro transporto paslaugų įkainio patvirtinimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 28. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. T-94 ,,Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ pakeitimo.
 30. Dėl Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Kriūkų skyriuje teikiamos paslaugos kainos nustatymo.
 31. Dėl biudžetinėje įstaigoje Šakių socialinių paslaugų centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 32. Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje teikiamos paslaugos kainos patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-167 „Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 34. Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2022-12-20 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T-230 „Dėl rajono savivaldybės reprezentacinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 2. Dėl pritarimo skirti vienkartines pinigines išmokas.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 7. Dėl savivaldybės turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo.
 8. Dėl turto perdavimo.
 9. Dėl turto perdavimo.
 10. Dėl turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms.
 11. Dėl turto perdavimo Šakių kultūros centrui.
 12. Dėl panaudos sutarties su Turčinų kaimo bendruomene nutraukimo.
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių r. sav., Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lietuvos šaulių sąjungai.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis asociacijai Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šakių viltis“ pakeitimo.
 15. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro Panovių, Keturnaujienos, Žvirgždaičių medicinos punktų uždarymo.
 16. Dėl viešųjų įstaigų Panemunių ir Griškabūdžio ambulatorijų reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro.
 17. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės valdymo struktūros patvirtinimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-267 „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą bei instrumentų nuomos mokesčio nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje“ pakeitimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės mokytojų skatinimo ir apdovanojimo nuostatų patvirtinimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2023–2025 metų atestacijos programos patvirtinimo.
 24. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro akredituotos socialinės priežiūros pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 25. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centro socialinės globos paslaugos kainos suderinimo.
 26. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro transporto paslaugų įkainio patvirtinimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 28. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. T-94 ,,Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ pakeitimo.
 30. Dėl Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Kriūkų skyriuje teikiamos paslaugos kainos nustatymo.
 31. Dėl biudžetinėje įstaigoje Šakių socialinių paslaugų centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 32. Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje teikiamos paslaugos kainos patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-167 „Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 34. Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2022-11-25 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė

1. Dėl termino pratęsimo ir paramos iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo suteikimo.
2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
3. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.
4. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų nuostatų patvirtinimo.
5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos struktūros pertvarkos.
7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams“ pakeitimo.
8. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo struktūros ir nuostatų patvirtinimo.
9. Dėl Šakių rajono savivaldybės metų mokytojo apdovanojimo nuostatų patvirtinimo.
10. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose.
11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl dienos maitinimo normų ir mokinių skaičiaus bendrabutyje nustatymo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre“ pakeitimo.
12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl Sintautų pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Šakių rajono Meno mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių plano ir sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2022 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo.
18. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 metų programos patvirtinimo.
19. Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo.
20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl žemės mokesčio tarifų ir žemės mokesčio lengvatų nustatymo.
23. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
24. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo iš savivaldybių pastatų fondo investicijų projektui „Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato V. Kudirkos g. 33, Šakiai, modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas)“ finansuoti.
25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
26. Dėl pritarimo Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomai.
27. Dėl turto perdavimo.
28. Dėl turto perdavimo Kukarskės globos namams.
29. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 39 A, perdavimo pagal panaudos sutartį nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie sveikatos apsaugos ministerijos.
30. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
31. Dėl savivaldybės turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo.
32. Dėl turto nurašymo.
33. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
34. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Nepriklausomybės g. 7, nuomos viešojo konkurso būdu.

Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2022-11-23 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė

1. Dėl termino pratęsimo ir paramos iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo suteikimo.
2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
3. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.
4. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų nuostatų patvirtinimo.
5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos struktūros pertvarkos.
7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams“ pakeitimo.
8. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo struktūros ir nuostatų patvirtinimo.
9. Dėl Šakių rajono savivaldybės metų mokytojo apdovanojimo nuostatų patvirtinimo.
10. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose.
11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl dienos maitinimo normų ir mokinių skaičiaus bendrabutyje nustatymo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre“ pakeitimo.
12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl Sintautų pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Šakių rajono Meno mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių plano ir sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2022 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo.
18. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 metų programos patvirtinimo.
19. Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo.
20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl žemės mokesčio tarifų ir žemės mokesčio lengvatų nustatymo.
23. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
24. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo iš savivaldybių pastatų fondo investicijų projektui „Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato V. Kudirkos g. 33, Šakiai, modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas)“ finansuoti.
25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
26. Dėl pritarimo Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomai.
27. Dėl turto perdavimo.
28. Dėl turto perdavimo Kukarskės globos namams.
29. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 39 A, perdavimo pagal panaudos sutartį nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie sveikatos apsaugos ministerijos.
30. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
31. Dėl savivaldybės turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo.
32. Dėl turto nurašymo.
33. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
34. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Nepriklausomybės g. 7, nuomos viešojo konkurso būdu.

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2022-11-23 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė

1. Dėl termino pratęsimo ir paramos iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo suteikimo.
2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
3. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.
4. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų nuostatų patvirtinimo.
5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos struktūros pertvarkos.
7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams“ pakeitimo.
8. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo struktūros ir nuostatų patvirtinimo.
9. Dėl Šakių rajono savivaldybės metų mokytojo apdovanojimo nuostatų patvirtinimo.
10. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose.
11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl dienos maitinimo normų ir mokinių skaičiaus bendrabutyje nustatymo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre“ pakeitimo.
12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl Sintautų pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Šakių rajono Meno mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių plano ir sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2022 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo.
18. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 metų programos patvirtinimo.
19. Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo.
20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl žemės mokesčio tarifų ir žemės mokesčio lengvatų nustatymo.
23. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
24. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo iš savivaldybių pastatų fondo investicijų projektui „Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato V. Kudirkos g. 33, Šakiai, modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas)“ finansuoti.
25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
26. Dėl pritarimo Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomai.
27. Dėl turto perdavimo.
28. Dėl turto perdavimo Kukarskės globos namams.
29. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 39 A, perdavimo pagal panaudos sutartį nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie sveikatos apsaugos ministerijos.
30. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
31. Dėl savivaldybės turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo.
32. Dėl turto nurašymo.
33. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
34. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Nepriklausomybės g. 7, nuomos viešojo konkurso būdu.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2022-11-22 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė

1. Dėl termino pratęsimo ir paramos iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo suteikimo.
2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
3. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.
4. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų nuostatų patvirtinimo.
5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos struktūros pertvarkos.
7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams“ pakeitimo.
8. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo struktūros ir nuostatų patvirtinimo.
9. Dėl Šakių rajono savivaldybės metų mokytojo apdovanojimo nuostatų patvirtinimo.
10. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose.
11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl dienos maitinimo normų ir mokinių skaičiaus bendrabutyje nustatymo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre“ pakeitimo.
12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl Sintautų pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Šakių rajono Meno mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių plano ir sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2022 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo.
18. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 metų programos patvirtinimo.
19. Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo.
20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl žemės mokesčio tarifų ir žemės mokesčio lengvatų nustatymo.
23. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
24. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo iš savivaldybių pastatų fondo investicijų projektui „Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato V. Kudirkos g. 33, Šakiai, modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas)“ finansuoti.
25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
26. Dėl pritarimo Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomai.
27. Dėl turto perdavimo.
28. Dėl turto perdavimo Kukarskės globos namams.
29. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 39 A, perdavimo pagal panaudos sutartį nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie sveikatos apsaugos ministerijos.
30. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
31. Dėl savivaldybės turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo.
32. Dėl turto nurašymo.
33. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
34. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Nepriklausomybės g. 7, nuomos viešojo konkurso būdu.

Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2022-11-22 10:00
Posėdžio vieta:

Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė

1. Dėl termino pratęsimo ir paramos iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo suteikimo.
2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
3. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.
4. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų nuostatų patvirtinimo.
5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos struktūros pertvarkos.
7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams“ pakeitimo.
8. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo struktūros ir nuostatų patvirtinimo.
9. Dėl Šakių rajono savivaldybės metų mokytojo apdovanojimo nuostatų patvirtinimo.
10. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose.
11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl dienos maitinimo normų ir mokinių skaičiaus bendrabutyje nustatymo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre“ pakeitimo.
12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl Sintautų pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Šakių rajono Meno mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių plano ir sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2022 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo.
18. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 metų programos patvirtinimo.
19. Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo.
20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl žemės mokesčio tarifų ir žemės mokesčio lengvatų nustatymo.
23. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
24. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo iš savivaldybių pastatų fondo investicijų projektui „Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato V. Kudirkos g. 33, Šakiai, modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas)“ finansuoti.
25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
26. Dėl pritarimo Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomai.
27. Dėl turto perdavimo.
28. Dėl turto perdavimo Kukarskės globos namams.
29. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 39 A, perdavimo pagal panaudos sutartį nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie sveikatos apsaugos ministerijos.
30. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
31. Dėl savivaldybės turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo.
32. Dėl turto nurašymo.
33. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
34. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Nepriklausomybės g. 7, nuomos viešojo konkurso būdu.

Kontrolės komiteto posėdis
2022-10-27 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė

Kontrolės komiteto posėdis - Darbotvarkė

1. Dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitų ir išvadų svarstymo.

2. Dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano projekto.            

3. Dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų.

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2022-10-21 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo.
 2. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-266 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
 6. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų keitimo Šakių rajono savivaldybės Sintautų seniūnijos Skaistgirių kaime.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl pritarimo projektui „Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas“ pakeitimo.
 8. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šakių rajono savivaldybės kultūros įstaigose nustatymo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano tarpinės ataskaitos patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos viešojo konkurso būdu.
 16. Dėl sutikimo registruoti juridinio asmens buveinę Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose.
 17. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.
 18. Dėl panaudos sutarties su Panovių kaimo bendruomenės centru nutraukimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Šakių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.  
 21. Dėl turto perdavimo Šakių rajono meno mokyklai.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 23. Dėl turto perdavimo.
 24. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 25. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 26. Dėl pritarimo projektui „Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato, V. Kudirkos g. 33, modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas)“.
 27. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

Savivaldybės meras                                                                                                  Edgaras Pilypaitis   

Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2022-10-19 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo.
 2. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-266 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
 6. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų keitimo Šakių rajono savivaldybės Sintautų seniūnijos Skaistgirių kaime.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl pritarimo projektui „Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas“ pakeitimo.
 8. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šakių rajono savivaldybės kultūros įstaigose nustatymo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano tarpinės ataskaitos patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos viešojo konkurso būdu.
 16. Dėl sutikimo registruoti juridinio asmens buveinę Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose.
 17. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.
 18. Dėl panaudos sutarties su Panovių kaimo bendruomenės centru nutraukimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Šakių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.  
 21. Dėl turto perdavimo Šakių rajono meno mokyklai.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 23. Dėl turto perdavimo.
 24. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 25. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 26. Dėl pritarimo projektui „Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato, V. Kudirkos g. 33, modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas)“.
 27. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

Savivaldybės meras                                                                                                  Edgaras Pilypaitis   

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2022-10-19 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo.
 2. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-266 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
 6. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų keitimo Šakių rajono savivaldybės Sintautų seniūnijos Skaistgirių kaime.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl pritarimo projektui „Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas“ pakeitimo.
 8. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šakių rajono savivaldybės kultūros įstaigose nustatymo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano tarpinės ataskaitos patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos viešojo konkurso būdu.
 16. Dėl sutikimo registruoti juridinio asmens buveinę Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose.
 17. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.
 18. Dėl panaudos sutarties su Panovių kaimo bendruomenės centru nutraukimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Šakių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.  
 21. Dėl turto perdavimo Šakių rajono meno mokyklai.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 23. Dėl turto perdavimo.
 24. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 25. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 26. Dėl pritarimo projektui „Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato, V. Kudirkos g. 33, modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas)“.
 27. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

Savivaldybės meras                                                                                                  Edgaras Pilypaitis   

Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2022-10-18 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo.
 2. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-266 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
 6. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų keitimo Šakių rajono savivaldybės Sintautų seniūnijos Skaistgirių kaime.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl pritarimo projektui „Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas“ pakeitimo.
 8. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šakių rajono savivaldybės kultūros įstaigose nustatymo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano tarpinės ataskaitos patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos viešojo konkurso būdu.
 16. Dėl sutikimo registruoti juridinio asmens buveinę Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose.
 17. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.
 18. Dėl panaudos sutarties su Panovių kaimo bendruomenės centru nutraukimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Šakių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.  
 21. Dėl turto perdavimo Šakių rajono meno mokyklai.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 23. Dėl turto perdavimo.
 24. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 25. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 26. Dėl pritarimo projektui „Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato, V. Kudirkos g. 33, modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas)“.
 27. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

Savivaldybės meras                                                                                                  Edgaras Pilypaitis   

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2022-10-17 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo.
 2. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-266 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
 6. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų keitimo Šakių rajono savivaldybės Sintautų seniūnijos Skaistgirių kaime.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl pritarimo projektui „Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas“ pakeitimo.
 8. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šakių rajono savivaldybės kultūros įstaigose nustatymo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano tarpinės ataskaitos patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos viešojo konkurso būdu.
 16. Dėl sutikimo registruoti juridinio asmens buveinę Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose.
 17. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.
 18. Dėl panaudos sutarties su Panovių kaimo bendruomenės centru nutraukimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Šakių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.  
 21. Dėl turto perdavimo Šakių rajono meno mokyklai.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 23. Dėl turto perdavimo.
 24. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 25. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 26. Dėl pritarimo projektui „Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato, V. Kudirkos g. 33, modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas)“.
 27. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

Savivaldybės meras                                                                                                  Edgaras Pilypaitis   

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2022-09-23 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl Studijų rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2022 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui (su socialinio draudimo įmokomis) ir medikamentams, normatyvų nustatymo.
 4. Dėl nerūkymo zonos Šakių rajono savivaldybėje paskelbimo.
 5. 5. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarkės globos namų teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 6. Dėl Šakių „Varpo“ mokykloje teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 7. Dėl Gelgaudiškio dvaro sodybos 2019 m. vasario 15 d. nuomos sutarties Nr. VL-156 nutraukimo abipusiu rašytiniu šalių susitarimu prieš terminą.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-317 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės trūkstamų specialybių pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų pritraukimo, ugdymo mokslų bakalauro, pedagogikos profesinių bei perkvalifikavimo studijų finansavimo iš dalies tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl pritarimo pastatų investicinių projektų rengimui ir įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 16. Dėl sutikimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centrui dalyvauti atrankoje.
 17. Dėl Šakių rajono meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.
 19. Dėl delegavimo į Regioninę kultūros tarybą.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Šakių rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-259 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 25. Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo bei didinimo.
 26. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei "Šakių vandenys“.
 27. Dėl turto perdavimo Šakių vaikų lopšeliui-darželiui.
 28. Dėl turto perdavimo.
 29. Dėl turto perdavimo.
 30. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 31. Dėl ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo.
 32. Dėl 2020 m. vasario 27 d. Šakių rajono savivaldybės Gelgaudiškio dvaro rūmų dalies patalpų, esančių Gelgaudiškyje, Parko g. 5, nuomos sutarties Nr. 1D-35 nutraukimo.
 33. Dėl Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2022 metus.
 34. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 35. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų sen., Joginiškių k., Mokyklos g. 1, nuomos viešojo konkurso būdu.
 36. 36. Dėl Maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje gyventojams dydžių nustatymo.
 37. Dėl vidutinės kito kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo.
 38. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimą Nr. T-255 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 39. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2022-09-21 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl Studijų rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2022 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui (su socialinio draudimo įmokomis) ir medikamentams, normatyvų nustatymo.
 4. Dėl nerūkymo zonos Šakių rajono savivaldybėje paskelbimo.
 5. 5. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarkės globos namų teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 6. Dėl Šakių „Varpo“ mokykloje teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 7. Dėl Gelgaudiškio dvaro sodybos 2019 m. vasario 15 d. nuomos sutarties Nr. VL-156 nutraukimo abipusiu rašytiniu šalių susitarimu prieš terminą.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-317 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės trūkstamų specialybių pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų pritraukimo, ugdymo mokslų bakalauro, pedagogikos profesinių bei perkvalifikavimo studijų finansavimo iš dalies tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl pritarimo pastatų investicinių projektų rengimui ir įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 16. Dėl sutikimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centrui dalyvauti atrankoje.
 17. Dėl Šakių rajono meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.
 19. Dėl delegavimo į Regioninę kultūros tarybą.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Šakių rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-259 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 25. Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo bei didinimo.
 26. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei "Šakių vandenys“.
 27. Dėl turto perdavimo Šakių vaikų lopšeliui-darželiui.
 28. Dėl turto perdavimo.
 29. Dėl turto perdavimo.
 30. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 31. Dėl ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo.
 32. Dėl 2020 m. vasario 27 d. Šakių rajono savivaldybės Gelgaudiškio dvaro rūmų dalies patalpų, esančių Gelgaudiškyje, Parko g. 5, nuomos sutarties Nr. 1D-35 nutraukimo.
 33. Dėl Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2022 metus.
 34. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 35. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų sen., Joginiškių k., Mokyklos g. 1, nuomos viešojo konkurso būdu.
 36. 36. Dėl Maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje gyventojams dydžių nustatymo.
 37. Dėl vidutinės kito kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo.
 38. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimą Nr. T-255 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 39. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2022-09-21 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl Studijų rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2022 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui (su socialinio draudimo įmokomis) ir medikamentams, normatyvų nustatymo.
 4. Dėl nerūkymo zonos Šakių rajono savivaldybėje paskelbimo.
 5. 5. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarkės globos namų teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 6. Dėl Šakių „Varpo“ mokykloje teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 7. Dėl Gelgaudiškio dvaro sodybos 2019 m. vasario 15 d. nuomos sutarties Nr. VL-156 nutraukimo abipusiu rašytiniu šalių susitarimu prieš terminą.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-317 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės trūkstamų specialybių pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų pritraukimo, ugdymo mokslų bakalauro, pedagogikos profesinių bei perkvalifikavimo studijų finansavimo iš dalies tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl pritarimo pastatų investicinių projektų rengimui ir įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 16. Dėl sutikimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centrui dalyvauti atrankoje.
 17. Dėl Šakių rajono meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.
 19. Dėl delegavimo į Regioninę kultūros tarybą.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Šakių rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-259 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 25. Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo bei didinimo.
 26. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei "Šakių vandenys“.
 27. Dėl turto perdavimo Šakių vaikų lopšeliui-darželiui.
 28. Dėl turto perdavimo.
 29. Dėl turto perdavimo.
 30. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 31. Dėl ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo.
 32. Dėl 2020 m. vasario 27 d. Šakių rajono savivaldybės Gelgaudiškio dvaro rūmų dalies patalpų, esančių Gelgaudiškyje, Parko g. 5, nuomos sutarties Nr. 1D-35 nutraukimo.
 33. Dėl Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2022 metus.
 34. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 35. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų sen., Joginiškių k., Mokyklos g. 1, nuomos viešojo konkurso būdu.
 36. 36. Dėl Maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje gyventojams dydžių nustatymo.
 37. Dėl vidutinės kito kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo.
 38. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimą Nr. T-255 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 39. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2022-09-20 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl Studijų rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2022 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui (su socialinio draudimo įmokomis) ir medikamentams, normatyvų nustatymo.
 4. Dėl nerūkymo zonos Šakių rajono savivaldybėje paskelbimo.
 5. 5. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarkės globos namų teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 6. Dėl Šakių „Varpo“ mokykloje teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 7. Dėl Gelgaudiškio dvaro sodybos 2019 m. vasario 15 d. nuomos sutarties Nr. VL-156 nutraukimo abipusiu rašytiniu šalių susitarimu prieš terminą.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-317 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės trūkstamų specialybių pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų pritraukimo, ugdymo mokslų bakalauro, pedagogikos profesinių bei perkvalifikavimo studijų finansavimo iš dalies tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl pritarimo pastatų investicinių projektų rengimui ir įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 16. Dėl sutikimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centrui dalyvauti atrankoje.
 17. Dėl Šakių rajono meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.
 19. Dėl delegavimo į Regioninę kultūros tarybą.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Šakių rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-259 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 25. Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo bei didinimo.
 26. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei "Šakių vandenys“.
 27. Dėl turto perdavimo Šakių vaikų lopšeliui-darželiui.
 28. Dėl turto perdavimo.
 29. Dėl turto perdavimo.
 30. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 31. Dėl ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo.
 32. Dėl 2020 m. vasario 27 d. Šakių rajono savivaldybės Gelgaudiškio dvaro rūmų dalies patalpų, esančių Gelgaudiškyje, Parko g. 5, nuomos sutarties Nr. 1D-35 nutraukimo.
 33. Dėl Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2022 metus.
 34. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 35. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų sen., Joginiškių k., Mokyklos g. 1, nuomos viešojo konkurso būdu.
 36. 36. Dėl Maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje gyventojams dydžių nustatymo.
 37. Dėl vidutinės kito kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo.
 38. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimą Nr. T-255 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 39. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2022-09-20 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl Studijų rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2022 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui (su socialinio draudimo įmokomis) ir medikamentams, normatyvų nustatymo.
 4. Dėl nerūkymo zonos Šakių rajono savivaldybėje paskelbimo.
 5. 5. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarkės globos namų teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 6. Dėl Šakių „Varpo“ mokykloje teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 7. Dėl Gelgaudiškio dvaro sodybos 2019 m. vasario 15 d. nuomos sutarties Nr. VL-156 nutraukimo abipusiu rašytiniu šalių susitarimu prieš terminą.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-317 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės trūkstamų specialybių pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų pritraukimo, ugdymo mokslų bakalauro, pedagogikos profesinių bei perkvalifikavimo studijų finansavimo iš dalies tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl pritarimo pastatų investicinių projektų rengimui ir įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 16. Dėl sutikimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centrui dalyvauti atrankoje.
 17. Dėl Šakių rajono meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.
 19. Dėl delegavimo į Regioninę kultūros tarybą.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Šakių rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-259 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 25. Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo bei didinimo.
 26. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei "Šakių vandenys“.
 27. Dėl turto perdavimo Šakių vaikų lopšeliui-darželiui.
 28. Dėl turto perdavimo.
 29. Dėl turto perdavimo.
 30. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 31. Dėl ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo.
 32. Dėl 2020 m. vasario 27 d. Šakių rajono savivaldybės Gelgaudiškio dvaro rūmų dalies patalpų, esančių Gelgaudiškyje, Parko g. 5, nuomos sutarties Nr. 1D-35 nutraukimo.
 33. Dėl Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2022 metus.
 34. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 35. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų sen., Joginiškių k., Mokyklos g. 1, nuomos viešojo konkurso būdu.
 36. 36. Dėl Maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje gyventojams dydžių nustatymo.
 37. Dėl vidutinės kito kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo.
 38. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimą Nr. T-255 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 39. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
Nuotolinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2022-08-26 13:30
Posėdžio vieta: Nuotolinis
Tiesioginė transliacija

Nuotolinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl pritarimo dalyvauti projekte ir įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
Jungtinis savivaldybės tarybos komitetų posėdis
2022-08-23 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Jungtinis savivaldybės tarybos komitetų posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl pritarimo dalyvauti projekte ir įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2022-07-25 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė

Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė

Susitikimas su UAB "Šakių vandenys" administracija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2022-07-22 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl premijų skyrimo abiturientams ir jų mokytojams.
 2. Dėl 2022-2023 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje.
 3. Dėl 2022-2023 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre.
 4. Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą bei instrumentų nuomos mokesčio nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo“ papildymo.
 6. Dėl pritarimo dalyvauti projekto kūrime.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-163 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Girėnų bendruomenės centro vaikų žaidimo ir krepšinio aikštelių paskelbimo nerūkymo zona.
 9. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2022 metų veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių plano patvirtinimo.
 10. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2022 metų veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių plano patvirtinimo.
 11. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 12. Dėl atsinaujinančių išteklių (saulės) energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo ir planavimo tikslų įgyvendinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 17. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 19. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, nuomos viešojo konkurso būdu.
 21. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Griškabūdžio seniūnijoje, Degutinės kaime, Liepų g. 1, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Degutinės kaimo bendruomenės centrui.
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2022-07-20 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl premijų skyrimo abiturientams ir jų mokytojams.
 2. Dėl 2022-2023 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje.
 3. Dėl 2022-2023 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre.
 4. Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą bei instrumentų nuomos mokesčio nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo“ papildymo.
 6. Dėl pritarimo dalyvauti projekto kūrime.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-163 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Girėnų bendruomenės centro vaikų žaidimo ir krepšinio aikštelių paskelbimo nerūkymo zona.
 9. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2022 metų veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių plano patvirtinimo.
 10. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2022 metų veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių plano patvirtinimo.
 11. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 12. Dėl atsinaujinančių išteklių (saulės) energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo ir planavimo tikslų įgyvendinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 17. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 19. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, nuomos viešojo konkurso būdu.
 21. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Griškabūdžio seniūnijoje, Degutinės kaime, Liepų g. 1, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Degutinės kaimo bendruomenės centrui.
Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2022-07-20 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl premijų skyrimo abiturientams ir jų mokytojams.
 2. Dėl 2022-2023 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje.
 3. Dėl 2022-2023 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre.
 4. Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą bei instrumentų nuomos mokesčio nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo“ papildymo.
 6. Dėl pritarimo dalyvauti projekto kūrime.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-163 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Girėnų bendruomenės centro vaikų žaidimo ir krepšinio aikštelių paskelbimo nerūkymo zona.
 9. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2022 metų veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių plano patvirtinimo.
 10. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2022 metų veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių plano patvirtinimo.
 11. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 12. Dėl atsinaujinančių išteklių (saulės) energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo ir planavimo tikslų įgyvendinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 17. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 19. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, nuomos viešojo konkurso būdu.
 21. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Griškabūdžio seniūnijoje, Degutinės kaime, Liepų g. 1, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Degutinės kaimo bendruomenės centrui.
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2022-07-19 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl premijų skyrimo abiturientams ir jų mokytojams.
 2. Dėl 2022-2023 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje.
 3. Dėl 2022-2023 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre.
 4. Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą bei instrumentų nuomos mokesčio nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo“ papildymo.
 6. Dėl pritarimo dalyvauti projekto kūrime.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-163 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Girėnų bendruomenės centro vaikų žaidimo ir krepšinio aikštelių paskelbimo nerūkymo zona.
 9. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2022 metų veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių plano patvirtinimo.
 10. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2022 metų veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių plano patvirtinimo.
 11. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 12. Dėl atsinaujinančių išteklių (saulės) energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo ir planavimo tikslų įgyvendinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 17. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 19. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, nuomos viešojo konkurso būdu.
 21. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Griškabūdžio seniūnijoje, Degutinės kaime, Liepų g. 1, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Degutinės kaimo bendruomenės centrui.
Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2022-07-19 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl premijų skyrimo abiturientams ir jų mokytojams.
 2. Dėl 2022-2023 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje.
 3. Dėl 2022-2023 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre.
 4. Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą bei instrumentų nuomos mokesčio nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo“ papildymo.
 6. Dėl pritarimo dalyvauti projekto kūrime.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-163 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Girėnų bendruomenės centro vaikų žaidimo ir krepšinio aikštelių paskelbimo nerūkymo zona.
 9. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2022 metų veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių plano patvirtinimo.
 10. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2022 metų veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių plano patvirtinimo.
 11. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 12. Dėl atsinaujinančių išteklių (saulės) energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo ir planavimo tikslų įgyvendinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 17. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 19. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, nuomos viešojo konkurso būdu.
 21. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Griškabūdžio seniūnijoje, Degutinės kaime, Liepų g. 1, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Degutinės kaimo bendruomenės centrui.
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2022-06-23 13:30
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 3. Dėl pritarimo prašymui patvirtinti Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių miestelio herbo etalono, vėliavų ir antspaudo projektus.
 4. Dėl pritarimo prašymui patvirtinti Šakių rajono savivaldybės Slavikų miestelio herbo etalono, vėliavų ir antspaudo projektus.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 6. Dėl pažangos priemonės ,,Pagerinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklę didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą“ melioracijos darbų 2022 metų programos patvirtinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šakių rajono kultūros įstaigose nustatymo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę.
 10. Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Lukšių Vinco Grybo gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Griškabūdžio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-151 „Dėl Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 14. Dėl Šakių lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl Šakių rajono Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 16. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
 17. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų keitimo Šakių rajono savivaldybės šakių seniūnijos Ažuolupių ir Lembūdžių kaimuose.
 18. Dėl reorganizuojamų Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros centro, Sintautų kultūros centro, Griškabūdžio kultūros centro, Lukšių kultūros centro ir Gelgaudiškio kultūros centro patvirtintos teikiamų paslaugų kainų taikomo.
 19. Dėl pasiūlymo dėl Šakių rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-334 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019–2021 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl rajono savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos paveldo objekto statuso gamtos objektams suteikimo“ papildymo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-394 „Dėl amortizacinių atskaitymų normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių plano ir sąmatos patvirtinimo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-345 ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šakių rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo.
 26. 26. Dėl viešųjų įstaigų Gelgaudiškio ir Lukšių ambulatorijų reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai“ pakeitimo.
 32. Dėl žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
 33. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.
 34. Dėl užsieniečių laikino apgyvendinimo Šakių rajono savivaldybės apgyvendinimo vietose.
 35. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą ir ilgalaikį materialųjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 36. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių sen., Miliškių k., 2, nuomos viešojo konkurso būdu.
 37. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų sen., Joginiškių k., Mokyklos g. 1, nuomos viešojo konkurso būdu.
 38. Dėl turto perdavimo Šakių kultūros centrui.
 39. Dėl turto nurašymo.
 40. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.  
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2022-06-22 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 3. Dėl pritarimo prašymui patvirtinti Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių miestelio herbo etalono, vėliavų ir antspaudo projektus.
 4. Dėl pritarimo prašymui patvirtinti Šakių rajono savivaldybės Slavikų miestelio herbo etalono, vėliavų ir antspaudo projektus.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 6. Dėl pažangos priemonės ,,Pagerinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklę didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą“ melioracijos darbų 2022 metų programos patvirtinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šakių rajono kultūros įstaigose nustatymo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę.
 10. Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Lukšių Vinco Grybo gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Griškabūdžio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-151 „Dėl Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 14. Dėl Šakių lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl Šakių rajono Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 16. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
 17. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų keitimo Šakių rajono savivaldybės šakių seniūnijos Ažuolupių ir Lembūdžių kaimuose.
 18. Dėl reorganizuojamų Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros centro, Sintautų kultūros centro, Griškabūdžio kultūros centro, Lukšių kultūros centro ir Gelgaudiškio kultūros centro patvirtintos teikiamų paslaugų kainų taikomo.
 19. Dėl pasiūlymo dėl Šakių rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-334 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019–2021 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl rajono savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos paveldo objekto statuso gamtos objektams suteikimo“ papildymo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-394 „Dėl amortizacinių atskaitymų normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių plano ir sąmatos patvirtinimo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-345 ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šakių rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo.
 26. 26. Dėl viešųjų įstaigų Gelgaudiškio ir Lukšių ambulatorijų reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai“ pakeitimo.
 32. Dėl žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
 33. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.
 34. Dėl užsieniečių laikino apgyvendinimo Šakių rajono savivaldybės apgyvendinimo vietose.
 35. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą ir ilgalaikį materialųjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 36. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių sen., Miliškių k., 2, nuomos viešojo konkurso būdu.
 37. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų sen., Joginiškių k., Mokyklos g. 1, nuomos viešojo konkurso būdu.
 38. Dėl turto perdavimo Šakių kultūros centrui.
 39. Dėl turto nurašymo.
 40. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.  
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2022-06-22 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 3. Dėl pritarimo prašymui patvirtinti Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių miestelio herbo etalono, vėliavų ir antspaudo projektus.
 4. Dėl pritarimo prašymui patvirtinti Šakių rajono savivaldybės Slavikų miestelio herbo etalono, vėliavų ir antspaudo projektus.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 6. Dėl pažangos priemonės ,,Pagerinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklę didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą“ melioracijos darbų 2022 metų programos patvirtinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šakių rajono kultūros įstaigose nustatymo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę.
 10. Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Lukšių Vinco Grybo gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Griškabūdžio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-151 „Dėl Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 14. Dėl Šakių lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl Šakių rajono Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 16. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
 17. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų keitimo Šakių rajono savivaldybės šakių seniūnijos Ažuolupių ir Lembūdžių kaimuose.
 18. Dėl reorganizuojamų Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros centro, Sintautų kultūros centro, Griškabūdžio kultūros centro, Lukšių kultūros centro ir Gelgaudiškio kultūros centro patvirtintos teikiamų paslaugų kainų taikomo.
 19. Dėl pasiūlymo dėl Šakių rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-334 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019–2021 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl rajono savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos paveldo objekto statuso gamtos objektams suteikimo“ papildymo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-394 „Dėl amortizacinių atskaitymų normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių plano ir sąmatos patvirtinimo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-345 ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šakių rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo.
 26. 26. Dėl viešųjų įstaigų Gelgaudiškio ir Lukšių ambulatorijų reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai“ pakeitimo.
 32. Dėl žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
 33. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.
 34. Dėl užsieniečių laikino apgyvendinimo Šakių rajono savivaldybės apgyvendinimo vietose.
 35. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą ir ilgalaikį materialųjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 36. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių sen., Miliškių k., 2, nuomos viešojo konkurso būdu.
 37. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų sen., Joginiškių k., Mokyklos g. 1, nuomos viešojo konkurso būdu.
 38. Dėl turto perdavimo Šakių kultūros centrui.
 39. Dėl turto nurašymo.
 40. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.  
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2022-06-21 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 3. Dėl pritarimo prašymui patvirtinti Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių miestelio herbo etalono, vėliavų ir antspaudo projektus.
 4. Dėl pritarimo prašymui patvirtinti Šakių rajono savivaldybės Slavikų miestelio herbo etalono, vėliavų ir antspaudo projektus.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 6. Dėl pažangos priemonės ,,Pagerinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklę didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą“ melioracijos darbų 2022 metų programos patvirtinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šakių rajono kultūros įstaigose nustatymo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę.
 10. Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Lukšių Vinco Grybo gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Griškabūdžio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-151 „Dėl Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 14. Dėl Šakių lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl Šakių rajono Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 16. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
 17. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų keitimo Šakių rajono savivaldybės šakių seniūnijos Ažuolupių ir Lembūdžių kaimuose.
 18. Dėl reorganizuojamų Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros centro, Sintautų kultūros centro, Griškabūdžio kultūros centro, Lukšių kultūros centro ir Gelgaudiškio kultūros centro patvirtintos teikiamų paslaugų kainų taikomo.
 19. Dėl pasiūlymo dėl Šakių rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-334 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019–2021 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl rajono savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos paveldo objekto statuso gamtos objektams suteikimo“ papildymo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-394 „Dėl amortizacinių atskaitymų normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių plano ir sąmatos patvirtinimo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-345 ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šakių rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo.
 26. 26. Dėl viešųjų įstaigų Gelgaudiškio ir Lukšių ambulatorijų reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai“ pakeitimo.
 32. Dėl žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
 33. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.
 34. Dėl užsieniečių laikino apgyvendinimo Šakių rajono savivaldybės apgyvendinimo vietose.
 35. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą ir ilgalaikį materialųjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 36. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių sen., Miliškių k., 2, nuomos viešojo konkurso būdu.
 37. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų sen., Joginiškių k., Mokyklos g. 1, nuomos viešojo konkurso būdu.
 38. Dėl turto perdavimo Šakių kultūros centrui.
 39. Dėl turto nurašymo.
Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2022-06-21 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 3. Dėl pritarimo prašymui patvirtinti Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių miestelio herbo etalono, vėliavų ir antspaudo projektus.
 4. Dėl pritarimo prašymui patvirtinti Šakių rajono savivaldybės Slavikų miestelio herbo etalono, vėliavų ir antspaudo projektus.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 6. Dėl pažangos priemonės ,,Pagerinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklę didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą“ melioracijos darbų 2022 metų programos patvirtinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šakių rajono kultūros įstaigose nustatymo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę.
 10. Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Lukšių Vinco Grybo gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Griškabūdžio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-151 „Dėl Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 14. Dėl Šakių lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl Šakių rajono Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 16. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
 17. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų keitimo Šakių rajono savivaldybės šakių seniūnijos Ažuolupių ir Lembūdžių kaimuose.
 18. Dėl reorganizuojamų Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros centro, Sintautų kultūros centro, Griškabūdžio kultūros centro, Lukšių kultūros centro ir Gelgaudiškio kultūros centro patvirtintos teikiamų paslaugų kainų taikomo.
 19. Dėl pasiūlymo dėl Šakių rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-334 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019–2021 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl rajono savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos paveldo objekto statuso gamtos objektams suteikimo“ papildymo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-394 „Dėl amortizacinių atskaitymų normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių plano ir sąmatos patvirtinimo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-345 ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šakių rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo.
 26. 26. Dėl viešųjų įstaigų Gelgaudiškio ir Lukšių ambulatorijų reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai“ pakeitimo.
 32. Dėl žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.
 33. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.
 34. Dėl užsieniečių laikino apgyvendinimo Šakių rajono savivaldybės apgyvendinimo vietose.
 35. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą ir ilgalaikį materialųjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 36. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių sen., Miliškių k., 2, nuomos viešojo konkurso būdu.
 37. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų sen., Joginiškių k., Mokyklos g. 1, nuomos viešojo konkurso būdu.
 38. Dėl turto perdavimo Šakių kultūros centrui.
 39. Dėl turto nurašymo.
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2022-05-20 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo“ pakeitimo.
 2. Dėl melioracijos statinių naudotojų asociacijos ,,Pariebiai“ investicinio projekto ,,MSNA ,,Pariebiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-13 ,,Dėl pašalpų skyrimo savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų, kurių steigėjas yra savivaldybės taryba, darbuotojams jų šeimos narių mirties ir darbuotojų mirties atvejais tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusius galios.                      
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 6. Dėl premijos skyrimo Šakių rajono Griškabūdžio kultūros centro folkloro ansambliui „Nova“.
 7. Dėl leidimo laikinai uždaryti Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupę.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl panaudos sutarties su šakių dziudo sporto klubu „Audra“ nutraukimo prieš terminą.
 13. Dėl panaudos sutarties su Šakių miesto vietos veiklos grupe nutraukimo.
 14. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių r. sav., Žvirgždaičių mstl., Antaninos Liorentaitės g. 1, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Žvirgždaičių miestelio bendruomenei.               
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo viešajai įstaigai Šakių verslo informacijos centrui pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 16. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šakių verslo informacijos centrui.
 17. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 18. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 19. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 20. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 21. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
 22. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo, keitimo ir gyvenamųjų vietovių panaikinimo.
 23. Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre teikiamos paslaugos tarifo nustatymo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 „Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 25. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2022-05-18 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo“ pakeitimo.
 2. Dėl melioracijos statinių naudotojų asociacijos ,,Pariebiai“ investicinio projekto ,,MSNA ,,Pariebiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-13 ,,Dėl pašalpų skyrimo savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų, kurių steigėjas yra savivaldybės taryba, darbuotojams jų šeimos narių mirties ir darbuotojų mirties atvejais tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusius galios.                      
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 6. Dėl premijos skyrimo Šakių rajono Griškabūdžio kultūros centro folkloro ansambliui „Nova“.
 7. Dėl leidimo laikinai uždaryti Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupę.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl panaudos sutarties su šakių dziudo sporto klubu „Audra“ nutraukimo prieš terminą.
 13. Dėl panaudos sutarties su Šakių miesto vietos veiklos grupe nutraukimo.
 14. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių r. sav., Žvirgždaičių mstl., Antaninos Liorentaitės g. 1, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Žvirgždaičių miestelio bendruomenei.               
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo viešajai įstaigai Šakių verslo informacijos centrui pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 16. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šakių verslo informacijos centrui.
 17. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 18. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 19. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 20. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 21. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
 22. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo, keitimo ir gyvenamųjų vietovių panaikinimo.
 23. Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre teikiamos paslaugos tarifo nustatymo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 „Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 25. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2022-05-18 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo“ pakeitimo.
 2. Dėl melioracijos statinių naudotojų asociacijos ,,Pariebiai“ investicinio projekto ,,MSNA ,,Pariebiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-13 ,,Dėl pašalpų skyrimo savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų, kurių steigėjas yra savivaldybės taryba, darbuotojams jų šeimos narių mirties ir darbuotojų mirties atvejais tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusius galios.                      
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 6. Dėl premijos skyrimo Šakių rajono Griškabūdžio kultūros centro folkloro ansambliui „Nova“.
 7. Dėl leidimo laikinai uždaryti Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupę.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl panaudos sutarties su šakių dziudo sporto klubu „Audra“ nutraukimo prieš terminą.
 13. Dėl panaudos sutarties su Šakių miesto vietos veiklos grupe nutraukimo.
 14. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių r. sav., Žvirgždaičių mstl., Antaninos Liorentaitės g. 1, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Žvirgždaičių miestelio bendruomenei.               
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo viešajai įstaigai Šakių verslo informacijos centrui pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 16. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šakių verslo informacijos centrui.
 17. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 18. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 19. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 20. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 21. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
 22. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo, keitimo ir gyvenamųjų vietovių panaikinimo.
 23. Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre teikiamos paslaugos tarifo nustatymo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 „Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 25. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2022-05-17 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo“ pakeitimo.
 2. Dėl melioracijos statinių naudotojų asociacijos ,,Pariebiai“ investicinio projekto ,,MSNA ,,Pariebiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-13 ,,Dėl pašalpų skyrimo savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų, kurių steigėjas yra savivaldybės taryba, darbuotojams jų šeimos narių mirties ir darbuotojų mirties atvejais tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusius galios.                      
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 6. Dėl premijos skyrimo Šakių rajono Griškabūdžio kultūros centro folkloro ansambliui „Nova“.
 7. Dėl leidimo laikinai uždaryti Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupę.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl panaudos sutarties su šakių dziudo sporto klubu „Audra“ nutraukimo prieš terminą.
 13. Dėl panaudos sutarties su Šakių miesto vietos veiklos grupe nutraukimo.
 14. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių r. sav., Žvirgždaičių mstl., Antaninos Liorentaitės g. 1, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Žvirgždaičių miestelio bendruomenei.               
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo viešajai įstaigai Šakių verslo informacijos centrui pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 16. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šakių verslo informacijos centrui.
 17. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 18. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 19. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 20. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 21. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
 22. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo, keitimo ir gyvenamųjų vietovių panaikinimo.
 23. Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre teikiamos paslaugos tarifo nustatymo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 „Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 25. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2022-05-17 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo“ pakeitimo.
 2. Dėl melioracijos statinių naudotojų asociacijos ,,Pariebiai“ investicinio projekto ,,MSNA ,,Pariebiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-13 ,,Dėl pašalpų skyrimo savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų, kurių steigėjas yra savivaldybės taryba, darbuotojams jų šeimos narių mirties ir darbuotojų mirties atvejais tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusius galios.                      
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 6. Dėl premijos skyrimo Šakių rajono Griškabūdžio kultūros centro folkloro ansambliui „Nova“.
 7. Dėl leidimo laikinai uždaryti Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupę.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl panaudos sutarties su šakių dziudo sporto klubu „Audra“ nutraukimo prieš terminą.
 13. Dėl panaudos sutarties su Šakių miesto vietos veiklos grupe nutraukimo.
 14. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių r. sav., Žvirgždaičių mstl., Antaninos Liorentaitės g. 1, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Žvirgždaičių miestelio bendruomenei.               
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo viešajai įstaigai Šakių verslo informacijos centrui pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 16. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šakių verslo informacijos centrui.
 17. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 18. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 19. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 20. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 21. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
 22. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo, keitimo ir gyvenamųjų vietovių panaikinimo.
 23. Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre teikiamos paslaugos tarifo nustatymo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 „Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 25. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
Savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis
2022-05-16 16:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2022-04-22 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
 4. Dėl pritarimo šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 6. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 7. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 8. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 9. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai.
 10. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 11. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 12. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 13. Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 14. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 15. Dėl viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 16. Dėl viešosios įstaigos Griškabūdžio ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 17. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 18. Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo.
 20. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas.
 21. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-226 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo.
 23. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
 24. Dėl važiavimo vietinio reguliaraus (priemiestinio) susisiekimo autobusais lengvatos dydžio nustatymo užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.
 25. Dėl garantijos suteikimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. Dėl ploto ant mokyklos pastato, esančio Šakių r. sav., Griškabūdžio sen., Paluobių k., Bažnyčios g. 7, stogo nuomos viešojo konkurso būdu.
 28. Dėl turto perdavimo.
 29. Dėl turto perdavimo.
 30. Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 31. Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinei mokyklai.
 32. Dėl turto nurašymo.
 33. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 34. Dėl Šakių rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo.
 35. Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams.
 36. Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Šakių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl mokinių skaičiaus ir mokesčio už mokslą bei instrumentų nuomą nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje“ papildymo.
 38. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo“ papildymo.
 39. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-351 „Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 40. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 41. Dėl leidimo laikinai uždaryti Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių ikimokyklinio ugdymo skyrių.
 42. Dėl Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ ir Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
 43. Dėl Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro, Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
 44. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros centro, Sintautų kultūros centro, Griškabūdžio kultūros centro, Lukšių kultūros centro ir Gelgaudiškio kultūros centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
 45. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-419 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 46. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Šakių rajono savivaldybei viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro visuotiniame dalininkų susirinkime.
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2022-04-20 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
 4. Dėl pritarimo šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 6. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 7. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 8. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 9. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai.
 10. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 11. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 12. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 13. Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 14. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 15. Dėl viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 16. Dėl viešosios įstaigos Griškabūdžio ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 17. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 18. Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo.
 20. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas.
 21. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-226 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo.
 23. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
 24. Dėl važiavimo vietinio reguliaraus (priemiestinio) susisiekimo autobusais lengvatos dydžio nustatymo užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.
 25. Dėl garantijos suteikimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. Dėl ploto ant mokyklos pastato, esančio Šakių r. sav., Griškabūdžio sen., Paluobių k., Bažnyčios g. 7, stogo nuomos viešojo konkurso būdu.
 28. Dėl turto perdavimo.
 29. Dėl turto perdavimo.
 30. Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 31. Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinei mokyklai.
 32. Dėl turto nurašymo.
 33. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 34. Dėl Šakių rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo.
 35. Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams.
 36. Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Šakių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl mokinių skaičiaus ir mokesčio už mokslą bei instrumentų nuomą nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje“ papildymo.
 38. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo“ papildymo.
 39. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-351 „Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 40. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 41. Dėl leidimo laikinai uždaryti Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių ikimokyklinio ugdymo skyrių.
 42. Dėl Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ ir Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
 43. Dėl Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro, Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
 44. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros centro, Sintautų kultūros centro, Griškabūdžio kultūros centro, Lukšių kultūros centro ir Gelgaudiškio kultūros centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
 45. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-419 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 46. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Šakių rajono savivaldybei viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro visuotiniame dalininkų susirinkime.
Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2022-04-20 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
 4. Dėl pritarimo šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 6. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 7. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 8. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 9. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai.
 10. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 11. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 12. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 13. Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 14. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 15. Dėl viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 16. Dėl viešosios įstaigos Griškabūdžio ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 17. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 18. Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo.
 20. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas.
 21. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-226 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo.
 23. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
 24. Dėl važiavimo vietinio reguliaraus (priemiestinio) susisiekimo autobusais lengvatos dydžio nustatymo užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.
 25. Dėl garantijos suteikimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. Dėl ploto ant mokyklos pastato, esančio Šakių r. sav., Griškabūdžio sen., Paluobių k., Bažnyčios g. 7, stogo nuomos viešojo konkurso būdu.
 28. Dėl turto perdavimo.
 29. Dėl turto perdavimo.
 30. Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 31. Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinei mokyklai.
 32. Dėl turto nurašymo.
 33. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 34. Dėl Šakių rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo.
 35. Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams.
 36. Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Šakių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl mokinių skaičiaus ir mokesčio už mokslą bei instrumentų nuomą nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje“ papildymo.
 38. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo“ papildymo.
 39. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-351 „Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 40. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 41. Dėl leidimo laikinai uždaryti Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių ikimokyklinio ugdymo skyrių.
 42. Dėl Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ ir Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
 43. Dėl Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro, Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
 44. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros centro, Sintautų kultūros centro, Griškabūdžio kultūros centro, Lukšių kultūros centro ir Gelgaudiškio kultūros centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
 45. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-419 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 46. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Šakių rajono savivaldybei viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro visuotiniame dalininkų susirinkime.
Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2022-04-19 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
 4. Dėl pritarimo šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 6. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 7. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 8. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 9. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai.
 10. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 11. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 12. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 13. Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 14. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 15. Dėl viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 16. Dėl viešosios įstaigos Griškabūdžio ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 17. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 18. Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo.
 20. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas.
 21. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-226 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo.
 23. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
 24. Dėl važiavimo vietinio reguliaraus (priemiestinio) susisiekimo autobusais lengvatos dydžio nustatymo užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.
 25. Dėl garantijos suteikimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. Dėl ploto ant mokyklos pastato, esančio Šakių r. sav., Griškabūdžio sen., Paluobių k., Bažnyčios g. 7, stogo nuomos viešojo konkurso būdu.
 28. Dėl turto perdavimo.
 29. Dėl turto perdavimo.
 30. Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 31. Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinei mokyklai.
 32. Dėl turto nurašymo.
 33. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 34. Dėl Šakių rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo.
 35. Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams.
 36. Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Šakių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl mokinių skaičiaus ir mokesčio už mokslą bei instrumentų nuomą nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje“ papildymo.
 38. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo“ papildymo.
 39. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-351 „Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 40. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 41. Dėl leidimo laikinai uždaryti Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių ikimokyklinio ugdymo skyrių.
 42. Dėl Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ ir Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
 43. Dėl Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro, Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
 44. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros centro, Sintautų kultūros centro, Griškabūdžio kultūros centro, Lukšių kultūros centro ir Gelgaudiškio kultūros centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
 45. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-419 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2022-04-19 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
 4. Dėl pritarimo šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 6. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 7. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 8. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 9. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai.
 10. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 11. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 12. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 13. Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 14. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 15. Dėl viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 16. Dėl viešosios įstaigos Griškabūdžio ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 17. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 18. Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo.
 20. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas.
 21. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-226 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo.
 23. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
 24. Dėl važiavimo vietinio reguliaraus (priemiestinio) susisiekimo autobusais lengvatos dydžio nustatymo užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.
 25. Dėl garantijos suteikimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. Dėl ploto ant mokyklos pastato, esančio Šakių r. sav., Griškabūdžio sen., Paluobių k., Bažnyčios g. 7, stogo nuomos viešojo konkurso būdu.
 28. Dėl turto perdavimo.
 29. Dėl turto perdavimo.
 30. Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 31. Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinei mokyklai.
 32. Dėl turto nurašymo.
 33. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 34. Dėl Šakių rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo.
 35. Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams.
 36. Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Šakių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl mokinių skaičiaus ir mokesčio už mokslą bei instrumentų nuomą nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje“ papildymo.
 38. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo“ papildymo.
 39. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-351 „Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 40. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 41. Dėl leidimo laikinai uždaryti Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių ikimokyklinio ugdymo skyrių.
 42. Dėl Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ ir Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
 43. Dėl Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro, Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
 44. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros centro, Sintautų kultūros centro, Griškabūdžio kultūros centro, Lukšių kultūros centro ir Gelgaudiškio kultūros centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
 45. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-419 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 46. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Šakių rajono savivaldybei viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro visuotiniame dalininkų susirinkime.
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2022-03-25 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidurinio verslo plėtros fondo lėšų 2021 metų ataskaitos patvirtinimo ir fondo administravimo išlaidų padengimo.
 2. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-267 „Dėl Šakių rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022-2027 metų gaisrų prevencijos programos ir Šakių rajono savivaldybės 2022 metų gaisrų prevencijos programos vykdymo priemonių plano patvirtinimo.
 7. Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2022-2025 priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-267 „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ pakeitimo.
 10. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių lopšelį-darželį „Berželis“.
 11. Dėl leidimo laikinai uždaryti Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Pumpurėlis“ ir Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus mišrią ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupę.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl ilgalaikės paskolos 2022 metais ėmimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centrui“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 18. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių sen., Tubelių k., Beržų g. 3, nuomos viešojo konkurso būdu.
 19. Dėl turto perdavimo.
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 24, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai.
 21. Dėl turto nurašymo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-226 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo.
 23. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 24. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifo galiojimo.                                                                 
 25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugos teikimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-82 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2022 – 2024 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetinių teritorijų ir infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdinių kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 30. Dėl pritarimo projekto „Fontano apšvietimas ir garso įrengimas bei laisvalaikio zonos plėtra Griškabūdyje“ įgyvendinimo.
 31. Dėl pritarimo projekto „Laisvalaikio zonos įrengimas Žvirgždaičiuose“ įgyvendinimui.
 32. Dėl pritarimo projekto „Patraukli Voverių kaimo poilsio zona“ įgyvendinimui.
 33. Dėl pritarimo projekto „Poilsio erdvė visiems“ įgyvendinimui.
 34. Dėl pritarimo projekto „Poilsio zona visiems“ įgyvendinimui.
 35. Dėl pritarimo projekto „Sportas visiems“ įgyvendinimui.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės apdovanojimo „Šakių krašto ambasadorius“ tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 38. Dėl viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 39. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 40. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai.
 41. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2022-03-23 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidurinio verslo plėtros fondo lėšų 2021 metų ataskaitos patvirtinimo ir fondo administravimo išlaidų padengimo.
 2. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-267 „Dėl Šakių rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022-2027 metų gaisrų prevencijos programos ir Šakių rajono savivaldybės 2022 metų gaisrų prevencijos programos vykdymo priemonių plano patvirtinimo.
 7. Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2022-2025 priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-267 „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ pakeitimo.
 10. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių lopšelį-darželį „Berželis“.
 11. Dėl leidimo laikinai uždaryti Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Pumpurėlis“ ir Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus mišrią ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupę.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl ilgalaikės paskolos 2022 metais ėmimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centrui“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 18. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių sen., Tubelių k., Beržų g. 3, nuomos viešojo konkurso būdu.
 19. Dėl turto perdavimo.
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 24, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai.
 21. Dėl turto nurašymo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-226 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo.
 23. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 24. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifo galiojimo.                                                                 
 25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugos teikimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-82 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2022 – 2024 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetinių teritorijų ir infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdinių kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 30. Dėl pritarimo projekto „Fontano apšvietimas ir garso įrengimas bei laisvalaikio zonos plėtra Griškabūdyje“ įgyvendinimo.
 31. Dėl pritarimo projekto „Laisvalaikio zonos įrengimas Žvirgždaičiuose“ įgyvendinimui.
 32. Dėl pritarimo projekto „Patraukli Voverių kaimo poilsio zona“ įgyvendinimui.
 33. Dėl pritarimo projekto „Poilsio erdvė visiems“ įgyvendinimui.
 34. Dėl pritarimo projekto „Poilsio zona visiems“ įgyvendinimui.
 35. Dėl pritarimo projekto „Sportas visiems“ įgyvendinimui.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės apdovanojimo „Šakių krašto ambasadorius“ tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 38. Dėl viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 39. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 40. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai.
 41. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2022-03-23 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidurinio verslo plėtros fondo lėšų 2021 metų ataskaitos patvirtinimo ir fondo administravimo išlaidų padengimo.
 2. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-267 „Dėl Šakių rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022-2027 metų gaisrų prevencijos programos ir Šakių rajono savivaldybės 2022 metų gaisrų prevencijos programos vykdymo priemonių plano patvirtinimo.
 7. Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2022-2025 priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-267 „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ pakeitimo.
 10. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių lopšelį-darželį „Berželis“.
 11. Dėl leidimo laikinai uždaryti Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Pumpurėlis“ ir Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus mišrią ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupę.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl ilgalaikės paskolos 2022 metais ėmimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centrui“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 18. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių sen., Tubelių k., Beržų g. 3, nuomos viešojo konkurso būdu.
 19. Dėl turto perdavimo.
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 24, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai.
 21. Dėl turto nurašymo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-226 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo.
 23. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 24. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifo galiojimo.                                                                 
 25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugos teikimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-82 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2022 – 2024 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetinių teritorijų ir infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdinių kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 30. Dėl pritarimo projekto „Fontano apšvietimas ir garso įrengimas bei laisvalaikio zonos plėtra Griškabūdyje“ įgyvendinimo.
 31. Dėl pritarimo projekto „Laisvalaikio zonos įrengimas Žvirgždaičiuose“ įgyvendinimui.
 32. Dėl pritarimo projekto „Patraukli Voverių kaimo poilsio zona“ įgyvendinimui.
 33. Dėl pritarimo projekto „Poilsio erdvė visiems“ įgyvendinimui.
 34. Dėl pritarimo projekto „Poilsio zona visiems“ įgyvendinimui.
 35. Dėl pritarimo projekto „Sportas visiems“ įgyvendinimui.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės apdovanojimo „Šakių krašto ambasadorius“ tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 38. Dėl viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 39. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 40. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai.
 41. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2022-03-22 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidurinio verslo plėtros fondo lėšų 2021 metų ataskaitos patvirtinimo ir fondo administravimo išlaidų padengimo.
 2. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-267 „Dėl Šakių rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022-2027 metų gaisrų prevencijos programos ir Šakių rajono savivaldybės 2022 metų gaisrų prevencijos programos vykdymo priemonių plano patvirtinimo.
 7. Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2022-2025 priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-267 „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ pakeitimo.
 10. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių lopšelį-darželį „Berželis“.
 11. Dėl leidimo laikinai uždaryti Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Pumpurėlis“ ir Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus mišrią ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupę.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl ilgalaikės paskolos 2022 metais ėmimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centrui“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 18. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių sen., Tubelių k., Beržų g. 3, nuomos viešojo konkurso būdu.
 19. Dėl turto perdavimo.
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 24, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai.
 21. Dėl turto nurašymo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-226 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo.
 23. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 24. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifo galiojimo.                                                                 
 25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugos teikimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-82 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2022 – 2024 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetinių teritorijų ir infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdinių kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 30. Dėl pritarimo projekto „Fontano apšvietimas ir garso įrengimas bei laisvalaikio zonos plėtra Griškabūdyje“ įgyvendinimo.
 31. Dėl pritarimo projekto „Laisvalaikio zonos įrengimas Žvirgždaičiuose“ įgyvendinimui.
 32. Dėl pritarimo projekto „Patraukli Voverių kaimo poilsio zona“ įgyvendinimui.
 33. Dėl pritarimo projekto „Poilsio erdvė visiems“ įgyvendinimui.
 34. Dėl pritarimo projekto „Poilsio zona visiems“ įgyvendinimui.
 35. Dėl pritarimo projekto „Sportas visiems“ įgyvendinimui.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės apdovanojimo „Šakių krašto ambasadorius“ tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 38. Dėl viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 39. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 40. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai.
 41. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2022-03-22 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidurinio verslo plėtros fondo lėšų 2021 metų ataskaitos patvirtinimo ir fondo administravimo išlaidų padengimo.
 2. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-267 „Dėl Šakių rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022-2027 metų gaisrų prevencijos programos ir Šakių rajono savivaldybės 2022 metų gaisrų prevencijos programos vykdymo priemonių plano patvirtinimo.
 7. Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2022-2025 priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-267 „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ pakeitimo.
 10. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių lopšelį-darželį „Berželis“.
 11. Dėl leidimo laikinai uždaryti Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Pumpurėlis“ ir Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus mišrią ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupę.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl ilgalaikės paskolos 2022 metais ėmimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centrui“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 18. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių sen., Tubelių k., Beržų g. 3, nuomos viešojo konkurso būdu.
 19. Dėl turto perdavimo.
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 24, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai.
 21. Dėl turto nurašymo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-226 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo.
 23. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 24. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifo galiojimo.                                                                 
 25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugos teikimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-82 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2022 – 2024 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetinių teritorijų ir infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdinių kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 30. Dėl pritarimo projekto „Fontano apšvietimas ir garso įrengimas bei laisvalaikio zonos plėtra Griškabūdyje“ įgyvendinimo.
 31. Dėl pritarimo projekto „Laisvalaikio zonos įrengimas Žvirgždaičiuose“ įgyvendinimui.
 32. Dėl pritarimo projekto „Patraukli Voverių kaimo poilsio zona“ įgyvendinimui.
 33. Dėl pritarimo projekto „Poilsio erdvė visiems“ įgyvendinimui.
 34. Dėl pritarimo projekto „Poilsio zona visiems“ įgyvendinimui.
 35. Dėl pritarimo projekto „Sportas visiems“ įgyvendinimui.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės apdovanojimo „Šakių krašto ambasadorius“ tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 38. Dėl viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų veiklos užduočių nustatymo.
 39. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 40. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai.
 41. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
Nuotolinis Kontrolės komiteto posėdis
2022-03-16 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Kontrolės komiteto posėdis - Darbotvarkė

1. Dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos.

2. Dėl Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos sutarties sąlygų vykdymo.

Bendra savivaldybės mero ir LR Finansų ministrės spaudos konferencija
2022-03-08 16:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija
Neeilinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2022-03-04 15:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Neeilinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė

REZOLIUCIJA DĖL RUSIJOS IR BALTARUSIJOS KARO VEIKSMŲ PRIEŠ UKRAINĄ

1. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių su Rusijos Federacija nutraukimo.

Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2022-02-25 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė

Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė

Dėl infrastruktūros mokesčio tarifo nustatymo.

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2022-02-18 13:30
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 5. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
 6. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 7. Dėl turto nurašymo.
 8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 9. Dėl viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.
 10. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-375 „Dėl Šakių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos sudėties ir jos nuostatų pakeitimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelio patvirtinimo.
 13. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos (integralios pagalbos), teikimo asmens namuose, kainos suderinimo.
 14. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro akredituotos socialinės priežiūros pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės Astos Domeikienės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
 16. Dėl įgaliojimo suteikimo UAB „Kuchmistrai“.
 17. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perdavimo Kauno miesto savivaldybei.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-444 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-445 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 21. Dėl sutikimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje.
 22. Dėl įgaliojimo suteikimo savivaldybės merui pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą su Valstybine Lietuvių kalbos komisija.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl dienos maitinimo normų ir mokinių skaičiaus bendrabutyje nustatymo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre“ pakeitimo.
 24. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šakių lopšelį-darželį „Berželis“ ir biudžetinę įstaigą Šakių lopšelį-darželį „Klevelis“.
 25. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šakių Kriūkų mokyklą-daugiafunkcį centrą, biudžetinę įstaigą Šakių rajono Lekėčių mokyklą-daugiafunkcį centrą ir biudžetinę įstaigą Šakių rajono Plokščių mokyklą-daugiafunkcį centrą.
 26. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetines įstaigas Kudirkos Naumiesčio kultūros centrą, Sintautų kultūros centrą, Griškabūdžio kultūros centrą, Lukšių kultūros centrą, Gelgaudiškio kultūros centrą.                                                               
 27. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 28. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 29. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
 32. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms), paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2022 – 2024 metų prioritetinį objektų sąrašo patvirtinimo.
 34. Dėl Šakių rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės apdovanojimo „Šakių rajono ambasadorius“ tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės ir mero 2021 metų veiklos ataskaitai.
Bendra savivaldybės mero ir LR Susisiekimo ministro spaudos konferencija
2022-02-18 10:30
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2022-02-17 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 5. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
 6. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 7. Dėl turto nurašymo.
 8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 9. Dėl viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.
 10. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-375 „Dėl Šakių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos sudėties ir jos nuostatų pakeitimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelio patvirtinimo.
 13. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos (integralios pagalbos), teikimo asmens namuose, kainos suderinimo.
 14. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro akredituotos socialinės priežiūros pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės Astos Domeikienės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
 16. Dėl įgaliojimo suteikimo UAB „Kuchmistrai“.
 17. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perdavimo Kauno miesto savivaldybei.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-444 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-445 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 21. Dėl sutikimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje.
 22. Dėl įgaliojimo suteikimo savivaldybės merui pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą su Valstybine Lietuvių kalbos komisija.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl dienos maitinimo normų ir mokinių skaičiaus bendrabutyje nustatymo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre“ pakeitimo.
 24. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šakių lopšelį-darželį „Berželis“ ir biudžetinę įstaigą Šakių lopšelį-darželį „Klevelis“.
 25. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šakių Kriūkų mokyklą-daugiafunkcį centrą, biudžetinę įstaigą Šakių rajono Lekėčių mokyklą-daugiafunkcį centrą ir biudžetinę įstaigą Šakių rajono Plokščių mokyklą-daugiafunkcį centrą.
 26. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetines įstaigas Kudirkos Naumiesčio kultūros centrą, Sintautų kultūros centrą, Griškabūdžio kultūros centrą, Lukšių kultūros centrą, Gelgaudiškio kultūros centrą.                                                               
 27. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 28. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 29. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
 32. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms), paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2022 – 2024 metų prioritetinį objektų sąrašo patvirtinimo.
 34. Dėl Šakių rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės apdovanojimo „Šakių rajono ambasadorius“ tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės ir mero 2021 metų veiklos ataskaitai.
Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2022-02-15 13:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 5. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
 6. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 7. Dėl turto nurašymo.
 8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 9. Dėl viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.
 10. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-375 „Dėl Šakių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos sudėties ir jos nuostatų pakeitimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelio patvirtinimo.
 13. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos (integralios pagalbos), teikimo asmens namuose, kainos suderinimo.
 14. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro akredituotos socialinės priežiūros pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės Astos Domeikienės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
 16. Dėl įgaliojimo suteikimo UAB „Kuchmistrai“.
 17. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perdavimo Kauno miesto savivaldybei.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-444 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-445 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 21. Dėl sutikimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje.
 22. Dėl įgaliojimo suteikimo savivaldybės merui pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą su Valstybine Lietuvių kalbos komisija.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl dienos maitinimo normų ir mokinių skaičiaus bendrabutyje nustatymo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre“ pakeitimo.
 24. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šakių lopšelį-darželį „Berželis“ ir biudžetinę įstaigą Šakių lopšelį-darželį „Klevelis“.
 25. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šakių Kriūkų mokyklą-daugiafunkcį centrą, biudžetinę įstaigą Šakių rajono Lekėčių mokyklą-daugiafunkcį centrą ir biudžetinę įstaigą Šakių rajono Plokščių mokyklą-daugiafunkcį centrą.
 26. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetines įstaigas Kudirkos Naumiesčio kultūros centrą, Sintautų kultūros centrą, Griškabūdžio kultūros centrą, Lukšių kultūros centrą, Gelgaudiškio kultūros centrą.                                                               
 27. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 28. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 29. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
 32. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms), paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2022 – 2024 metų prioritetinį objektų sąrašo patvirtinimo.
 34. Dėl Šakių rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės apdovanojimo „Šakių rajono ambasadorius“ tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės ir mero 2021 metų veiklos ataskaitai.
Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2022-02-15 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 5. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
 6. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 7. Dėl turto nurašymo.
 8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 9. Dėl viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.
 10. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-375 „Dėl Šakių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos sudėties ir jos nuostatų pakeitimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelio patvirtinimo.
 13. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos (integralios pagalbos), teikimo asmens namuose, kainos suderinimo.
 14. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro akredituotos socialinės priežiūros pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės Astos Domeikienės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
 16. Dėl įgaliojimo suteikimo UAB „Kuchmistrai“.
 17. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perdavimo Kauno miesto savivaldybei.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-444 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-445 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 21. Dėl sutikimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje.
 22. Dėl įgaliojimo suteikimo savivaldybės merui pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą su Valstybine Lietuvių kalbos komisija.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl dienos maitinimo normų ir mokinių skaičiaus bendrabutyje nustatymo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre“ pakeitimo.
 24. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šakių lopšelį-darželį „Berželis“ ir biudžetinę įstaigą Šakių lopšelį-darželį „Klevelis“.
 25. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šakių Kriūkų mokyklą-daugiafunkcį centrą, biudžetinę įstaigą Šakių rajono Lekėčių mokyklą-daugiafunkcį centrą ir biudžetinę įstaigą Šakių rajono Plokščių mokyklą-daugiafunkcį centrą.
 26. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetines įstaigas Kudirkos Naumiesčio kultūros centrą, Sintautų kultūros centrą, Griškabūdžio kultūros centrą, Lukšių kultūros centrą, Gelgaudiškio kultūros centrą.                                                               
 27. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 28. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 29. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
 32. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms), paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2022 – 2024 metų prioritetinį objektų sąrašo patvirtinimo.
 34. Dėl Šakių rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės apdovanojimo „Šakių rajono ambasadorius“ tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės ir mero 2021 metų veiklos ataskaitai.
Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2022-02-14 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 5. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
 6. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 7. Dėl turto nurašymo.
 8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 9. Dėl viešame aukcione parduodamo Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.
 10. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-375 „Dėl Šakių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos sudėties ir jos nuostatų pakeitimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelio patvirtinimo.
 13. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos (integralios pagalbos), teikimo asmens namuose, kainos suderinimo.
 14. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro akredituotos socialinės priežiūros pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės Astos Domeikienės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
 16. Dėl įgaliojimo suteikimo UAB „Kuchmistrai“.
 17. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perdavimo Kauno miesto savivaldybei.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-444 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-445 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 21. Dėl sutikimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje.
 22. Dėl įgaliojimo suteikimo savivaldybės merui pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą su Valstybine Lietuvių kalbos komisija.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl dienos maitinimo normų ir mokinių skaičiaus bendrabutyje nustatymo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre“ pakeitimo.
 24. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šakių lopšelį-darželį „Berželis“ ir biudžetinę įstaigą Šakių lopšelį-darželį „Klevelis“.
 25. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šakių Kriūkų mokyklą-daugiafunkcį centrą, biudžetinę įstaigą Šakių rajono Lekėčių mokyklą-daugiafunkcį centrą ir biudžetinę įstaigą Šakių rajono Plokščių mokyklą-daugiafunkcį centrą.
 26. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetines įstaigas Kudirkos Naumiesčio kultūros centrą, Sintautų kultūros centrą, Griškabūdžio kultūros centrą, Lukšių kultūros centrą, Gelgaudiškio kultūros centrą.                                                               
 27. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 28. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 29. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
 32. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms), paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2022 – 2024 metų prioritetinį objektų sąrašo patvirtinimo.
 34. Dėl Šakių rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės apdovanojimo „Šakių rajono ambasadorius“ tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės ir mero 2021 metų veiklos ataskaitai.
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2022-02-09 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė

Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto.

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2022-01-21 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2022 metų programos patvirtinimo.
 2. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šakių rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės sporto, mėgėjų meno kolektyvų, organizacijų, veikiančių pagal Asociacijų ir Viešųjų įstaigų įstatymus, pavėžėjimo į renginius, reprezentuojant rajono savivaldybę, tvarkos taisyklių patvirtinimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 5. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 6. Dėl turto perdavimo.
 7. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 8. Dėl Strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
 11. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 12. Dėl siūlymo Kauno miesto savivaldybei perimti viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties savininko turtines ir neturtines teises ir pareigas.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Šakių rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl premijos skyrimo Gintui Čekauskui.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 18. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejus 2021 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Kudirkos Naumiesčio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Sintautų kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.                                                                
 25. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Griškabūdžio gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl pritarimo Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 28. Dėl pritarimo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 29. Dėl pritarimo Šakių rajono Meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 30. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 31. Dėl pritarimo Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 32. Dėl pritarimo Kidulių pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 33. Dėl pritarimo Sintautų pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 34. Dėl pritarimo Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 35. Dėl pritarimo Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 36. Dėl pritarimo Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 37. Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 38. Dėl pritarimo Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 39. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 40. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 41. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 42. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2021 metų veiklos ataskaitai.
 43. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 44. Dėl pritarimo projekto „Šakių rajono krizių centras“ įgyvendinimui.
 45. Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 46. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai.
 47. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2022 metų programos patvirtinimo.
 48. Dėl atstovų delegavimo į Šakių miesto vietos veiklos grupės valdybą.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
Savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis
2022-01-21 09:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2022-01-19 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2022 metų programos patvirtinimo.
 2. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šakių rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės sporto, mėgėjų meno kolektyvų, organizacijų, veikiančių pagal Asociacijų ir Viešųjų įstaigų įstatymus, pavėžėjimo į renginius, reprezentuojant rajono savivaldybę, tvarkos taisyklių patvirtinimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 5. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 6. Dėl turto perdavimo.
 7. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 8. Dėl Strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
 11. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 12. Dėl siūlymo Kauno miesto savivaldybei perimti viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties savininko turtines ir neturtines teises ir pareigas.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Šakių rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl premijos skyrimo Gintui Čekauskui.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 18. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejus 2021 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Kudirkos Naumiesčio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Sintautų kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.                                                                
 25. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Griškabūdžio gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl pritarimo Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 28. Dėl pritarimo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 29. Dėl pritarimo Šakių rajono Meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 30. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 31. Dėl pritarimo Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 32. Dėl pritarimo Kidulių pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 33. Dėl pritarimo Sintautų pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 34. Dėl pritarimo Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 35. Dėl pritarimo Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 36. Dėl pritarimo Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 37. Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 38. Dėl pritarimo Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 39. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 40. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 41. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 42. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2021 metų veiklos ataskaitai.
 43. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 44. Dėl pritarimo projekto „Šakių rajono krizių centras“ įgyvendinimui.
 45. Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 46. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai.
 47. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2022 metų programos patvirtinimo.
 48. Dėl atstovų delegavimo į Šakių miesto vietos veiklos grupės valdybą.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2022-01-19 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2022 metų programos patvirtinimo.
 2. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šakių rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės sporto, mėgėjų meno kolektyvų, organizacijų, veikiančių pagal Asociacijų ir Viešųjų įstaigų įstatymus, pavėžėjimo į renginius, reprezentuojant rajono savivaldybę, tvarkos taisyklių patvirtinimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 5. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 6. Dėl turto perdavimo.
 7. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 8. Dėl Strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
 11. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 12. Dėl siūlymo Kauno miesto savivaldybei perimti viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties savininko turtines ir neturtines teises ir pareigas.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Šakių rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl premijos skyrimo Gintui Čekauskui.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 18. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejus 2021 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Kudirkos Naumiesčio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Sintautų kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.                                                                
 25. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Griškabūdžio gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl pritarimo Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 28. Dėl pritarimo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 29. Dėl pritarimo Šakių rajono Meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 30. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 31. Dėl pritarimo Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 32. Dėl pritarimo Kidulių pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 33. Dėl pritarimo Sintautų pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 34. Dėl pritarimo Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 35. Dėl pritarimo Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 36. Dėl pritarimo Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 37. Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 38. Dėl pritarimo Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 39. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 40. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 41. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 42. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2021 metų veiklos ataskaitai.
 43. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 44. Dėl pritarimo projekto „Šakių rajono krizių centras“ įgyvendinimui.
 45. Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 46. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai.
 47. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2022 metų programos patvirtinimo.
 48. Dėl atstovų delegavimo į Šakių miesto vietos veiklos grupės valdybą.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2022-01-18 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2022 metų programos patvirtinimo.
 2. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šakių rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės sporto, mėgėjų meno kolektyvų, organizacijų, veikiančių pagal Asociacijų ir Viešųjų įstaigų įstatymus, pavėžėjimo į renginius, reprezentuojant rajono savivaldybę, tvarkos taisyklių patvirtinimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 5. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 6. Dėl turto perdavimo.
 7. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 8. Dėl Strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
 11. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 12. Dėl siūlymo Kauno miesto savivaldybei perimti viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties savininko turtines ir neturtines teises ir pareigas.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Šakių rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl premijos skyrimo Gintui Čekauskui.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 18. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejus 2021 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Kudirkos Naumiesčio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Sintautų kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.                                                                
 25. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Griškabūdžio gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl pritarimo Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 28. Dėl pritarimo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 29. Dėl pritarimo Šakių rajono Meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 30. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 31. Dėl pritarimo Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 32. Dėl pritarimo Kidulių pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 33. Dėl pritarimo Sintautų pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 34. Dėl pritarimo Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 35. Dėl pritarimo Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 36. Dėl pritarimo Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 37. Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 38. Dėl pritarimo Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 39. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 40. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 41. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 42. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2021 metų veiklos ataskaitai.
 43. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 44. Dėl pritarimo projekto „Šakių rajono krizių centras“ įgyvendinimui.
 45. Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 46. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai.
 47. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2022 metų programos patvirtinimo.
 48. Dėl atstovų delegavimo į Šakių miesto vietos veiklos grupės valdybą.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
Savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis
2022-01-17 16:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas
TS-LKD frakcijos posėdis
2022-01-17 15:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas
Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2022-01-17 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2022 metų programos patvirtinimo.
 2. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šakių rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės sporto, mėgėjų meno kolektyvų, organizacijų, veikiančių pagal Asociacijų ir Viešųjų įstaigų įstatymus, pavėžėjimo į renginius, reprezentuojant rajono savivaldybę, tvarkos taisyklių patvirtinimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 5. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 6. Dėl turto perdavimo.
 7. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 8. Dėl Strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
 11. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 12. Dėl siūlymo Kauno miesto savivaldybei perimti viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties savininko turtines ir neturtines teises ir pareigas.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Šakių rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl premijos skyrimo Gintui Čekauskui.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 18. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejus 2021 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Kudirkos Naumiesčio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Sintautų kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.                                                                
 25. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Griškabūdžio gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl pritarimo Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 28. Dėl pritarimo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 29. Dėl pritarimo Šakių rajono Meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 30. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 31. Dėl pritarimo Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 32. Dėl pritarimo Kidulių pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 33. Dėl pritarimo Sintautų pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 34. Dėl pritarimo Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 35. Dėl pritarimo Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 36. Dėl pritarimo Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 37. Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 38. Dėl pritarimo Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 39. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 40. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 41. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 42. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2021 metų veiklos ataskaitai.
 43. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 44. Dėl pritarimo projekto „Šakių rajono krizių centras“ įgyvendinimui.
 45. Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 46. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai.
 47. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2022 metų programos patvirtinimo.
 48. Dėl atstovų delegavimo į Šakių miesto vietos veiklos grupės valdybą.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2021-12-23 13:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl pritarimo skirti vienkartines pinigines išmokas.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų aukciono būdu išnuomotiems žemės sklypams patvirtinimo.
 5. Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo biudžetinei įstaigai Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir asociacijai Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 9. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 10. Dėl negyvenamosios patalpos dalies, esančios Sudargo seniūnijoje, Sudargo kaime, Kalno g. 1A, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
 11. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-5 ,,Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas rajono savivaldybės įmonėse ar įstaigose, pateikimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Šakių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2022–2025 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022-2025 metų veiksmų plano patvirtinimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2022-2024 metų atestacijos programos patvirtinimo.
 19. Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 22. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos kainos suderinimo.
 23. Dėl socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 24. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-226 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 27. Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šakių rajono savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos, Šakių rajono savivaldybės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas nekilnojamojo turto objektų kategorijoms ir įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šakių rajono savivaldybėje dydžių patvirtinimo.
 28. Dėl UAB „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.
 29. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo.
 30. Dėl mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 31. Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo taisyklių patvirtinimo.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės statinių naudojimo priežiūros taisyklių patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės gatvių sąrašo patvirtinimo.
 34. Dėl Šakių rajono Lekėčių seniūnijos Mikytų kaimo Motiejaus Pečiulionio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-419 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 37. Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyboje patvirtinimo
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2021-12-22 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl pritarimo skirti vienkartines pinigines išmokas.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų aukciono būdu išnuomotiems žemės sklypams patvirtinimo.
 5. Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo biudžetinei įstaigai Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir asociacijai Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 9. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 10. Dėl negyvenamosios patalpos dalies, esančios Sudargo seniūnijoje, Sudargo kaime, Kalno g. 1A, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
 11. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-5 ,,Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas rajono savivaldybės įmonėse ar įstaigose, pateikimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Šakių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2022–2025 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022-2025 metų veiksmų plano patvirtinimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2022-2024 metų atestacijos programos patvirtinimo.
 19. Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 22. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos kainos suderinimo.
 23. Dėl socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 24. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-226 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 27. Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šakių rajono savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos, Šakių rajono savivaldybės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas nekilnojamojo turto objektų kategorijoms ir įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šakių rajono savivaldybėje dydžių patvirtinimo.
 28. Dėl UAB „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.
 29. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo.
 30. Dėl mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 31. Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo taisyklių patvirtinimo.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės statinių naudojimo priežiūros taisyklių patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės gatvių sąrašo patvirtinimo.
 34. Dėl Šakių rajono Lekėčių seniūnijos Mikytų kaimo Motiejaus Pečiulionio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-419 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 37. Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyboje patvirtinimo.
Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2021-12-22 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl pritarimo skirti vienkartines pinigines išmokas.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų aukciono būdu išnuomotiems žemės sklypams patvirtinimo.
 5. Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo biudžetinei įstaigai Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir asociacijai Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 9. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 10. Dėl negyvenamosios patalpos dalies, esančios Sudargo seniūnijoje, Sudargo kaime, Kalno g. 1A, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
 11. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-5 ,,Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas rajono savivaldybės įmonėse ar įstaigose, pateikimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Šakių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2022–2025 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022-2025 metų veiksmų plano patvirtinimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2022-2024 metų atestacijos programos patvirtinimo.
 19. Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 22. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos kainos suderinimo.
 23. Dėl socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 24. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-226 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 27. Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šakių rajono savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos, Šakių rajono savivaldybės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas nekilnojamojo turto objektų kategorijoms ir įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šakių rajono savivaldybėje dydžių patvirtinimo.
 28. Dėl UAB „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.
 29. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo.
 30. Dėl mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 31. Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo taisyklių patvirtinimo.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės statinių naudojimo priežiūros taisyklių patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės gatvių sąrašo patvirtinimo.
 34. Dėl Šakių rajono Lekėčių seniūnijos Mikytų kaimo Motiejaus Pečiulionio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-419 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 37. Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyboje patvirtinimo.
Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2021-12-21 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl pritarimo skirti vienkartines pinigines išmokas.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų aukciono būdu išnuomotiems žemės sklypams patvirtinimo.
 5. Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo biudžetinei įstaigai Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir asociacijai Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 9. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 10. Dėl negyvenamosios patalpos dalies, esančios Sudargo seniūnijoje, Sudargo kaime, Kalno g. 1A, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
 11. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-5 ,,Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas rajono savivaldybės įmonėse ar įstaigose, pateikimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Šakių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2022–2025 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022-2025 metų veiksmų plano patvirtinimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2022-2024 metų atestacijos programos patvirtinimo.
 19. Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 22. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos kainos suderinimo.
 23. Dėl socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 24. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-226 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 27. Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šakių rajono savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos, Šakių rajono savivaldybės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas nekilnojamojo turto objektų kategorijoms ir įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šakių rajono savivaldybėje dydžių patvirtinimo.
 28. Dėl UAB „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.
 29. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo.
 30. Dėl mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 31. Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo taisyklių patvirtinimo.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės statinių naudojimo priežiūros taisyklių patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės gatvių sąrašo patvirtinimo.
 34. Dėl Šakių rajono Lekėčių seniūnijos Mikytų kaimo Motiejaus Pečiulionio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-419 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 37. Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyboje patvirtinimo.
Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2021-12-21 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl pritarimo skirti vienkartines pinigines išmokas.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų aukciono būdu išnuomotiems žemės sklypams patvirtinimo.
 5. Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo biudžetinei įstaigai Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir asociacijai Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 9. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 10. Dėl negyvenamosios patalpos dalies, esančios Sudargo seniūnijoje, Sudargo kaime, Kalno g. 1A, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
 11. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-5 ,,Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas rajono savivaldybės įmonėse ar įstaigose, pateikimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Šakių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-328 „Dėl mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2022–2025 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022-2025 metų veiksmų plano patvirtinimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2022-2024 metų atestacijos programos patvirtinimo.
 19. Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 22. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos kainos suderinimo.
 23. Dėl socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 24. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-226 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 27. Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šakių rajono savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos, Šakių rajono savivaldybės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas nekilnojamojo turto objektų kategorijoms ir įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šakių rajono savivaldybėje dydžių patvirtinimo.
 28. Dėl UAB „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.
 29. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo.
 30. Dėl mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 31. Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo taisyklių patvirtinimo.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės statinių naudojimo priežiūros taisyklių patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės gatvių sąrašo patvirtinimo.
 34. Dėl Šakių rajono Lekėčių seniūnijos Mikytų kaimo Motiejaus Pečiulionio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-419 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 37. Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyboje patvirtinimo.
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2021-11-25 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 4. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-268 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-336 „Dėl Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sudarymo ir Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centro dienos socialinės globos paslaugos kainos suderinimo.
 9. Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro socialinių paslaugų skyriaus dienos socialinės globos paslaugų kainos suderinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T- 60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 14. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 15. Dėl nuomos mokesčio UAB „Tarzanas“ nustatymo.
 16. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 18. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 19. Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyboje patvirtinimo.
 20. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo.
 21. Dėl pritarimo Šakių rajono Plokščių mokyklos - daugiafunkcio centro paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1.1 punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą“
 22. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ veikloje „Kelio ženklų projektavimas ir įrengimas saugomose teritorijose prie vietinės reikšmės kelių“.
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2021-11-24 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 4. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-268 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-336 „Dėl Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sudarymo ir Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centro dienos socialinės globos paslaugos kainos suderinimo.
 9. Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro socialinių paslaugų skyriaus dienos socialinės globos paslaugų kainos suderinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T- 60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 14. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 15. Dėl nuomos mokesčio UAB „Tarzanas“ nustatymo.
 16. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 18. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 19. Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyboje patvirtinimo.
 20. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo.
 21. Dėl pritarimo Šakių rajono Plokščių mokyklos - daugiafunkcio centro paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1.1 punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą“
 22. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ veikloje „Kelio ženklų projektavimas ir įrengimas saugomose teritorijose prie vietinės reikšmės kelių“.
Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2021-11-24 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 4. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-268 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-336 „Dėl Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sudarymo ir Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centro dienos socialinės globos paslaugos kainos suderinimo.
 9. Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro socialinių paslaugų skyriaus dienos socialinės globos paslaugų kainos suderinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T- 60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 14. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 15. Dėl nuomos mokesčio UAB „Tarzanas“ nustatymo.
 16. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 18. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 19. Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyboje patvirtinimo.
 20. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo.
 21. Dėl pritarimo Šakių rajono Plokščių mokyklos - daugiafunkcio centro paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1.1 punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą“
 22. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ veikloje „Kelio ženklų projektavimas ir įrengimas saugomose teritorijose prie vietinės reikšmės kelių“.
Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2021-11-23 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 4. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-268 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-336 „Dėl Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sudarymo ir Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centro dienos socialinės globos paslaugos kainos suderinimo.
 9. Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro socialinių paslaugų skyriaus dienos socialinės globos paslaugų kainos suderinimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T- 60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 14. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 15. Dėl nuomos mokesčio UAB „Tarzanas“ nustatymo.
 16. Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 18. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 19. Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyboje patvirtinimo.
 20. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo.
 21. Dėl pritarimo Šakių rajono Plokščių mokyklos - daugiafunkcio centro paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1.1 punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą“
 22. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ veikloje „Kelio ženklų projektavimas ir įrengimas saugomose teritorijose prie vietinės reikšmės kelių“.
Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2021-10-27 15:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė

Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė

Aptarti Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro teikiamų paslaugų kokybę ir problemas Šakių raj. savivaldybėje.

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2021-10-22 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.
 2. Dėl įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 3. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato investicinio projekto rengimui ir įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 4. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Šakių rajono savivaldybei viešosios įstaigos Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro visuotiniame dalininkų susirinkime.
 5. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 6. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-250 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo.
 8. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 9. Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo elektrinių statybai rengimo ir planavimo tikslų.                                                                           
 10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo laikotarpio nustatymo.
 11. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 12. Dėl vietos gyventojų apklausų rezultatų.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.                                                                 
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.
 18. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“.
 19. Dėl negyvenamosios patalpos, esančios Žvirgždaičių mstl., Antaninos Liorentaitės g. 1, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Trečiojo amžiaus universitetui.
 21. Dėl turto perdavimo.
 22. Dėl turto perdavimo.
 23. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo.
 24. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių atnaujinimo.
 25. Dėl panaudos sutarties su asociacija Gotlybiškių bendruomenės centru nutraukimo ir nekilnojamojo turto, esančio Šakių seniūnijoje, Gotlybiškių kaime, Mokyklos g. 26 perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Gotlybiškių bendruomenės centrui.
 26. Dėl sutikimo perimti turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 27. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 28. Dėl nuomos mokesčio UAB „Tarzanas“ nustatymo.
 29. Dėl Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2021 metus.
 30. Dėl viešųjų įstaigų reorganizavimo.
 31. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-348 „dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo.
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2021-10-20 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.
 2. Dėl įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 3. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato investicinio projekto rengimui ir įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 4. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Šakių rajono savivaldybei viešosios įstaigos Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro visuotiniame dalininkų susirinkime.
 5. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 6. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-250 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo.
 8. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 9. Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo elektrinių statybai rengimo ir planavimo tikslų.                                                                           
 10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo laikotarpio nustatymo.
 11. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 12. Dėl vietos gyventojų apklausų rezultatų.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.                                                                 
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.
 18. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“.
 19. Dėl negyvenamosios patalpos, esančios Žvirgždaičių mstl., Antaninos Liorentaitės g. 1, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Trečiojo amžiaus universitetui.
 21. Dėl turto perdavimo.
 22. Dėl turto perdavimo.
 23. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo.
 24. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių atnaujinimo.
 25. Dėl panaudos sutarties su asociacija Gotlybiškių bendruomenės centru nutraukimo ir nekilnojamojo turto, esančio Šakių seniūnijoje, Gotlybiškių kaime, Mokyklos g. 26 perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Gotlybiškių bendruomenės centrui.
 26. Dėl sutikimo perimti turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 27. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 28. Dėl nuomos mokesčio UAB „Tarzanas“ nustatymo.
 29. Dėl Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2021 metus.
 30. Dėl viešųjų įstaigų reorganizavimo.
 31. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise.
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2021-10-20 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.
 2. Dėl įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 3. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato investicinio projekto rengimui ir įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 4. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Šakių rajono savivaldybei viešosios įstaigos Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro visuotiniame dalininkų susirinkime.
 5. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 6. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-250 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo.
 8. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 9. Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo elektrinių statybai rengimo ir planavimo tikslų.                                                                           
 10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo laikotarpio nustatymo.
 11. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 12. Dėl vietos gyventojų apklausų rezultatų.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.                                                                 
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.
 18. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“.
 19. Dėl negyvenamosios patalpos, esančios Žvirgždaičių mstl., Antaninos Liorentaitės g. 1, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Trečiojo amžiaus universitetui.
 21. Dėl turto perdavimo.
 22. Dėl turto perdavimo.
 23. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo.
 24. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių atnaujinimo.
 25. Dėl panaudos sutarties su asociacija Gotlybiškių bendruomenės centru nutraukimo ir nekilnojamojo turto, esančio Šakių seniūnijoje, Gotlybiškių kaime, Mokyklos g. 26 perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Gotlybiškių bendruomenės centrui.
 26. Dėl sutikimo perimti turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 27. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 28. Dėl nuomos mokesčio UAB „Tarzanas“ nustatymo.
 29. Dėl Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2021 metus.
 30. Dėl viešųjų įstaigų reorganizavimo.
 31. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise.
Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2021-10-19 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.
 2. Dėl įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 3. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato investicinio projekto rengimui ir įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 4. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Šakių rajono savivaldybei viešosios įstaigos Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro visuotiniame dalininkų susirinkime.
 5. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 6. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-250 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo.
 8. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 9. Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo elektrinių statybai rengimo ir planavimo tikslų.                                                                           
 10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo laikotarpio nustatymo.
 11. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 12. Dėl vietos gyventojų apklausų rezultatų.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.                                                                 
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.
 18. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“.
 19. Dėl negyvenamosios patalpos, esančios Žvirgždaičių mstl., Antaninos Liorentaitės g. 1, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Trečiojo amžiaus universitetui.
 21. Dėl turto perdavimo.
 22. Dėl turto perdavimo.
 23. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo.
 24. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių atnaujinimo.
 25. Dėl panaudos sutarties su asociacija Gotlybiškių bendruomenės centru nutraukimo ir nekilnojamojo turto, esančio Šakių seniūnijoje, Gotlybiškių kaime, Mokyklos g. 26 perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Gotlybiškių bendruomenės centrui.
 26. Dėl sutikimo perimti turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 27. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 28. Dėl nuomos mokesčio UAB „Tarzanas“ nustatymo.
 29. Dėl Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2021 metus.
 30. Dėl viešųjų įstaigų reorganizavimo.
 31. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise.
Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2021-10-19 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.
 2. Dėl įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 3. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato investicinio projekto rengimui ir įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 4. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Šakių rajono savivaldybei viešosios įstaigos Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro visuotiniame dalininkų susirinkime.
 5. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 6. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-250 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo.
 8. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 9. Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo elektrinių statybai rengimo ir planavimo tikslų.                                                                           
 10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo laikotarpio nustatymo.
 11. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 12. Dėl vietos gyventojų apklausų rezultatų.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.                                                                 
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.
 18. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“.
 19. Dėl negyvenamosios patalpos, esančios Žvirgždaičių mstl., Antaninos Liorentaitės g. 1, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Trečiojo amžiaus universitetui.
 21. Dėl turto perdavimo.
 22. Dėl turto perdavimo.
 23. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo.
 24. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių atnaujinimo.
 25. Dėl panaudos sutarties su asociacija Gotlybiškių bendruomenės centru nutraukimo ir nekilnojamojo turto, esančio Šakių seniūnijoje, Gotlybiškių kaime, Mokyklos g. 26 perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Gotlybiškių bendruomenės centrui.
 26. Dėl sutikimo perimti turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 27. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 28. Dėl nuomos mokesčio UAB „Tarzanas“ nustatymo.
 29. Dėl Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2021 metus.
 30. Dėl viešųjų įstaigų reorganizavimo.
 31. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise.
Nuotolinis Kontrolės komiteto posėdis
2021-10-12 15:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Kontrolės komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos ir išvados 2021-07-15 Nr. KA-3 ir Nr. KA-4.

 

 1. Dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano projekto.

 1. Dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų.
Šakių rajono savivaldybės vadovų spaudos konferencija
2021-09-30 15:30
Posėdžio vieta:
Tiesioginė transliacija
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2021-09-17 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės gydymo tarybos ir slaugos tarybos sudarymo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.
 4. Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 6. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl fizinio asmens atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018-2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.
 12. Dėl turto perdavimo.
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lekėčių mstl., Pušyno g. 18A, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Čekauskų etnografijos muziejui.
 14. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešame aukcione perduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                           
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Šakių rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 18. Dėl biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 21. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 22. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Pumpurėlis“ ir darbo laiko normos nustatymo.
 23. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriuje.
 24. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Kidulių pagrindinėje mokykloje.
 25. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 26. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 27. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T- 105 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2021/2022 mokslo metams“ pakeitimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-394 „Dėl amortizacinių atskaitymų ir rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su uždarąja akcine bendrove „Šakių autobusų parkas“ galiojimo pratęsimo“ pakeitimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.
 32. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 33. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šakių rajono savivaldybės Sintautų seniūnijos Santakų kaime.
 34. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2021-09-15 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės gydymo tarybos ir slaugos tarybos sudarymo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.
 4. Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 6. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl fizinio asmens atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018-2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.
 12. Dėl turto perdavimo.
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lekėčių mstl., Pušyno g. 18A, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Čekauskų etnografijos muziejui.
 14. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešame aukcione perduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                           
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Šakių rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 18. Dėl biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 21. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 22. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Pumpurėlis“ ir darbo laiko normos nustatymo.
 23. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriuje.
 24. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Kidulių pagrindinėje mokykloje.
 25. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 26. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 27. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T- 105 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2021/2022 mokslo metams“ pakeitimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-394 „Dėl amortizacinių atskaitymų ir rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su uždarąja akcine bendrove „Šakių autobusų parkas“ galiojimo pratęsimo“ pakeitimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.
 32. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 33. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šakių rajono savivaldybės Sintautų seniūnijos Santakų kaime.
 34. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2021-09-15 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės gydymo tarybos ir slaugos tarybos sudarymo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.
 4. Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 6. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl fizinio asmens atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018-2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.
 12. Dėl turto perdavimo.
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lekėčių mstl., Pušyno g. 18A, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Čekauskų etnografijos muziejui.
 14. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešame aukcione perduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                           
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Šakių rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 18. Dėl biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 21. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 22. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Pumpurėlis“ ir darbo laiko normos nustatymo.
 23. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriuje.
 24. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Kidulių pagrindinėje mokykloje.
 25. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 26. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 27. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T- 105 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2021/2022 mokslo metams“ pakeitimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-394 „Dėl amortizacinių atskaitymų ir rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su uždarąja akcine bendrove „Šakių autobusų parkas“ galiojimo pratęsimo“ pakeitimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.
 32. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 33. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šakių rajono savivaldybės Sintautų seniūnijos Santakų kaime.
 34. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2021-09-14 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės gydymo tarybos ir slaugos tarybos sudarymo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.
 4. Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 6. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl fizinio asmens atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018-2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.
 12. Dėl turto perdavimo.
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lekėčių mstl., Pušyno g. 18A, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Čekauskų etnografijos muziejui.
 14. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešame aukcione perduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                           
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Šakių rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 18. Dėl biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 21. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 22. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Pumpurėlis“ ir darbo laiko normos nustatymo.
 23. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriuje.
 24. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Kidulių pagrindinėje mokykloje.
 25. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 26. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 27. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T- 105 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2021/2022 mokslo metams“ pakeitimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-394 „Dėl amortizacinių atskaitymų ir rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su uždarąja akcine bendrove „Šakių autobusų parkas“ galiojimo pratęsimo“ pakeitimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.
 32. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 33. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šakių rajono savivaldybės Sintautų seniūnijos Santakų kaime.
 34. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2021-09-14 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė

Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės gydymo tarybos ir slaugos tarybos sudarymo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.
 4. Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 6. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-370 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl fizinio asmens atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018-2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.
 12. Dėl turto perdavimo.
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lekėčių mstl., Pušyno g. 18A, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Čekauskų etnografijos muziejui.
 14. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešame aukcione perduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                           
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Šakių rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 18. Dėl biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 21. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 22. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Pumpurėlis“ ir darbo laiko normos nustatymo.
 23. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriuje.
 24. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Kidulių pagrindinėje mokykloje.
 25. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 26. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 27. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T- 105 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2021/2022 mokslo metams“ pakeitimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-394 „Dėl amortizacinių atskaitymų ir rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl bendrus interesus tenkinančių vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patikslinimo ir keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su uždarąja akcine bendrove „Šakių autobusų parkas“ galiojimo pratęsimo“ pakeitimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.
 32. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 33. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šakių rajono savivaldybės Sintautų seniūnijos Santakų kaime.
 34. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
Rajono vadovų spaudos konferencija (transliacija internetu)
2021-07-30 13:30
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2021-07-30 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl premijų skyrimo abiturientams ir jų mokytojams.
 2. Dėl neįgaliųjų dienos centro veiklos funkcijos perdavimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T-271 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo.
 5. Dėl 2021-2022 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono meno mokykloje.
 6. Dėl 2021-2022 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre.
 7. Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 9. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 10. Dėl vietos gyventojų apklausų organizavimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 14. Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo patvirtinimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 19. Dėl žemės nuomos mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo.
 20. Dėl individualios veiklos, kuria galima verstis turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių nustatymo.
 21. Dėl garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Šakių šilumos tinklai“ pasirašant papildomą susitarimą su AB Šiaulių bankas imant paskolą investicijų projektui „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“ finansuoti.
 22. Dėl nuomos sutarties su Telia Lietuva, AB nutraukimo.
 23. Dėl turto perdavimo.
 24. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“.
 25. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centrui.
 26. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 27. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 28. Dėl pritarimo įsigyti nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 29. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti.
 31. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamų (negalimu) naudoti.
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2021-07-28 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl premijų skyrimo abiturientams ir jų mokytojams.
 2. Dėl neįgaliųjų dienos centro veiklos funkcijos perdavimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T-271 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo.
 5. Dėl 2021-2022 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono meno mokykloje.
 6. Dėl 2021-2022 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre.
 7. Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 9. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 10. Dėl vietos gyventojų apklausų organizavimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 14. Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo patvirtinimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 19. Dėl žemės nuomos mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo.
 20. Dėl individualios veiklos, kuria galima verstis turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių nustatymo.
 21. Dėl garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Šakių šilumos tinklai“ pasirašant papildomą susitarimą su AB Šiaulių bankas imant paskolą investicijų projektui „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“ finansuoti.
 22. Dėl nuomos sutarties su Telia Lietuva, AB nutraukimo.
 23. Dėl turto perdavimo.
 24. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“.
 25. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centrui.
 26. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 27. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 28. Dėl pritarimo įsigyti nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 29. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti.
 31. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamų (negalimu) naudoti.
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2021-07-28 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl premijų skyrimo abiturientams ir jų mokytojams.
 2. Dėl neįgaliųjų dienos centro veiklos funkcijos perdavimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T-271 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo.
 5. Dėl 2021-2022 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono meno mokykloje.
 6. Dėl 2021-2022 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre.
 7. Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 9. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 10. Dėl vietos gyventojų apklausų organizavimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 14. Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo patvirtinimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 19. Dėl žemės nuomos mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo.
 20. Dėl individualios veiklos, kuria galima verstis turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių nustatymo.
 21. Dėl garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Šakių šilumos tinklai“ pasirašant papildomą susitarimą su AB Šiaulių bankas imant paskolą investicijų projektui „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“ finansuoti.
 22. Dėl nuomos sutarties su Telia Lietuva, AB nutraukimo.
 23. Dėl turto perdavimo.
 24. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“.
 25. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centrui.
 26. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 27. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 28. Dėl pritarimo įsigyti nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 29. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti.
 31. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamų (negalimu) naudoti.
Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2021-07-27 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl premijų skyrimo abiturientams ir jų mokytojams.
 2. Dėl neįgaliųjų dienos centro veiklos funkcijos perdavimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T-271 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo.
 5. Dėl 2021-2022 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono meno mokykloje.
 6. Dėl 2021-2022 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre.
 7. Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 9. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 10. Dėl vietos gyventojų apklausų organizavimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 14. Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo patvirtinimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 19. Dėl žemės nuomos mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo.
 20. Dėl individualios veiklos, kuria galima verstis turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių nustatymo.
 21. Dėl garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Šakių šilumos tinklai“ pasirašant papildomą susitarimą su AB Šiaulių bankas imant paskolą investicijų projektui „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“ finansuoti.
 22. Dėl nuomos sutarties su Telia Lietuva, AB nutraukimo.
 23. Dėl turto perdavimo.
 24. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“.
 25. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centrui.
 26. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 27. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 28. Dėl pritarimo įsigyti nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 29. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti.
 31. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamų (negalimu) naudoti.
Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2021-07-27 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl premijų skyrimo abiturientams ir jų mokytojams.
 2. Dėl neįgaliųjų dienos centro veiklos funkcijos perdavimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T-271 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo.
 5. Dėl 2021-2022 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono meno mokykloje.
 6. Dėl 2021-2022 mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre.
 7. Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre nustatymo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 9. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 10. Dėl vietos gyventojų apklausų organizavimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 14. Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo patvirtinimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 19. Dėl žemės nuomos mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo.
 20. Dėl individualios veiklos, kuria galima verstis turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių nustatymo.
 21. Dėl garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Šakių šilumos tinklai“ pasirašant papildomą susitarimą su AB Šiaulių bankas imant paskolą investicijų projektui „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“ finansuoti.
 22. Dėl nuomos sutarties su Telia Lietuva, AB nutraukimo.
 23. Dėl turto perdavimo.
 24. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“.
 25. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centrui.
 26. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 27. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 28. Dėl pritarimo įsigyti nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 29. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti.
 31. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamų (negalimu) naudoti.
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2021-06-25 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių plano ir sąmatos patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų“ pakeitimo.
 3. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 4. Dėl turto perdavimo.
 5. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų sen., Gerdžiūnų k., Liepų g. 12, nuomos viešojo konkurso būdu.
 6. Dėl ploto ant mokyklos pastato, esančio Šakių r. sav., Žvirgždaičiuose, Antaninos Liorentaitės g. 1, stogo nuomos viešojo konkurso būdu.
 7. Dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 8. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 11. Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Eglutė“.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl trumpo buvimo mišrios ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės steigimo Lekėčių mokykloje-daugiafunkciniame centre ir darbo laiko nustatymo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2021/2022 mokslo metams“ pakeitimo.
 14. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 15. Dėl pasiūlymų dėl Šakių rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašo patvirtinimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo.
 18. Dėl Gelgaudiškio kultūros centre teikiamų paslaugų tarifų nustatymo.
 19. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T-121 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-419 „Dėl šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl pritarimo projektams pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“, jų finansavimui gauti ir įgaliojimų suteikimui.
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2021-06-23 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių plano ir sąmatos patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų“ pakeitimo.
 3. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 4. Dėl turto perdavimo.
 5. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų sen., Gerdžiūnų k., Liepų g. 12, nuomos viešojo konkurso būdu.
 6. Dėl ploto ant mokyklos pastato, esančio Šakių r. sav., Žvirgždaičiuose, Antaninos Liorentaitės g. 1, stogo nuomos viešojo konkurso būdu.
 7. Dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 8. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 11. Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Eglutė“.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl trumpo buvimo mišrios ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės steigimo Lekėčių mokykloje-daugiafunkciniame centre ir darbo laiko nustatymo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2021/2022 mokslo metams“ pakeitimo.
 14. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 15. Dėl pasiūlymų dėl Šakių rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašo patvirtinimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo.
 18. Dėl Gelgaudiškio kultūros centre teikiamų paslaugų tarifų nustatymo.
 19. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T-121 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-419 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl pritarimo projektams pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“, jų finansavimui gauti ir įgaliojimų suteikimui.
Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2021-06-23 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių plano ir sąmatos patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų“ pakeitimo.
 3. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 4. Dėl turto perdavimo.
 5. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų sen., Gerdžiūnų k., Liepų g. 12, nuomos viešojo konkurso būdu.
 6. Dėl ploto ant mokyklos pastato, esančio Šakių r. sav., Žvirgždaičiuose, Antaninos Liorentaitės g. 1, stogo nuomos viešojo konkurso būdu.
 7. Dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 8. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 11. Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Eglutė“.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl trumpo buvimo mišrios ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės steigimo Lekėčių mokykloje-daugiafunkciniame centre ir darbo laiko nustatymo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2021/2022 mokslo metams“ pakeitimo.
 14. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 15. Dėl pasiūlymų dėl Šakių rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašo patvirtinimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo.
 18. Dėl Gelgaudiškio kultūros centre teikiamų paslaugų tarifų nustatymo.
 19. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T-121 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-419 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl pritarimo projektams pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“, jų finansavimui gauti ir įgaliojimų suteikimui.
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2021-06-22 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero kabinetas

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių plano ir sąmatos patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų“ pakeitimo.
 3. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 4. Dėl turto perdavimo.
 5. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų sen., Gerdžiūnų k., Liepų g. 12, nuomos viešojo konkurso būdu.
 6. Dėl ploto ant mokyklos pastato, esančio Šakių r. sav., Žvirgždaičiuose, Antaninos Liorentaitės g. 1, stogo nuomos viešojo konkurso būdu.
 7. Dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 8. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 11. Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Eglutė“.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl trumpo buvimo mišrios ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės steigimo Lekėčių mokykloje-daugiafunkciniame centre ir darbo laiko nustatymo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2021/2022 mokslo metams“ pakeitimo.
 14. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 15. Dėl pasiūlymų dėl Šakių rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašo patvirtinimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo.
 18. Dėl Gelgaudiškio kultūros centre teikiamų paslaugų tarifų nustatymo.
 19. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T-121 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-419 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl pritarimo projektams pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“, jų finansavimui gauti ir įgaliojimų suteikimui.
Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2021-06-22 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių plano ir sąmatos patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų“ pakeitimo.
 3. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 4. Dėl turto perdavimo.
 5. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų sen., Gerdžiūnų k., Liepų g. 12, nuomos viešojo konkurso būdu.
 6. Dėl ploto ant mokyklos pastato, esančio Šakių r. sav., Žvirgždaičiuose, Antaninos Liorentaitės g. 1, stogo nuomos viešojo konkurso būdu.
 7. Dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 8. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 10. Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 11. Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Eglutė“.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl trumpo buvimo mišrios ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės steigimo Lekėčių mokykloje-daugiafunkciniame centre ir darbo laiko nustatymo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2021/2022 mokslo metams“ pakeitimo.
 14. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 15. Dėl pasiūlymų dėl Šakių rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašo patvirtinimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo.
 18. Dėl Gelgaudiškio kultūros centre teikiamų paslaugų tarifų nustatymo.
 19. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T-121 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-419 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl pritarimo projektams pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“, jų finansavimui gauti ir įgaliojimų suteikimui.
Nuotolinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2021-05-28 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis
Tiesioginė transliacija

Nuotolinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.
 4. Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl socialinės paramos mokiniams Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. Dėl žemės sklypų priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 7. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
 9. Dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Duobiškiai“ investicinio projekto „MSNA „Duobiškiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 10. Dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Veršiai“ investicinio projekto „MSNA „Veršiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 11. Dėl melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Mockupio drenažas“ investicinio projekto „MSNA „Mockupio drenažas“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano 2020 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-357 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Šakių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijai.
 18. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šakių seniūnijoje, Prancų kaime, Briedžių g. 9 ir Briedžių g. 11, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Briedžių bendruomenės centrui.
 19. Dėl turto perdavimo.
 20. Dėl sutikimo nugriauti pastatą.
 21. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 22. Dėl premijos skyrimo Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro mėgėjų teatrui.
 23. Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo Augenijai Julei Kasparevičienei.
 24. Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo Valentinui Antanavičiui.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 28. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 29. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 30. Dėl turto perdavimo.
 31. Dėl leidimo laikinai uždaryti Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Pumpurėlis“ ir Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
 32. Dėl leidimo laikinai uždaryti Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
 33. Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
 34. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę.
 35. Dėl leidimo sustabdyti Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pradinio ugdymo skyriaus mišrios ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės veiklą.
 36. Dėl leidimo sustabdyti Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus ugdymo skyriaus mišrios ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupės veiklą.

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Edgaras Pilypaitis   

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2021-05-27 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.
 4. Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl socialinės paramos mokiniams Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. Dėl žemės sklypų priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 7. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
 9. Dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Duobiškiai“ investicinio projekto „MSNA „Duobiškiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 10. Dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Veršiai“ investicinio projekto „MSNA „Veršiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 11. Dėl melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Mockupio drenažas“ investicinio projekto „MSNA „Mockupio drenažas“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano 2020 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-357 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Šakių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijai.
 18. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šakių seniūnijoje, Prancų kaime, Briedžių g. 9 ir Briedžių g. 11, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Briedžių bendruomenės centrui.
 19. Dėl turto perdavimo.
 20. Dėl sutikimo nugriauti pastatą.
 21. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 22. Dėl premijos skyrimo Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro mėgėjų teatrui.
 23. Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo Augenijai Julei Kasparevičienei.
 24. Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo Valentinui Antanavičiui.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 28. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 29. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 30. Dėl turto perdavimo.
 31. Dėl leidimo laikinai uždaryti Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Pumpurėlis“ ir Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
 32. Dėl leidimo laikinai uždaryti Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
 33. Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
 34. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę.
 35. Dėl leidimo sustabdyti Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pradinio ugdymo skyriaus mišrios ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės veiklą.
 36. Dėl leidimo sustabdyti Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus ugdymo skyriaus mišrios ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupės veiklą.

 

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2021-05-26 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.
 4. Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl socialinės paramos mokiniams Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. Dėl žemės sklypų priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 7. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
 9. Dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Duobiškiai“ investicinio projekto „MSNA „Duobiškiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 10. Dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Veršiai“ investicinio projekto „MSNA „Veršiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 11. Dėl melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Mockupio drenažas“ investicinio projekto „MSNA „Mockupio drenažas“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano 2020 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-357 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Šakių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijai.
 18. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šakių seniūnijoje, Prancų kaime, Briedžių g. 9 ir Briedžių g. 11, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Briedžių bendruomenės centrui.
 19. Dėl turto perdavimo.
 20. Dėl sutikimo nugriauti pastatą.
 21. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 22. Dėl premijos skyrimo Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro mėgėjų teatrui.
 23. Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo Augenijai Julei Kasparevičienei.
 24. Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo Valentinui Antanavičiui.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 28. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 29. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 30. Dėl turto perdavimo.
 31. Dėl leidimo laikinai uždaryti Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Pumpurėlis“ ir Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
 32. Dėl leidimo laikinai uždaryti Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
 33. Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
 34. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę.
 35. Dėl leidimo sustabdyti Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pradinio ugdymo skyriaus mišrios ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės veiklą.
 36. Dėl leidimo sustabdyti Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus ugdymo skyriaus mišrios ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupės veiklą.

 

Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2021-05-25 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.
 4. Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl socialinės paramos mokiniams Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. Dėl žemės sklypų priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 7. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
 9. Dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Duobiškiai“ investicinio projekto „MSNA „Duobiškiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 10. Dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Veršiai“ investicinio projekto „MSNA „Veršiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 11. Dėl melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Mockupio drenažas“ investicinio projekto „MSNA „Mockupio drenažas“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano 2020 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-357 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Šakių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijai.
 18. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šakių seniūnijoje, Prancų kaime, Briedžių g. 9 ir Briedžių g. 11, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Briedžių bendruomenės centrui.
 19. Dėl turto perdavimo.
 20. Dėl sutikimo nugriauti pastatą.
 21. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 22. Dėl premijos skyrimo Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro mėgėjų teatrui.
 23. Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo Augenijai Julei Kasparevičienei.
 24. Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo Valentinui Antanavičiui.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 28. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 29. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 30. Dėl turto perdavimo.
 31. Dėl leidimo laikinai uždaryti Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Pumpurėlis“ ir Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
 32. Dėl leidimo laikinai uždaryti Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
 33. Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
 34. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę.
 35. Dėl leidimo sustabdyti Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pradinio ugdymo skyriaus mišrios ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės veiklą.
 36. Dėl leidimo sustabdyti Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus ugdymo skyriaus mišrios ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupės veiklą.

 

Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2021-05-25 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.
 4. Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl socialinės paramos mokiniams Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. Dėl žemės sklypų priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 7. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
 9. Dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Duobiškiai“ investicinio projekto „MSNA „Duobiškiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 10. Dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Veršiai“ investicinio projekto „MSNA „Veršiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 11. Dėl melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Mockupio drenažas“ investicinio projekto „MSNA „Mockupio drenažas“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano 2020 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-357 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Šakių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijai.
 18. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šakių seniūnijoje, Prancų kaime, Briedžių g. 9 ir Briedžių g. 11, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Briedžių bendruomenės centrui.
 19. Dėl turto perdavimo.
 20. Dėl sutikimo nugriauti pastatą.
 21. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 22. Dėl premijos skyrimo Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro mėgėjų teatrui.
 23. Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo Augenijai Julei Kasparevičienei.
 24. Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo Valentinui Antanavičiui.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 28. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 29. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 30. Dėl turto perdavimo.
 31. Dėl leidimo laikinai uždaryti Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Pumpurėlis“ ir Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
 32. Dėl leidimo laikinai uždaryti Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
 33. Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę.
 34. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę.
 35. Dėl leidimo sustabdyti Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pradinio ugdymo skyriaus mišrios ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės veiklą.
 36. Dėl leidimo sustabdyti Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus ugdymo skyriaus mišrios ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupės veiklą.

 

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2021-05-05 13:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
Nuotolinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2021-04-23 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis
Tiesioginė transliacija

Nuotolinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės įstatų patvirtinimo.
 2. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligonės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 3. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 4. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 5. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 6. Dėl viešosios įstaigos Griškabūdžio ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 7. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 8. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 9. Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 10. Dėl viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 11. Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo
 12. Dėl rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo.
 13. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 14. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 15. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 16. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti sutarties pakeitimus ir papildymus su banku.
 18. Dėl nuomos mokesčio UAB „Tarzanija“ nustatymo.
 19. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.
 21. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį UAB Dalios Zaleskienės ambulatorijai.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui“ pripažinimo netekusiu galios.
 23. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų 2020 metų ataskaitos patvirtinimo ir fondo administravimo išlaidų padengimo.
 25. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo struktūros ir nuostatų patvirtinimo.
 26. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 27. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų nuostatų patvirtinimo.
 28. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 „Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 33. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 34. Dėl žemės sklypo priskyrimo valstybės išperkamai ir (ar) neprivatizuojamai žemei.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-216 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2021-04-21 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės įstatų patvirtinimo.
 2. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligonės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 3. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 4. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 5. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 6. Dėl viešosios įstaigos Griškabūdžio ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 7. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 8. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 9. Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 10. Dėl viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 11. Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo
 12. Dėl rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo.
 13. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 14. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 15. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 16. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti sutarties pakeitimus ir papildymus su banku.
 18. Dėl nuomos mokesčio UAB „Tarzanija“ nustatymo.
 19. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.
 21. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį UAB Dalios Zaleskienės ambulatorijai.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui“ pripažinimo netekusiu galios.
 23. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų 2020 metų ataskaitos patvirtinimo ir fondo administravimo išlaidų padengimo.
 25. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo struktūros ir nuostatų patvirtinimo.
 26. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 27. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų nuostatų patvirtinimo.
 28. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 „Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 33. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 34. Dėl žemės sklypo priskyrimo valstybės išperkamai ir (ar) neprivatizuojamai žemei.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-216 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2021-04-21 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės įstatų patvirtinimo.
 2. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligonės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 3. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 4. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 5. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 6. Dėl viešosios įstaigos Griškabūdžio ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 7. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 8. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 9. Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 10. Dėl viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 11. Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo
 12. Dėl rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo.
 13. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 14. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 15. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 16. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti sutarties pakeitimus ir papildymus su banku.
 18. Dėl nuomos mokesčio UAB „Tarzanija“ nustatymo.
 19. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.
 21. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį UAB Dalios Zaleskienės ambulatorijai.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui“ pripažinimo netekusiu galios.
 23. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų 2020 metų ataskaitos patvirtinimo ir fondo administravimo išlaidų padengimo.
 25. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo struktūros ir nuostatų patvirtinimo.
 26. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 27. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų nuostatų patvirtinimo.
 28. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 „Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 33. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 34. Dėl žemės sklypo priskyrimo valstybės išperkamai ir (ar) neprivatizuojamai žemei.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-216 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2021-04-20 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės įstatų patvirtinimo.
 2. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligonės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 3. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 4. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 5. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 6. Dėl viešosios įstaigos Griškabūdžio ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 7. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 8. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 9. Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 10. Dėl viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 11. Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo
 12. Dėl rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo.
 13. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 14. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 15. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 16. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti sutarties pakeitimus ir papildymus su banku.
 18. Dėl nuomos mokesčio UAB „Tarzanija“ nustatymo.
 19. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.
 21. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį UAB Dalios Zaleskienės ambulatorijai.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui“ pripažinimo netekusiu galios.
 23. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų 2020 metų ataskaitos patvirtinimo ir fondo administravimo išlaidų padengimo.
 25. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo struktūros ir nuostatų patvirtinimo.
 26. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 27. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų nuostatų patvirtinimo.
 28. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 „Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 33. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 34. Dėl žemės sklypo priskyrimo valstybės išperkamai ir (ar) neprivatizuojamai žemei.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-216 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2021-04-20 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės įstatų patvirtinimo.
 2. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligonės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 3. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 4. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 5. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 6. Dėl viešosios įstaigos Griškabūdžio ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 7. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 8. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 9. Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 10. Dėl viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 11. Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo
 12. Dėl rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo.
 13. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 14. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 15. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 16. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti sutarties pakeitimus ir papildymus su banku.
 18. Dėl nuomos mokesčio UAB „Tarzanija“ nustatymo.
 19. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.
 21. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį UAB Dalios Zaleskienės ambulatorijai.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui“ pripažinimo netekusiu galios.
 23. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų 2020 metų ataskaitos patvirtinimo ir fondo administravimo išlaidų padengimo.
 25. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo struktūros ir nuostatų patvirtinimo.
 26. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 27. Dėl biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų nuostatų patvirtinimo.
 28. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 „Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 33. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 34. Dėl žemės sklypo priskyrimo valstybės išperkamai ir (ar) neprivatizuojamai žemei.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-216 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
Šakių rajono savivaldybės vadovų spaudos konferencija
2021-03-19 13:30
Posėdžio vieta:
Tiesioginė transliacija
Nuotolinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2021-03-19 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis
Tiesioginė transliacija

Nuotolinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos (integralios pagalbos), teikiamos asmens namuose, kainos suderinimo.
 2. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 3. Dėl viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 4. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
 6. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės ir mero 2020 metų veiklos ataskaitai.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl atstovo į Regiono plėtros tarybą delegavimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 8. Dėl atšaukimo iš Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos narių, naujo nario delegavimo ir Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo.
 9. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės Astos Domeikienės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo.                                           
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimą Nr. T-153 „Dėl Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 15. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių lopšelį-darželį „Berželis“.
 16. Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos struktūros pertvarkos.
 17. Dėl Griškabūdžio gimnazijos struktūros pertvarkos.
 18. Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos struktūros pertvarkos.
 19. Dėl Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro struktūros pertvarkos.
 20. Dėl Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro struktūros pertvarkos.
 21. Dėl Kidulių pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkos.
 22. Dėl Bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2021-2022 mokslo metams.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 25. Dėl ilgalaikės paskolos 2021 metams ėmimo.
 26. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
 27. Dėl panaudos sutarčių su Valstybine vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nutraukimo.
 28. Dėl nuomos sutarties su UAB „Apeksas“ nutraukimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.
 30. Dėl savivaldybės būsto, esančio Kidulių k., Kidulių sen., Šakių r. sav., pardavimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui“ pakeitimo.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-279 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Voniškių kaimo bendruomenės centrui“ pakeitimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-359 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui“ pakeitimo.
 34. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-360 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių jaunimo ekologiniam klubui „Šerenta“ pakeitimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-361 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių bendruomenės centrui „Vinkšnupis“ pakeitimo.
 36. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 37. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 38. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 ,,Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 39. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.
 40. Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
 41. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Šakių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų patvirtinimo.
 42. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Šakių rajono savivaldybei viešosio įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro visuotiniame dalininkų susirinkime.
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2021-03-17 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos (integralios pagalbos), teikiamos asmens namuose, kainos suderinimo.
 2. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 3. Dėl viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 4. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
 6. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės ir mero 2020 metų veiklos ataskaitai.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl atstovo į Regiono plėtros tarybą delegavimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 8. Dėl atšaukimo iš Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos narių, naujo nario delegavimo ir Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo.
 9. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės Astos Domeikienės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo.                                           
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimą Nr. T-153 „Dėl Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 15. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių lopšelį-darželį „Berželis“.
 16. Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos struktūros pertvarkos.
 17. Dėl Griškabūdžio gimnazijos struktūros pertvarkos.
 18. Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos struktūros pertvarkos.
 19. Dėl Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro struktūros pertvarkos.
 20. Dėl Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro struktūros pertvarkos.
 21. Dėl Kidulių pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkos.
 22. Dėl Bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2021-2022 mokslo metams.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 25. Dėl ilgalaikės paskolos 2021 metams ėmimo.
 26. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
 27. Dėl panaudos sutarčių su Valstybine vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nutraukimo.
 28. Dėl nuomos sutarties su UAB „Apeksas“ nutraukimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.
 30. Dėl savivaldybės būsto, esančio Kidulių k., Kidulių sen., Šakių r. sav., pardavimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui“ pakeitimo.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-279 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Voniškių kaimo bendruomenės centrui“ pakeitimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-359 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui“ pakeitimo.
 34. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-360 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių jaunimo ekologiniam klubui „Šerenta“ pakeitimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-361 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių bendruomenės centrui „Vinkšnupis“ pakeitimo.
 36. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 37. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 38. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 ,,Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 39. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.
 40. Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
 41. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Šakių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų patvirtinimo.
Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2021-03-17 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos (integralios pagalbos), teikiamos asmens namuose, kainos suderinimo.
 2. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 3. Dėl viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 4. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
 6. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės ir mero 2020 metų veiklos ataskaitai.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl atstovo į Regiono plėtros tarybą delegavimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 8. Dėl atšaukimo iš Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos narių, naujo nario delegavimo ir Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo.
 9. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės Astos Domeikienės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo.                                           
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimą Nr. T-153 „Dėl Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 15. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių lopšelį-darželį „Berželis“.
 16. Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos struktūros pertvarkos.
 17. Dėl Griškabūdžio gimnazijos struktūros pertvarkos.
 18. Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos struktūros pertvarkos.
 19. Dėl Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro struktūros pertvarkos.
 20. Dėl Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro struktūros pertvarkos.
 21. Dėl Kidulių pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkos.
 22. Dėl Bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2021-2022 mokslo metams.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 25. Dėl ilgalaikės paskolos 2021 metams ėmimo.
 26. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
 27. Dėl panaudos sutarčių su Valstybine vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nutraukimo.
 28. Dėl nuomos sutarties su UAB „Apeksas“ nutraukimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.
 30. Dėl savivaldybės būsto, esančio Kidulių k., Kidulių sen., Šakių r. sav., pardavimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui“ pakeitimo.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-279 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Voniškių kaimo bendruomenės centrui“ pakeitimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-359 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui“ pakeitimo.
 34. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-360 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių jaunimo ekologiniam klubui „Šerenta“ pakeitimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-361 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių bendruomenės centrui „Vinkšnupis“ pakeitimo.
 36. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 37. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 38. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 ,,Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 39. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.
 40. Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
 41. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Šakių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų patvirtinimo.
Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2021-03-16 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos (integralios pagalbos), teikiamos asmens namuose, kainos suderinimo.
 2. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 3. Dėl viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 4. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
 6. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės ir mero 2020 metų veiklos ataskaitai.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl atstovo į Regiono plėtros tarybą delegavimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 8. Dėl atšaukimo iš Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos narių, naujo nario delegavimo ir Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo.
 9. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės Astos Domeikienės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo.                                           
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimą Nr. T-153 „Dėl Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 15. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių lopšelį-darželį „Berželis“.
 16. Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos struktūros pertvarkos.
 17. Dėl Griškabūdžio gimnazijos struktūros pertvarkos.
 18. Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos struktūros pertvarkos.
 19. Dėl Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro struktūros pertvarkos.
 20. Dėl Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro struktūros pertvarkos.
 21. Dėl Kidulių pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkos.
 22. Dėl Bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2021-2022 mokslo metams.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 25. Dėl ilgalaikės paskolos 2021 metams ėmimo.
 26. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
 27. Dėl panaudos sutarčių su Valstybine vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nutraukimo.
 28. Dėl nuomos sutarties su UAB „Apeksas“ nutraukimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.
 30. Dėl savivaldybės būsto, esančio Kidulių k., Kidulių sen., Šakių r. sav., pardavimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui“ pakeitimo.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-279 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Voniškių kaimo bendruomenės centrui“ pakeitimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-359 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui“ pakeitimo.
 34. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-360 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių jaunimo ekologiniam klubui „Šerenta“ pakeitimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-361 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių bendruomenės centrui „Vinkšnupis“ pakeitimo.
 36. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 37. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 38. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 ,,Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 39. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.
 40. Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
 41. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Šakių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų patvirtinimo.
Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2021-03-16 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos (integralios pagalbos), teikiamos asmens namuose, kainos suderinimo.
 2. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 3. Dėl viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymo.
 4. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
 6. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės ir mero 2020 metų veiklos ataskaitai.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl atstovo į Regiono plėtros tarybą delegavimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 8. Dėl atšaukimo iš Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos narių, naujo nario delegavimo ir Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo.
 9. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės Astos Domeikienės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo.                                           
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimą Nr. T-153 „Dėl Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 15. Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių lopšelį-darželį „Berželis“.
 16. Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos struktūros pertvarkos.
 17. Dėl Griškabūdžio gimnazijos struktūros pertvarkos.
 18. Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos struktūros pertvarkos.
 19. Dėl Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro struktūros pertvarkos.
 20. Dėl Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro struktūros pertvarkos.
 21. Dėl Kidulių pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkos.
 22. Dėl Bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2021-2022 mokslo metams.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 25. Dėl ilgalaikės paskolos 2021 metams ėmimo.
 26. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
 27. Dėl panaudos sutarčių su Valstybine vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nutraukimo.
 28. Dėl nuomos sutarties su UAB „Apeksas“ nutraukimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.
 30. Dėl savivaldybės būsto, esančio Kidulių k., Kidulių sen., Šakių r. sav., pardavimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui“ pakeitimo.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-279 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Voniškių kaimo bendruomenės centrui“ pakeitimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-359 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui“ pakeitimo.
 34. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-360 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių jaunimo ekologiniam klubui „Šerenta“ pakeitimo.
 35. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-361 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių bendruomenės centrui „Vinkšnupis“ pakeitimo.
 36. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 37. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 38. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 ,,Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 39. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.
 40. Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
 41. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Šakių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų patvirtinimo.
Nuotolinis Kontrolės komiteto posėdis
2021-03-15 15:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Kontrolės komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano įvykdymo.
 1. Dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos rašto „Dėl išmokų savivaldybės tarybos nariams“ svarstymo.
Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2021-03-03 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė

Dėl klasių komplektų skaičiaus 2021-2022 mokslo metams rajono švietimo įstaigose nustatymo.

Nuotolinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2021-02-19 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis
Tiesioginė transliacija

Nuotolinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, E. Steponaičio g. 10, nuomos sutarties sudarymo naujam terminui.
 4. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 5. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Griškabūdžio ambulatorijai pagal panaudos sutartį.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešajame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-380 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelio patvirtinimo.
 18. Dėl pritarimo projekto „Terapinės rekreacijos paslaugų teikimo Kukarskės globos namuose“ įgyvendinimui.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl premijos steigimo ir jos skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl premijos skyrimo Mindaugui Pauliukui.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-274 „Dėl Šakių Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2020-2021 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo programos patvirtinimo.
 27. Dėl atstumo nuo žemės sklypų, kuriuose projektuojami ir statomi paslaugų paskirties statiniai – plovyklos, nustatymo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje.
 28. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl rajono savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos paveldo objekto statuso gamtos objektams suteikimo“ pakeitimo.
 31. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos sporto bazės atnaujinimas“.
 32. Dėl leidimo pakeisti negyvenamojo pastato, esančio Lukšių seniūnijoje, Tubelių kaime, Beržų g. 3, paskirtį.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo.
 34. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl grąžintinos paramos suteikimo Lekėčių bendruomenės asociacijai“ pakeitimo.
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2021-02-18 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, E. Steponaičio g. 10, nuomos sutarties sudarymo naujam terminui.
 4. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 5. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Griškabūdžio ambulatorijai pagal panaudos sutartį.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešajame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-380 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelio patvirtinimo.
 18. Dėl pritarimo projekto „Terapinės rekreacijos paslaugų teikimo Kukarskės globos namuose“ įgyvendinimui.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl premijos steigimo ir jos skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl premijos skyrimo Mindaugui Pauliukui.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-274 „Dėl Šakių Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2020-2021 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo programos patvirtinimo.
 27. Dėl atstumo nuo žemės sklypų, kuriuose projektuojami ir statomi paslaugų paskirties statiniai – plovyklos, nustatymo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje.
 28. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl rajono savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos paveldo objekto statuso gamtos objektams suteikimo“ pakeitimo.
 31. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos sporto bazės atnaujinimas“.
 32. Dėl leidimo pakeisti negyvenamojo pastato, esančio Lukšių seniūnijoje, Tubelių kaime, Beržų g. 3, paskirtį.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo.
Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2021-02-17 12:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, E. Steponaičio g. 10, nuomos sutarties sudarymo naujam terminui.
 4. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 5. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Griškabūdžio ambulatorijai pagal panaudos sutartį.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešajame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-380 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelio patvirtinimo.
 18. Dėl pritarimo projekto „Terapinės rekreacijos paslaugų teikimo Kukarskės globos namuose“ įgyvendinimui.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl premijos steigimo ir jos skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl premijos skyrimo Mindaugui Pauliukui.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-274 „Dėl Šakių Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2020-2021 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo programos patvirtinimo.
 27. Dėl atstumo nuo žemės sklypų, kuriuose projektuojami ir statomi paslaugų paskirties statiniai – plovyklos, nustatymo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje.
 28. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl rajono savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos paveldo objekto statuso gamtos objektams suteikimo“ pakeitimo.
 31. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos sporto bazės atnaujinimas“.
 32. Dėl leidimo pakeisti negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių seniūnijoje, Tubelių kaime, Beržų g. 3, paskirtį.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo.
Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2021-02-17 09:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, E. Steponaičio g. 10, nuomos sutarties sudarymo naujam terminui.
 4. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 5. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Griškabūdžio ambulatorijai pagal panaudos sutartį.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešajame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-380 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelio patvirtinimo.
 18. Dėl pritarimo projekto „Terapinės rekreacijos paslaugų teikimo Kukarskės globos namuose“ įgyvendinimui.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl premijos steigimo ir jos skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl premijos skyrimo Mindaugui Pauliukui.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-274 „Dėl Šakių Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2020-2021 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo programos patvirtinimo.
 27. Dėl atstumo nuo žemės sklypų, kuriuose projektuojami ir statomi paslaugų paskirties statiniai – plovyklos, nustatymo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje.
 28. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl rajono savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos paveldo objekto statuso gamtos objektams suteikimo“ pakeitimo.
 31. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos sporto bazės atnaujinimas“.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl leidimo pakeisti negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių seniūnijoje, Tubelių kaime, Beržų g. 3, paskirtį“ pakeitimo.
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo.
Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2021-02-15 13:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, E. Steponaičio g. 10, nuomos sutarties sudarymo naujam terminui.
 4. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
 5. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Griškabūdžio ambulatorijai pagal panaudos sutartį.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešajame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-380 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelio patvirtinimo.
 18. Dėl pritarimo projekto „Terapinės rekreacijos paslaugų teikimo Kukarskės globos namuose“ įgyvendinimui.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl premijos steigimo ir jos skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl premijos skyrimo Mindaugui Pauliukui.
 22. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-274 „Dėl Šakių Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2020-2021 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021-2023 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo programos patvirtinimo.
 27. Dėl atstumo nuo žemės sklypų, kuriuose projektuojami ir statomi paslaugų paskirties statiniai – plovyklos, nustatymo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje.
 28. Dėl žemės sklypo priskyrimo neprivatizuojamai žemei.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl rajono savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos paveldo objekto statuso gamtos objektams suteikimo“ pakeitimo.
 31. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos sporto bazės atnaujinimas“.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl leidimo pakeisti negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių seniūnijoje, Tubelių kaime, Beržų g. 3, paskirtį“ pakeitimo.
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2021-02-09 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė

Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto projekto svarstymas.

Nuotolinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2021-01-22 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis
Tiesioginė transliacija

Nuotolinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2021 metų programos patvirtinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.
 7. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 8. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo.
 9. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 10. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2020 metų veiklos ataskaitai.
 11. Dėl premijos skyrimo Mindaugui Pauliukui.
 12. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 13. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
 14. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 15. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 16. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Kudirkos Naumiesčio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 17. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Sintautų kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 18. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 25. Dėl pritarimo Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl pritarimo Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 28. Dėl pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 29. Dėl pritarimo Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 30. Dėl pritarimo Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 31. Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 32. Dėl pritarimo Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 33. Dėl pritarimo Šakių rajono Meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 34. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 35. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 36. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 37. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Šakių lopšelyje-darželyje „Klevelis“ ir darbo laiko normos nustatymo.
 38. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Kidulių pagrindinėje mokykloje ir darbo laiko normos nustatymo.
 39. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 40. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-404 „Dėl pailgintos dienos grupių steigimo Šakių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose bei pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 41. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo veikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 42. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2019-2022 metų veiklos strategijai.
 43. Dėl garantijos uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ suteikimo, imant paskolą Griškabūdžio žemės ūkio bendrovei nuosavybės teise priklausančių vandentiekio tinklų išpirkimui.
 44. Dėl turto nurašymo.
 45. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 46. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sprendimo Nr. T-115 „Dėl savivaldybės ir valstybės ilgalaikio turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 47. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl panaudos sutarties su asociacija Visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“ nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Gimnazijos g. 1, perdavimo asociacijai Visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 48. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2021 metų programos patvirtinimo.    
 50. Dėl pavedimo Šakių rajono savivaldybės administracijai įgyvendinti Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas ir Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo.                      
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2021-01-20 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2021 metų programos patvirtinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.
 7. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 8. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo.
 9. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 10. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2020 metų veiklos ataskaitai.
 11. Dėl premijos skyrimo Mindaugui Pauliukui.
 12. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 13. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
 14. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 15. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 16. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Kudirkos Naumiesčio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 17. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Sintautų kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 18. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 25. Dėl pritarimo Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl pritarimo Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 28. Dėl pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 29. Dėl pritarimo Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 30. Dėl pritarimo Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 31. Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 32. Dėl pritarimo Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 33. Dėl pritarimo Šakių rajono Meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 34. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 35. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 36. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 37. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Šakių lopšelyje-darželyje „Klevelis“ ir darbo laiko normos nustatymo.
 38. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Kidulių pagrindinėje mokykloje ir darbo laiko normos nustatymo.
 39. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 40. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-404 „Dėl pailgintos dienos grupių steigimo Šakių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose bei pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 41. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo veikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 42. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2019-2022 metų veiklos strategijai.
 43. Dėl garantijos uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ suteikimo, imant paskolą Griškabūdžio žemės ūkio bendrovei nuosavybės teise priklausančių vandentiekio tinklų išpirkimui.
 44. Dėl turto nurašymo.
 45. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 46. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sprendimo Nr. T-115 „Dėl savivaldybės ir valstybės ilgalaikio turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 47. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl panaudos sutarties su asociacija Visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“ nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Gimnazijos g. 1, perdavimo asociacijai Visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 48. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2021 metų programos patvirtinimo.       
 50. Dėl pavedimo Šakių rajono savivaldybės administracijai įgyvendinti Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas ir Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo.                   
Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2021-01-20 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2021 metų programos patvirtinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.
 7. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 8. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo.
 9. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 10. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2020 metų veiklos ataskaitai.
 11. Dėl premijos skyrimo Mindaugui Pauliukui.
 12. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 13. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
 14. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 15. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 16. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Kudirkos Naumiesčio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 17. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Sintautų kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 18. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 25. Dėl pritarimo Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl pritarimo Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 28. Dėl pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 29. Dėl pritarimo Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 30. Dėl pritarimo Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 31. Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 32. Dėl pritarimo Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 33. Dėl pritarimo Šakių rajono Meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 34. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 35. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 36. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 37. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Šakių lopšelyje-darželyje „Klevelis“ ir darbo laiko normos nustatymo.
 38. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Kidulių pagrindinėje mokykloje ir darbo laiko normos nustatymo.
 39. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 40. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-404 „Dėl pailgintos dienos grupių steigimo Šakių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose bei pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 41. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo veikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 42. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2019-2022 metų veiklos strategijai.
 43. Dėl garantijos uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ suteikimo, imant paskolą Griškabūdžio žemės ūkio bendrovei nuosavybės teise priklausančių vandentiekio tinklų išpirkimui.
 44. Dėl turto nurašymo.
 45. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 46. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sprendimo Nr. T-115 „Dėl savivaldybės ir valstybės ilgalaikio turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 47. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl panaudos sutarties su asociacija Visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“ nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Gimnazijos g. 1, perdavimo asociacijai Visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 48. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2021 metų programos patvirtinimo.    
 50. Dėl pavedimo Šakių rajono savivaldybės administracijai įgyvendinti Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas ir Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo.                      
Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2021-01-19 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2021 metų programos patvirtinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.
 7. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 8. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo.
 9. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 10. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2020 metų veiklos ataskaitai.
 11. Dėl premijos skyrimo Mindaugui Pauliukui.
 12. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 13. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
 14. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 15. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 16. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Kudirkos Naumiesčio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 17. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Sintautų kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 18. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 25. Dėl pritarimo Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl pritarimo Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 28. Dėl pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 29. Dėl pritarimo Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 30. Dėl pritarimo Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 31. Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 32. Dėl pritarimo Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 33. Dėl pritarimo Šakių rajono Meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 34. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 35. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 36. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 37. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Šakių lopšelyje-darželyje „Klevelis“ ir darbo laiko normos nustatymo.
 38. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Kidulių pagrindinėje mokykloje ir darbo laiko normos nustatymo.
 39. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 40. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-404 „Dėl pailgintos dienos grupių steigimo Šakių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose bei pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 41. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo veikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 42. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2019-2022 metų veiklos strategijai.
 43. Dėl garantijos uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ suteikimo, imant paskolą Griškabūdžio žemės ūkio bendrovei nuosavybės teise priklausančių vandentiekio tinklų išpirkimui.
 44. Dėl turto nurašymo.
 45. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 46. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sprendimo Nr. T-115 „Dėl savivaldybės ir valstybės ilgalaikio turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 47. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl panaudos sutarties su asociacija Visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“ nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Gimnazijos g. 1, perdavimo asociacijai Visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 48. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2021 metų programos patvirtinimo.  
 50. Dėl pavedimo Šakių rajono savivaldybės administracijai įgyvendinti Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas ir Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo.                       
Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2021-01-19 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2021 metų programos patvirtinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 4. Dėl Šakių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 6. Dėl Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.
 7. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 8. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo.
 9. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 10. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2020 metų veiklos ataskaitai.
 11. Dėl premijos skyrimo Mindaugui Pauliukui.
 12. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 13. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitai.
 14. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 15. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 16. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Kudirkos Naumiesčio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 17. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Sintautų kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 18. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 25. Dėl pritarimo Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl pritarimo Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 28. Dėl pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 29. Dėl pritarimo Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 30. Dėl pritarimo Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 31. Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 32. Dėl pritarimo Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 33. Dėl pritarimo Šakių rajono Meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 34. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 35. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 36. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 37. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Šakių lopšelyje-darželyje „Klevelis“ ir darbo laiko normos nustatymo.
 38. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Kidulių pagrindinėje mokykloje ir darbo laiko normos nustatymo.
 39. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 40. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-404 „Dėl pailgintos dienos grupių steigimo Šakių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose bei pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 41. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo veikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 42. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2019-2022 metų veiklos strategijai.
 43. Dėl garantijos uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ suteikimo, imant paskolą Griškabūdžio žemės ūkio bendrovei nuosavybės teise priklausančių vandentiekio tinklų išpirkimui.
 44. Dėl turto nurašymo.
 45. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 46. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sprendimo Nr. T-115 „Dėl savivaldybės ir valstybės ilgalaikio turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 47. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl panaudos sutarties su asociacija Visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“ nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Gimnazijos g. 1, perdavimo asociacijai Visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 48. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2021 metų programos patvirtinimo.                        
2020-12-23 Spaudos konferencija
2020-12-23 13:30
Posėdžio vieta:
Tiesioginė transliacija
Nuotolinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2020-12-22 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis
Tiesioginė transliacija

Nuotolinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. 3. Dėl bendradarbiavimo susitarimo nutraukimo ir pritarimo bendradarbiavimo susitarimui su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
 4. Dėl Kukarskės globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.
 5. Dėl Kukarskės globos namų ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos kainos suderinimo.
 6. Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo.
 10. Dėl žemės nuomos mokesčio uždarajai akcinei bendrovei „Aletovis“ sumažinimo už 2020 metus.                                                                 
 11. Dėl žemės nuomos mokesčio Gintarei Skamarakaitei sumažinimo už 2020 metus.
 12. Dėl ........ procentų žemės nuomos mokesčio Robertui Drevininkaičiui sumažinimo už 2020 metus.          
 13. Dėl nuomos mokesčio UAB „Gulbelė“.
 14. Dėl nuomos sutarčių su AB Lietuvos paštas nutraukimo.
 15. 15. Dėl Zyplių dvaro sodybos 2015 m. rugpjūčio 12 d. nuomos sutarties Nr. 1D-26 operatoriaus (nuomininko) teisių ir pareigų perleidimo.
 16. Dėl Zyplių dvaro sodybos 2019 m. gruodžio 2 d. nuomos sutarties Nr. 1D-101 nuomininko teisių ir pareigų perleidimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ pakeitimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise“ pakeitimo.
 21. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 22. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 23. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Lukšių seniūnijoje, Liepalotų kaime, Mokyklos g. 33, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai bendruomenės centrui „Tėviškė“.
 24. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lekėčių mstl., Pušyno g. 18A, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lekėčių bendruomenės moterų klubui.
 25. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lekėčių mstl., Kauno g. 15D, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lekėčių bendruomenės asociacijai.
 26. Dėl pastatų pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo.
 27. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu.
 28. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn. 
 29. Dėl turto nurašymo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-369 „Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.                             
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021-2023 metų atestacijos programos patvirtinimo.
 34. Dėl Pailgintos dienos grupių steigimo Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklose bei pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 35. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-351 „Dėl vietinės rinkliavos už pavojingų šunų registravimą nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.
 37. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 38. Dėl Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo.
 39. Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo.
 40. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.
 41. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties įstatų patvirtinimo.
 42. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.
 43. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 44. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 45. Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 46. Dėl viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 47. Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 48. Dėl viešosios įstaigos Griškab9džio ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.
 50. Dėl pritarimo VšĮ Kauno kolegijos bei Šakių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.
Nuotolinis išplėstinis Kontrolės komiteto posėdis
2020-12-21 15:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis išplėstinis Kontrolės komiteto posėdis - Darbotvarkė

Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatytos tarybos narių išmokų atsiskaitymo tvarkos.

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2020-12-18 13:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. 3. Dėl bendradarbiavimo susitarimo nutraukimo ir pritarimo bendradarbiavimo susitarimui su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
 4. Dėl Kukarskės globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.
 5. Dėl Kukarskės globos namų ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos kainos suderinimo.
 6. Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo.
 10. Dėl žemės nuomos mokesčio uždarajai akcinei bendrovei „Aletovis“ sumažinimo už 2020 metus.                                                                 
 11. Dėl žemės nuomos mokesčio Gintarei Skamarakaitei sumažinimo už 2020 metus.
 12. Dėl ........ procentų žemės nuomos mokesčio Robertui Drevininkaičiui sumažinimo už 2020 metus.          
 13. Dėl nuomos mokesčio UAB „Gulbelė“.
 14. Dėl nuomos sutarčių su AB Lietuvos paštas nutraukimo.
 15. 15. Dėl Zyplių dvaro sodybos 2015 m. rugpjūčio 12 d. nuomos sutarties Nr. 1D-26 operatoriaus (nuomininko) teisių ir pareigų perleidimo.
 16. Dėl Zyplių dvaro sodybos 2019 m. gruodžio 2 d. nuomos sutarties Nr. 1D-101 nuomininko teisių ir pareigų perleidimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ pakeitimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise“ pakeitimo.
 21. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 22. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 23. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Lukšių seniūnijoje, Liepalotų kaime, Mokyklos g. 33, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai bendruomenės centrui „Tėviškė“.
 24. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lekėčių mstl., Pušyno g. 18A, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lekėčių bendruomenės moterų klubui.
 25. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lekėčių mstl., Kauno g. 15D, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lekėčių bendruomenės asociacijai.
 26. Dėl pastatų pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo.
 27. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu.
 28. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn. 
 29. Dėl turto nurašymo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-369 „Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.                             
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021-2023 metų atestacijos programos patvirtinimo.
 34. Dėl Pailgintos dienos grupių steigimo Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklose bei pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 35. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-351 „Dėl vietinės rinkliavos už pavojingų šunų registravimą nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.
 37. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 38. Dėl Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo.
 39. Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo.
 40. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.
 41. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties įstatų patvirtinimo.
 42. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.
 43. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 44. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 45. Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 46. Dėl viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 47. Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 48. Dėl viešosios įstaigos Griškab9džio ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.
 50. Dėl pritarimo VšĮ Kauno kolegijos bei Šakių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.
Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2020-12-18 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. 3. Dėl bendradarbiavimo susitarimo nutraukimo ir pritarimo bendradarbiavimo susitarimui su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
 4. Dėl Kukarskės globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.
 5. Dėl Kukarskės globos namų ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos kainos suderinimo.
 6. Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo.
 10. Dėl žemės nuomos mokesčio uždarajai akcinei bendrovei „Aletovis“ sumažinimo už 2020 metus.                                                                 
 11. Dėl žemės nuomos mokesčio Gintarei Skamarakaitei sumažinimo už 2020 metus.
 12. Dėl ........ procentų žemės nuomos mokesčio Robertui Drevininkaičiui sumažinimo už 2020 metus.          
 13. Dėl nuomos mokesčio UAB „Gulbelė“.
 14. Dėl nuomos sutarčių su AB Lietuvos paštas nutraukimo.
 15. 15. Dėl Zyplių dvaro sodybos 2015 m. rugpjūčio 12 d. nuomos sutarties Nr. 1D-26 operatoriaus (nuomininko) teisių ir pareigų perleidimo.
 16. Dėl Zyplių dvaro sodybos 2019 m. gruodžio 2 d. nuomos sutarties Nr. 1D-101 nuomininko teisių ir pareigų perleidimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ pakeitimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise“ pakeitimo.
 21. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 22. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 23. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Lukšių seniūnijoje, Liepalotų kaime, Mokyklos g. 33, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai bendruomenės centrui „Tėviškė“.
 24. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lekėčių mstl., Pušyno g. 18A, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lekėčių bendruomenės moterų klubui.
 25. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lekėčių mstl., Kauno g. 15D, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lekėčių bendruomenės asociacijai.
 26. Dėl pastatų pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo.
 27. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu.
 28. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn. 
 29. Dėl turto nurašymo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-369 „Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.                             
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021-2023 metų atestacijos programos patvirtinimo.
 34. Dėl Pailgintos dienos grupių steigimo Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklose bei pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 35. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-351 „Dėl vietinės rinkliavos už pavojingų šunų registravimą nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.
 37. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 38. Dėl Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo.
 39. Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo.
 40. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.
 41. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties įstatų patvirtinimo.
 42. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.
 43. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 44. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 45. Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 46. Dėl viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 47. Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 48. Dėl viešosios įstaigos Griškab9džio ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.
 50. Dėl pritarimo VšĮ Kauno kolegijos bei Šakių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.
Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2020-12-17 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. 3. Dėl bendradarbiavimo susitarimo nutraukimo ir pritarimo bendradarbiavimo susitarimui su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
 4. Dėl Kukarskės globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.
 5. Dėl Kukarskės globos namų ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos kainos suderinimo.
 6. Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo.
 10. Dėl žemės nuomos mokesčio uždarajai akcinei bendrovei „Aletovis“ sumažinimo už 2020 metus.                                                                 
 11. Dėl žemės nuomos mokesčio Gintarei Skamarakaitei sumažinimo už 2020 metus.
 12. Dėl ........ procentų žemės nuomos mokesčio Robertui Drevininkaičiui sumažinimo už 2020 metus.          
 13. Dėl nuomos mokesčio UAB „Gulbelė“.
 14. Dėl nuomos sutarčių su AB Lietuvos paštas nutraukimo.
 15. 15. Dėl Zyplių dvaro sodybos 2015 m. rugpjūčio 12 d. nuomos sutarties Nr. 1D-26 operatoriaus (nuomininko) teisių ir pareigų perleidimo.
 16. Dėl Zyplių dvaro sodybos 2019 m. gruodžio 2 d. nuomos sutarties Nr. 1D-101 nuomininko teisių ir pareigų perleidimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ pakeitimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise“ pakeitimo.
 21. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 22. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 23. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Lukšių seniūnijoje, Liepalotų kaime, Mokyklos g. 33, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai bendruomenės centrui „Tėviškė“.
 24. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lekėčių mstl., Pušyno g. 18A, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lekėčių bendruomenės moterų klubui.
 25. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lekėčių mstl., Kauno g. 15D, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lekėčių bendruomenės asociacijai.
 26. Dėl pastatų pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo.
 27. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu.
 28. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn. 
 29. Dėl turto nurašymo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-369 „Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.                             
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021-2023 metų atestacijos programos patvirtinimo.
 34. Dėl Pailgintos dienos grupių steigimo Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklose bei pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 35. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-351 „Dėl vietinės rinkliavos už pavojingų šunų registravimą nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.
 37. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 38. Dėl Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo.
 39. Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo.
 40. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.
 41. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties įstatų patvirtinimo.
 42. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.
 43. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 44. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 45. Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 46. Dėl viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 47. Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 48. Dėl viešosios įstaigos Griškab9džio ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.
 50. Dėl pritarimo VšĮ Kauno kolegijos bei Šakių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.
Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2020-12-17 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 2. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. 3. Dėl bendradarbiavimo susitarimo nutraukimo ir pritarimo bendradarbiavimo susitarimui su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
 4. Dėl Kukarskės globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.
 5. Dėl Kukarskės globos namų ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos kainos suderinimo.
 6. Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo.
 10. Dėl žemės nuomos mokesčio uždarajai akcinei bendrovei „Aletovis“ sumažinimo už 2020 metus.                                                                 
 11. Dėl žemės nuomos mokesčio Gintarei Skamarakaitei sumažinimo už 2020 metus.
 12. Dėl ........ procentų žemės nuomos mokesčio Robertui Drevininkaičiui sumažinimo už 2020 metus.          
 13. Dėl nuomos mokesčio UAB „Gulbelė“.
 14. Dėl nuomos sutarčių su AB Lietuvos paštas nutraukimo.
 15. 15. Dėl Zyplių dvaro sodybos 2015 m. rugpjūčio 12 d. nuomos sutarties Nr. 1D-26 operatoriaus (nuomininko) teisių ir pareigų perleidimo.
 16. Dėl Zyplių dvaro sodybos 2019 m. gruodžio 2 d. nuomos sutarties Nr. 1D-101 nuomininko teisių ir pareigų perleidimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ pakeitimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise“ pakeitimo.
 21. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 22. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 23. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Lukšių seniūnijoje, Liepalotų kaime, Mokyklos g. 33, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai bendruomenės centrui „Tėviškė“.
 24. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lekėčių mstl., Pušyno g. 18A, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lekėčių bendruomenės moterų klubui.
 25. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lekėčių mstl., Kauno g. 15D, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lekėčių bendruomenės asociacijai.
 26. Dėl pastatų pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo.
 27. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu.
 28. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn. 
 29. Dėl turto nurašymo.
 30. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-369 „Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.                             
 33. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021-2023 metų atestacijos programos patvirtinimo.
 34. Dėl Pailgintos dienos grupių steigimo Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklose bei pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 35. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-351 „Dėl vietinės rinkliavos už pavojingų šunų registravimą nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.
 37. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 38. Dėl Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo.
 39. Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo.
 40. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.
 41. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties įstatų patvirtinimo.
 42. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.
 43. Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 44. Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 45. Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 46. Dėl viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 47. Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 48. Dėl viešosios įstaigos Griškab9džio ambulatorijos įstatų patvirtinimo.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.
 50. Dėl pritarimo VšĮ Kauno kolegijos bei Šakių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.
Nuotolinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2020-11-20 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis
Tiesioginė transliacija

Nuotolinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės įstatų patvirtinimo.
 2. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Nepanaudotų Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su vyndarystės puoselėtojų šeimos klubu „Vyno kerai“.
 6. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Šakių rajono savivaldybei viešosios įstaigos Šakių krepšinio klubo visuotiniame dalininkų susirinkime.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų specialistų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-334 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019–2021 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl Šakių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo.
 16. Dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 17. Dėl 2021 metų paskelbimo lakūnės, parašiutininkės Antaninos Liorentaitės bei lakūno pulkininko Jono Liorento metais.
 18. Dėl mokesčio už mokslą mažinimo Šakių rajono Meno mokykloje karantino laikotarpiu.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo mažinimo bei didinimo.
 22. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Agrofortas“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2020-2022 metus.
 23. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui.
 24. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių jaunimo ekologiniam klubui „Šerenta“.
 25. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių bendruomenės centrui „Vinkšnupis“.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-357 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                           
 30. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 31. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centrui „Santaka“.
 32. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Sudargo seniūnijoje, Burgaičių kaime, Martyno Sederevičiaus g. 6, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Sudargo bendruomenės centrui.
 33. Dėl panaudos sutarties su asociacija Šakių karšto vietos veiklos grupe nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4 K1, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Šakių krašto vietos veiklos grupei.
 34. Dėl turto nurašymo.
 35. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nausavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.  
Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2020-11-18 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės įstatų patvirtinimo.
 2. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Nepanaudotų Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su vyndarystės puoselėtojų šeimos klubu „Vyno kerai“.
 6. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Šakių rajono savivaldybei viešosios įstaigos Šakių krepšinio klubo visuotiniame dalininkų susirinkime.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų specialistų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-334 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019–2021 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl Šakių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo.
 16. Dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 17. Dėl 2021 metų paskelbimo lakūnės, parašiutininkės Antaninos Liorentaitės bei lakūno pulkininko Jono Liorento metais.
 18. Dėl mokesčio už mokslą mažinimo Šakių rajono Meno mokykloje karantino laikotarpiu.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo mažinimo bei didinimo.
 22. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Agrofortas“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2020-2022 metus.
 23. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui.
 24. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių jaunimo ekologiniam klubui „Šerenta“.
 25. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių bendruomenės centrui „Vinkšnupis“.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-357 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                           
 30. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 31. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centrui „Santaka“.
 32. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Sudargo seniūnijoje, Burgaičių kaime, Martyno Sederevičiaus g. 6, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Sudargo bendruomenės centrui.
 33. Dėl panaudos sutarties su asociacija Šakių karšto vietos veiklos grupe nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4 K1, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Šakių krašto vietos veiklos grupei.
 34. Dėl turto nurašymo.
 35. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nausavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.  
Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2020-11-18 10:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės įstatų patvirtinimo.
 2. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Nepanaudotų Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su vyndarystės puoselėtojų šeimos klubu „Vyno kerai“.
 6. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Šakių rajono savivaldybei viešosios įstaigos Šakių krepšinio klubo visuotiniame dalininkų susirinkime.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų specialistų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-334 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019–2021 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl Šakių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo.
 16. Dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 17. Dėl 2021 metų paskelbimo lakūnės, parašiutininkės Antaninos Liorentaitės bei lakūno pulkininko Jono Liorento metais.
 18. Dėl mokesčio už mokslą mažinimo Šakių rajono Meno mokykloje karantino laikotarpiu.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo mažinimo bei didinimo.
 22. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Agrofortas“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2020-2022 metus.
 23. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui.
 24. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių jaunimo ekologiniam klubui „Šerenta“.
 25. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių bendruomenės centrui „Vinkšnupis“.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-357 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                           
 30. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 31. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centrui „Santaka“.
 32. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Sudargo seniūnijoje, Burgaičių kaime, Martyno Sederevičiaus g. 6, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Sudargo bendruomenės centrui.
 33. Dėl panaudos sutarties su asociacija Šakių karšto vietos veiklos grupe nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4 K1, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Šakių krašto vietos veiklos grupei.
 34. Dėl turto nurašymo.
 35. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nausavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.  
Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2020-11-17 14:00
Posėdžio vieta: Nuotolinis

Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės įstatų patvirtinimo.
 2. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Nepanaudotų Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su vyndarystės puoselėtojų šeimos klubu „Vyno kerai“.
 6. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Šakių rajono savivaldybei viešosios įstaigos Šakių krepšinio klubo visuotiniame dalininkų susirinkime.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų specialistų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-334 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019–2021 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl Šakių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo.
 16. Dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 17. Dėl 2021 metų paskelbimo lakūnės, parašiutininkės Antaninos Liorentaitės bei lakūno pulkininko Jono Liorento metais.
 18. Dėl mokesčio už mokslą mažinimo Šakių rajono Meno mokykloje karantino laikotarpiu.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo mažinimo bei didinimo.
 22. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Agrofortas“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2020-2022 metus.
 23. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui.
 24. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių jaunimo ekologiniam klubui „Šerenta“.
 25. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių bendruomenės centrui „Vinkšnupis“.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-357 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                           
 30. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 31. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centrui „Santaka“.
 32. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Sudargo seniūnijoje, Burgaičių kaime, Martyno Sederevičiaus g. 6, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Sudargo bendruomenės centrui.
 33. Dėl panaudos sutarties su asociacija Šakių karšto vietos veiklos grupe nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4 K1, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Šakių krašto vietos veiklos grupei.
 34. Dėl turto nurašymo.
 35. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nausavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.  
Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2020-11-17 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė

Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės įstatų patvirtinimo.
 2. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Nepanaudotų Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su vyndarystės puoselėtojų šeimos klubu „Vyno kerai“.
 6. Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Šakių rajono savivaldybei viešosios įstaigos Šakių krepšinio klubo visuotiniame dalininkų susirinkime.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų specialistų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-334 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019–2021 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl Šakių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo.
 16. Dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 17. Dėl 2021 metų paskelbimo lakūnės, parašiutininkės Antaninos Liorentaitės bei lakūno pulkininko Jono Liorento metais.
 18. Dėl mokesčio už mokslą mažinimo Šakių rajono Meno mokykloje karantino laikotarpiu.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo mažinimo bei didinimo.
 22. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Agrofortas“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2020-2022 metus.
 23. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Veršių bendruomenės centrui.
 24. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių jaunimo ekologiniam klubui „Šerenta“.
 25. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Kidulių bendruomenės centrui „Vinkšnupis“.
 26. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-357 „Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 29. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                           
 30. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 31. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centrui „Santaka“.
 32. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Sudargo seniūnijoje, Burgaičių kaime, Martyno Sederevičiaus g. 6, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Sudargo bendruomenės centrui.
 33. Dėl panaudos sutarties su asociacija Šakių karšto vietos veiklos grupe nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4 K1, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Šakių krašto vietos veiklos grupei.
 34. Dėl turto nurašymo.
 35. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nausavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.  
Nuotolinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2020-11-13 14:30
Posėdžio vieta: Nuotolinis
Savivaldybės vadovų spaudos konferencija
2020-10-30 13:30
Posėdžio vieta:
Tiesioginė transliacija
Išvažiuojamasis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2020-10-28 14:00
Posėdžio vieta:

Išvažiuojamasis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė

14 val. Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje "Linelis"

15:30 val. Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pagrindinio ugdymo skyriuje.

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2020-10-23 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Šakių rajono savivaldybės Lekėčių seniūnijoje Lekėčių kaime.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl išmokų vaikams teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 4. Dėl Socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šakių rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl nuolatinės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės ūkio lėšų, skiriamų iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės mokyklai (klasėms arba grupėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, apskaičiavimo, panaudojimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl panaudos sutarčių su savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosiomis įstaigomis nutraukimo.                                                                 
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms pagal patikėjimo sutartis.
 17. Dėl viešosios įstaigos „MOTORSPORT LT“ atleidimo nuo žemės mokesčio už 2020 metus.
 18. Dėl savivaldybės būsto (duomenys neskelbiami) pardavimo.
 19. Dėl sutikimo likviduoti viešąją įstaigą Nemuno euroregiono Marijampolės biurą.
 20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 21. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 22. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų seniūnijoje, Joginiškių kaime, Pušyno g. 1, nuomos viešojo konkurso būdu.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl Kidulių pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2020–2021 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 26. Dėl Šakių rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos pavadinimo pakeitimo.
 27. Dėl premijų skyrimo konkurso „Skulptoriaus Vinco Grybo atminimo įamžinimas“ laimėtojams.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 29. Dėl Zanavykų muziejaus nuostatų patvirtinimo.
 30. Dėl Šakių „Žiburio“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 31. Dėl Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 32. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 34. Dėl Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 35. Dėl Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 36. Dėl Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 37. Dėl Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 38. Dėl Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 39. Dėl Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 40. Dėl Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ nuostatų patvirtinimo.
 41. Dėl Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ nuostatų patvirtinimo.
 42. Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro nuostatų patvirtinimo.
 43. Dėl Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro nuostatų patvirtinimo.
 44. Dėl Šakių rajono Meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 45. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl rajono savivaldybės mero fondo naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 46. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos steigimo.
 47. Dėl atstovų į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją delegavimo.
Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2020-10-21 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero darbo kabinetas

Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Šakių rajono savivaldybės Lekėčių seniūnijoje Lekėčių kaime.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl išmokų vaikams teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 4. Dėl Socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šakių rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl nuolatinės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės ūkio lėšų, skiriamų iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės mokyklai (klasėms arba grupėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, apskaičiavimo, panaudojimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl panaudos sutarčių su savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosiomis įstaigomis nutraukimo.                                                                 
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms pagal patikėjimo sutartis.
 17. Dėl viešosios įstaigos „MOTORSPORT LT“ atleidimo nuo žemės mokesčio už 2020 metus.
 18. Dėl savivaldybės būsto (duomenys neskelbiami) pardavimo.
 19. Dėl sutikimo likviduoti viešąją įstaigą Nemuno euroregiono Marijampolės biurą.
 20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 21. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 22. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų seniūnijoje, Joginiškių kaime, Pušyno g. 1, nuomos viešojo konkurso būdu.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl Kidulių pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2020–2021 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 26. Dėl Šakių rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos pavadinimo pakeitimo.
 27. Dėl premijų skyrimo konkurso „Skulptoriaus Vinco Grybo atminimo įamžinimas“ laimėtojams.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 29. Dėl Zanavykų muziejaus nuostatų patvirtinimo.
 30. Dėl Šakių „Žiburio“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 31. Dėl Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 32. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 34. Dėl Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 35. Dėl Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 36. Dėl Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 37. Dėl Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 38. Dėl Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 39. Dėl Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 40. Dėl Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ nuostatų patvirtinimo.
 41. Dėl Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ nuostatų patvirtinimo.
 42. Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro nuostatų patvirtinimo.
 43. Dėl Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro nuostatų patvirtinimo.
 44. Dėl Šakių rajono Meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 45. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl rajono savivaldybės mero fondo naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 46. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos steigimo.
 47. Dėl atstovų į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją delegavimo.
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje
2020-10-21 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero darbo kabinetas

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Šakių rajono savivaldybės Lekėčių seniūnijoje Lekėčių kaime.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl išmokų vaikams teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 4. Dėl Socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šakių rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl nuolatinės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės ūkio lėšų, skiriamų iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės mokyklai (klasėms arba grupėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, apskaičiavimo, panaudojimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl panaudos sutarčių su savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosiomis įstaigomis nutraukimo.                                                                 
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms pagal patikėjimo sutartis.
 17. Dėl viešosios įstaigos „MOTORSPORT LT“ atleidimo nuo žemės mokesčio už 2020 metus.
 18. Dėl savivaldybės būsto (duomenys neskelbiami) pardavimo.
 19. Dėl sutikimo likviduoti viešąją įstaigą Nemuno euroregiono Marijampolės biurą.
 20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 21. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 22. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų seniūnijoje, Joginiškių kaime, Pušyno g. 1, nuomos viešojo konkurso būdu.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl Kidulių pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2020–2021 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 26. Dėl Šakių rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos pavadinimo pakeitimo.
 27. Dėl premijų skyrimo konkurso „Skulptoriaus Vinco Grybo atminimo įamžinimas“ laimėtojams.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 29. Dėl Zanavykų muziejaus nuostatų patvirtinimo.
 30. Dėl Šakių „Žiburio“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 31. Dėl Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 32. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 34. Dėl Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 35. Dėl Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 36. Dėl Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 37. Dėl Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 38. Dėl Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 39. Dėl Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 40. Dėl Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ nuostatų patvirtinimo.
 41. Dėl Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ nuostatų patvirtinimo.
 42. Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro nuostatų patvirtinimo.
 43. Dėl Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro nuostatų patvirtinimo.
 44. Dėl Šakių rajono Meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 45. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl rajono savivaldybės mero fondo naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 46. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos steigimo.
 47. Dėl atstovų į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją delegavimo.
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2020-10-20 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero darbo kabinetas

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Šakių rajono savivaldybės Lekėčių seniūnijoje Lekėčių kaime.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl išmokų vaikams teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 4. Dėl Socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šakių rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl nuolatinės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės ūkio lėšų, skiriamų iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės mokyklai (klasėms arba grupėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, apskaičiavimo, panaudojimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl panaudos sutarčių su savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosiomis įstaigomis nutraukimo.                                                                 
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms pagal patikėjimo sutartis.
 17. Dėl viešosios įstaigos „MOTORSPORT LT“ atleidimo nuo žemės mokesčio už 2020 metus.
 18. Dėl savivaldybės būsto (duomenys neskelbiami) pardavimo.
 19. Dėl sutikimo likviduoti viešąją įstaigą Nemuno euroregiono Marijampolės biurą.
 20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 21. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 22. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų seniūnijoje, Joginiškių kaime, Pušyno g. 1, nuomos viešojo konkurso būdu.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl Kidulių pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2020–2021 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 26. Dėl Šakių rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos pavadinimo pakeitimo.
 27. Dėl premijų skyrimo konkurso „Skulptoriaus Vinco Grybo atminimo įamžinimas“ laimėtojams.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 29. Dėl Zanavykų muziejaus nuostatų patvirtinimo.
 30. Dėl Šakių „Žiburio“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 31. Dėl Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 32. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 34. Dėl Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 35. Dėl Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 36. Dėl Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 37. Dėl Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 38. Dėl Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 39. Dėl Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 40. Dėl Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ nuostatų patvirtinimo.
 41. Dėl Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ nuostatų patvirtinimo.
 42. Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro nuostatų patvirtinimo.
 43. Dėl Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro nuostatų patvirtinimo.
 44. Dėl Šakių rajono Meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 45. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl rajono savivaldybės mero fondo naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 46. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos steigimo.
 47. Dėl atstovų į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją delegavimo.
Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2020-10-20 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero darbo kabinetas

Ūkio ir verslo komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Šakių rajono savivaldybės Lekėčių seniūnijoje Lekėčių kaime.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl išmokų vaikams teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 4. Dėl Socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šakių rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro pagalbos į namus paslaugos kainos suderinimo.
 7. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl nuolatinės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės ūkio lėšų, skiriamų iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės mokyklai (klasėms arba grupėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, apskaičiavimo, panaudojimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl panaudos sutarčių su savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosiomis įstaigomis nutraukimo.                                                                 
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms pagal patikėjimo sutartis.
 17. Dėl viešosios įstaigos „MOTORSPORT LT“ atleidimo nuo žemės mokesčio už 2020 metus.
 18. Dėl savivaldybės būsto (duomenys neskelbiami) pardavimo.
 19. Dėl sutikimo likviduoti viešąją įstaigą Nemuno euroregiono Marijampolės biurą.
 20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 21. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu.
 22. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų seniūnijoje, Joginiškių kaime, Pušyno g. 1, nuomos viešojo konkurso būdu.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl Kidulių pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2020–2021 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 26. Dėl Šakių rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos pavadinimo pakeitimo.
 27. Dėl premijų skyrimo konkurso „Skulptoriaus Vinco Grybo atminimo įamžinimas“ laimėtojams.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 29. Dėl Zanavykų muziejaus nuostatų patvirtinimo.
 30. Dėl Šakių „Žiburio“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 31. Dėl Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 32. Dėl Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 33. Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 34. Dėl Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 35. Dėl Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 36. Dėl Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 37. Dėl Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 38. Dėl Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 39. Dėl Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 40. Dėl Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ nuostatų patvirtinimo.
 41. Dėl Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ nuostatų patvirtinimo.
 42. Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro nuostatų patvirtinimo.
 43. Dėl Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro nuostatų patvirtinimo.
 44. Dėl Šakių rajono Meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 45. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl rajono savivaldybės mero fondo naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 46. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos steigimo.
 47. Dėl atstovų į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją delegavimo.
Kultūros ir meno tarybos posėdis
2020-10-08 15:00
Posėdžio vieta:
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2020-09-11 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl rajono savivaldybės reprezentacinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ papildymo.
 2. Dėl premijų skyrimo abiturientams ir jų mokytojams.
 3. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių skyriuje.
 4. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų ir Siesartėnų pradinio ugdymo skyriuose.
 5. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 6. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre.
 7. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 8. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus pradinio ugdymo skyriuje.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2020/2021 mokslo metams“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl pritarimo sutarčiai, įgaliojimo suteikimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl įkainių pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“
 12. Dėl turto perdavimo.
 13. Dėl pritarimo projektui „Saugok sveikatą, kol jaunas – 2“.
 14. Dėl pritarimo projektui „Šakių rajono, Vilkaviškio rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“.
 15. Dėl Šakių socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos (integralios pagalbos), teikiamos asmens namuose, kainos patvirtinimo.
 16. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.
 18. Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių komunalinis ūkis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ reorganizavimo sąlygų patvirtinimo ir pavedimo.
 22. Dėl Algimanto Valucko atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2020 metus.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Plokščių seniūnijoje, Voniškių kaime, Saulėtekio g. 2, perdavimo asociacijai Voniškių kaimo bendruomenės centrui pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 26. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Plokščių seniūnijoje, Voniškių kaime, Saulėtekio g. 2, nuomos konkurso būdu.
 27. Dėl ploto ant administracinio pastato, esančio Šakių r. sav., Gelgaudiškyje, Taikos g. 51A, stogo nuomos viešojo konkurso būdu.
 28. Dėl nuomos mokesčio UAB „Tarzanas“.
 29. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Voniškių kaimo bendruomenės centrui.
 30. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
 31. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise.
 32. Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šakių „Varpo“ mokyklai.
 33. Dėl turto nurašymo.
 34. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 35. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.
 37. Dėl pritarimo projekto „Administracinio pastato, Bažnyčios g. 10, Šakiai, energetinio efektyvumo didinimas“ priemonei ir finansavimo būdo patvirtinimo.
 38. Dėl pritarimo projektams pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“, jų finansavimui gauti ir įgaliojimų suteikimui.
 39. Dėl premijos skyrimo Mamų ir dukrų kvartetui.     
 40. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl leidimo pakeisti negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių seniūnijoje, Tubelių kaime, Beržų g. 3, paskirtį“ pakeitimo.                                                                            
Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2020-09-09 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero darbo kabinetas

Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl rajono savivaldybės reprezentacinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ papildymo.
 2. Dėl premijų skyrimo abiturientams ir jų mokytojams.
 3. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių skyriuje.
 4. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų ir Siesartėnų pradinio ugdymo skyriuose.
 5. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 6. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre.
 7. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 8. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus pradinio ugdymo skyriuje.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2020/2021 mokslo metams“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl pritarimo sutarčiai, įgaliojimo suteikimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl įkainių pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“
 12. Dėl turto perdavimo.
 13. Dėl pritarimo projektui „Saugok sveikatą, kol jaunas – 2“.
 14. Dėl pritarimo projektui „Šakių rajono, Vilkaviškio rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“.
 15. Dėl Šakių socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos (integralios pagalbos), teikiamos asmens namuose, kainos patvirtinimo.
 16. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.
 18. Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių komunalinis ūkis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ reorganizavimo sąlygų patvirtinimo ir pavedimo.
 22. Dėl Algimanto Valucko atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2020 metus.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Plokščių seniūnijoje, Voniškių kaime, Saulėtekio g. 2, perdavimo asociacijai Voniškių kaimo bendruomenės centrui pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 26. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Plokščių seniūnijoje, Voniškių kaime, Saulėtekio g. 2, nuomos konkurso būdu.
 27. Dėl ploto ant administracinio pastato, esančio Šakių r. sav., Gelgaudiškyje, Taikos g. 51A, stogo nuomos viešojo konkurso būdu.
 28. Dėl nuomos mokesčio UAB „Tarzanas“.
 29. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Voniškių kaimo bendruomenės centrui.
 30. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
 31. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise.
 32. Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šakių „Varpo“ mokyklai.
 33. Dėl turto nurašymo.
 34. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 35. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.
 37. Dėl pritarimo projekto „Administracinio pastato, Bažnyčios g. 10, Šakiai, energetinio efektyvumo didinimas“ priemonei ir finansavimo būdo patvirtinimo.
 38. Dėl pritarimo projektams pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“, jų finansavimui gauti ir įgaliojimų suteikimui.
 39. Dėl premijos skyrimo Mamų ir dukrų kvartetui.                                                                                     
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje
2020-09-09 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero darbo kabinetas

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl rajono savivaldybės reprezentacinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ papildymo.
 2. Dėl premijų skyrimo abiturientams ir jų mokytojams.
 3. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių skyriuje.
 4. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų ir Siesartėnų pradinio ugdymo skyriuose.
 5. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 6. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre.
 7. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 8. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus pradinio ugdymo skyriuje.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2020/2021 mokslo metams“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl pritarimo sutarčiai, įgaliojimo suteikimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl įkainių pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“
 12. Dėl turto perdavimo.
 13. Dėl pritarimo projektui „Saugok sveikatą, kol jaunas – 2“.
 14. Dėl pritarimo projektui „Šakių rajono, Vilkaviškio rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“.
 15. Dėl Šakių socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos (integralios pagalbos), teikiamos asmens namuose, kainos patvirtinimo.
 16. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.
 18. Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 19. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių komunalinis ūkis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ reorganizavimo sąlygų patvirtinimo ir pavedimo.
 22. Dėl Algimanto Valucko atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2020 metus.
 23. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo.
 24. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 25. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Plokščių seniūnijoje, Voniškių kaime, Saulėtekio g. 2, perdavimo asociacijai Voniškių kaimo bendruomenės centrui pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 26. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Plokščių seniūnijoje, Voniškių kaime, Saulėtekio g. 2, nuomos konkurso būdu.
 27. Dėl ploto ant administracinio pastato, esančio Šakių r. sav., Gelgaudiškyje, Taikos g. 51A, stogo nuomos viešojo konkurso būdu.
 28. Dėl nuomos mokesčio UAB „Tarzanas“.
 29. Dėl grąžintinos paramos suteikimo Voniškių kaimo bendruomenės centrui.
 30. Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės administracijai.
 31. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise.
 32. Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šakių „Varpo“ mokyklai.
 33. Dėl turto nurašymo.
 34. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 35. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 36. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.
 37. Dėl pritarimo projekto „Administracinio pastato, Bažnyčios g. 10, Šakiai, energetinio efektyvumo didinimas“ priemonei ir finansavimo būdo patvirtinimo.
 38. Dėl pritarimo projektams pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“, jų finansavimui gauti ir įgaliojimų suteikimui.
 39. Dėl premijos skyrimo Mamų ir dukrų kvartetui.  
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2020-09-08 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero darbo kabinetas

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl rajono savivaldybės reprezentacinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ papildymo.
 2. Dėl premijų skyrimo abiturientams ir jų mokytojams.
 3. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių skyriuje.
 4. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų ir Siesartėnų pradinio ugdymo skyriuose.
 5. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 6. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre.
 7. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre.
 8. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus pradinio ugdymo skyriuje.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2020/2021 mokslo metams“ pakeitimo.
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl pritarimo sutarčiai, įgaliojimo suteikimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl įkainių pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“
 12. Dėl turto perdavimo.
 13. Dėl pritarimo projektui „Saugok sveikatą, kol jaunas – 2“.
 14. Dėl pritarimo projektui „Šakių rajono, Vilkaviškio rajo