Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
2018 m. rugsėjo 30 d. rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64

Balsuoti už kandidatus ir kandidatų sąrašus galima:

1) iš anksto;

2) specialiuose paštuose;

3) namuose;

4) rinkimų dieną rinkimų apylinkėje.

 

Balsuoti iš anksto gali rinkėjai, kurie rinkimų dieną negali atvykti balsuoti

į rinkimų apylinkę. Balsavimas iš anksto vyks Šakių rajono, Kauno rajono ir

Vilkaviškio rajono savivaldybėse (savivaldybių pastatuose) 2018 m. rugsėjo 12–

13 dienomis nuo 8 iki 20 val. (pakartotinis balsavimas rugsėjo 26–27 dienomis)

ir Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių,

Utenos, Vilniaus apskričių centriniuose paštuose jų darbo valandomis.

Rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros

(išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka

privalomąją karo tarnybą ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę,

arba atlieka tikrąją karo tarnybą, valstybės tarnybą ar dirba pagal darbo

sutartis tarptautinėse karinėse operacijose užsienyje, arba atlieka arešto ar

laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse, tardymo izoliatoriuose (sulaikymo

namuose), gali balsuoti paštu specialiai balsavimui sudarytuose specialiuose

paštuose jų darbo valandomis 2018 m. rugsėjo 12–14 dienomis (pakartotinis

balsavimas rugsėjo 26–28 dienomis).

Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi

rinkėjai, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys

negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę, yra pateikę Vyriausiosios rinkimų

komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose (P6 forma) ir

yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus. Prašymai balsuoti namuose

pateikiami apylinkės rinkimų komisijai. Prašymai balsuoti namuose pradedami

priimti įteikiant rinkėjams rinkėjo korteles ir baigiami priimti 2018 m. rugsėjo 12

  1. Balsavimas namuose vyksta 2018 m. rugsėjo 14–15 dienomis (pakartotinis

balsavimas rugsėjo 28–29 dienomis).

Rinkimų dieną balsavimas vyksta rinkimų apylinkėje nuo 7 iki 20 val. Rinkėjas

balsuoja toje rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašus jis yra įrašytas. Rinkėjas

gali balsuoti ir kitoje vienmandatės rinkimų apygardos rinkimų apylinkėje,

jeigu abi šios apygardos rinkimų apylinkės yra elektroninių ryšių priemonėmis

prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo ir apylinkių rinkimų komisijos gali

patvirtinti, kad rinkėjas nėra balsavęs nė vienoje iš rinkimų apylinkių, o rinkimų

apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas šis rinkėjas, rinkimų komisija

patvirtino, kad šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše yra padarytas įrašas apie

šio rinkėjo atvykimą balsuoti į kitą rinkimų apylinkę ir rinkėjo balsas, jeigu bus

gautas balsavimo paštu voke, nebus skaičiuojamas.

Atkreipiame dėmesį, kad einant balsuoti, rinkėjo kortelė yra nebūtina. Svarbu

turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Rinkėjų pavežėjimo grafikas

Komisijos narių vykimo pas rinkėjus, balsuojančius namuose, grafikas

 


 

Zanavykų rinkimų apygardos Nr. 64  komisijos nariai

Pareigos

Vardas

Pavardė

Pasiūlė

El. paštas

Tel.nr.

Pirmininkas

Rasita

Grincevičienė

TS-LKD

rasitag@gmail.com

8 652 03525

Pavaduotojas

Jūratė

Šneideraitienė

Lietuvos teisininkų draugija

j.sneideraitiene@gmail.com

8 68679096

Sekretorius

Felicita

Totoraitienė

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

felicita.totoraitiene@sakiai.lt

8 699 12682

Narys

Asta

Bakanevičienė

Administracijos direktorius

asta.bakaneviciene@gmail.com

8 699 79443

Narys

Reda

Ciganienė

Administracijos direktorius

reda.ciganiene@vilkaviskis.lt

8 616 10375

Narys

Dovilė

Bartašiūnaitė

Administracijos direktorius

dovile.bartasiunaite@krs.lt

8 675 19363

Narys

Egidijus

Viskontas

Partija Tvarka ir teisingumas

egidijus.viskontas@lrs.lt

8 612 01035

Narys

Rūta

Lebedžinskienė

Lietuvos socialdemokratų partija

rutalebe@gmail.com

8 612 87554

Narys

Eglė

Pukinskaitė

Teisingumo ministras

egle.pukinskaite@teismas.lt

8 687 46340

Narys

Sonata

Gruzdaitienė

LLRA-KŠS

sonata.gruzdaitiene@sakiai.lt

8 659 59558

 

Zanavykų apygardos Nr. 64 rinkimų apylinkių komisijų pirmininkų duomenys

 

Apylinkės

Nr.

Rinkimų apylinkė

Pirmininkas

Tel. nr.

El. Paštas

  1.

Žiburio

Loreta Bitkovienė

865062750

loretameister@gmail.com

loreta.bitkoviene@sakiai.lt

  2.

Varpo

Vilija Krankauskienė

861440349

vilija.k@inbox.lt

  3.

Aušros

Daina Bankauskienė

861271382

dainbank@gmail.com

  4.

Barzdų

Kristina Počepavičienė

861421681

kristina.pocepaviciene@gmail.com

  5.

Baltrušių

Virginija Naujokaitienė

865564333

virginija.naujokaitiene@gmail.com

  6.

Būblelių

Danguolė Stankevičienė

868223272

dstankr@gmail.com

  7.

Panovių

Rita Dumbliauskė

861637824

rituxb@gmail.com

  8.

Gelgaudiškio

Jūratė Podymova

867452905

podymovaj@gmail.com

  9.

Plokščių

Rasa Valaitienė

861445755

rasa.valaitiene@ld.lt

10.

Griškabūdžio

Asta Kėvelaitienė

861217790

asta.kevelaityte@gmail.com

11.

Degutinės

Jūratė

Šnipienė

861526355

juratessodai@gmail.com

12.

Patašinės

Birutė Gurevičienė

861023547

birutur@gmail.com

13.

Paluobių

Osvaldas Stankevičius

861425906

romastankeviciene92@gmail.com

16.

Kidulių

Vida Bakūnovienė

860144945

vida.sing@gmail.com

17.

Voverių

Leonora Pocevičiūtė

861618791

forunora@gmail.com

19.

Sudargo

Anelė Navarskienė

867881878

anele.navarskiene@gmail.com

20.

Kriūkų

Anelė Mockaitienė

861489493

aneliukem@gmail.com

21.

Gerdžiūnų

Jūratė Bataitienė

861856421

jurate.bat@gmail.com

22.

Lekėčių

Vilma Vaitkuvienė

861451868

v.vaitke@gmail.com

23.

Mikytų

Dalė

Patašienė

862551475

daliapatasiene@gmail.com

23.

Daržininkų

Rita Macijauskienė

861404004

r.macijauskiene@gmail.com

24.

Lukšių

Mindaugas Venskūnas

864424088

mindaugasv7@gmail.com

25.

Liepalotų

Stasė Kepalavičienė

869825466

stasekep@gmail.com

25.

Sūdavos

Valdemaras Šitkauskas

861266428

valdemaras.sitkauskas@gmail.com

26.

Sintautų

Vida Čeplevičienė

861242593

viduke1411@gmail.com

27.

Veršių

Laimina Auštrienė

861832428

laiminaustr@gmail.com

28.

Keturnaujienos

Rima Bacevičienė

861875582

rima.baceviciene@gmail.com

29.

Žvirgždaičių

Gintautas Pranskaitis

869815935

gintautaspranskaitis@gmail.com

30.

Slavikų

Renata Baltrušaitienė

861220662

renbalt15@gmail.com

31.

Gotlybiškių

Galina Adomaitienė

869816710

adgalina@gmail.com

33.

Išdagų

Daiva Palukaitienė

861566997

daiva.palukaitiene39@gmail.com

34.

Giedručių

Aida Olensevičienė

868217469

aidaolenseviciene@gmail.com

35.

Ritinių

Evelina Kochienė

860874660

evelina.alb@gmail.com

36.

Girėnų

Egidija Grigaitienė

868745465

grigaitieneegidija@gmail.com

37.

Briedžių

Jolanta Sniečkuvienė

861215893

jolantasniec@gmail.com

38.

Kudirkos Naumiesčio

Rasa Staugaitienė

868242679

rasastau@yahoo.com

38.

Zapyškio

Vytautė Venskūnaitė

860463967

vytauteven@gmail.com

39.

Altoniškių

Dalia Jančiukienė

861687260

dalia.sodoziedas@gmail.com

40.

Ežerėlio

Regina Tatarūnienė

869957053

regina.tataruniene@gmail

43.

Slabadų

Ramutė Žiurauskienė

869960678

ramute.ziurauskiene@gmail.com

ZANAVYKŲ APYGARDOS NR. 64

RINKIMŲ APYLINKIŲ BŪSTINIŲ SĄRAŠAS

Apylinkės pavadinimas

Apylinkės numeris

Adresas

Pritaikymas neįgaliesiems

Žiburio

1

Šaulių g. 1/33, Šakiai

Nepritaikyta

Varpo

2

Basanavičiaus g. 28, Šakiai

Pritaikyta

Aušros

3

Birutės g. 50, Šakiai

 

Pritaikyta

Barzdų

4

Nepriklausomybės g. 24, Barzdų k., Šakių r.

Pritaikyta

Baltrušių

5

S. Lozoraičio g. 5, Baltrušių k., Šakių r.

Pritaikyta

Būblelių

6

Nopaičio g. 5, Būblelių k., Šakių r.

Nepritaikyta

Panovių

7

J. Lingio g. 2, Panovių k., Šakių r.

Pritaikyta

Gelgaudiškio

8

Taikos g. 76 c, Gelgaudiškis, Šakių r.

Pritaikyta

Plokščių

9

Mokyklos g. 4, Plokščių k., Šakių r.

Pritaikyta

Griškabūdžio

10

A.       Skelčio g. 1, Griškabūdis, Šakių r.

Pritaikyta

Degutinės

11

Liepų g. 1, Degutinės k., Šakių r.

Pritaikyta

Patašinės

12

Alyvų g. 9, Patašinės k., Šakių r.

Nepritaikyta

Paluobių

13

Bažnyčios g. 7, Paluobių k., Šakių r.

Pritaikyta

Kidulių

16

Nemuno g. 66,  Kidulių k., Šakių r.

Nepritaikyta

Voverių

17

Aušros g. 2, Voverių k., Šakių r.

Pritaikyta

Sudargo

19

Martyno Sederevičiaus g. 6, Burgaičių k., Šakių r.

Pritaikyta

Kriūkų

20

Mokyklos g. 1, Joginiškių k., Šakių r.

Nepritaikyta

Gerdžiūnų

21

Gerdžiūnų k., Šakių r.

Pritaikyta

Lekėčių

22

Draugystės g. 13, Lekėčių k., Šakių r.

Pritaikyta

Mikytų

23

Kazio Puidos g. 3a, Mikytų k., Šakių r.

Nepritaikyta

Lukšių

24

Tatarės g. 39, Lukšių mstl., Šakių r.

Nepritaikyta

Daržininkų

23

Šešupės g. 3, Daržininkų k., Klausučių sen., Vilkaviškio r.

Nepritaikyta

Liepalotų

25

Mokyklos g. 33, Liepalotų k., Šakių r.

Pritaikyta

Sūdavos

25

Beržų g. 2, Sūdavos k., Klausučių sen., Vilkaviškio r.

Nepritaikyta

Sintautų

26

P. Vaičaičio g. 32, Sintautai, Šakių r.

Pritaikyta

Veršių

27

Mokyklos g. 2, Veršių k., Šakių r.

Pritaikyta

Keturnaujienos

28

Novos g. 1, Užsienių k., Šakių r.

Pritaikyta

Žvirgždaičių

29

Antaninos Liorentaitės g. 1, Žvirgždaičių k., Šakių r.

Nepritaikyta

Slavikų

30

Pasieniečių g. 2, Slavikų k., Šakių r.

Pritaikyta

Gotlybiškių

31

Mokyklos g. 26, Gotlybiškių k., Šakių r.

Nepritaikyta

Išdagų

33

Žiedo g. 6-1, Išdagų k., Šakių r.

Nepritaikyta

Giedručių

34

Vinco Kudirkos g. 64, Šakiai

Nepritaikyta

Ritinių

35

Miško g. 4, Prūselių k., Šakių r.

Nepritaikyta

Girėnų

36

Muziejaus g. 1, Girėnų k., Šakių r.

Pritaikyta

Briedžių

37

Briedžių g. 11, Prancų k., Šakių r.

Nepritaikytų

Zapyškio

38

Šviesos g. 18, Zapyškis, Kauno r.

Pritaikyta

Kudirkos Naumiesčio

38

Dariaus ir Girėno g. 24, Kudirkos Naumiestis, Šakių r.

Pritaikyta

Altoniškių

39

Mokyklos g. 1, Altoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r.

Nepritaikyta

Ežerėlio

40

Kauno g. 21, Ežerėlis, Kauno r.

Pritaikyta

Slabadų

43

Šešupės g. 43, Slabadų k., Klausučių sen., Vilkaviškio r.

Pritaikyta

 

ZANAVYKŲ APYGARDOS NR. 64 SPECIALIŲ PAŠTŲ SĄRAŠAS

 

Informacija rinkėjams teikiama ir skundai priimami ir registruojami trumpuoju telefono numeriu 1855, taip pat galima kreiptis tiesiogiai ir į Zanavykų apygardos Nr. 64 rinkimų komisijos narius (žiūrėti aukščiau nurodytus kontaktus).


 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-30 19:47:59