Lietuvių kalba English
2023 m. kovo 5 d. vyksiančių savivaldybių ir merų rinkimų Šakių rajono apygardos Nr. 42 rinkimų komisija

2023 M. KOVO 5 D. VYKSIANČIŲ SAVIVALDYBIŲ IR MERŲ RINKIMŲ ŠAKIŲ RAJONO APYGARDOS NR. 42 RINKIMŲ KOMISIJA VRK INFORMACIJA

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NR. 42 RINKIMŲ KOMISIJA

https://www.vrk.lt/rinkimu-apygardos-apylinkes-komisiju-nariai-stebetojai-atstovai-rinkimams-2023-sav?srcUrl=/rinkimai/1304/rnk1630/apygKom/apygardaKomNariai_rpgId-22000_rkomId-82045.html

INFORMACIJA APIE ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NR. 42 APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJAS

https://www.vrk.lt/rinkimu-apygardos-apylinkes-komisiju-nariai-stebetojai-atstovai-rinkimams-2023-sav?srcUrl=/rinkimai/1304/rnk1630/apygKom/apygardaApylinkes_rpgId-22000.html

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NR. 42 SPECIALIŲ PUNKTŲ SĄRAŠAS

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ KOMISIJOS NR. 42 INFORMACINIS LEIDINYS

2023 m. kovo 24 d. 15 val. 30 min. posėdžio darbotvarkė:

 1. Tyrimų grupės išvados dėl skundo dėl Šakių rajono savivaldybės mero ir kandidato į merus Edgaro Pilypaičio naudojimosi tarnybine padėtimi ir kandidatų lygiateisiškumo principo pažeidimo Šakių rajone svarstymas.
 2. Tyrimų grupės išvados dėl skundo dėl kandidato į merus Raimondo Januševičiaus agitacinės išorinės reklamos ir jos apmokėjimo svarstymas.
 3. Einamieji klausimai.


2023 m. kovo 17 d. 15 val. 00 min. posėdžio darbotvarkė:

 1. Tyrimų grupės išvados dėl skundo dėl Šakių rajono savivaldybės mero ir kandidato į merus Edgaro Pilypaičio naudojimosi tarnybine padėtimi vykdant rinkimų agitaciją, neteisėtais būdais skleidžiamos politinės reklamos ir galimo rinkėjų papirkimo svarstymas.
 2. Tyrimų grupės išvados dėl skundo dėl kandidato į merus Raimondo Januševičiaus nepažymėtos politinės reklamos svarstymas.
 3. Einamieji klausimai.


2023 m. vasario 24 d. 14 val. 00 min. posėdžio darbotvarkė:

 1. Policijos atstovo pranešimas.
 2. Dėl balsavimo tvarkos specialiuose balsavimo punktuose, balsavimo namuose.
 3. Dėl reikalavimų balsavimo patalpų įrengimui.
 4. Dėl apylinkės rinkimų komisijos protokolų pildymo.
 5. Einamieji klausimai.

2023 m. sausio 25 d. 15 val. 00 min. posėdžio darbotvarkė:

 1. Apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų rašytinių pasižadėjimų priėmimas.
 2. Apylinkių rinkimų komisijų narių rašytinio pasižadėjimo davimo datos nustatymas.
 3. Apylinkių rinkimų komisijų darbo organizavimas ir svarbiausi jų uždaviniai.
 4. Dėl sprendimo teikti Vyriausiajai rinkimų komisijai registruoti politinio komiteto "Vieningi zanavykai" kandidatus į rinkimus Šakių rajono savivaldybės apygardoje Nr. 42.
 5. Dėl sprendimo teikti Vyriausiajai rinkimų komisijai registruoti Laisvės partijos kandidatus į rinkimus Šakių rajono savivaldybės apygardoje Nr. 42.
 6. Dėl sprendimo teikti Vyriausiajai rinkimų komisijai registruoti Lietuvos regionų partijos kandidatus į rinkimus Šakių rajono savivaldybės apygardoje Nr. 42.
 7. Dėl lėšų, skirtų transportui, perskirstymo tarp savivaldybės rinkimų apylinkių.2023 m. sausio 18 d. 16 val. 00 min. posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl apylinkių komisijų sudarymo.
 2. Einamieji klausimai.2023 m. sausio 6 d. 15 val. 00 min. posėdžio darbotvarkė:

 1. Pranešimų, skundų tyrimų grupės protokolinio sprendimo nagrinėjimo klausimas.
 2. Einamieji klausimai.

2022 m. gruodžio 8 d. 17 val. 00 min. posėdžio darbotvarkė:

 1. Komisijos narių rašytinių pasižadėjimų priėmimas.
 2. Komisijos pavaduotojo, sekretoriaus rinkimo klausimas.
 3. Komisijos Politinės reklamos stebėsenos grupės sudarymas.
 4. Komisijos Pranešimų, skundų tyrimų grupės sudarymas.
 5. Rinkimų apylinkių komisijų narių skaičiaus nustatymas.
Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-22 10:18:56