Lietuvių kalba English
2021-ieji Antaninos ir Jono Liorentų metai

Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikotarpis

Atsakingas asmuo

Medžiagos informaciniam leidiniui „Liorentų būtasis laikas“ rinkimas ir leidyba

sausis-spalis

Šakių rajono viešoji biblioteka

Edukacinis renginys -  susitikimas su Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininkais, istorikais.

Edukacinių užsiėmimų moksleiviams  savaitė  „Su AMBO“

balandis

Zanavykų muziejus

 

Lėktuvėlių skraidymo varžybos

balandis

Šakių „Varpo“ mokykla

Ypatinga mėnesio diena. Lėktuvėlių diena                     

gegužė

Šakių lopšelis- darželis  „Berželis“

5-10 klasių mokinių piešinių paroda

gegužė

Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras

1-10 klasių valandėlės, media-pasakojimo „Dangų įsimylėjusi kregždė, vardu Antanas“ bei dokumentinio filmo „Į raketą sėsčiau“ peržiūra

gegužė-birželis

Gelgaudiškio pagrindinė mokykla

Aitvarų šventė

birželis

Šakių kultūros centras

Šventinė „Kaimynadienio“ santalka Justino Staugaičio tėviškėje Tupikų kaime

birželis

Šakių rajono viešoji biblioteka

 Projektas „Kraštietė padangių užkariautoja“

birželis

Šakių „Žiburio“ gimnazija

„Tėvynės žemėj – mes nemirštam...“

Šventinis renginys, skirtas pirmosios lakūnės, parašiutininkės A. Liorentaitės 115-osioms ir karo aviacijos pulkininko leitenanto J. Liorento 120-osioms gimimo metinėms paminėti

rugpjūtis

Griškabūdžio kultūros centras

 

Dokumentinio filmo apie A. Liorentaitę ,,Į raketą sėsčiau“ (2015, režisierė Edita Mildažytė) peržiūra

rugpjūtis

Kudirkos Naumiesčio  kultūros centras

Akcija „Pakelti sparnai

rugsėjis

Lekėčių mokykla daugiafunkcis centras

Kūrybiškumo pamoka 1-4 pradinių klasių mokiniams „Konstruoju ir kuriu lėktuvėlį“ – mokiniai patys dekoruos  ir konstruos lėktuvėlio  modeliuką. Pagamintų lėktuvėlių varžytuvės gimnazijos stadione

rugsėjis-spalis

Lukšių V. Grybo gimnazija

Neformalaus ugdymo savaitė „Išraižyti dangų“

spalis

Griškabūdžio gimnazija

J. ir A. Liorentų nuotraukų ir reliktų paroda „Panirę aukštybių gilumoj“ bei šios parodos pristatymas kartu su Karo muziejaus ir Lietuvos aviacijos muziejaus darbuotojais

spalis

Gelgaudiškio kultūros centras

Improvizuota viktorina ,,Lietuvos aviacijos istorija“        

spalis - lapkritis

Šakių „Varpo
“ mokykla

Renginių ciklas „Skraidyti – pasirinkimas visam gyvenimui“. Parodos „Lietuvos karinė aviacija Nepriklausomybės karuose“ ir „Antano Gustaičio mokomasis ANBO-51“ , edukacinės programos aviacijos tema,  dokumentinio filmo apie A. Liorentaitę ,,Į raketą sėsčiau“ (2015, režisierė Edita Mildažytė) peržiūra

spalis-lapkritis

Lukšių kultūros centras

 Popietė, kurioje dalyvaus buvęs Lukšių V. Grybo gimnazijos mokinys VGTU studentas, kuris pristatys būsimą savo profesiją – orlaivių piloto.

spalis-lapkritis

Lukšių V. Grybo gimnazija

Virtuali viktorina Vitaminas „Ž“ (žaidimas) bibliotekos FB paskyroje

https://www.facebook.com/SakiuViesojiBiblioteka

lapkritis

Šakių rajono viešoji biblioteka

Informacinio leidinio „Liorentų būtasis laikas“ pristatymas

lapkritis

Šakių rajono viešoji biblioteka

Dokumentinio filmo apie A. Liorentaitę ,,Į raketą sėsčiau“ (2015, režisierė Edita Mildažytė) peržiūra ir parodos, skirtos A. Liorentaitės 115-osioms gimimo metinėms paminėti, atidarymas

lapkritis

Sintautų kultūros centras

Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-04 13:29:41