Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Administracinių paslaugų prašymų formos

 

 

 

Centralizuotos buhalterijos skyrius

 

14. Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo. Forma 1

15. Deklaracijų apie valstybinės žemės mokesčio sumokėjimą iš Juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimas. Forma 1

16. Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas. Forma 1

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

51. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas. Forma 1

 

 

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius

 

56. Naujagimio gimimo registravimas. Forma 1

57. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą. Forma 1

62. Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas. Forma 1

64. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas. Forma 1

66. Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą. Forma 1

67. Vardo, pavardės keitimo registravimas. Forma 1

69. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas. Forma 1

 

 

Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius


128. Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas. Forma 1

131. Paraiškos gauti paramą už papildomą bičių maitinimą priėmimas: Forma 1 Forma 2

132. Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas. Forma 1 Forma 2 Forma 3

133. Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas. Forma 1 Forma 2 Forma 3

134. Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas. Forma 1

135. Ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas. Forma 1

139. Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimas. Forma 1 Forma 2

140. Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimas ir atlyginimas. Forma 1 Forma 2

141. Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą. Forma 1

142. Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones. Forma 1

143. Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimas. Forma 1

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-26 16:57:02