Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Lukšių kultūros centro direktorės Daivos Bukšnienės metinės veiklos užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1.Papildomo finansavimo pritraukimas įstaigos veikloms vykdyti.

Pritrauktos papildomos lėšos iš kultūrinę veiklą remiančių fondų- pateikta ne mažiau kaip trys projektinės paraiškos;

Už teikiamas paslaugas surinkta 10000 eurų;

Renginių organizavimui iš privačių rėmėjų pritraukta 2000 eurų lėšų.

Rezultatas laikomas pasiektu jei 2018 metais pateiktos ne mažiau kaip trys projektinės paraiškos į kultūrą remiančius fondus;

Už kultūros centro teikiamas paslaugas iki 2018 m. gruodžio 31 d.  suringta 10000 eurų;

Iš privačių rėmėjų iki 2018 m. gruodžio 31 d. pritraukta 2000 eurų.

Duomenys pateikti ataskaitoje, statistinėje lentelėje, 6formoje.Lėšos.

2.2. Įvykgyti audito išvadas.

Įgyvendintos audito išvados.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei bus laiku pateikta ataskaita su ištaisytomis pastabomis audito skyriui ir negauta daugiau pastabų.

2.3. Inicijuoti  skulptoriaus Vinco Grybo tėvų kapavietės sutvarkymą Pelenių kapinaitėse.

Sutvarkyta V.Grybo tėvų kapavietė

(restauruotas kryžius, atnaujinta tvorelė).

Rezultatas laikomas pasiektu, jei iki 2018m. lapkričio 1 d. bus sutvarkyta V.Grybo tėvų kapavietė (restauruotas kryžius, atnaujinta tvorelė)

2.4. Inicijuoti grafo Tomo Potockio kapavietės sutvarkymą Pelenių kapinaitėse.

 Sutvarkyta Tomo Potockio kapavietė.

 (Lentelė su užrašu, naujas antkapio kūrimo organizavimas).

Rezultatas laikomas pasiektu, jei iki 2018m. lapkričio 1 d. bus sutvarkyta Tomo Potckio kapavietė: uždėtas naujas antkapis, uždėta nauja lentelė su atitinkamais užrašais.

2.5. Inicijuoti Zyplių dvaro  kapelos muzikinio kompaktinio disko išleidimą.

Išleistas Zyplių dvaro kapelos muzikinis kompaktinis diskas.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei iki 2018 m. gruodžio 1d. bus išleistas Zyplių dvaro kapelos muzikinis kompaktinis diskas.

2.6. Atlikti vietos gyventojų bei atvykstančių Zyplių dvaro kultūrinių renginių lankytojų apklausą anketiniu būdu, siekiant sužinoti kultūros vartotojų poreikius.

Apklausta ne mažiau nei 200 responedentų ir apdoroti apklausos duomenys.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei iki 2018m. gruodžio 31 d. apklausta ne mažiau nei 200 respondentų  ir apdoroti bei išanalizuoti duomenys pateikti 2018 metų vadovo veiklos ataskaitoje.

 

Parsisiųsti pilną veiklos vertinimo išvadą

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-05 16:33:23