Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
AKTUALI INFORMACIJA APIE COVID-19 ŠAKIU RAJONE

SAM informacija apie Koronavirusą (COVID-19)

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUSTATYTAS ANTRASIS COVID-19 ATVEJIS

Šiandien, balandžio 1 d., iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro gautas patvirtinimas, kad Šakių rajono savivaldybėje nustatytas antrasis COVID-19 atvejis. Sutuoktinių pora kovo 23 d. grįžo iš užsienio ir iškart izoliavosi savo namuose. Jokių kontaktų su kitais asmenimis nebuvo. Kovo 29 d. prasidėjo karščiavimas, 31 d. Marijampolės mobiliajame punkte paimtas mėginys ir šiandien gautas teigiamas atsakymas.  Ligos klinika – lengvos formos, tad gydymas tęsiamas namuose. Antra pusė kol kas nejaučia jokių simptomų, toliau lieka izoliacijoje ir mėginys bus imamas tik tuo atveju, jei pasireikš ligos simptomai.

 

DĖL LABORATORINIŲ TYRIMŲ, ATLIKTŲ DĖL SARS-COV-2 VIRUSO SUKELTOS COVID-19 LIGOS, ATSAKYMŲ PERŽIŪRĖJIMO esveikata.lt portale

  Kaip gyventojai esveikata.lt portale gali peržiūrėti laboratorinių tyrimų atsakymus dėl koronaviruso infekcijos?

 

 

ŠALYJE GRIEŽTINAMOS KARANTINO SĄLYGOS

Siekiant stabdyti koronaviruso infekcijos plitimą ir apsaugoti šalies gyventojų sveikatą, Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlymu Lietuvoje griežtinamos visuotinio karantino sąlygos.

Kad būtų suvaldyti lėktuvais ir keltais į šalį atvykstančių žmonių srautai bei užtikrinta jų sveikatos kontrolė, Lietuvoje nuo balandžio 4 d. stabdomi skrydžiai bei keltai į šalį grįžtantiems keleiviams (bet ne krovinių ir prekių tiekimas), išskyrus kelto maršrutą Kylis-Klaipėda-Kylis arba turint vidaus reikalų ministro ar jo įgalioto asmens leidimą. Skrydžiai keleiviams vežti vykdomi gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą leidimą.

Papildomi apribojimai pradedami taikyti ir į Lietuvą iš užsienio grįžtantiems tolimųjų reisų vairuotojams – jiems įvedama privaloma 14 dienų izoliacija nuo atvykimo į šalį dienos. Šis terminas galės būti trumpesnis, jei išvykstama į reisą anksčiau. Tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose visus iš užsienio grįžtančius žmones dėl koronaviruso infekcijos simptomų tikrins Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. 

Didėjant asmens apsaugos priemonių – apsauginių akinių, skydelių ir kaukių, taip pat apsauginių drabužių, vienkartinių pirštinių – paklausai, apribojamas šių prekių eksportas į trečiąsias šalis. Eksportas bus leidžiamas tik valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu. Kitų prekių judėjimas neribojamas.

Kol šalyje galioja karantinas, atskiru savivaldybės sprendimu, gali būti draudžiama trumpalaikė patalpų ir butų nuoma. 

Valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų, taip pat sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams prastova galės būti skelbiama tik išnaudojus visas įmanomas darbo organizavimo formas bei būdus, t.y. jeigu karantino metu nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu ar darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo. 

Siekiant riboti užkrečiamųjų ligų plitimą, esant poreikiui sveikatos priežiūros specialistai ir kartu su jais dirbantis personalas laikinai galės būti perkeliami į kitą sveikatos priežiūros įstaigą arba laikinai keičiamos jų darbo funkcijos, užtikrinant tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą. 

Galiojant reikalavimui karantino metu viešose vietose lankytis ir būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus tos pačios šeimos narius, papildomas draudimas įvedamas ir plaukiojimui mažaisiais, asmeniniais, pramoginiais, sportiniais, tradiciniais laivais – leidžiama tik ne didesnėms nei 2 žmonių grupėms, išskyrus artimiausius šeimos narius.

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija

 

LAIKYKIMĖS SAUGUMO TAISYKLIŲ

Koronaviruso pandemijos laikotarpiu Lietuvoje susikūrė daug savanoriškų pagalbos organizacijų, teikiančių pagalbą priverstinėje izoliacijoje atsidūrusiems žmonėms. Tai labai sveikintina iniciatyva, tačiau neužmirškite, kad net ir priimdami pagalbą iš geradarių, turite laikytis saugumo taisyklių, jeigu norite apsaugoti savo sveikatą ir turtą.

ATMINTINĖ - Tavo saugumo instrukcija

 

 

 

 

SUGRIEŽTINTOS BAUDOS UŽ CIVILINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS

Seimas Administracinių nusižengimų kodekse įtvirtino atsakomybę už civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Už pažeidimą, sukėlusį pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, asmenims galės būti skiriama bauda nuo 500 iki 1500 eurų, juridiniams asmenims – nuo 1500 iki 6000 eurų.

Už savivaldybių tarybų sprendimų ar savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymą ar vykdymą ne laiku, asmenys galės būti baudžiami bauda nuo 250 iki 800 eurų, juridiniai asmenys – baudomis nuo 800 eurų iki 1500 eurų.

Už statutinių valstybės tarnautojų, karo policijos ar žvalgybos pareigūnų teisėtų nurodymų ar reikalavimų nevykdymą karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, asmenys galės būti baudžiami bauda nuo 200 iki 500 eurų, juridiniai asmenys – bauda nuo 500 eurų iki 1500 eurų.

Administracinių nusižengimų kodekse nustatyta administracinė atsakomybė už civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymą ar pažeidimą, padarytą karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, asmenims skiriant baudą nuo 500 iki 1500 eurų, juridiniams asmenims – skiriant baudą nuo 1500 iki 6000 eurų.

Priimtomis pataisomis padidinti baudų už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus minimalieji dydžiai.

Už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus minimalios baudos dydį juridiniams asmenims padidintos tris kartus – jos minimalus dydis sieks 240 eurų (šiuo metu jiems gali būti skiriamos baudos nuo 80 iki 880 eurų).

Dvigubai padidintos minimalios baudos juridiniams asmenims jeigu dėl darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimų galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių. Šiuo metu jie gali būti baudžiami bauda nuo 500 iki 2000 eurų, teikiamomis pataisomis siūloma leisti bausti bauda nuo 1000 iki 2000 eurų.

Pataisos priimtos už balsavus 70, prieš – dviem, susilaikius 31 Seimo nariui.

 LR Seimo informacija, https://www.lrs.lt/


CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU

Informuojame, kad prašymai įregistruoti civilinės būklės aktus yra priimami per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą (toliaus MEPIS). Asmenims pageidaujant, civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai (jų kopijos) bus pateikti tuo el. pašto adresu, kuris yra nurodytas užsakant paslaugas per MEPIS. Dokumento originalą asmenys civilinės metrikacijos įstaigoje galės pasiimti pasibaigus karantinui.

Prašymai tuoktis priimami per MEPIS, tačiau prašymus turi užpildyti abu ketinantys susituokti asmenys. Registruojant santuoką, yra ribojamas dalyvaujančių santuokos registravimo ceremonijoje asmenų skaičius. Maksimalus skaičius – 5  asmenys. Visiems atvykusiems yra rekomenduojama dėvėti apsaugines kaukes ir pirštines. Pasveikinti atėję svečiai į civilinės metrikacijos įstaigos patalpas nebus įleidžiami. Ne civilinės metrikacijos įstaigos patalpose santuokos registruojamos nebus.

Primename, kad dėl mirties, santuokos nutraukimo (kai santuoka nutraukta Lietuvos teismo sprendimu), bažnytinės santuokos įtraukimo į apskaitą asmenims nereikia kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą – šie veiksmai atlieka civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva, gavus šiuos civilinės būklės aktus patvirtinančius dokumentus iš atitinkamų įstaigų.

Rekomenduojame susilaikyti nuo prašymų, kurie gali būti pateikti pasibaigus karantinui.

Daugiau informacijos: tel. Nr. (8 345) 60769; (8 345) 66107, el. paštu daiva.subaciene@sakiai.lt, jolita.bindokiene@sakiai.lt

 

 

PATEIKTOS REKOMENDACIJOS DĖL ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO NE GYDYMO ĮSTAIGOSE

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), vadovaudamasi tarptautinių institucijų ir kitų šalių rekomendacijomis, siekdama išvengti koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimo, teikia rekomendacijas dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo apsisaugant nuo koronaviruso infekcijos (COVID-19) ne gydymo įstaigose.

Kvėpavimo takų apsauga:
•    Ne sveikatos sektoriaus darbuotojams, atliekantiems pavestas funkcijas, kvėpavimo takų apsaugai pakanka vienkartinių veido kaukių. Jos keičiamos kai sudrėksta, bet ne rečiau kaip kas 4 valandas;
•    Jei yra artimas kontaktas (mažiau negu 2 metrai) su įtariamu ar patvirtintu koronaviruso infekcijos atveju, siūloma naudoti 2 ar 3 klasės daleles filtruojančius respiratorius FFP2 arba FFP3. Jie gali būti naudojami ne ilgiau kaip 8 valandas;
•    Dėvint kaukes, būtina nuolatinė rankų higiena, draudžiama liesti kaukę rankomis.

Rankų apsauga:
•    Kai yra galimybė nusiplauti ir dezinfekuoti rankas, vienkartinės pirštinės nėra būtinos;
•    Vienkartinės pirštinės turi būti pakeičiamos nedelsiant po tiesioginio kontakto su įtariamu ar nustatytu COVID-19 liga (koronaviruso infekcijos) sergančiu asmeniu;
•    Vienkartinės pirštinės neturi būti dezinfekuojamos dezinfekciniais skysčiais ir naudojamos pakartotinai  jas nusiėmus.

Rekomendacijos

 

SVARBI INFORMACIJA GYVENTOJAMS

 

Primename, kad Šakių rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas – administracijos direktorius Dainius Grincevičius 2020 m. kovo 17 d. pasirašė įsakymą „Dėl koronaviruso infekcijos valdymo priemonių“, kuriame nurodo gripo epidemijos Šakių rajono savivaldybėje, kaip COVID-19 plitimo prevencijos priemonės, laikotarpiu Šakių rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, išskyrus VšĮ Šakių ligoninė ir VšĮ Šakių greitosios medicinos pagalbos stotis, papildomai darbą organizuoti ir šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 13.00 val. Taip pat nurodoma rajono savivaldybės asmens sveikatos prižiūros įstaigoms užtikrinti pacientų konsultacijas telefonu visą parą. Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esantys odontologijos kabinetai turi užtikrinti būtinųjų odontologijos paslaugų teikimą.

 

   

PSICHOLOGINĖ PAGALBA RAJONO GYVENTOJAMS

Dėl paskelbto karantino Lietuvoje, Šakių rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba informaciją ir konsultacijas teikia darbo dienomis 8.00 – 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00–13.00 val., penktadienį iki 15.45):

  • tel. Nr. (8 345) 60188 (specialistai),
  • mob. 8 618 57385 l.e.p. direktorė,
  • el.paštu sakiai.ppt@gmail.com.

Tarnybos psichologai gali konsultuoti Skype, Messenger (susitarus iš anksto)

Psichologinę pagalbą taip pat teikia Sidabrinės linijos specialistai, mob. 8 800 80020  
INFORMACIJA GYVENTOJAMS. KARANTINO METU KEIČIASI PRIEMIESTINIŲ AUTOBUSŲ REISAI

Informuojame, kad karantino laikotarpiu laikinai nutraukiamas eismas šiais priemiesčio autobusų maršrutų reisais.

UAB „Šakių autobusų parkas“ aptarnaujami maršrutai:

2020 m. kovo 26 d. iki 2020 m. kovo 30 d. imtinai:

M-51 Šakiai – Gelgaudiškis 12:30 val. darbo dienomis (išvykimas iš Šakių autobusų stoties), 12:55 val. (išvykimas iš Gelgaudiškio m.)

nuo kovo 31 d. iki balandžio 13 d. imtinai:

M-51 Šakiai–Gelgaudiškis 7:00 val. šeštadieniais; 12.30 val. visomis dienomis.

M-71 Šakiai – Kudirkos Naumiestis 10:35 val. šeštadieniais.

M-674 Šakiai-Kriūkai-Kaunas 6:30 val., 11:30 val. šeštadieniais; 11:56 val., 17:26 val. sekmadieniais; 9:15 val. antradieniais, ketvirtadieniais.

M-55 Šakiai – Gelgaudiškis-Jurbarkas 13:45 val. pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais

M-62 Kašeliai–Lekėčiai-Šakiai 13:40 val. pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais.

M-69 Šakiai-Sarapinai-Pranskabūdis 6:00 val., 13:30 val. antradieniais, ketvirtadieniais.

M-675 Žvirgždaičiai-Griškabūdis-Kaunas-Kudirkos Naumiestis 15:24 val. penktadieniais.

M-61 Šakiai–Kriūkai–Kašeliai 6:59 val. darbo dienomis, 14:35 val. darbo dienomis. 

 

Algimanto Puidoko aptarnaujamas maršrutas:

2020 m. kovo 16 d. iki kol Lietuvos Respublikos Vyriausybė atšauks karantiną dėl koronaviruso (COVID-19):

Gelgaudiškis-Kaunas 6:40 val. (išvyksta iš Šakių autobusų stoties) darbo dienomis, šeštadieniais.

 

UAB ,,Samilta“ aptarnaujami maršrutai:

Šakiai-Vilkaviškis (d. d. 7:40 val., 11:00 val., 15:15 val.)

Vilkaviškis-Šakiai (d. d. 9:00 val., 12:00 val., 17:15 val.)

Šakiai-Gelgaudiškis (d. d. 7:30 val., 9:00 val., 10:00 val., 11:05 val., 11:55 val., 14:30 val., 17:00 val.) 

Gelgaudiškis-Šakiai (d. d. 7:50 val., 9:30 val., 10:30 val., 11:30 val., 13:50 val., 15:00 val.) 

Reisų sumažinimas galioja iki kol Lietuvos Respublikos Vyriausybė atšauks karantiną dėl Koronaviruso (COVID-19).

 

 

INFORMACIJA VERSLININKAMS APIE KORONAVIRUSĄ

Informacija dėl koronaviruso COVID-19 ir su tuo susiję veiksmai bei priemonės kinta labai greitai. Kauno pramonės ir amatų rūmai parengė suvestinę, kuri padės Jums surasti dominančią informaciją lengviau. Sąrašas nėra baigtinis, jis bus nuolat atnaujinamas: https://chamber.lt/naujienos/susisteminta-informacija-verslui-del-koronaviruso/

Visus paranešimus COVID-19 tema rasite: https://chamber.lt/naujienos/covid-19/

 

 

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ DEZINFEKAVIMO

Atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos raginimą, visų daugiabučių namų, esančių Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, administratoriams, nepriklausomai nuo valdymo formos (JVS, Bendrija, paskirtas administratorius) rekomenduojama reguliariai dezinfekuoti bendrojo naudojimo objektus, kurie yra daugiabučių namų viduje (pvz. daugiabučių namų laiptines, koridorius). Tai raginami daryti ir daugiabučių gyventojai bei kitų patalpų savininkai ir naudotojai.

Rekomenduojama organizuojant bendrojo naudojimo patalpų valymą periodiškai dezinfekuoti dažniausiai liečiamas vietas – durų rankenas, telefonspynių mygtukus, laiptinių turėklus.

Šakių rajone daugiabučius namus administruoja savivaldybės įmonė UAB ,,Šakių komunalinis ūkis“ ir UAB „Mano būstas Dainava“ bei dalį namų administruoja patys gyventojai.

Apie darbų pradžią bus informuojama skelbimais ant laiptinių durų. Gyventojų prašoma dezinfekavimo metu ir bent 15 minučių po dezinfekcijos į laiptinę neiti, po to uždaryti laiptinės langus, kurie bus atidaromi prieš dezinfekciją.

Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos išplatintas rekomendacijas, aplinkai valyti ir dezinfekuoti rekomenduojama naudoti 0,1% natrio hipochloritą (skiesti santykiu 1:50, jeigu naudojamas buitinis baliklis, kurio pradinė koncentracija yra 5%). Paviršius, kuriuos gali sugadinti natrio hipochloritas, reikia valyti 70% koncentracijos etanoliu. Prieš naudojant dezinfekcines medžiagas, būtina kiekvieną paviršių nuvalyti neutraliu plovikliu.

Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybėje esančių daugiabučių namų dezinfekavimo

 

DĖL ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO VIEŠOSE VIETOSE

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Aurelijus Veryga 2020 m. kovo 23 d. priėmė sprendimą „Dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose“. Šiuos sprendimu rekomenduojama gyventojams viešose vietose dėvėti medicinines kaukes (nesant galimybės dėvėti medicininę kaukę – medžiaginę kaukę, dengiančią nosį ir burną), išskyrus vairuojant motorines transporto priemones. Taip pat gyevntojams rekomenduojama viešose vietose, kur liečiami daiktai, dėvėti vienkartines pirštines.

 

 

 

Koronos karštoji linija – 1808

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštosios linijos - +370 618 79 984 ir +370 616 94 562

Kontaktai Šakių rajono savivaldybėje

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas – Ekstremalių situacijų operacijų vadovas

Redas Juškaitis - tel. (8 345) 66123

mob. 8 695 30089

Apgyvendinimo koordinatorius

(kreiptis, nesant galimybės saviizoliuotis atskirame bute ar patalpoje)

Ričardas Stepaitis - tel. (8 345) 60757

mob. 8 613 18149

Socialinės pagalbos koordinatorė

(aprūpinimas maistu ir kitomis būtiniausiomis priemonėmis, kai tuo negali pasirūpinti artimieji)

Vilma Bielskienė - tel. (8 345) 52294

mob. 8 659 59420

 

Dėl piniginės paramos ir socialinių paslaugų klausimų kreiptis

Daiva Pilypaitytė - tel. (8 345) 66102

Aistė Būdvytienė - tel. (8 345) 66104

Jolita Žemaitienė - tel. (8 345) 60768

Edita Macevičiūtė – Orentienė - tel. (8 345) 66105

Skyriaus mobilusis – 8 615 68544

Vaikų priežiūros paslaugos jei tėvams/globėjams tektų saviizoliuotis

Šakių lopšelis – darželis „Berželis“

 Lina Viliūšienė

tel. (8 345) 60183

mob. 8 615 45070

Suaugusių su negalia asmenų priežiūros, jei  tėvams/globėjams tektų saviizoliuotis

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro socialinių paslaugų skyrius – Birutė Navikienė -

tel. (8 345) 55365

mob. 8 612 10165

Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokykla – daugiafunkcis centras –

Kristina Buragienė tel. 8 612 71275

 

 

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO INFORMACIJA

Šiuo didesnio nerimo ir apribojimų laikotarpiu Šakių rajono gyventojams yra galimybė greitai ir patogiai gauti nemokamą psichologinę pagalbą neišeinant iš namų. 

Konsultacija telefonu: 8 641 90 080 (8.00–18.00)

Konsultacija e. paštu: saugok@sakiaivsb.lt  

   

INFORMACIJA GYVENTOJAMS, GRĮŽUSIEMS IŠ UŽSIENIO VALSTYBIŲ 

Šakių rajono savivaldybė primena, kad asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių yra privaloma 14 dienų saviizoliacija, kurios metu būtina vengti bet kokių socialinių kontaktų ir visiškai nesilankyti viešose erdvėse.

Bendra karštoji Koronaviruso linija – 1808, kuriuo reikėtų skambinti pasireiškus gripui būdingiems ligos simptomams – karščiavimui, kosuliui, gerklės skausmui ar apsunkintam kvėpavimui – po kelionės į užsienio šalis ar po kontakto su tikėtinu Koronaviruso nešiotoju.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštosios linijos - +370 618 79 984 ir +370 616 94 562 (visą parą). Maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinkite nuotoliniu būdu.

Saviizoliavija turi vykti atskirame bute arba patalpoje, nesant tokiai galimybei – kreiptis į apgyvendinimo koordinatorių.

 

NAUJIENOS


MARIJAMPOLĖJE PRADĖS VEIKTI MOBILUS TEPINĖLIŲ PAĖMIMO PUNKTAS
2020-03-18

Priimtas sprendimas dėl gyventojų gabenimo į mobilius tepinėlių paėmimo punktus. Toks punktas penktadienį planuoja pradėti veiklą Marijampolėje , Kauno g. 125 (prie futbolo maniežo). Į šį punktą galės vykti bus gabenami ir Šakių rajono savivaldybės gyventojai. Punktas veiks nuo 8.00 iki 20.00 valandos visas savaitės dienas, kol bus poreikis ir kol bus turima reikiamų priemonių.

Punktuose ėminius tyrimams gales priduoti asmenys, kuriems pasireiškė bent vienas iš koronavirusui būdingų simptomų – staiga pradėjus karščiuoti, kosėti, prasidėjus dusuliui. Taip pat – jei 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios keliavo bet kurioje užsienio šalyje ar po sąlyčio su patvirtintu tikėtinu COVID – 19 ligos atveju. Akcentuojama, kad ar pacientas turi būti tiriamas, nuspręs specialistai, o ne šeimos gydytojas, tad asmeniui reikia paskambinti į karštąją koronaviruso liniją tel. 1808.

Prašoma į mobilųjį punktą asmenis vykti savo transportu. Tik išimtinais atvejais – neturint transporto ir kas galėtų atvežti, reikia kreiptis į rajono savivaldybės administracijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorių Ričardą Stepaitį tel. (8 345) 60757, mob. 8 613 18149. Savivaldybė pasirūpins transportu.

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

ĮSAKYMAS DĖL KORONAVIRUSO INFEKCIJOS VALDYMO PRIEMONIŲ

ĮSAKYMAS DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE KARANTINO REŽIMO LAIKOTARPIU

ĮSAKYMAS DĖL PRAŠYMŲ SKIRTI PAŠALPAS, IŠMOKAS, KOMPENSACIJAS, SOCIALINES PASLAUGAS PRIĖMIMO BŪDO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE KARANTINO LAIKOTARPIU NUSTATYMO

ĮSAKYMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO VADOVO PASKYRIMO

ĮSAKYMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 17 D. ĮSAKYMO NR. AT-235 „DĖL KORONAVIRUSO INFEKCIJOS VALDYMO PRIEMONIŲ“ PAPILDYMO

 

 


SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS KLIENTŲ DĖMESIUI!

Reaguodami į ekstremalią situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės ir siekdami maksimaliai sumažinti socialinio kontakto tikimybę skelbiame, kad Socialinės paramos skyrius karantino laikotarpiu klientus aptarnaus nuotoliniu būdu.

Prašymus dėl socialinių išmokų ir socialinių paslaugų teikti:

   - el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt;

   - siunčiant prašymus nurodytais Socialinės paramos skyriaus darbuotojų el. pašto adresais;

   - skambinant nurodytais Socialinės paramos skyriaus darbuotojų telefono numeriais.

Socialinės paramos skyriaus darbuotojų kontaktai

Daiva Pilypaitytė
(Skyriaus vedėja)

(8 345) 66102

daiva.pilypaityte@sakiai.lt

Aistė Būdvytienė
(Vyriausioji specialistė)

(8 345) 66104

aiste.budvytiene@sakiai.lt

Jolita Žemaitienė
(Vyriausioji specialistė)

(8 345) 60768

jolita.zemaitiene@sakiai.lt

Edita Macevičiūtė – Orentienė

(Vyresnioji specialistė)

(8 345) 66105

edita.orentiene@sakiai.lt

Mobilusis telefonas

8 615 68544

 

Seniūnijų kontaktai

Barzdų seniūnijos gyventojams

(8 345) 48231

Gelgaudiškio seniūnijos gyventojams

(8 345) 55367

Griškabūdžio seniūnijos gyventojams

(8 345) 41308

Kidulių seniūnijos gyventojams

(8 345) 50130

Kriūkų seniūnijos gyventojams

(8 345) 42419

Kudirkos Naumiesčio seniūnijos gyventojams

(8 345) 57242

Lekėčių seniūnijos gyventojams

(8 345) 60604

Lukšių seniūnijos gyventojams

(8 345) 50139

Plokščių seniūnijos gyventojams

(8 345) 42828

Sintautų seniūnijos gyventojams

(8 345) 45041

Slavikų seniūnijos gyventojams

(8 345) 43343

Sudargo seniūnijos gyventojams

(8 345) 43343

Šakių seniūnijos gyventojams

(8 345) 52140

Žvirgždaičių seniūnijos gyventojams

(8 345) 41220

 

 

 

                                                                                            DĖMESIO !!!

 

Atsižvelgiant į situaciją dėl karantino valstybėje paskelbimo bei siekdami užtikrinti gyventojų  ir Šakių rajono policijos komisariato darbuotojų saugumą, stengiamasi vengti tiesioginio kontakto, todėl,

NESKUBIAIS ATVEJAIS (kai negresia pavojus Jūsų sveikatai, gyvybei ar visuomenės saugumui) PRAŠOME JŪSŲ į policiją kreiptis telefonu:

POLICIJOS KOMISARIATO PRIIMAMASIS (bendri klausimai) – 8 700 63203;
MIGRACIJOS SKYRIUS, (pasai, tapatybės kortelės) – 8 700 63212;
VEIKLOS SKYRIUS (baudžiamosios bylos, apklausos)– 8 700 63230;
REAGAVIMO SKYRIUS (patrulių veikla, prašymai) – 8 700 63220;
BAUDOS, KET PAŽEIDIMAI, PROTOKOLAI – 8 700 63206 / 8 700 63207;
TERITORIJAS APTARNAUJANTYS PAREIGŪNAI:
Lukšių, Lekėčių, Kriūkų, Griškabūdžio, Barzdų, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Žvirgždaičių bei Šakių seniūnijos – 8700 63238;
Šakių miesto, Gelgaudiškio, Slavikų, Kidulių, Sudargo, Plokščių seniūnijų- 8 700 63231;
KOMISARIATO VIRŠININKAS – 8 700 63210;
NEDARBO METU – 8 700 60301.

                 Taip pat pranešimus policijai galite pateikti per policijos elektroninių paslaugų sistemą ePolicija (www.epolicija.lt), kreiptis dėl konsultacijos el. paštu info@policija.lt.

                  SKUBIAIS ATVEJAIS, t. y. į pavojingiausius ir grėsmę visuomenės saugumui bei asmens gyvybei ir sveikatai keliančius įvykius policija reaguos įprasta tvarka. Šiais atvejais būtina kreiptis skubios pagalbos telefonu 112.
                 Policija ragina visus žmones būti budriais ir sąmoningais bei laikytis visų saugumo reikalavimų !!!

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

Karantinasspecialus užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių taikymo režimas, nustatomas apkrėstose teritorijose, kai registruojami nežinomos kilmės užkrečiamųjų ligų sukėlėjų paplitimai arba ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejai, taip pat pavojingų užkrečiamųjų ligų protrūkiai ar epidemijos. (COVID-19 pandemijos metu, karantino režimo trukmė, visoje Lietuvos teritorijoje - nuo š. m. kovo 16 d. 00 val. iki 30 d. 24 val.)

DRAUDŽIAMA:

·       užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką;

·       Lietuvos piliečiams išvykti iš Lietuvos (išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu);

·       patekti kruiziniams laivams į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą;

·       lankytis kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigose;

·       susiburti ir organizuoti renginius atvirose ir uždarose patalpose;

·       lankytis sveikatinimo paslaugų centruose, sanatorijose, poilsio centruose;

·       lankytis viešojo maitinimo įstaigose, restoranuose, kavinėse, baruose, naktiniuose klubuose ir kitose pasilinksminimo vietose (išskyrus, kai maistą, ruošiamą išsinešimui arba kitais būdais pristatomą gyventojams);

·       lankyti pacientus, vaikus augančius šeimynose, senelius bendruomeninio gyvenimo namuose, nuteistuosius ir suimtuosius (išskyrus jų susitikimus su gynėjais);

·       draudžiama parduotuvių, turgaviečių, prekybos (ne maisto prekėmis) ir pramogų centrų, grožio paslaugų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla;

·       draudžiama vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centrų veikla.

 

 

RIBOJAMA:

·       Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu;

·       atidedamos planinės operacijos, konsultacijos, diagnostinės ir gydomosios paslaugos, reabilitacijos, odontologinės, profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymas;

·       keliaujančiųjų tarpmiestinio, priemiestinio, viešojo miesto transporto maršrutais intensyvumas – leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu;

·       atsiskaitymas grynaisiais pinigais.

 

LEIDŽIAMA:

·       vairuotojų, įgulos narių, vykdančių komercinius ir (ar) tarptautinius krovinių vežimą, NATO tarnaujančių asmenų ir juos aptarnaujančio personalo bei jų šeimos narių išvykimas/grįžimas į/iš Lietuvos;

·       piliečių išvykimas iš Lietuvos, norint grįžti į namus, darbo vietą užsienyje ar turint specialų leidimą išvykti;

·       prekių judėjimas per sieną ir šalies viduje;

·       vykti į darbą ir dirbti jei nėra galimybės organizuoti darbą nuotoliniu būdu;

·       lankytis maisto prekių parduotuvėse, vaistinėse, optikos prekių, veterinarijos paslaugų teikimo vietose;

·       lankytis parkuose, miškuose, kitose atvirose gamtos vietose;

·       prekiauti maistu ir teikti maisto išsinešimo ir pristatymo paslaugas;

·       verstis internetine prekyba, kai prekės pristatomos ar paslaugos teikiamos gyventojams;

·       teikti individualias reabilitacijos paslaugas, susijusias su gydymu, kurių nesuteikimas lemtų paciento neįgalumą;

·       būtinoji medicinos pagalba.

 

IZOLIACIJA (SAVIIZOLIACIJA) - asmens, sergančio užkrečiamąja liga, įtariamo sergančio, turėjusio kontaktą, ar sukėlėjo nešiotojo atskyrimas nuo aplinkinių žmonių norint išvengti užkrečiamosios ligos plitimo.

COVID-19 pandemijos metu asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija.

 

 

DRAUDŽIAMA:

·       išeiti iš namų, ar kitaip palikti izoliavimo vietą (viešbutį, paskirtas patalpas ir pan.) 14 d. nuo buvusio kontakto su ligoniu ar rizikos užsikrėsti, pvz.: grįžimo iš užsienio;

·       lankytis viešose vietose (parduotuvėje, vaistinėje, darbe, mokyklose, renginiuose ar kitose susibūrimo vietose);

·       izoliavimo metu namuose priimti svečius, draugus, artimuosius.

 

NVSC specialistai atlieka aktyvų asmens stebėjimą (su stebimu asmeniu susisiekia telefonu, el. paštu ir užrašo sveikatos būklę):

·       privalu asmeniui būti pasiekiamam visą izoliavimosi laikotarpį telefonu ar/ir el. paštu;

·       asmuo privalo kasdien matuoti kūno temperatūrą, stebėti sveikatą;

·       asmuo informuojamas, kad sveikatos stebėjimo metu jei išsivysto ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas) nedelsiant skambintų nemokama Koronos karšta linija 1808, pranešti apie susirgimo aplinkybes ir vykdyti medikų nurodymus.

·       tuo atveju, jei per 14 dienų izoliavimosi laikotarpį ligos simptomai nepasireiškia, šis asmuo toliau nelaikomas turinčiu susirgimo riziką ir gali grįžti į įprastą gyvenimą.

 

 

 

 

 

BŪTINA:

·       izoliavimo metu neišvengus kontakto su kitais asmenimis, laikytis atstumo ir laiko taisyklės, t. y. bendrauti ne arčiau kaip per 2 metrus (du geri žingsniai) ir ne ilgiau kaip 15 min.

·       visą izoliavimo laikotarpį nepamiršti rankų higienos reikalavimų (plovimas su muilu ir vandeniu);

·       dažnai vėdinti ir drėgnu būdu valyti patalpas, o esant galimybei ir jas dezinfekuoti;

·       jei žmogus nuolat vartoja vaistus, receptui išduoti, į savo šeimos gydytoją kreiptis nuotoliniu būdu, t. y. be fizinio apsilankymo;

·       perkelti visus suplanuotus vizitus pas gydytojus, odontologus ar iš anksto numatytas procedūras, kol nesibaigs saviizoliacijos laikotarpis.

LEIDŽIAMA:

·       namuose ir izoliavimo vietoje būti be medicininės kaukės (jei nėra ligos simptomų). Ji būtina tuo atveju, jei pasireiškia kvėpavimo takų infekcijos simptomai – pavyzdžiui, kosulys, dusulys ir kita. 

·       apsirūpinti maistu ir kitomis būtiniausiomis prekėmis nuotoliniu būdu (internetu);

·       maisto prekes gali pristatyti šeimos narys, draugas, bet pristatančiam asmeniui neturi būti taikomi izoliavimo principai. Prekes pristatant kurjeriui ar artimiesiems rekomenduojama pasinaudoti galimybe gauti jas „ne į rankas“, t. y. prekes paliekant prie durų;

·       bendrauti telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis su artimaisiais, draugais;

·       dirbti nuotoliniu būdu.

 

Koronaviruso prevencijos koordinavimui atverta pažangiausia geoinformacinė įranga

Krizės metu ypač svarbu greitai ir sistemiškai rinkti ir apibendrinti duomenis, valdyti situaciją ir informuoti visuomenę. Patikimos informacijos trūkumas staigiai keičiantis situacijai greitai apauga melagingomis naujienomis ir gandais. 

„Norėdama prisidėti prie veiklos ir informacijos koordinavimo krizės laikotarpiu pasaulinė Geografinių Informacinių Sistemų (GIS) lyderė Esri. Inc neatlygintinai atveria specializuotus geografinės analizės ir viešinimo įrankius valstybinėms ir savivaldybių institucijoms, dalyvaujančioms krizių valdyme. Labai tikimės, kad šios priemonės padės greičiau ir efektyviau reaguoti, koordinuoti atsakingų institucijų ir savanorių veiksmus, užtikrinti patikimesnį informavimą“ – sakė Linas Gipiškis, Esri atstovaujančios UAB „Hnit-Baltic“ vadovas.

Organizacijos, norinčios nemokamai naudoti Esri produktus šios kritinės situacijos valdymui, turi užsiregistruoti svetainėje  https://www.esri.com/disaster. Programas įdiegti padės „Hnit-Baltic” specialistai.

Skaitmeninius žemėlapius, informacines suvestines ir kitus Esri vystomus sprendimus informacijos viešinimui naudoja Pasaulio sveikatos organizacija, Jungtinės Tautų organizacijos, daugelio šalių vyriausybės ir pasaulinės žiniasklaidos priemonės. Vilniaus miesto savivaldybė jau pasinaudojo šiuo Esri pasiūlymu ir rengia žemėlapius ir geografinės analizės įrankius savanorių veiksmų koordinavimui, karantinavimo būklės ir mobiliųjų tyrimo punktų stebėsenai, informacijos sklaidai dėl maitinimo ir maisto pristatymo paslaugų, kt. 

Naudingos nuorodos:

Pasaulio sveikatos organizacijos COVID informacinė suvestinė: https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

Informacinė platforma COVID-19 GIS Hub: https://coronavirus-resources.esri.com/

Specializuotas „Corona Response“ rinkinys:  https://solutions.arcgis.com/local-government/help/coronavirus-response/

 

Daugiau informacijos

Justinas Tverkus, jtverkus@hnit-baltic.lt, +370 670 16578

UAB Hnit-Baltic, Tel. +370 5 215 0575, info@hnit-baltic.lt

Interneto svetainė: www.hnit-baltic.lt

MENIU
Naujienos
Direktoriaus įsakymai

KONTAKTAI
Bendriesiems klausimams:
(8 345) 60757, mob. 8 613 18149
Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-03 11:05:26