Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai
Investicijų galimybės

INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS

         Šakių  rajono savivaldybės teritorija ribojasi su Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Kauno ir Jurbarko savivaldybėmis bei Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi.  Istoriškai glaudžiausiais  infrastruktūriniais, socialiniais, ekonominiais ryšiais savivaldybė susijusi su Marijampolės regionu, o pastaruoju metu stiprėja ryšiai su Kauno regionu. Savivaldybei reikšmingas  patogus susisiekimas su antru pagal dydį Lietuvos miestu, ypač tai aktualu prie Nemuno įsikūrusioms Lekėčių, Kriūkų seniūnijoms, sulaukiančioms didesnių  investicijų į paslaugų, ypač turizmo, apgyvendinimo verslą.  60 km atstumas tarp savivaldybės centro Šakių  ir Kauno miesto sudaro palankias sąlygas darbo jėgos migracijai abiejomis kryptimis.  Šakių rajone yra 3 miestai, 8 miesteliai ir 533 kaimai. Šakių rajono savivaldybėje gyvena 30 852 gyventojai, iš jų 9544 gyvena miestuose (Šakiuose, Kudirkos Naumiestyje, Gelgaudiškyje). Šakių rajonas Lietuvoje yra vienas ekologiškai švariausių. Jis vilioja keliautojus nuostabiomis dvarų sodybomis, bažnyčių architektūra, įvairiais muziejais, piliakalnių kompleksais. Šakių kraštas turi daugelyje vietovių išlikusį natūralų gamtovaizdį, 5036,5 ha Panemunių regioninį parką. Šiaurine rajono siena eina  tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelias Nemuno upe Kaunas–Klaipėda. Šis kelias per Klaipėdos uostą sujungia vidurio Lietuvą su tarptautiniais Vakarų Europos vidaus vandenų sistemos maršrutais.
      Rajono plotas sudaro 1453 kv. km, iš jų apie 68 proc. sudaro žemės ūkio paskirties žemė. Intensyvus ir efektyvus žemės ūkis sukuria didžiulį potencialą žemės ūkio produkcijos perdirbimui rajone.  Rajonas garsėja šalies vidurkį viršijančiais augalininkystės rezultatais, o pagal pieno žaliavos gamybą užima antrą vietą šalyje.
2017 m. rajone veikiančių ūkių subjektų  buvo 538, o veikiančių įmonių- 357.  Statistikos departamento duomenimis, samdomų darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo dieną, skaičius rajone 2016 m. - 6520, o nuo 2015 m. jis išaugo 0,7 proc.  2013-2014 m.  nekitęs užimtųjų skaičius, sudaręs 10,5 tūkst., 2015 metais išaugo iki 11,8 tūkst. gyventųjų.  Vidutinis darbo užmokestis bruto rajone nuo 2015 m. iki 2016 m. pakilo 18 procentų. 2016 m. III ketvirtį rajone jis buvo  635,40 Eur,  o tuo pačiu metu Lietuvoje - 783,30 Eur.  2015 m., palyginus su 2014 m.,  pridėtinė vertė gamybos kainomis, tenkanti vienam dirbančiajam (pagal veiklos vykdymo vietą), išaugo 9,4 proc.  Stiprus žemės ūkis lemia paslaugų jam sektoriaus  plėtrą ir investicijų į jį augimą. Akivaizdus to įrodymas- naujausia 2016 metų UAB „DOJUS agro“ investicija, taip pat ankstesnės  L.Stonkuvienės agroserviso, „UAB „Agrogimas“, kurio valdymą 2015 m.  perėmė UAB „Scandagra“, UAB „Linas Agro“, UAB „Valtralita“, UAB „Audrokesta“, UAB „Agrokoncerno grūdai“ ir kitų įmonių investicijos. Siekiant didinti pridėtinę vertę, labai svarbi eksportuojančių įmonių plėtra ir skverbimasis į naujas rinkas.Tai  baldų gamintojai UAB „Lauksva“ ir UAB „Fleming baldai“, pieno perdirbėja UAB „Lukšių pieninė“, automobilių detalių tiekėja UAB „Airbag“, gelžbetonio gaminių eksportuotoja UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“, medienos perdirbėja UAB „Mediresta“ ir kiti.  Eksporto rinkoms dirba ir nemažai rajone investavusi IT įmonė - UAB „Graphic Node“.  Numatant potencialias investicijų kryptis orientuojamasi į šias sėkmingai šalies ir užsienio rinkose dirbančias įmones, greta to akcentuojant žemės ūkio produkcijos perdirbimą, kurio plėtrai  2017 metais parengta strategija.
      Statistikos departamento duomenimis, materialinės investicijos vienam gyventojui  Šakių rajono savivaldybėje 2015 metais, preliminariais duomenimis, sudarė 857 eurus, o tai yra 78 proc. Marijampolės apskrities investicijų lygio.  Vertinant užsienio investicijas,  palyginimas su kitomis Marijampolės apskrities  savivaldybėmis, išskyrus aiškiai pirmaujančią Kazlų Rūdos savivaldybę, yra gana palankus.
      Šakių rajono savivaldybė gerina sąlygas smulkiajam ir vidutiniam verslui.  Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondas, kuriam 2017 m. skirta 32 tūkst. Eur, teikia grąžintiną beprocentinę ir negrąžintiną paramą rajono verslo subjektams. Verslo interesams  atstovauja Šakių verslo informacijos centras, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Šakių atstovybė, asociacija Šakių verslo klubas. Savivaldybėje veikia Verslo taryba, sudaryta iš rajono tarybos, Kauno PPAR ir Lietuvos žemdirbių asociacijos Šakių skyriaus atstovų.  Rajone per dvejus metus 0,3 mln. eurų investuojančios įmonės  trejus metus atleidžiamos nuo nekilnojamojo turto mokesčio. 
Informaciją apie verslą teikia Šakių verslo informacijos centras Bažnyčios g. 4 http://www.sakiai.sesupe.lt/
      Šakių  rajono savivaldybė yra pasirašiusi partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Krasnoznamensko miesto administracija,  paskutiniąją 2009 metų savaitę Šakiuose oficialiai pasirašė pasienio bendradarbiavimo sutartį. Dokumentas pasirašytas vadovaujantis Bendrąja Europos Konvencija apie bendradarbiavimą abipus sienų tarp teritorinių bendruomenių, valstybinių institucijų bei Europos Chartija apie teritorinę savivaldą. Abi šalys susitarė bendradarbiauti kultūros, švietimo, turizmo, sporto, jaunimo judėjimo, nevyriausybinių organizacijų plėtros, verslo, prekybos, informacijos, aplinkos apsaugos, transporto, tarptautinių ryšių srityje. Krasnoznamensko miesto vadovas V.Makarovas ir Šakių rajono savivaldybės meras J.Bertašius susitarė keistis meno kolektyvais, plėtoti ryšius tarp mokyklų, sporto klubų, liaudies meno kolektyvų, turizmo ir jaunimo organizacijų. Ūkio, prekybos ir paslaugų srityje susitarta palaikyti glaudžius ryšius pritraukiant investicinį kapitalą bendrų įmonių, abipusės prekybos ir naujų ūkinių iniciatyvų būdu bei keistis verslininkų delegacijomis.

ŽEMĖS SKLYPAI

NUOMOS KONKURSAI

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMO TURTO SĄRAŠAS


ŠAKIŲ REGIONAS

INVESTICIJŲ ŽEMĖLAPIS

ŠAKIŲ VERSLO INFORMACIJOS CENTRO ĮMONIŲ KATALOGAS

LENGVATINĖS SĄLYGOS INVESTUOTOJAMS

ŠAKIŲ RAJONO TURISTINIS ŽEMĖLAPIS
(Daugiau informacijos apie Šakių rajono turizmo paslaugas rasite: http://www.sakiaitic.lt

 

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS - www.esinvesticijos.lt 

DUOMENŲ BAZĖ PROJEKTŲ FINANSAVIMUI GAUTI - www.gaukfinansavima.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-01 14:25:06