Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Kudirkos Naumiesčio kultūros centro direktorės Laimos Mockevičienės metinės veiklos užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Dainų švenčių tradicijų tęstinumas

1. Liaudiškos muzikos kapelai "Liocai" ir Panovių lėlių teatrui dalyvauti atrankose į 2018 metų dainų šventę.

2. Kolektyvų aktyvi koncertinė veikla, dalyvavimas apžiūrose, konkursuose, šventėse.

 

1. Trys meno mėgėjų kolektyvai dalyvauja 2018 metų Dainų šventėje: mėgėjų teatras "Savi", liaudiškos muzikos kapela "Liocai", Panovių lėlių teatras.

2. Meno mėgėjų kolektyvams ne mažiau kaip 5 kartus koncertuoja išvykose.

3. Mėgėjų teatro"Savi" pastatytas spektaklis pagal A. Gricių "Buvo buvo, kaip nebuvo..." balandžio 29 d.

4. Mėgėjų teatras "Savi" dalyvauja respublikinėje apžiūroje "Atspindžiai" - spalio 26 d.

5. Panovių lėlių teatras dalyvauja respublikinėje apžiūroje "Molinukas" balandžio 6 d.

6. Liaudiškos muzikos kapela atrankta į šventę-konkursą "Grok, Jurgeli" - lapkričio mėn.

7. Moterų vokalinis ansamblis "Komplimentas" - "Zanavykų balsai" lapkričio 17 d.

8. Satyros teatras "Kanapa" - atrenkamas į geriausių humoro grupių pasirodymus Lietuvoje.

 

2.2. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo renginiai

 

1. Kartu su visuomeninėmis organizacijomis, bendruomene išradingai paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejus - Vasario 16-oji.

2. Pasodintas šimtmečio ąžuolas Varpo aikštėje - Kovo 11-oji.

3. Kudirkos Naumiesčio kraštiečių šventės metu pagerbti mūsų krašto Nepriklausomybės akto signatarai - birželio 30 d.

4. Pravestas regioninis skaitovų konkursas "Ne tas yra didis" - lapkričio 25 d.

 

2.3. Projektinės veiklos organizavimas

1. Vykdyti projektą "Skambėkit, Tėvynės varpai".

2. Parašyti 2 projektus Lietuvos kultūros tarybai.

1. Įvykdytas projektas, atsiskaityta už veiklas ir lėšų panaudojimą.

2. Iš Lietuvos kultūros rėmimo fondo gautas finansavimas meno mėgėjų veiklai.

2.4. Įstaigos reklaminio įvaizdžio gerinimas

1.Kultūros centro svetainės atnaujinimas.

2. Spaudoje informuoti rajono visuomenę apie renginius, problemas.

 

1. Atnaujinta svetainė - nuolat

2. Nuolatinė reklama ir parašyti straipsniai rajono spaudoje.

2.5. Ryšiai su visuomene

1. Palankių sąlygų visuomenei sudarymas ir renginių prieinamumas.

2. Išplėstinės Kultūros tarybos sudarymas.

3. Vykdyti renginių apklausas, vertinimus

1. Kultūriniai renginiai organizuojami nedarbo metu.

2. Kultūros centro renginių metu diferencijuojamos bilietų kainos: senjorai, moksleiviai. Parapijos namų gyventojai įleidžiami nemokamai.

3. Sausio mėn. sudaryta išplėstinė Kultūros taryba: seniūnijos įstaigų, verslo vadovai, BC pirmininkai, seniūnas.

4. Renginiai 50 % visuomenės įvertinti teigiamai.

Parsisiųst pilną veiklos vertinimo išvadą

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-05 16:22:29