Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai
Mero padėkos raštai

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO

POTVARKIAI

DĖL APDOVANOJIMO PADĖKOS RAŠTAIS

Potvarkio Nr./data

Gavusieji padėkas

Padėkos tekstas

MP-24

2017 m. spalio 17 d.

Karolis Kaminskas

Už nuoširdžią, geranorišką, visuomeninę veiklą Bliuviškių kaimo bendruomenėje derliaus šventės „Rudens juosta“ proga linkėdamas stiprios sveikatos, asmeninės laimės ir širdžiai mielos veiklos.

MP-24

2017 m. spalio 17 d

 

Gintautas Linartas

Už iniciatyvą ir nuoširdžią pagalbą tvarkant Lukšių ežero pakrantę derliaus šventės „Rudens juosta“ proga linkėdamas stiprios sveikatos ir širdžiai mielos veiklos.

 

MP-24

2017 m. spalio 17 d.

 

Teresė ir Kęstutis Bankauskai

Už ilgametį ir nuoseklų darbą vystant ir puoselėjant daržininkystės ūkį, bendruomeniškumo skatinimą, nuoširdžią pagalbą ir paramą Kudirkos Naumiesčio seniūnijai derliaus šventės „Rudens juosta“ proga linkėdamas stiprios sveikatos ir širdžiai mielos veiklos.

MP-24

2017 m. spalio 17 d.

Elena Gurevičienė

Už triūsą, žemės ūkio tradicijų puoselėjimą, meilę gimtajai žemei, pienininkystės plėtrą ir žemės ūkio gyvybingumo stiprinimą derliaus šventės „Rudens juosta“ proga linkėdamas širdžiai mielos veiklos.

MP-24

2017 m. spalio 17 d.

Albinas Murauskas

Už tautiškumo puoselėjimą, seniūnijos gražinimą medžio skulptūromis, svarų poetinį žodį derliaus šventės „Rudens juosta“ proga linkėdamas stiprios sveikatos, asmeninės laimės ir širdžiai mielos veiklos.

MP-24

2017 m. spalio 17 d.

Nijolė ir Stanislovas Černevičiai

Už Patašinės kaimo gražinimą, visuomeninę veiklą, stiprų bendruomeniškumo jausmą derliaus šventės „Rudens juosta“ proga linkėdamas stiprios sveikatos ir širdžiai mielos veiklos.

 

MP-24

2017 m. spalio 17 d.

 

Vaida ir Jonas Daugėlai

Už geranoriškumą, etninių tradicijų puoselėjimą, supratimą, pagalbą ir žemdirbiškų bei dvasinių turtų puoselėjimą ir saugojimą  derliaus šventės „Rudens juosta“ׅ proga linkėdamas stiprios sveikatos, asmeninės laimės ir širdžiai mielos veiklos.

MP-24

2017 m. spalio 17 d.

Adomas Lekavičius

Už inovatyvumą, kruopštų ir nuoširdų darbą žemės ūkyje derliaus šventės „Rudens juosta“ proga linkėdamas stiprios sveikatos, asmeninės laimės ir širdžiai mielos veiklos.

MP-24

2017 m. spalio 17 d.

Daiva ir Rimantas Lingiai

Už darbštumą ir sumanumą, pažangų ūkininkavimą ir aktyvią bendruomeninę veiklą derliaus šventės „Rudens juosta“ proga linkėdamas stiprios sveikatos, asmeninės laimės ir širdžiai mielos veiklos.

 

MP-24

2017 m. spalio 17 d.

 

Grinaičių žemės ūkio bendrovė

Už inovatyvumą, novatorišką ūkininkavimą, naujų technologijų diegimą ir nuoširdžią paramą organizuojant seniūnijos renginius derliaus šventės „Rudens juosta“ proga linkėdamas ir ateityje įgyvendinti numatytus tikslus ir pasiekti puikių ūkininkavimo rezultatų.

MP-24

2017 m. spalio 17 d.

Juozas Mockevičius

Už darbštumą ir sumanumą, nuolatinę pagalbą puoselėjant seniūnijos aplinką derliaus šventės „Rudens juosta“ proga linkėdamas stiprios sveikatos, asmeninės laimės ir širdžiai mielos veiklos.

MP-24

2017 m. spalio 17 d.

 

Dalia Cap

Už iniciatyvą, darbštumą, sumanumą, aktyvų dalyvavimą bendruomenės veikloje derliaus šventės „Rudens juosta“ proga linkėdamas stiprios sveikatos, asmeninės laimės ir širdžiai mielos veiklos.

MP-24

2017 m. spalio 17 d.

 

Valentina Švabauskienė

Už sėkmingą bitininkystės tradicijų puoselėjimą, senųjų bitininkystės vertybių saugojimą ir išliekamąją vertę, už tradicijų perdavimą jaunajai kartai derliaus šventės „Rudens juosta“ proga linkėdamas stiprios sveikatos, asmeninės laimės ir širdžiai mielos veiklos.

MP-24

2017 m. spalio 17 d.

Laima ir Juozas Pranaičiai

Už pažangų ir tvarkingą ūkininkavimą bei istorinės ūkininkų sodybos Švediškių kaime atminties įamžinimą derliaus šventės „Rudens juosta“ proga linkėdamas stiprios sveikatos, asmeninės laimės ir širdžiai mielos veikos.

MP-24

2017 m. spalio 17 d.

Edmundas Reimeris

Už kruopštų ir nuoseklų darbą plėtojant triušių veislininkystę Lietuvoje, už dalyvavimą veislinių gyvūnų parodose ir geranorišką švietėjišką darbą veislinės triušininkystės srityje, linkėdamas stiprios sveikatos ir sėkmės.

MP-24

2017 m. spalio 17 d.

Uždaroji akcinė bendrovė „Agrolina“

Už mėsinės gyvulininkystės vystymą ir plėtojimą, dalyvavimą respublikinėse ir tarptautinėse gyvulininkystės parodose, už pažangių technoogijų taikymą augalininkystėje derliaus šventės „Rudens juosta“ proga linkėdamas ir toliau tęsti pradėtą veiklą ir pasiekti puikių rezultatų.

 

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

 

Danguolė Venienė

Už nuoširdų ir prasmingą darbą, puikius ugdytinių rezultatus bei mokinių rengimą konkursams 30-ties metų pedagoginio darbo ir 15-kos metų vadybinio darbo sukakčių ir Tarptautinės mokytojų dienos proga  linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

 

Vida Masteikienė

Už nuoširdų ir kūrybingą darbą, iniciatyvumą, puoselėjant Zanavykų krašto kultūros paveldą 40-ties metų pedagoginio darbo sukakties ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Danutė Valuckienė

Už Kriūkų krašto istorijos ir kultūros puoselėjimą ir edukacinę veiklą 50-ties metų pedagoginio darbo sukakties ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Reda Glinskienė

Už nuoširdų ilgametį ir nepriekaištingą pedagoginį darbą Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Birutė Januševičienė

Už nuoširdų ilgametį ir nepriekaištingą pedagoginį darbą Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

 

Eglė Dragūnaitytė

Už ilgametę, kūrybišką ir nuoširdžią pedagoginę veiklą 40-ties metų pedagoginio darbo sukakties ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Jūratė Arštikaitienė

Už ilgametį nuoširdų, sąžiningą darbą, aktyvią projektinę veiklą, emocinio intelekto ugdymo sklaidą, asmeninio jubiliejaus ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

 

Daiva Armonienė

Už ilgametę nuoširdžią pedagoginę veiklą, stropumą asmeninio jubiliejaus ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Algima Duknevičienė

Už bendruomenės telkimą ir aktyvią kultūrinę veiklą 40-ties metų pedagoginio darbo sukakties ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Skirma Virbylienė

Už etnokultūros vertybių, turtinančių vaikų etninės kultūros patirtį, puoselėjimą Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas puikių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

 

Lina Bakaitienė

Už aktyvią, kūrybingą veiklą puoselėjant vaikų meninius gebėjimus Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas puikių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Audronė Adomaitienė

Už aktyvią, kūrybingą veiklą puoselėjant vaikų meninius gebėjimus Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

 

Ilona Tamulienė

Už kūrybingą 30-ties metų pedagoginį darbą, dalyvavimą projektuose ir už pozityvaus gimnazijos mikroklimato kūrimą Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Vida Simanaitienė

Už ilgametę kūrybingą pedagoginę veiklą Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Rūta Rinkevičienė

Už profesionalią pagalbą ugdytiniams Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Lilija Ūsienė

Už efektyvią projektinę veiklą Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

 

Eglė Būdienė

Už puikius ugdymo rezultatus, nuoširdų bendradarbiavimą su mokiniais Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Kanana Urbaitienė

Už nuoširdų ir sąžiningą darbą gerosios patirties sklaidą Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Gitana Jokimaitienė

Už puikius ugdymo rezultatus, gerą mokinių paruošimą „Šviesoforo“ konkursui Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Irena Žemaitaitienė

Už ilgametį, nuoširdų pedagoginį darbą ir kūrybinę veiklą ugdant specialiųjų poreikių mokinius 40-ties metų pedagoginio darbo sukakties ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

 

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

 

Juozas Navikas

Už ilgametį, nuoširdų pedagoginį darbą ir kūrybinę veiklą ugdant specialiųjų poreikių mokinius  ir 30-ties metų pedagoginio darbo sukakties bei Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Nijolė Jankauskienė

Už reikšmingą ugdomąją veiklą 40-ties metų pedagoginio darbo sukakties ir tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Vilma Frančiakienė

Už kūrybingą pedagoginį darbą jos 20-ties metų darbo jubiliejaus ir tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių sumanymų ateityje.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Gražiną Augaitienė

Už ilgametę pedagoginę veiklą jos darbo 40-ties metų jubiliejaus ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

 

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

 

Neringa Pilypaitienė

Už sėkmingą darbą kuriant saugią  ir patrauklią socialinę aplinką mokykloje, aktyvaus jaunimo veiklos rėmimo iniciatyvas ir jaunimo projektų koordinavimą, Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

 

Rasita Gokderė

Už mokinių meninių gebėjimų ugdymą, efektyvią formalaus ir neformalaus ugdymo integraciją Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Raimonda Navickienė

Už nuoširdų darbą ir gerus ugdymo pasiekimus Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių ateities sumanymų.

MP-25

2017 m. spalio 18 d.

Darius Jakavičius

Už nuoširdų darbą ir gerus ugdymo pasiekimus Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas gražių sumanymų ateityje.

MP-27

2017 m. spalio 30 d.

Algimantas Stepulaitis

Už ilgametį medžioklės tradicijų puoselėjimą ir taisyklingą bei saugią medžioklę Šv. Huberto – medžiotojų globėjo dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-27

2017 m. spalio 30 d.

 

Ričardas Stepaitis

Už ilgametį medžioklės tradicijų puoselėjimą ir taisyklingą bei saugią medžioklę Šv. Huberto – medžiotojų globėjo dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-27

2017 m. spalio 30 d.

Edmundas Juodaitis

Už ilgametį medžioklės tradicijų puoselėjimą ir taisyklingą bei saugią medžioklę Šv. Huberto – medžiotojų globėjo dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-27

2017 m. spalio 30 d.

 

Česlovas Gudaitis

Už visą Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpio paskyrimą kilniam ugniagesio – gelbėtojo darbui linkėdamas stiprios sveikatos ir sėkmės gyvenime.

MP-28

2017 m. lapkričio 3 d.

Regina Paspirgėlienė

Už ilgametę draugystę su teatru, už meilę ir atsidavimą scenai, už daugybę sukurtų įsimintinų vaidmenų kolektyvo 20-ojo gimtadienio proga. Linkiu kūrybinės sėkmės ir žiūrovų meilės.

MP-28

2017 m. lapkričio 3 d.

 

Evaldas Butkus

Už  už ilgametę draugystę su teatru, už meilę ir atsidavimą scenai, už daugybę sukurtų įsimintinų vaidmenų kolektyvo 20-ojo gimtadienio proga. Linkiu kūrybinės sėkmės ir žiūrovų meilės.

 

MP-28

2017 m. lapkričio 3 d.

 

 

Rasa Uzialienė

Už ilgametę, nuoseklią ir kokybišką teatro mėgėjų kolektyvo veiklą, su meile kuriamus spektaklius. Už tai, kad „Klėties teatrų“ šventė J. Jablonskio tėviškėje ir kiti teatro renginiai garsina Griškabūdį ir zanavykus. Su nuoširdžiais linkėjimais kūrybinės sėkmės, gerų spektaklių, žiūrovų palaikymo ir meilės kolektyvo 20-ojo gimtadienio proga.

MP-28

2017 m. lapkričio 3 d.

 

Danutė Alytienė

Už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose, bendruomeniškumą sąjungos veiklos 50-mečio proga linkėdamas stiprios sveikatos, geros nuotaikos ir sėkmės gyvenime.

MP-28

2017 m. lapkričio 3 d.

Vidutė Elena Indriūnienė

Už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose, bendruomeniškumą sąjungos veiklos 50-mečio proga linkėdamas stiprios sveikatos, geros nuotaikos ir sėkmės gyvenime.

MP-28

2017 m. lapkričio 3 d.

 

Juozas Bartišius

Už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose, bendruomeniškumą sąjungos veiklos 50-mečio proga linkėdamas stiprios sveikatos, geros nuotaikos ir sėkmės gyvenime.

MP-28

2017 m. lapkričio 3 d.

 

Juozs Juška

Už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose, bendruomeniškumą sąjungos veiklos 50-mečio proga linkėdamas stiprios sveikatos, geros nuotaikos ir sėkmės gyvenime.

MP-32

2017 m. lapkričio 24 d.

Kristina Vilkenytė

Už Šakių krašto gastronominio paveldo puoselėjimą ir turizmo skatinimą teikiant kokybiškas ir kvalifikuotas paslaugas Verslininko dienos proga linkėdamas puikių sumanymų ateityje.

MP-32

2017 m. lapkričio 24 d.

Rasita Grincevičienė

Už verslo stabilumą, patikimą partnerystę ir aktyvų dalyvavimą telkiant verslo bendruomenę Verslininko dienos proga linkėdamas puikių sumanymų ateityje.

MP-32

2017 m. lapkričio 24 d.

J. Palukaičio įmonė „Moba“

Už tvarią verslo plėtrą, patikimumą bei atsakomybę teikiant kokybiškas ir kvalifikuotas paslaugas klientams Verslininko dienos proga linkėdamas puikių sumanymų ateityje.

MP-33

2017 m. gruodžio 21 d.

Laimutė Kvietinskienė

Už nuoširdų darbą, kantrybę, žmogišką gerumą rūpinantis seniūnijos gyventojais  20-ties metų socialinio darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos ir gražių sumanymų ateityje.

MP-33

2017 m. gruodžio 21 d.

 

Nijolė Grigutienė

Už nuoširdų darbą, kantrybę, žmogišką gerumą rūpinantis seniūnijos gyventojais 10 metų socialinio darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos ir puikių sumanymų ateityje.

MP-33

2017 m. gruodžio 21 d.

 

Ilona Kolegienė

Už nuoširdų darbą, kantrybę, žmogišką gerumą rūpinantis seniūnijos gyventojais ir 10 metų socialinio darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos ir puikių sumanymų ateityje.

MP-33

2017 m. gruodžio 21 d.

Raminta Orintienė

Už nuoširdų darbą, kantrybę, žmogišką gerumą rūpinantis socialinės rizikos šeimų vaikais ir 10 metų socialinio darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos ir gražių sumanymų ateityje.

MP-33

2017 m. gruodžio 21 d.

Vita Kriaučiūnienė

Už nuoširdų rūpinimąsi likimo nuskriaustais vaikais ir 10 metų socialinio darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos ir gražių sumanymų ateityje.

MP-33

2017 m. gruodžio 21 d.

Dalia Strakauskienė

Už nuoširdų rūpinimąsi likimo nuskriaustais vaikais ir 10 metų socialinio darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos ir gražių sumanymų ateityje.

MP-33

2017 m. gruodžio 21 d.

Virginija Ratkevičienė

Už pareigingą socialinių paslaugų koordinavimą, programų administavimą ir gražaus asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas stiprios sveikatos ir gražių sumanymų ateityje.

MP-33

2017 m. gruodžio 21 d.

Edita Macevičiūtė-Orentienė

Už pareigingą socialinių paslaugų koordinavimą, programų administavimą ir gražaus asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas stiprios sveikatos ir gražių sumanymų ateityje.

MP-36

2017 m. gruodžio 22 d.

 

Regina Bačėnienė

Už sąžiningą, ilgametį darbą, kūrybines iniciatyvas, atsidavimą savo profesijai 10 metų darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos, kantrybės, asmeninės laimės ir gražių sumanymų ateityje.

MP-36

2017 m. gruodžio 22 d.

Audrė Baronaitienė

Už sąžiningą, ilgametį darbą, kūrybines iniciatyvas, atsidavimą savo profesijai 10 metų darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos, kantrybės, asmeninės laimės ir gražių sumanymų ateityje.

MP-36

2017 m. gruodžio 22 d.

 

Laima Gedvilienė

Už sąžiningą, ilgametį darbą, kūrybines iniciatyvas, atsidavimą savo profesijai 10 metų darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos, kantrybės, asmeninės laimės ir gražių sumanymų ateityje.

MP-36

2017 m. gruodžio 22 d.

Audronė Laurinaitytė

Už sąžiningą, ilgametį darbą, kūrybines iniciatyvas, atsidavimą savo profesijai 10 metų darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos, kantrybės, asmeninės laimės ir gražių sumanymų ateityje.

MP-36

2017 m. gruodžio 22 d.

Genovaitė Vabalienė

Už sąžiningą, ilgametį darbą, kūrybines iniciatyvas, atsidavimą savo profesijai 10 metų darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos, kantrybės, asmeninės laimės ir gražių sumanymų ateityje.

MP-36

2017 m. gruodžio 22 d.

Zita Dvaranauskienė

Už sąžiningą, ilgametį darbą, kūrybines iniciatyvas, atsidavimą savo profesijai 10 metų darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos, kantrybės, asmeninės laimės ir gražių sumanymų ateityje.

MP-36

2017 m. gruodžio 22 d.

Renata Palubinskienė

Už sąžiningą, ilgametį darbą, kūrybines iniciatyvas, atsidavimą savo profesijai 10 metų darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos, kantrybės, asmeninės laimės ir gražių sumanymų ateityje.

MP-36

2017 m. gruodžio 22 d.

Virginija Kreičmonienė

Už sąžiningą, ilgametį darbą, kūrybines iniciatyvas, atsidavimą savo profesijai 10 metų darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos, kantrybės, asmeninės laimės ir gražių sumanymų ateityje.

MP-36

2017 m. gruodžio 22 d.

Vitalija Kuncaitienė

Už sąžiningą, ilgametį darbą, kūrybines iniciatyvas, atsidavimą savo profesijai 10 metų darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos, kantrybės, asmeninės laimės ir gražių sumanymų ateityje.

MP-36

2017 m. gruodžio 22 d.

Sonata Mozūraitienė

Už sąžiningą, ilgametį darbą, kūrybines iniciatyvas, atsidavimą savo profesijai 10 metų darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos, kantrybės, asmeninės laimės ir gražių sumanymų ateityje.

MP-36

2017 m. gruodžio 22 d.

Birutė Varankovienė

Už sąžiningą, ilgametį darbą, kūrybines iniciatyvas, atsidavimą savo profesijai 10 metų darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos, kantrybės, asmeninės laimės ir gražių sumanymų ateityje.

MP-36

2017 m. gruodžio 22 d.

Virginija Arbačiauskienė

Už sąžiningą, ilgametį darbą, kūrybines iniciatyvas, atsidavimą savo profesijai 10 metų darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos, kantrybės, asmeninės laimės ir gražių sumanymų ateityje.

MP-36

2017 m. gruodžio 22 d.

 

Odeta Urbaitienė

Už sąžiningą, ilgametį darbą, kūrybines iniciatyvas, atsidavimą savo profesijai 10 metų darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos, kantrybės, asmeninės laimės ir gražių sumanymų ateityje.

MP-36

2017 m. gruodžio 22 d.

Danutė Valaitienė

Už sąžiningą, ilgametį darbą, kūrybines iniciatyvas, atsidavimą savo profesijai 10 metų darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos, kantrybės, asmeninės laimės ir gražių sumanymų ateityje.

MP-36

2017 m. gruodžio 22 d.

 

Janina Giniūnienė

Už sąžiningą, ilgametį darbą, kūrybines iniciatyvas, atsidavimą savo profesijai 10 metų darbo sukakties proga linkėdamas stiprios sveikatos, kantrybės, asmeninės laimės ir gražių sumanymų ateityje.

 

MP-37

2017 m. gruodžio 28 d.

 

Birutė ir Sigitas Duobos

Už puikų ūkininkavimą, pažangių technologijų diegimą, inovatyvumą, bendruomeniškum, aktyvią saviveiklinę veiklą Šakių rajono ūkininkų sąjungos šventės „Po darbymečio“ proga linkėdamas palankių orų ir gero derliaus.

MP-37

2017 m. gruodžio 28 d.

Daiva ir Virginijus Bataičiai

Už pažangių technologijų diegimą, inovatyvumą, materialinę paramą bendruomenei Šakių rajono ūkininkų sąjungos šventės „Po darbymečio“ proga linkėdamas palankių orų ir gero derliaus.

MP-37

2017 m. gruodžio 28 d.

Kristina ir Mindaugas Sederevičiai

Už puikų ūkininkavimą, pažangių technologijų diegimą, inovatyvumą Šakių rajono ūkininkų sąjungos šventės „Po darbymečio“ proga linkėdamas palankių orų ir gero derliaus.

 

MP-37

2017 m. gruodžio 28 d.

 

Algirdas Šuopys

Už aktyvią veiklą, nuolatinį dalyvavimą meno saviveikloje, už tai, kad gerumą, šilumą, meilę ir muziką dovanojate tiems, kam jos labiausiais reikia Padėkos popietės proga linkėdamas sėkmės, stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos.

MP-37

2017 m. gruodžio 28 d.

 

Dalia Kvašaitienė

Už aktyvią veiklą, nuolatinį dalyvavimą meno saviveikloje, už nuoširdumą ir draugiškumą, nuolatinbę paramą lankant globos namų gyventojus, už širdies šilumą, gerumą ir meilę Padėkos popietės proga linkėdamas stiprios sveikaros ir neišsenkančios energijos.

MP-24

2018 m. balandžio 20 d.

 

Ieva Bernotaitė

Dėkoju už inovatyvias informacijos sklaidos formas populiarinant Šakių krašto turizmo galimybes. Nuoširdūs linkėjimai aktyvios tolimesnės veiklos Kultūros dienos proga.

 

MP-24

2018 m. balandžio 20 d.

 

Nijolė Černevičienė

Už bendruomenės telkimą saugoti nematerialųjį kultūros paveldą, kurio rezultatas – 2018 m. Kryžių lankymo tradicijos Griškabūdžio apylinkėse įrašymas į nacionalinį Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Su dėkingumu ir linkėjimais Kultūros dienos proga.

 

MP-24

2018 m. balandžio 20 d.

 

Mindaugas Pauliukas

Už ilgametę asmeninę iniciatyvą Kudirkos Naumiestyje kasmet rengti dailininkų plenerą „Šviesa – tiesa“. Dėkoju už nuolatinio, nuoseklaus ir tylaus kūrybinio darbo prasmę bei gražius šio darbo rezultatus Kultūros dienos proga.

MP-24

2018 m. balandžio 20 d.

Lukšių kultūros centras (direktorė Daiva Bukšnienė)

Už žingeidžių ir aktyvių žmonių telkimą dalyvauti intelektiniame žaidime „Protų mūšis“ su dėkingumu ir linkėjimais Kultūros dienos proga.

 

MP-24

2018 m. balandžio 20 d.

Gelgaudiškio kultūros centras (direktorė Diana Šležienė)

Už viso kolektyvo sutelktą darbą, organizuojant vasaros „Muzikinius penktadienius“. Ačiū už šios veiklos tęstinumą ir nuoseklumą. Smagu žinoti, kad, prasidėjus vasarai, kiekvienas penktadienis Gelgaudiškyje vėl bus pilnas muzikos ir veiklos. Su nuoširdžiais linkėjimais Kultūros dienos proga.

 

MP-24

2018 m. balandžio 20 d.

 

Marytė Rastupkevičiūtė

Už poetinę kūrybą, istorinės atminties, skaitymo kultūros puoselėjimą ir sklaidą. Už tiesioginio darbo ir asmeninio literatūrinio kūrybinio pašaukimo gražų derėjimą Jūsų asmenyje. Su dėkingumu ir linkėjimais Kultūros dienos proga.

MP-24

2018 m. balandžio 20 d.

Julija Macijauskienė, Nijolė Eikevičienę ir Inga Navlickienė

 

Už Kidulių krašto keramikos tradicijų tąsą ir mūsų istorijos jungtį. Nuoširdūs linkėjimai aktyvios kūrybinės veiklos Kultūros dienos proga.

MP-24

2018 m. balandžio 20 d.

Zanavykų muziejus (direktorė Rima Vasaitienė)

Už aktyvumą bei nuoširdžias pastangas įprasminti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, įruošiant interaktyvią ekspoziciją, skirtą šio krašto Nepriklausomybės akto signatarams.Su dėkingumu ir linkėjimais Kultūros dienos proga.

MP-49

2018 m. rugpjūčio 29 d.

 

Inga Pranskaitienė

Už Draugystės turistinio žygio tradicijų puoselėjimą, tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimą, mokinių sveikos gyvensenos skatinimą linkėdamas stiprios sveikatos ir sėkmės gyvenime.

MP-49

2018 m. rugpjūčio 29 d.

 

Reda Globienė

Už Draugystės turistinio žygio tradicijų puoselėjimą, tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimą, mokinių sveikos gyvensenos skatinimą linkėdamas stiprios sveikatos ir sėkmės gyvenime.

MP-49

2018 m. rugpjūčio 29 d.

Dalija Černeckienė

Už nuolatinį rūpestį savo bendruomenės kasdiena ir šventėmis, už žmonių telkimą naudingai veiklai ir savęs įprasminimui Briedžių bendruomenės centro 15 metų šventės proga linkėdamas asmeninės laimės ir sveikatos.

 

MP-49

2018 m. rugpjūčio 29 d.

 

Sigitas Augustins Markevičius

Už aktyvų dalyvavimą medžio darbų parodose ir visuomenės gyvenime, už rūpinimąsi viešųjų erdvių tvarkymu ir jų priežiūra, nuoširdų bendradarbiavimą ir bendruomenės telkimą kilniems tikslams. Sveikinu ir linkiu visokeriopos sėkmės.

 

 

 

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

 

 

Nijolė Bitinienė

Už naujų idėjų įgyvendinimą, sėkmingą mokyklos veiklos kūrimą, tarpusavio santykių stiprinimą, ugdytinių pasiekimus, už ilgamečius, tik jūsų bendruomenės sukurtus draugystės ir kultūrinius ryšius tarp Plokščių ir Suomijos. Išlieka tik tie darbai, kurie pasiekti remiantis bendražmogiškomis savybėmis, kuriomis plačiai ir nesavanaudiškai dalinatės. Jūsų išugdytos laisvos, išsilavinusios, Lietuvą branginančios asmenybės puikiai įprasmina Jūsų pastangas. Sėkmės, sveikatos ir nuoširdžiai Ačiū.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Sintautų kultūros centras (vadovė Aistė Bakaitė)

Už tai, kad Sintautų kultūros centras 2017 metais tapo geriausiu antrosios kategorijos kultūros centru Lietuvoje. Tegul visuomeninė veikla ir platus požiūris į kultūros darbą puoselėja tautiškumo ir bendruomeniškumo jausmą.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Nijolė Urbanavičienė

Už kokybišką muzikinių gebėjimų ugdymą ir pasiekimus muzikos srityje Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Virginija Kasparaitienė

Už kūrybingą darbą, gerosios patirties sklaidą, aktyvų dalyvavimą nacionaliniuose  projektuose Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.  

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Rita Murauskienė

Už kryptingą gamtosauginį mokinių ugdymą bei kūrybingą pažintinės - tiriamosios veiklos organizavimą Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Genė Žilinskienė

Už atsakingą, nuoširdų pedagoginį darbą ir kūrybinę veiklą ugdant specialiųjų poreikių mokinius, 30 metų darbo centre ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Aldona Virbauskienė

Už atsakingą pedagoginį darbą ir kūrybinę veiklą ugdant specialiųjų poreikių mokinius, 30 metų darbo centre ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Audrius Lostis

Už nuoširdų pedagoginį darbą ir kūrybinę veiklą ugdant specialiųjų poreikių mokinius, 20 metų darbo centre ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Rūta Galinskienė

Už ilgametę, nuoširdžią pedagoginę veiklą bei stropumą administraciniame darbe, asmeninės jubiliejinės šventės ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Romutė Knezevičienė

Už ilgametę pedagoginę veiklą, nuoširdumą bei stropumą, asmeninio jubiliejaus ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Sigita Mikelionienė

Už inovacijų taikymą ugdymo procese, aktyvią projektinę veiklą ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Auksė Kriščiokaitienė

Už inovatyvų kūrybingą pedagoginį darbą, mokinių įtraukimą į skautų organizacijos veiklą ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Jolita Zokienė

Už puikų vadovavimą Lukšių „Ąžuolo“ skautų draugovei, kūrybines veiklas Lietuvos skautų tautinėje stovykloje „Laužų karta“ ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Irena Lukšienė

Už nuoširdų pedagoginį ir vadybinį darbą, naujų idėjų įgyvendinimą Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Lina Martūnienė

Už trisdešimties metų nuoširdų pedagoginį darbą saugant ir puoselėjant gimtąją kalbą Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Irena Peleckienė

Už trisdešimties metų nuoširdų, kūrybingą pedagoginį darbą teikiant ugdytiniams mokymosi pagalbą Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Audronė Zymonienė

Už trisdešimties metų nuoširdų, kūrybingą pedagoginį darbą ir puikius ugdymo rezultatus Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Vilija Butikienė

Už efektyvią ir įvairiapusišką vadybinę veiklą, įstaigos įvaizdžio pokyčių iniciavimą ir įgyvendinimą bei toleranciją, dėmesį ir pagarbą žmogui Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Rita Puidokaitytė

Už nuoširdų ir kūrybingą darbą, savo sukauptos patirties ir žinių perdavimą, pažinimo džiaugsmą 30 metų pedagoginio darbo ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Vilma Stikliuvienė

Už nuoširdų ir kūrybingą darbą, dalijamą meilę ir šilumą vaikams 25 metų pedagoginio darbo ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Eglita Plaušinienė

Už profesionalų darbą užtikrinant inovatyvų bei kokybišką ugdymo proceso organizavimą, bendruomenės telkimą ir nuoširdų dėmesį žmogui Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

 

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Zofija Jankauskienė

Už ilgametį, sąžiningą pedagoginį darbą, gerus ugdymo rezultatus, nuoširdų bendravimą su mokiniais ir jų tėveliais, gerą mokinių paruošimą dalykinėms olimpiadoms ir brandos egzaminams bei aktyvią veiklą miesto bendruomenėje darbinės veiklos baigimo ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Gema Jevaitienė

Už ilgametį vadybinį darbą, kūrybiškumą, gerus ugdymo rezultatus, nuoširdų bendravimą su ugdytiniais ir jų tėveliais, gebėjimą suburti komandiniam darbui savo darbuotojus, darbinės veiklos baigimo ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Meilutė Andriukaitienė

Už nuoširdų, ilgametį pedagoginį darbą, kūrybiškumą, projektų ruošimą ir įgyvendinimą, gerą mokinių paruošimą dalykinėms olimpiadoms bei aktyvią veiklą miesto bendruomenėje Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Laimutė Borutaitė

Už gerus ugdymo rezultatus, ilgametę ir nuoširdžią pedagoginę veiklą 40 metų pedagoginio darbo sukakties ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Zuzana Pocienė

už nuoširdžią, ilgametę pedagoginę veiklą su specialiųjų poreikių mokiniais 40 metų pedagoginio darbo sukakties ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Lilija Žurauskienė

Už puikius mokinių parodytus rezultatus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Rita Bartkuvienė

Už puikius mokinių parodytus rezultatus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Vilma Šimkūnienė

Už puikius mokinių parodytus rezultatus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Rasuolė Čiulkinytė

Už nuoširdų ir kruopštų darbą su specialiųjų poreikių mokiniais Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Audronė Cibulskienė

Už inovatyvią pedagoginę bei švietėjišką metodinę veiklą, puikų mokinių rengimą olimpiadoms bei puikius mokinių ugdymosi pasiekimus Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Jonas Jokimaitis

Už motyvuotą mokinių mokymą, inovacijų taikymą ugdymo procese, kritinio mąstymo skatinimą Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Vita Valuntienė

Už kūrybinio rašymo skatinimą bei gabių mokinių ugdymą Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Aušra Kasparavičienė

Už sėkmingai įgyvendintą ilgalaikį įstaigos projektą „Emocijos vaiko gyvenime“ ir Tarptautinės mokytojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Rolandas Pavalkis

Už iniciatyvą ir visapusišką pagalbą, įkuriant Šakių „Varpo“ mokyklos amfiteatrą „Palazzolo Acreide“

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Vitalijus Bogovičius

Už Šakių „Varpo“ mokyklos amfiteatro „Palazzolo Acreide“ įrengimą.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Gintautas Bendoraitis

Už idėjas ir kūrybines mintis, subrandintas ir įgyvendintas Šakių „Varpo“ mokykloje.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Leonora Pocevičiūtė

už darbą, įdėtas pastangas ir atsidavimą vykdant socialinių paslaugų pertvarką ir plėtrą Šakių rajono savivaldybėje.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Loreta Tarutienė

Už nuoširdų darbą, kantrybę, žmogišką gerumą rūpinantis seniūnijos gyventojais ir 25 metų socialinio darbo sukakties bei Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

 

Rimanta Šukienė

Už nuoširdų darbą, kantrybę, žmogišką gerumą rūpinantis seniūnijos gyventojais ir 20 metų socialinio darbo sukakties bei Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Laimutė Jokūbauskienė

Už nuoširdų darbą, kantrybę, žmogišką gerumą rūpinantis seniūnijos gyventojais ir 10 metų socialinio darbo sukakties bei Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Alvyda Kirkickienė

Už ilgametį, nuoširdų darbą, kantrybę bei žmogišką gerumą rūpinantis seniūnijos gyventojais ir asmeninio jubiliejaus bei Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Aida Baziliauskienė

Už nuoširdų, kokybišką darbą, asmenines iniciatyvas, už vertingų idėjų įgyvendinimą ir 10 metų socialinio darbo sukakties bei Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Kristina Baršauskienė

Už nuoširdų darbą, kantrybę, žmogišką gerumą rūpinantis šeimomis 10 metų socialinio darbo sukakties bei Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-53

2018 m. rugsėjo 28 d.

Daiva Kalinauskaitė

Už nuoširdų ir atsakingą darbą rūpinantis likimo nuskriaustais vaikais bei asmeninio jubiliejaus ir Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

 

 

 

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Šakių kultūros centro (direktorius R. Januševičius) darbuotojams, kolektyvų vadovams ir dalyviams

Už kantrybę ir didžiulį geranoriškumą, už susitelkimą kūrybiniam procesui atrandant laikinas erdves dainai, šokiui, muzikai. Jūsų pasirodymai Šakių miesto šventės dienose, Šimtmečio Dainų šventėje Vilniuje ir kituose renginiuose nustebino daugelį. Tikiu, kad šie nauji rūmai Jums visiems įkvėps dar didesnių impulsų ir subrandins naujų idėjų. Linkiu garsaus skambėjimo per visą Lietuvą

 

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

 

 

Alanta Giliūtė

Už 25 metus atiduotus nelengvam kasdieniniam darbui, už nuolatines pastangas pareigas atlikti sąžiningai, nepriekaištingai ir kruopščiai, stiprinti žmonių pasitikėjimą ir tikėjimą, kad savivalda gali būti aktyvia tarpininke tarp valstybės institucijų ir jos piliečių Vietos savivaldos dienos proga .

 

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

 

Vilija Valaitienė

Už 20 metų atiduotų nelengvam kasdieniniam darbui, už nuolatines pastangas pareigas atlikti sąžiningai, nepriekaištingai ir kruopščiai, stiprinti žmonių pasitikėjimą ir tikėjimą, kad savivalda gali būti aktyvia tarpininke tarp valstybės institucijų ir jos piliečių Vietos savivaldos dienos proga.

 

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

 

Leonora Pocevičiūtė

Už 20 metų atiduotų nelengvam kasdieniniam darbui, už nuolatines pastangas pareigas atlikti sąžiningai, nepriekaištingai ir kruopščiai, stiprinti žmonių pasitikėjimą ir tikėjimą, kad savivalda gali būti aktyvia tarpininke tarp valstybės institucijų ir jos piliečių Vietos savivaldos dienos proga.

 

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

 

Rimanta Šukienė

Už 20 metų atiduotų nelengvam kasdieniniam darbui, už nuolatines pastangas pareigas atlikti sąžiningai, nepriekaištingai ir kruopščiai, stiprinti žmonių pasitikėjimą ir tikėjimą, kad savivalda gali būti aktyvia tarpininke tarp valstybės institucijų ir jos piliečių Vietos savivaldos dienos proga.

 

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

 

Edita Macevičiūtė-Orentienė

Už kasdienes pastangas savo pareigas atlikti sąžiningai, nepriekaištingai ir kruopščiai, už norą mintis ir idėjas įgyvendinti, o ne nuguldyti į stalčius, už geranorišką pagalbą, patarimus ir nuoširdumą Vietos savivaldos dienos proga.

 

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

 

Egidija Grigaitienė

Už kasdienes pastangas savo pareigas atlikti sąžiningai, nepriekaištingai ir kruopščiai, už norą mintis ir idėjas įgyvendinti, o ne nuguldyti į stalčius, už geranorišką pagalbą, patarimus ir nuoširdumą Vietos savivaldos dienos proga.

 

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

 

Kristina Juodvalkienė

Už kasdienes pastangas savo pareigas atlikti sąžiningai, nepriekaištingai ir kruopščiai, už norą mintis ir idėjas įgyvendinti, o ne nuguldyti į stalčius, už geranorišką pagalbą, patarimus ir nuoširdumą Vietos savivaldos dienos proga.

 

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

 

Mantas Paketuris

Už kasdienes pastangas savo pareigas atlikti sąžiningai, nepriekaištingai ir kruopščiai, už norą mintis ir idėjas įgyvendinti, o ne nuguldyti į stalčius, už geranorišką pagalbą, patarimus ir nuoširdumą Vietos savivaldos dienos proga. 

 

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

 

Asta Bakanevičienė

Už kasdienes pastangas savo pareigas atlikti sąžiningai, nepriekaištingai ir kruopščiai, už norą mintis ir idėjas įgyvendinti, o ne nuguldyti į stalčius, už geranorišką pagalbą, patarimus ir nuoširdumą Vietos savivaldos dienos proga.

 

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

 

Danutė Gudiškienė

Už kasdienes pastangas savo pareigas atlikti sąžiningai, nepriekaištingai ir kruopščiai, už norą mintis ir idėjas įgyvendinti, o ne nuguldyti į stalčius, už geranorišką pagalbą, patarimus ir nuoširdumą Vietos savivaldos dienos proga.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Skirmantas Girnius

Už ilgametį medžioklės tradicijų puoselėjimą ir taisyklingą bei saugią medžioklę Šv. Huberto – medžiotojų globėjo dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Robertas Venskutonis

Už ilgametį medžioklės tradicijų puoselėjimą ir taisyklingą bei saugią medžioklę Šv. Huberto – medžiotojų globėjo dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Vilmantas Venskutonis

Už ilgametį medžioklės tradicijų puoselėjimą ir taisyklingą bei saugią medžioklę Šv. Huberto – medžiotojų globėjo dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Romualdas Gabartas

Už ilgametį medžioklės tradicijų puoselėjimą ir taisyklingą bei saugią medžioklę Šv. Huberto – medžiotojų globėjo dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės. 

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Lukšių žemės ūkio bendrovė

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Uždaroji akcinė bendrovė „Audrokesta“

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Algimantas Glikas

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Arvydas Kubilius

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Uždaroji akcinė bendrovė AIRBAG LT

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

 

Edita Glikienė

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Uždaroji akcinė bendrovė „Transmilk“

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Deividas Žukauskas

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Mindaugas Sederevičius

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Broniaus Zeleniaus įmonė

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Regimantas Pavalkis

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Laima Pranaitienė

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Vytauto Kuro ūkis

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

 

Vitas Merčaitis

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Antanas Vosylius

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

 

Jonas Šareika

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Rimantas Rimkus

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Ričardas Molotokas

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

 

Tadas Vaitkūnas

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

 

Darius Bilskis

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

Egidijus Mykolaitis

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę paramą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Lukšių ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

 

 

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

 

 

Remigijus Poderis

Už tai, kad savo ilgą, skambų, kūrybišką, muzika ir dainomis išpintą gyvenimo kelią ėjote ne vienas, o kartu su išugdytais mūsų krašto muzikantais. Jūsų sukurtos melodingos dainos žinomos ir dainuojamos visoje Lietuvoje. Didžiuojamės. Esate kuklus, bet visų labai mylimas ir gerbiamas muzikas. Asmeninio jubiliejaus proga linkiu stiprios sveikatos ir naujų idėjų. Telydi buvimo laimė.

 

MP-71

2018 m. spalio 31 d.

 

Gintautas Vedegys

Už atsakingą požiūrį į atliekamas pareigas, už gebėjimą sutelkti viešąsias ir privačias lėšas įsigyjant gaisrinius automobilius Kidulių ir Lukšių ugniagesių komandoms. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas ir Šv. Florijonas.

MP-73

2018 m. gruodžio 7 d.

UAB „Dalios Zaleskienės ambulatorija“

Už parodytą iniciatyvą, bendradarbiavimą, drąsią ir sėkmingą verslo plėtrą socialinių paslaugų sektoriuje, teikiant integruotas socialines paslaugas namuose sunkią negalią turintiems rajono gyventojams, linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-73

2018 m. gruodžio 7 d.

MB Šlepetija (direktorius Tadas Bybartas)

Už jaunatvišką ryžtą ir maksimalizmą, ieškant naujų sprendimų puoselėjant tradicinę  gamybą ir savo originaliomis šlepetėmis garsinant Šakių kraštą linkėdamas visokeriopos sėkmės.

 

MP-73

2018 m. gruodžio 7 d.

 

Valdas Piečaitis

Už didžiulį entuziazmą  įkurtos aliejinės veiklos plėtojimui, taikant sau aukščiausius kokybės reikalavimus ir traukiant į Sintautų kraštą turistus, trokštančius ne tik išgirsti, bet ir paragauti bei išsivežti lauktuvių išskirtinio produkto linkėdamas visokeriopos sėkmės.

 

MP-73

2018 m. gruodžio 7 d.

Restorano „Kuchmistrai“ kolektyvas (direktorė Rita Dėdynienė)

Už puoselėjamą XIX amžiaus dvaro dvasią bajoriškoje restorano virtuvėje, edukacinę senųjų papročių atgaivinimo misiją ir savojo krašto garsinimą, išmaniai bei entuziastingai traukiant turistus bei  svečius linkėdamas visokeriopos sėkmės.

 

MP-73

2018 m. gruodžio 7 d.

 

Danutė Aniulienė

Už aistringą meilę savo kraštui ir jo kalbai, geranorišką nuolatinę pagalbą reprezentuojant rajono turizmo verslą,  zanavykiškos šnektos perlus Šakių kraštą pristatančioje rinkodaroje linkėdamas visokeriopos sėkmės

MP-95

2018 m. gruodžio 31 d.

Angelė Gerdžiūnienė

Už nuolatinę talką, neįkainojamą pagalbą klubo „Linelis“ veikloje, linkėdamas stiprios sveikatos Pasaulinės diabeto dienos proga.

MP-95

2018 m. gruodžio 31 d.

Bronė Šileikienė

Už nuolatinę talką, neįkainojamą pagalbą klubo „Linelis“ veikloje, linkėdamas stiprios sveikatos Pasaulinės diabeto dienos proga.

MP-95

2018 m. gruodžio 31 d.

Biruta Jančaitienė

Už neįkainojamą pagalbą ir rūpestį kiekvienu klubo „Linelis“ nariu, už talkininkų ir savanorių paiešką, vykdomus projektus ir akcijas, linkėdamas stiprios sveikatos Pasaulinės diabeto dienos proga.

MP-95

2018 m. gruodžio 31 d.

Brigita Valatkaitytė

Už nuoširdų, sąžiningą darbą, kantrybę ir žmogišką gerumą linkėdamas asmeninės laimės ir puikių sumanymų ateityje.

MP-95

2018 m. gruodžio 31 d.

Audronė Laurinaitytė

Už nuoširdų, sąžiningą darbą, kantrybę ir žmogišką gerumą linkėdamas asmeninės laimės ir puikių sumanymų ateityje.

MP-95

2018 m. gruodžio 31 d.

Jovita Mykolaitienė

Už nuoširdų, sąžiningą darbą, kantrybę ir žmogišką gerumą linkėdamas asmeninės laimės ir puikių sumanymų ateityje.

 

MP-95

2018 m. gruodžio 31 d.

 

Vanda Liubinienė

Už ilgametį ir sąžiningai atliekamą darbą sveikatos sistemoje, už geranoriškas iniciatyvas bei ypatingą dėmesį pacientui dėkodamas už kilnų darbą ir linkėdamas stiprios sveikatos, sėkmės ir neblėstančio optimizmo!

 

MP-95

2018 m. gruodžio 31 d.

Šakių kultūros centras (direktorius R. Januševičius)

Už Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimą ir renginį „Apkabink savo kraštą“ sveikindamas Šv. Kalėdų proga ir linkėdamas gražių minčių ir darbų ateinančiais Naujaisiais metais.

 

MP-95

2018 m. gruodžio 31 d.

Kudirkos Naumiesčio kultūros centras (direktorė L. Mockevičienė)

 

Už skaitovų konkursą „Ne tas yra didis“, skirtą V. Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms sveikindamas Šv. Kalėdų proga ir linkėdamas gražių minčių ir darbų ateinančiais Naujaisiais metais.

 

MP-95

2018 m. gruodžio 31 d.

Zanavykų muziejus (direktorė R. Vasaitienė)

Už 100 eksponatų internetinėje erdvėje ir teatralizuotą ekskursiją „Nepriklausomybės metų ženklai senuosiuose Šakiuose“ sveikindamas Šv. Kalėdų proga ir linkėdamas gražių minčių ir darbų ateinančiais Naujaisiais metais.

 

MP-95

2018 m. gruodžio 31 d.

Griškabūdžio kultūros centras (direktorius M. Kriaučiūnas)

 

Už varžybų „Pažink savo kraštą“ organizavimą sveikindamas Šv. Kalėdų proga ir linkėdamas gražių minčių ir darbų ateinančiais Naujaisiais metais.

 

MP-95

2018 m. gruodžio 31 d.

Lekėčių seniūnija (seniūnas R. Krikštolaitis)

Už partizanų pagerbimą, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimą sveikindamas Šv. Kalėdų proga ir linkėdamas gražių minčių ir darbų ateinančiais Naujaisiais metais.

 

MP-95

2018 m. gruodžio 31 d.

Kriūkų mokykla – daugiafunkcis centras (direktorė L. Liutvinienė)

 

Už fotografijų parodą „Šimtmečio žvilgsnis į Kriūkus“ sveikindamas Šv. Kalėdų proga ir linkėdamas gražių minčių ir darbų ateinančiais Naujaisiais metais.

MP-6

2019 m. sausio 31 d.

Dana Kriaučiūnienė

Tarnybos baigimo proga nuoširdžiai dėkoju už ilgametį, kruopštų, sąžiningą darbą, kantrybę, rūpestį, bendruomeniškumo jausmą, geros psichologinės pedagoginės tarnybos komandos subūrimą.

 

 

MP-6

2019 m. sausio 31 d.

Šakių lopšelis – darželis „Berželis“ (direktorė Lina Viliūšienė)

 

Dievo dovana mums buvo išgyventi Lietuvos šimtmečio metus. Kiekvienas juose palikome savo pėdsaką, tad dėkoju už tautinės simbolikos sklaidą ir renginius, linkėdamas ir toliau nesavanaudiškai dalintis, kurti, puošti savo kraštą.

 

 

MP-6

2019 m. sausio 31 d.

 

Diana ir Saulius Jazukevičiai

Dievo dovana mums buvo išgyventi Lietuvos šimtmečio metus. Kiekvienas juose palikome savo pėdsaką, tad dėkoju už edukacinį projektą „Lavina LT“ įvairaus amžiaus vaikams, linkėdamas ir toliau nesavanaudiškai dalintis, kurti, puošti savo kraštą.

 

 

MP-6

2019 m. sausio 31 d.

 

Vykintas Augustaitis

Dievo dovana mums buvo išgyventi Lietuvos šimtmečio metus. Kiekvienas juose palikome savo pėdsaką, tad dėkoju už Šakių ežero 60-mečio ir Sąjūdžio 30-mečio paminėjimo renginius, linkėdamas ir toliau nesavanaudiškai dalintis, kurti, puošti savo kraštą.

 

 

 

 

MP-6

2019 m. sausio 31 d.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Šakių atstovybė (vadovas Arūnas Tarnauskas)

 

 

Dievo dovana mums buvo išgyventi Lietuvos šimtmečio metus. Kiekvienas juose palikome savo pėdsaką, tad dėkoju už signataro J. Vailokaičio atminimo įamžinimą jo tėviškėje, linkėdamas ir toliau nesavanaudiškai dalintis, kurti, puošti savo kraštą.

 

 

 

MP-6

2019 m. sausio 31 d.

Kidulių jaunimo ekologinis klubas „Šerenta“ (pirmininkė Inga Navlickienė)

 

Dievo dovana mums buvo išgyventi Lietuvos šimtmečio metus. Kiekvienas juose palikome savo pėdsaką, tad dėkoju už akcijos „Būk Kidulių krašto draugas“ organizavimą ir bendruomenės įtraukimą į ją, linkėdamas ir toliau nesavanaudiškai dalintis, kurti, puošti savo kraštą.

 

 

MP-6

2019 m. sausio 31 d.

UAB „Lauksva“ (direktorė Loreta Valaitienė)

Dievo dovana mums buvo išgyventi Lietuvos šimtmečio metus. Kiekvienas juose palikome savo pėdsaką, tad dėkoju už paramą įgyvendinant socialines iniciatyvas, linkėdamas ir toliau nesavanaudiškai dalintis, kurti, puošti savo kraštą.

 

 

MP-6

2019 m. sausio 31 d.

Kauno zanavykų bendrijos pirmininkė Regina Motienė

 

Dievo dovana mums buvo išgyventi Lietuvos šimtmečio metus. Kiekvienas juose palikome savo pėdsaką, tad dėkoju už socialines iniciatyvas, linkėdamas ir toliau nesavanaudiškai dalintis, kurti, puošti savo kraštą.

 

 

MP-6

2019 m. sausio 31 d.

Griškabūdžio žemės ūkio bendrovė (vadovas Petras Puskunigis)

Dievo dovana mums buvo išgyventi Lietuvos šimtmečio metus. Kiekvienas juose palikome savo pėdsaką, tad dėkoju už inovacinių technologijų pritaikymą gyvulininkystėje ir šios šakos vystymą, linkėdamas ir toliau nesavanaudiškai dalintis, kurti, puošti savo kraštą.

 

 

 

MP-6

2019 m. sausio 31 d.

Sporto ir laisvalaikio klubas „Vėjas“ (vadovas Mindaugas Balčiūnas)

 

Dievo dovana mums buvo išgyventi Lietuvos šimtmečio metus. Kiekvienas juose palikome savo pėdsaką, tad dėkoju už dviračių žygių organizavimą per reikšmingas Lietuvai ir rajonui vietas, linkėdamas ir toliau nesavanaudiškai dalintis, kurti, puošti savo kraštą.

 

 

MP-6

2019 m. sausio 31 d.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės 205-ąją lengvoji pėstininkų kuopa (vyr. ltn. Elmyra Baljanaitė-Stanevičienė)

Dievo dovana mums buvo išgyventi Lietuvos šimtmečio metus. Kiekvienas juose palikome savo pėdsaką, tad dėkoju už geranorišką prisidėjimą organizuojant valstybines šventes ir minėjimus, linkėdamas ir toliau nesavanaudiškai dalintis, kurti, puošti savo kraštą.

 

 

MP-6

2019 m. sausio 31 d.

Vinco Kudirkos muziejus (vedėja Irena Zinkevičienė)

Dievo dovana mums buvo išgyventi Lietuvos šimtmečio metus. Kiekvienas juose palikome savo pėdsaką, tad dėkoju už Vinco Kudirkos atminimo saugojimą ir renginius, skirtus jo 160-osioms gimimo metinėms, linkėdamas ir toliau nesavanaudiškai dalintis, kurti, puošti savo kraštą.

 

 

MP-6

2019 m. sausio 31 d.

Šakių baikerių klubas (pirmininkas Vidmantas Martinaitis)

Dievo dovana mums buvo išgyventi Lietuvos šimtmečio metus. Kiekvienas juose palikome savo pėdsaką.  Už geranorišką prisidėjimą organizuojant valstybines ir rajono šventes, linkėdamas ir toliau nesavanaudiškai dalintis, kurti, puošti savo kraštą.

 

 

MP-6

2019 m. sausio 31 d.

Vilniaus zanavykų bendrija (pirmininkas Kęstutis Vaičiūnas)

Už nenutrūkstamą ryšį su gimtu kraštu ir jo žmonėmis, už idėjas ir paramą įamžinant svarbiausius krašto istorinius įvykius ir žymių žmonių atminimą, už sukauptų žinių ir patirties dalijimąsi bendrijos įkūrimo 30-mečio proga, linkėdamas tęsti prasmingą veiklą savo kraštui.

 

 

MP-6

2019 m. sausio 31 d.

UAB „Gulbelės prekyba“ direktorius Domas Ugianskis

 

 

Už verslo vystymą Šakių rajone, darbo vietų kūrimą bei išsaugojimą ir paslaugų kokybės gerinimą.

 

 

MP-6

2019 m. sausio 31 d.

Restorano „Kuchmistrai“ maisto technologas Artūras Rakauskas

 

 

Už dvariškos kultūros puoselėjimą ir Šakių krašto garsinimą unikalia, gurmaniška virtuve.

 

 

MP-38

2019 m. kovo 22 d.

 

 

Romualdas Kičas

Už daugiau kaip 40 metų, atiduotų Šakių ligoninei ir rajono žmonėms, už profesionalumą, atjautą, išskirtinį dėmesį kiekvienam pacientui, už žmogišką rūpestį, padrąsinančius žodžius asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas kuo geriausios kloties ir sėkmės. Būkite, gydytojau, sveikas ir laimingas, kad visada galėtumėte padėti tiems, kam reikalingos jūsų žinios ir patirtis.

 

MP-38

2019 m. kovo 22 d.

 

Aušra Ubartaitė

Už talentingą, profesionalų požiūrį į dainos kultūros puoselėjimą, už gebėjimą suburti muzikai neabejingus žmones, kurie garsintų ir skambiai pristatytų savo kraštą Kriūkų miestelio 430 metų jubiliejaus ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės. 

 

MP-38

2019 m. kovo 22 d.

 

Reda Damijonaitienė

Už indėlį puoselėjant savo krašto istoriją, kruopštumą ir atsakingumą, socialinį jautrumą asmeninės, Kriūkų miestelio 430 metų jubiliejaus švenčių ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

 

MP-38

2019 m. kovo 22 d.

 

Laimutė Jokūbauskienė

Už nuoširdų, kantrų, pasiaukojantį socialinį darbą su vyresnio amžiaus gyventojais neskaičiuojant nei darbo valandų, nei poilsio dienų asmeninės, Kriūkų miestelio 430 metų jubiliejaus švenčių ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-38

2019 m. kovo 22 d.

Rasa ir Denis Vogeliai

Už širdies gerumą, dosnumą, dešimtmetį trunkančią labdaringą veiklą Kriūkų miestelio 430 metų jubiliejaus šventės ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

 

MP-38

2019 m. kovo 22 d.

 

Tadas Kvasilis

Už asmeninį pilietiškumo pavyzdį, iniciatyvumą ir socialinį jautrumą Kriūkų miestelio 430 metų jubiliejaus šventės ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės. 

 

 

MP-38

2019 m. kovo 22 d.

Šakių kultūros centro vyrų vokalinio ansamblio „Akordas“ nariai

Už pirmą skambų akordą, kurio garsas netyla iki šiol, už meilę dainai ir širdies šilumą, šimtus kartų pasidalintą su klausytojais. Už dalyvavimą Dainų šventėse, festivaliuose, konkursuose, koncertuose ir gautus įvertinimus linkėdamas visokeriopos sėkmės ir sveikatos Šakių kultūros centro vyrų vokalinio ansamblio „Akordas“ 20-mečio proga.

 

 

MP-38

2019 m. kovo 22 d.

 

 

Antanas Adomaitis

Už pirmą skambų akordą, kurio garsas netyla iki šiol, už meilę dainai ir širdies šilumą, šimtus kartų pasidalintą su klausytojais. Už dalyvavimą Dainų šventėse, festivaliuose, konkursuose, koncertuose ir gautus įvertinimus linkėdamas visokeriopos sėkmės ir sveikatos Šakių kultūros centro vyrų vokalinio ansamblio „Akordas“ 20-mečio ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga.

MP-38

2019 m. kovo 22 d.

Asta Grigaitienė

Už kūrybingumą, nuoširdų, sumanų vadovavimą Šakių kultūros centro vyrų vokaliniam ansambliui „Akordas“, linkėdamas ilgų kolektyvo gyvavimo metų, gerų emocijų repeticijose ir koncertuose, vertingų ieškojimų, kuriant ansamblio ateitį, jo 20-mečio proga.

 

MP-38

2019 m. kovo 22 d.

 

Anelė Mockaitienė

Už 35-erius metus, atiduotus Kriūkų žmonėms dirbant seniūnijos sekretorės pareigose, nuoširdžią pagalbą Kriūkų miestelio 430 metų jubiliejaus šventės ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

 

 

MP-38

2019 m. kovo 22 d.

 

 

Stasė Vasaitienė

Už tai, kad jau 10 metų jūsų tvirta valia, dvasios stiprybė ir vidinė galia mylėti žmones padeda įveikti visus gyvenimo iššūkius, skatina neįgaliųjų saviraišką, atvirumą bendrystei ir visuomeninei veiklai linkėdamas visokeriopos sėkmės, sveikatos ir tikėjimo, kad įmanoma įgyvendinti visus savo siekius.

 

MP-38

2019 m. kovo 22 d.

 

Danguolė Bendžiuvienė

Už tai, kad jau 10 metų jūsų tvirta valia, dvasios stiprybė ir vidinė galia mylėti žmones padeda įveikti visus gyvenimo iššūkius, skatina neįgaliųjų saviraišką, atvirumą bendrystei ir visuomeninei veiklai linkėdamas visokeriopos sėkmės, sveikatos ir tikėjimo, kad įmanoma įgyvendinti visus savo siekius.

 

 

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

 

 

Jonas Sakalauskas

Už darną su savo krašto tradicijomis, už tūkstančius šokių žingsnelių, už dalyvavimą konkursuose, rajono ir respublikinėse šventėse, už tai, kad tautinis šokis visada buvo ir bus vidinės harmonijos ir santykio su gimtinės kultūra išraiška, dažnai pareikalaujanti jėgų, ištvermės, kantrybės ir meilės. Girėnų liaudiško šokio kolektyvo 40 metų įkūrimo šventės proga linkėdamas visokeriopos sėkmės ir asmeninės gerovės.

 

 

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

 

 

Irena ir Viktoras Šakėnai

Už darną su savo krašto tradicijomis, už tūkstančius šokių žingsnelių, už dalyvavimą konkursuose, rajono ir respublikinėse šventėse, už tai, kad tautinis šokis visada buvo ir bus vidinės harmonijos ir santykio su gimtinės kultūra išraiška, dažnai pareikalaujanti jėgų, ištvermės, kantrybės ir meilės. Girėnų liaudiško šokio kolektyvo 40 metų įkūrimo šventės proga linkėdamas visokeriopos sėkmės ir asmeninės gerovės.

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

Angelė Jonuškienė

Už darną su savo krašto tradicijomis, už tūkstančius šokių žingsnelių, už dalyvavimą konkursuose, rajono ir respublikinėse šventėse, už tai, kad tautinis šokis visada buvo ir bus vidinės harmonijos ir santykio su gimtinės kultūra išraiška, dažnai pareikalaujanti jėgų, ištvermės, kantrybės ir meilės. Girėnų liaudiško šokio kolektyvo 40 metų įkūrimo šventės proga linkėdamas visokeriopos sėkmės ir asmeninės gerovės

 

 

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

Ramunė Valaitienė (Šakių rajono meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja)

 

Už ilgametį moksleivių choro festivalio „Lai skamba jaunos širdys“ organizavimą linkėdamas aktyvios tolimesnės veiklos ir visokeriopos sėkmės.

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

 

Elona Kanapkienė

Už globą ir rūpestį slaugos skyriaus pacientais, už šilumą ir atjautą kiekvienam, atliekant savo pareigas medicinos darbuotojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

Aldona Spangelevičienė

Už ilgametį, atsakingą, profesionalų darbą klinikinėje laboratorijoje medicinos darbuotojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

Vita Puidokienė-Truščinskė

Už nuoširdų ir gerą savo pareigų atlikimą, kantrybę ir atsakingumą, padedant sunkiame slaugos procese medicinos darbuotojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

 

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

 

Zoja Savinovienė

Už ilgametį, atsakingą darbą, kolegiškumą, dalyvaujant diagnostiniame-gydomajame darbe, už pagalbą kolegų profesiniame tobulėjime medicinos darbuotojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

Audronė Račiūnienė

Už nuoširdų ir atsakingą savo pareigų atlikimą, gailestingumą ir visokeriopą pagalbą savo pacientams ir kolegoms medicinos darbuotojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

Egidija Tarnauskienė

Už profesionalumą, ilgametį, atsakingą savo krašto žmonių gydymą ir pasišventimą savo profesijai medicinos darbuotojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

 

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

 

Dalija Kasparevičienė

Už kantrų, atsakingą, ilgametį darbą, gydant mūsų krašto žmones, padedant ir paguodžiant sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis medicinos darbuotojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

Alvyra Bacevičienė

Už ilgametį, atsakingą slaugytojo darbą, kantrybę ir atidumą, teikiant pagalbą sergančiam ir kenčiančiam žmogui medicinos darbuotojų dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

 

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

 

Rimantas Žukaitis

Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Šv. Florijono - ugniagesių globėjo - profesinės šventės bei 60 metų asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas stiprios sveikatos ir sėkmės gyvenime.

 

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

 

Giedrius Sabaliauskas

Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Šv. Florijono - ugniagesių globėjo - profesinės šventės bei 50 metų asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas stiprios sveikatos ir sėkmės gyvenime.

 

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

 

Valdas Liudžius

Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Šv. Florijono - ugniagesių globėjo - profesinės šventės bei 50 metų asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas stiprios sveikatos ir sėkmės gyvenime.

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

Juozas Lopeta

Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Šv. Florijono - ugniagesių globėjo - profesinės šventės bei 50 metų asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas stiprios sveikatos ir sėkmės gyvenime.

 

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

 

Saulius Mekšraitis

už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Šv. Florijono - ugniagesių globėjo - profesinės šventės bei 50 metų asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas stiprios sveikatos ir sėkmės gyvenime.

 

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

 

Alvydas Sutkus

Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Šv. Florijono - ugniagesių globėjo - profesinės šventės bei 60 metų asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas stiprios sveikatos ir sėkmės gyvenime.

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

Kęstutis Sutkus

Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Šv. Florijono - ugniagesių globėjo - profesinės šventės bei 50 metų asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas stiprios sveikatos ir sėkmės gyvenime.

 

MP-47

2019 m. balandžio 29 d.

 

Gintautas Vedegys

Už rūpestį rajono ugniagesiais gelbėtojais, pastangas ir siekį, kad šios kilnios profesijos žmonėms būtų sudarytos geros darbo sąlygos, už įsigytus tris gaisrinius automobilius, ne valdišką, o šeimynišką požiūrį į darbą Šv. Florijono - ugniagesių globėjo - profesinės šventės bei 50 metų asmeninio jubiliejaus progomis linkėdamas stiprios sveikatos, optimizmo, sėkmingų metų, gražių ateities planų.

 

 

MP-48

2019 m. gegužės 7 d.

Uždaroji akcinė bendrovė „Gelgaudiškio gelžbetonis“ (direktorius Edmundas Rinkevičius)

 

Už nuoširdžią pagalbą, bendruomeniškumo jausmą, už suteiktą labai reikalingą finansinę paramą Šakių rajono savivaldybės Priešgaisrinei tarnybai įsigyjant gaisrinį automobilį, šv. Florijono, Gaisrų sergėtojo ir ugniagesių globėjo, dienos proga su dėkingumu linkėdamas įmonei sėkmės versle ir gražių darbų.

 

 

 

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

Zita Jokubynienė, Dalija Liepuonienė, Irena Sakalauskienė, Regina Kamaitienė

 

 

Už ilgametį dalyvavimą Šakių kultūros centro folkloro ansamblio „Šakija“ veikloje, už pagarbą gimtojo krašto tautiniam kostiumui, tarmei, dainai, papročiams ir tradicijoms, už supratingai, atsakingai ir jautriai vykdomą etninės kultūros sklaidą kolektyvo įkūrimo 20-mečio proga, su geriausiais linkėjimais ateities planams ir darbams.

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

 

Rima Berentaitė

Už chorinės muzikos puoselėjimą, už indėlį į kolektyvo pasiekimus ir įvertinimus, už darbą ir pagalbą parskraidinant Aukso Paukštę į Šakius, linkėdamas dar daug vertingų valandų su daina ir asmeninės sėkmės.

 

 

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

 

 

Virginija Snudaitienė

Už gilų zanavykiško būdo pažinimą ir pajautimą, už iš užmaršties prikeltas krašto dainas ir dainų šventės tradicijų tęstinumą, už kantrų ir supratingą vadovavimą Šakių kultūros centro folkloro ansambliui „Šakija“ kūrybinės veiklos 20-mečio proga linkėdamas sėkmingo autentiškumo paieškų ir saugojimo, ilgų ir prasmingų metų su dainomis, gražių tarpusavio santykių su kolektyvu ir šeimynykščiais.

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

Ričardas Zokaitis

Už 25-erių metų atsakingą ir nuoširdų darbą mokyklos įkūrimo 200 metų jubiliejaus proga linkėdamas kūrybingos veiklos ir visokeriopos sėkmės.

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

Violeta Mikelaitytė

Už 20-ties metų atsakingą ir nuoširdų darbą mokyklos įkūrimo 200 metų jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės ir neblėstančio entuziazmo ugdant jaunąją kartą.

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

Lina Liukaitienė

Už 20-ties metų atsakingą ir nuoširdų darbą mokyklos įkūrimo 200 metų jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

Jolita Puidokienė

Už 15 metų atsakingą ir nuoširdų darbą mokyklos įkūrimo 200 metų jubiliejaus proga linkėdamas kūrybinių idėjų, kantrybės ir visokeriopos sėkmės.

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

Neringa Pilypaitytė

Už 15 metų atsakingą ir nuoširdų darbą mokyklos įkūrimo 200 metų jubiliejaus proga linkėdamas kantrybės, didžiausios sėkmės nelengvoje kasdienybėje ir visokeriopos sėkmės.

 

 

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

Simonas Šilingis;

Gintaras Bacevičius;

Jonas Urbanavičius;

Mildaras Skripka;

Elmyrą Baljanaitė-Stanevičienė;

Ričardas Krikštolaitis

 

 

Už gilų tautos istorinės atminties svarbos suvokimą, už indėlį į Šakių krašto kultūros paveldo objektų saugojimą, už Lietuvos pasipriešinimo okupaciniams režimams veikėjų: žurnalisto Julijono Būtėno, Margio ir Tauro apygardos Žalgirio rinktinės partizanų vado Petro Jurkšaičio kautynių ir žūties vietos - bunkerio 2019 metais atkūrimą, linkėdamas šių ypatingai vertingų sumanymų ir darbų tąsos.

 

 

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

 

Gintarė Jakubonienė

Už iš užmaršties prikeliamus Lietuvos pasipriešinimo okupaciniams režimams įvykius ir asmenybes, už kvalifikuotą indėlį į Šakių krašto kultūros paveldo objektų saugojimą ir pristatymą visuomenei, už pažintinio maršruto „Rūdšilio partizanų takais“ parengimą, linkėdamas šių ypatingai vertingų sumanymų ir darbų tąsos.

 

 

 

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

 

 

Romas

Skaizgirys

Už indėlį į zanavykų krašto etnomuzikavimo tradicijų tąsą, už Liepalotų kaimo kapelos sukūrimą ir ilgametį vadovavimą, už sukurtus šiltus tarpusavio santykius ir visada betarpišką santykį su žiūrovais, už koncertus, išvykas į šventes ir festivalius, prasmingą atstovavimą tarptautiniuose renginiuose kapelos kūrybinės veiklos 25-mečio proga linkėdamas ilgų gyvavimo metų kapelai ir gražių kasdienių akimirkų skubioje laiko tėkmėje.

 

 

 

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

Elena Krapavičienė, Arvydas Kepalavičius, Tomas Skaizgirys

Už su meile, dėmesiu ir atsakingumu palaikomą tradicinį muzikavimą, už kuriamas išskirtines nuotaikas žiūrovams koncertuose, šventėse, festivaliuose, už indėlį į sėkmingą Liepalotų kaimo kapelos veiklą jos įkūrimo 25-mečio proga linkėdamas gero laiko kapeloje ir sėkmės asmeniniuose sumanymuose.

 

 

 

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

 

 

Algis Augustaitis

Už taurų Motinų tremtinių kančios ir pasiaukojimo įamžinimą gimtajame krašte. Ąžuolo koplytstulpis liudija jų tvirtybę ir atminties amžinumą, primena skaudžius išgyvenimus. Jūsų kilni auka pakylėja kiekvieno dvasią, pripildo ją prasmingos šviesos ir leidžia pajausti amžinatvę, o virš savęs – visa reginčią Viešpaties Akį. Tegul nesavanaudiškai dalijamas gerumas sugrįžta šimteriopai.

 

 

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

Zanavykų muziejus (direktorė Rima Vasaitienė)

Už nuolatinį dėmesį ir darbą siekiant užfiksuoti, išsaugoti ir įprasminti istorijos akimirksnius, už parodos „Šakių miesto atspindžiai fotografijose“ parengimą ir pristatymą minint Šakių 420 metų jubiliejų ir Lietuvos valstybės dieną linkėdamas naujų kūrybinių atradimų džiaugsmo.

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

Šakių kultūros centras (direktorius Raimondas Januševičius)

Už nuolatinį rūpestį telkti bendruomenę šventėms ir darbams, kurie vainikuojami sėkme ir įvertinimu. Džiaugiuosi kolektyvo kūrybingumu Šakių 420 metų jubiliejaus ir Valstybės dienos minėjimą pakylėjant iki aukščiausios natos. Linkiu ir toliau susiklausymo ir darnos.

 

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

 

Erika Baziliauskaitė

Už puikius mokymosi rezultatus, atsakingumą, stropumą, aktyvią sportinę ir visuomeninę veiklą. Visada siekite to, kas dar ateityje, ką galima tobulinti, sukurti ar keisti. Įgyvendinkite visas savo idėjas ir svajones, kurios ir toliau ves sėkmės keliu.

 

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

 

Gustė Žukauskaitė

Už aktyvų dalyvavimą Šakių jaunimo „Apskritas stalas“, Jaunimo reikalų tarybos, gimnazijos tarybos veiklose, už darbą Lietuvos mokinių sąjungos rajono taryboje, organizuotus jaunimo forumus 2017 ir 2018 metais, už gimnazijos atstovavimą Lietuvos gimnazijų protų lygoje. Įgyvendinkite visas savo idėjas ir svajones, kurios ir toliau ves sėkmės keliu.

 

 

 

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

 

 

Dovydas Murauskas

Už nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos mokinių savivaldos veiklose, sportinius pasiekimus atstovaujant gimnazijos komandas, įvairių renginių organizavimą ir vedimą, už atsakingą ir kūrybingą veiklą „Žiburio“ gimnazijos mokinių muzikinėje grupėje „Būni“, Šakių Meno mokyklos saksofonistų kvartete ir miesto pučiamųjų instrumentų orkestre. Įgyvendinkite visas savo idėjas ir svajones, kurios ir toliau ves sėkmės keliu.

 

 

 

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

 

 

 

Silvija Bartkutė

Už nuoširdžią ir atsakingą pagalbą klasės auklėtojui, aktyvų dalyvavimą gimnazijos mokinių savivaldos veiklose, renginių organizavimą ir vedimą, iniciatyvumą ir atsakomybę rengiant šiuolaikinio meno dienas „PLYTA“, už bendradarbiavimą su Šakių kultūros centro kolektyvais, ilgametį dalyvavimą „Žiburio“ gimnazijos merginų ir Šakių kultūros centro „Lituanica“ chorų veiklose. Įgyvendinkite visas savo idėjas ir svajones, kurios ir toliau ves sėkmės keliu.

 

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

 

Deimantė Bakaitytė

Už labai gerą mokymąsi, aktyvią pilietinę ir bendruomeninę veiklą, vieningos Europos idėjos populiarinimą, kūrybiškumą, aktyvumą gimnazijos veiklose. Linkiu šviesių minčių, skatinančių tinkamai pasirinkti. Visada siekite to, kas dar ateityje. Įgyvendinkite visas savo idėjas ir svajones, kurios ir toliau ves sėkmės keliu.

 

 

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

 

 

Rasa Kriščiūneitė

Už labai gerą mokymąsi, puikius brandos egzaminų rezultatus, pasiekimus rajono ir nacionalinėse olimpiadose bei konkursuose, iniciatyvumą, bendruomeniškumą, kūrybiškumą ir aktyvumą. Linkiu šviesių minčių, skatinančių tinkamai pasirinkti. Visada siekite to, kas dar ateityje. Įgyvendinkite visas savo idėjas ir svajones, kurios ir toliau ves sėkmės keliu.

 

 

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

 

 

Urtė Puidokaitė

Už labai gerą mokymąsi, puikius brandos egzaminų rezultatus, pasiekimus rajono olimpiadose bei konkursuose, iniciatyvumą, kūrybiškumą ir aktyvumą. Linkiu šviesių minčių, skatinančių tinkamai pasirinkti. Visada siekite to, kas dar ateityje. Įgyvendinkite visas savo idėjas ir svajones, kurios ir toliau ves sėkmės keliu.

 

 

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

 

 

Saulė Pranaitytė

Už labai gerą mokymąsi, pasiekimus rajono olimpiadose bei nacionaliniuose konkursuose, už iniciatyvumą, bendruomeniškumą, kūrybiškumą, aktyvų dalyvavimą projektinėje ir popamokinėje veikloje. Linkiu šviesių minčių, skatinančių tinkamai pasirinkti. Visada siekite to, kas dar ateityje. Įgyvendinkite visas savo idėjas ir svajones, kurios ir toliau ves sėkmės keliu.

MP-60

2019 m. liepos 19 d.

Karolis Urbanavičius, Dovydas Urbanavičius

Už dalyvavimą mokyklos bei miestelio liaudiškos muzikos kapelose, už meilę šokiui, jaunatvišką džiugesį, entuziazmą, aktyvią popamokinę ir sportinę veiklą. Linkiu šviesių minčių, skatinančių tinkamai pasirinkti. Visada siekite to, kas dar ateityje. Įgyvendinkite visas savo idėjas ir svajones, kurios ir toliau ves sėkmės keliu.

MP-67

2019 rugsėjo 24 d.

„Il ballo della luna“ (vadovė I. Svetlauskienė)

Už dvariškų šokių esmės suvokimą, atgaivinimą ir populiarinimą, už pirmuosius žingsnelių derinius ir įgytą supratimą, kad šokis – gyvenimo vertybė, kupina gražių spalvų, džiaugsmo ir elegancijos. Už teatralizuotų pasirodymų kūrimą ir sklaidą rajone bei respublikoje kolektyvo kūrybinės veiklos 5-erių metų jubiliejaus proga linkėdamas mažais dvariškais žingsneliais eiti dar neatrastais šokio judesio takais ir atskleisti vis naujas istorinio šokio paslaptis.

MP-67

2019 rugsėjo 24 d.

Kristina Mockaitienė

Už nuoširdų ir atsakingą vadovavimą klubui, už dalyvavimą rajono renginiuose, parodose. Už tai, kad kiekvienais metais sąjungos nariai kviečiami apsilankyti jūsų sodyboje, kurioje auga virš 100 įvairių augalų rūšių ir už tradiciją kasmet rinkti gražiausią gėlės žiedą. Tegul niekada nepritrūksta minčių, energijos ir bendraminčių linkėdamas

visokeriopos sėkmės ir sveikatos.

MP-67

2019 rugsėjo 24 d.

Loreta Liutvinienė

Už domėjimąsi neįgaliųjų integracija į visuomenę, už atsakingą požiūrį į kiekvieną darbą ir užduotį, už įdomius ir vertingus patarimus ir pasiūlymus turiningai klubo veiklai. Už asmeninius aktorinius gebėjimus, kuriais žavite ir keliate nuotaiką bendruomenės žmonėms. Tegul niekada nepritrūksta minčių, energijos ir bendraminčių linkėdamas visokeriopos sėkmės ir sveikatos.

MP-67

2019 rugsėjo 24 d.

Danutė Dirsienė

Už ilgametį, aktyvų, atsakingą ir nuoširdų darbą, už išradingas, kūrybiškas mintis ir jų įgyvendinimą rankdarbių klube „Bitutės“, už

kiekvieno neįgalaus žmogaus atjautą, paslaugumą ir teikiamą jam pagalbą. Pagarba ir nuoširdus nusilenkimas jūsų asmeninio jubiliejaus proga. Tegul niekada nepritrūksta minčių, energijos ir

bendraminčių linkėdamas visokeriopos sėkmės ir sveikatos.

MP-67

2019 rugsėjo 24 d.

Reda Andziulevičienė

Už nuoširdų darbą, kantrybę, gebėjimą išklausyti kiekvieną besikreipiantį, už žmogišką gerumą ir širdies šilumą rūpinantis seniūnijos gyventojais 25 metų socialinio darbo sukakties proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-67

2019 rugsėjo 24 d.

Jolita Kažemėkaitienė

Už atsakingą ir nuoširdų požiūrį į atliekamas pareigas, už žmogišką gerumą, atjautą ir šilumą rūpinantis šeimų, patiriančių riziką, vaikais 15 metų socialinio darbo sukakties proga linkėdamas visokeriopos

sėkmės.

MP-67

2019 rugsėjo 24 d.

Vaidutė Cikanavičienė

Už prasmingą ir kilnų darbą, už asmenines iniciatyvas, už kūrybiškumą, visuomeniškumą, mokėjimą išklausyti ir padėti seniūnijos gyventojams, už nuolatinį tobulėjimą ir širdies šilumą asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-67

2019 rugsėjo 24 d.

Genovaitė

Vabalienė

Už nuoširdų, kokybišką, prasmingą ir kilnų darbą, už kūrybiškumą ir visuomeniškumą, už mokėjimą išklausyti ir padėti, už rūpestį ir širdies šilumą teikiant paslaugas seniūnijos gyventojams asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-67

2019 rugsėjo 24 d.

Dalytė Jasukynienė

Už tai, kad Jums motinos darbas yra pats didžiausias ir svarbiausias iš visų kitų darbų, kad jis labai reikšmingas vaikui, šeimai ir valstybei ir yra vienas iš tų amžinųjų dalykų, kurie nepavaldūs laikui, už tai, kad begalinė motinos širdis geba priglaustą vaiką mylėti ir nuoširdžiai vadinti savu. Šeimynos įkūrimo 10-mečio proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Regimantas Pavalkis

Už iniciatyvumą, aktyvią veiklą ir kūrybiškumą sprendžiant Lepšių kaimo bendruomenės problemas, už jaunų žmonių sportinės veiklos organizavimą, rėmimą ir palaikymą bei visokeriopą pagalbą Lukšių seniūnijai. Sveikindamas Vietos savivaldos dienos proga linkiu drąsių idėjų, pilietiškumo, nuolatinio tobulėjimo drauge žengiant į priekį, stiprinant savivaldą ir didinant visuomenės pasitikėjimą ja.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Rolandas Augustaitis

Už iniciatyvumą, aktyvią veiklą ir kūrybiškumą sprendžiant Gerdžiūnų kaimo bendruomenės problemas, už nuoširdžią savanorystę, už gebėjimą telkti gyventojus bendriems darbams bei visokeriopą pagalbą Kriūkų seniūnijai. Sveikindamas Vietos savivaldos dienos proga linkiu drąsių idėjų, pilietiškumo, nuolatinio tobulėjimo drauge žengiant į priekį, stiprinant savivaldą ir didinant visuomenės pasitikėjimą ja.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Sigitas Markevičius

Už iniciatyvumą, aktyvią veiklą ir kūrybiškumą sprendžiant Briedžių kaimo bendruomenės problemas, už nuoširdžią savanorystę, už gebėjimą telkti gyventojus bendriems darbams, bei visokeriopą pagalbą Šakių seniūnijai. Sveikindamas Vietos savivaldos dienos proga linkiu drąsių idėjų, pilietiškumo, nuolatinio tobulėjimo drauge žengiant į priekį, stiprinant savivaldą ir didinant visuomenės pasitikėjimą ja.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Rimas Sinkevičius

Už iniciatyvumą, aktyvią veiklą ir kūrybiškumą sprendžiant Giedručių kaimo bendruomenės problemas, už nuoširdžią savanorystę, už gebėjimą telkti gyventojus bendriems darbams, bei visokeriopą pagalbą Šakių seniūnijai. Sveikindamas Vietos savivaldos dienos proga linkiu drąsių idėjų, pilietiškumo, nuolatinio tobulėjimo drauge žengiant į priekį, stiprinant savivaldą ir didinant visuomenės pasitikėjimą ja.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Vytas Totoraitis

Už iniciatyvumą, aktyvią veiklą ir kūrybiškumą, nepriekaištingą pareigų vykdymą, už 20 metų nuoširdų darbą Sudargo seniūnijoje, už savanorystę ir pagalbą bendradarbiams, už supratimą, kad daugelį darbų galima atlikti geranoriškai ir kartais be atlygio. Sveikindamas Vietos savivaldos dienos proga linkiu drąsių idėjų, pilietiškumo, nuolatinio tobulėjimo drauge žengiant į priekį, stiprinant savivaldą ir didinant visuomenės pasitikėjimą ja.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Andrius Zavistauskas

Už iniciatyvumą, aktyvią veiklą ir kūrybiškumą dalyvaujant savivaldos veikloje, už bendruomeniškumą ir naujų idėjų kūrimą bei skatinimą, už projektų vykdymą, už daugelį savanoriškai atliekamų darbų ir pagalbą bendradarbiams. Sveikindamas Vietos savivaldos dienos proga linkiu drąsių idėjų, pilietiškumo, nuolatinio tobulėjimo drauge žengiant į priekį, stiprinant savivaldą ir didinant visuomenės pasitikėjimą ja. 

MP-70

2019 spalio 31 d.

Dovilė Kazakauskienė

Už iniciatyvumą, aktyvią veiklą ir kūrybiškumą dalyvaujant savivaldos veikloje, už bendruomeniškumą ir naujų idėjų kūrimą bei skatinimą, už projektų vykdymą, už daugelį savanoriškai atliekamų darbų ir pagalbą bendradarbiams, už savo laisvalaikio skyrimą neatlygintinai veiklai Plokščių seniūnijoje.   Sveikindamas Vietos savivaldos dienos proga linkiu drąsių idėjų, pilietiškumo, nuolatinio tobulėjimo drauge žengiant į priekį, stiprinant savivaldą ir didinant visuomenės pasitikėjimą ja. 

MP-70

2019 spalio 31 d.

Elena Šumskaitė

Už iniciatyvumą, aktyvią veiklą ir kūrybiškumą, už bendruomeniškumą ir naujų idėjų kūrimą bei skatinimą, už savanorišką pagalbą vyresnio amžiaus seniūnijos gyventojams, už pilietiškumą ir atsidavimą gražesnio kaimo įvaizdžio kūrimui, už atvirą ir gražią bendrystę ir savo laisvalaikio skyrimą neatlygintinai veiklai Kriūkų seniūnijoje. Sveikindamas Vietos savivaldos dienos proga linkiu drąsių idėjų, pilietiškumo, nuolatinio tobulėjimo drauge žengiant į priekį, stiprinant savivaldą ir didinant visuomenės pasitikėjimą ja.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Vitas Kačinskas

Už iniciatyvumą, aktyvią veiklą ir kūrybiškumą, nuolatinę pagalbą Lekėčių bendruomenei ir seniūnui, už geranorišką požiūrį ir savanorystę atliekant darbus kurie nepriklauso tiesioginėms pareigoms, už pilietiškumą ir atsidavimą gražesnio kaimo įvaizdžio kūrimui. Sveikindamas Vietos savivaldos dienos proga linkiu drąsių idėjų, pilietiškumo, nuolatinio tobulėjimo drauge žengiant į priekį, stiprinant savivaldą ir didinant visuomenės pasitikėjimą ja.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Aušra Mockevičiūtė

Už iniciatyvumą, aktyvią veiklą ir kūrybiškumą, už dalyvavimą įvairiuose projektuose ir akcijose, už darbą su jaunaisiais policijos rėmėjais, už įvairiausių stovyklų organizavimą bei nuolatinę pagalbą Girėnų bendruomenei. Jūsų nuoširdus, draugiškas bendravimas ir visada ištiesta pagalbos ranka suteikia paramą ir tvirtumą.   Sveikindamas Vietos savivaldos dienos proga linkiu drąsių idėjų, pilietiškumo, nuolatinio tobulėjimo drauge žengiant į priekį, stiprinant savivaldą ir didinant visuomenės pasitikėjimą ja.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Valdas Martynaitis

Už iniciatyvumą, aktyvią veiklą ir kūrybiškumą, už nesavanaudišką pagalbą įvairiuose seniūnijos aplinkotvarkos darbuose, už įdėtas pastangas ir atsidavimą gražesnio kaimo įvaizdžio kūrimui, už atvirą ir nuoširdžią bendrystę bei savo laisvalaikio skyrimą neatlygintinai veiklai Lekėčių seniūnijoje. Sveikindamas Vietos savivaldos dienos proga linkiu drąsių idėjų, pilietiškumo, nuolatinio tobulėjimo drauge žengiant į priekį, stiprinant savivaldą ir didinant visuomenės pasitikėjimą ja.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Daiva Pilypaitytė

Už ilgametį, atsakingą, nuoširdų, prasmingą ir kilnų darbą teikiant socialines paslaugas mūsų bendruomenės nariams, už nuoseklias pastangas, kompetenciją, naujų idėjų sklaidą, kurios veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Vietos savivaldos dienos ir 25 metų valstybės tarnyboje proga linkėdamas visokeriopos sėkmės. 

MP-70

2019 spalio 31 d.

Aušra Slidziauskienė

Už ilgametį, atsakingą, nuoširdų, prasmingą darbą, už kompetenciją rengiant projektus, už rūpestį tiesiais ir lygiais rajono keliais, už neblėstantį asmeninį žavesį ir už tai, kad jūsų nuoseklios pastangos veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Vietos savivaldos dienos, 20 metų valstybės tarnybos ir asmeninės sukakties proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Vytautas Unguvaitis

Už ilgametį, atsakingą, nuoširdų, prasmingą darbą, už kompetenciją rengiant melioracijos projektus, už kasdieninį rūpestį, atsakomybę ir pagalbą rajono žemdirbiams ir už tai, kad jūsų nuoseklios pastangos veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Vietos savivaldos dienos ir 20 metų valstybės tarnybos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Algimantas Baubonis

Už ilgametį, atsakingą, nuoširdų, prasmingą darbą, už kompetenciją ir kasdieninį rūpestį, atsakomybę ir pagalbą vadovaujamų seniūnijų bendruomenėms, už aiškius, mandagius ir greitus atsakymus gyventojams, už darbą ir mintis kuriant, gražinant ir puoselėjant erdves, kurios labai reikalingos ir laukiamos bei už tai, kad jūsų nuoseklios pastangos veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Vietos savivaldos dienos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės. 

MP-70

2019 spalio 31 d.

Saulius Leonavičius

Vietos savivaldos diena – visos mūsų krašto bendruomenės šventė. Džiaugiamės, kad jūsų bendrovė, kurianti socialiai atsakingą verslą, besirūpinanti aplinkosauga, draugiškai sugyvena su Lekėčių bendruomenės žmonėmis ir seniūnija. Tik pasitikėjimu, pagalba, bendrais projektais grindžiami draugiški santykiai. Daugelis Lekėčių seniūnijos švenčių sulaukia jūsų paramos ir ypatingai džiaugiamės, kad sutikote būti Mėlynių festivalio mecenatais. Linkiu sėkmės Jūsų darbuose ir ateities planuose.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Violeta ir Romualdas Variakojai

Už 25 metus puoselėjamą tautinį šokį ir jo tradicijas, už tai, kad su pagarba ir atsidavimu dėvite tautinį kostiumą, už visokeriopą pagalbą organizuojant kolektyvo išvykas į konkursus, koncertus, keliones, už tai, kad šokis poroje jau tapo neatskiriama jūsų gyvenimo dalimi. Tegul netrūksta džiaugsmo, entuziazmo ir sveiko užsispyrimo, kuris ir sudėlioja šokio žingsnelius į margiausią raštą kolektyvo 55 kūrybinės veiklos metų proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Antanas Sperauskas

Už profesionalumą, ilgametį, nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą kolektyvo veikloje, už įdėtas mintis ir išmonę, gaminant liaudies instrumentus, už tai, kad jums labai rūpi tautinio paveldo išsaugojimas, prestižas ir tęstinumas, už suvokimą, kad muzika ir šokis vienas kitą puošia ir papildo. Tegul netrūksta kūrybinio džiaugsmo, entuziazmo ir sveikatos kolektyvo 55 kūrybinės veiklos metų proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Diana ir Linas Žieviai

Už iniciatyvą gražiai įprasminti savo laisvalaikį, už 10 metų puoselėjamą tautinį šokį ir jo tradicijas, už tai, kad su pagarba ir atsidavimu dėvite tautinį kostiumą, už aktyvią koncertinę veiklą ir už tai, kad šokis poroje jau tapo neatskiriama jūsų gyvenimo dalimi. Tegul netrūksta džiaugsmo, entuziazmo ir sveiko užsispyrimo, kuris ir sudėlioja šokio žingsnelius į margiausią raštą kolektyvo 55 kūrybinės veiklos metų proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Rita Puidokienė

Už iniciatyvą gražiai įprasminti savo laisvalaikį, už 10 metų puoselėjamą tautinį šokį ir jo tradicijas, už tai, kad su pagarba ir atsidavimu dėvite tautinį kostiumą, už aktyvią koncertinę veiklą ir už tai, kad šokis jau tapo neatskiriama jūsų gyvenimo dalimi. Tegul netrūksta džiaugsmo, entuziazmo ir sveiko užsispyrimo, kuris ir sudėlioja šokio žingsnelius į margiausią raštą kolektyvo 55 kūrybinės veiklos metų proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Petras Vėbrys

Už aktyvų bendradarbiavimą garsinant Šakių kraštą ir prisidedant prie jo istorinio, gamtinio ir kultūrinio paveldo reprezentavimo čia atvykstantiems svečiams linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Elista Girdauskienė

Už aktyvų bendradarbiavimą garsinant Šakių kraštą ir prisidedant prie jo istorinio, gamtinio ir kultūrinio paveldo reprezentavimo čia atvykstantiems svečiams linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Algis Brazionis

Už aktyvų bendradarbiavimą garsinant Šakių kraštą ir prisidedant prie jo istorinio, gamtinio ir kultūrinio paveldo reprezentavimo čia atvykstantiems svečiams linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Ilona Jozėnienė

Už aktyvų bendradarbiavimą garsinant Šakių kraštą ir prisidedant prie jo istorinio, gamtinio ir kultūrinio paveldo reprezentavimo čia atvykstantiems svečiams linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Nerijus Nakutis

Už aktyvų bendradarbiavimą garsinant Šakių kraštą ir prisidedant prie jo istorinio, gamtinio ir kultūrinio paveldo reprezentavimo čia atvykstantiems svečiams linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Birutė Jakštienė – Šniaukštienė

Už tai, kad Kūryba tapo Jūsų gyvenimo karaliene, už įvaldytą savitą braižą ir požiūrį į mus supančią aplinką, gamtą, už plačią, šviesią ir labai tikrovišką spalvų paletę paveiksluose, už ilgametį aktyvų dalyvavimą tapytojų pleneruose, respublikinėse, tarptautinėse parodose ir laimėjimus tapybos darbų konkursuose. Linkiu visokeriopos sėkmės ir sveikinu asmeninio jubiliejaus proga.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Raimundas Petrauskas

Už taurų požiūrį į gamtą, už norą saugoti ir gausinti laukinių žvėrių, paukščių ir žuvų išteklius, už jų globą, už medžioklės ir žūklės kultūros bei tradicijų puoselėjimą, už aktyvų dalyvavimą gamtosaugos veikloje, rūpinantis Lietuvos gamta, už garbingą Šakių medžiotojų ir žvejų draugijos vardo reprezentavimą, už supratimą, kad medžioklė turi būti tausojanti ir racionali.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Irmantas Bataitis

Už taurų požiūrį į gamtą, už norą saugoti ir gausinti laukinių žvėrių, paukščių ir žuvų išteklius, už jų globą, už medžioklės ir žūklės kultūros bei tradicijų puoselėjimą, už aktyvų dalyvavimą gamtosaugos veikloje, rūpinantis Lietuvos gamta, už garbingą Šakių medžiotojų ir žvejų draugijos vardo reprezentavimą, už supratimą, kad medžioklė turi būti tausojanti ir racionali.

MP-70

2019 spalio 31 d.

Virgilijus Preikša

Už taurų požiūrį į gamtą, už norą saugoti ir gausinti laukinių žvėrių, paukščių ir žuvų išteklius, už jų globą, už medžioklės ir žūklės kultūros bei tradicijų puoselėjimą, už aktyvų dalyvavimą gamtosaugos veikloje, rūpinantis Lietuvos gamta, už garbingą Šakių medžiotojų ir žvejų draugijos vardo reprezentavimą, už supratimą, kad medžioklė turi būti tausojanti ir racionali.

MP-1

2020 sausio 2 d.

Valė Brazaitienė, Janina Račkaitienė, Elena Murauskienė, Romas Jančaras

Už nuoširdų ir atsakingą darbą, už aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje, organizacinį rūpestį ir pareigingą požiūrį į žmogų, jo interesus, džiaugsmus ir rūpesčius, už toleranciją ir paprastumą, už išradingas, kūrybiškas mintis ir jų įgyvendinimą. Asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas stiprios sveikatos ir neišsenkančios energijos.

MP-1

2020 sausio 2 d.

Rimvydį Ralickienė

Už aktyvų dalyvavimą Janukiškių neįgaliųjų dienos centro veikloje, už pastangas ir gebėjimą pritraukti žmones dalyvauti ansamblyje „Šešupės vingis“. Jūsų pastangų dėka surengta daug gražių ir prasmingų renginių ne tik mūsų rajone, bet ir už jo ribų. Džiaugiuosi, kad  jūsų meilė muzikai ir dainai dosniai dalinama ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga linkėdamas sėkmės, stiprybės ir neišsenkančios energijos.

MP-1

2020 sausio 2 d.

Birutė Dovydaitienė

Už aktyvų dalyvavimą ir nuoširdžią kūrybišką veiklą, už pastangas ir gebėjimą pritraukti žmones dalyvauti klubo mėgėjų teatre „Neapkalbant šešetukas“. Jūsų pastangų dėka surengta daug gražių ir prasmingų pasirodymų, kas kartą nustebinančių išmone, tematika ir įvairove.

Džiaugiuosi, kad  jūsų meilė teatrui, scenai dosniai dalinama kiekvienam iš mūsų. Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga linkėdamas sėkmės, stiprybės ir neišsenkančios energijos.

MP-1

2020 sausio 2 d.

Renė Stepaitienė

Už nuoširdų ir pasiaukojamą 20 metų darbą klube, besąlygišką pagarbą neįgaliam žmogui, už pareigos ir tolerancijos jausmą be kurio jau neįsivaizduojate savo gyvenimo, už aktyvų dalyvavimą ir nuoširdžią kūrybišką veiklą, už poetinio žodžio sklaidą, pastangas ir gebėjimą pritraukti žmones dalyvauti „Ramunių“ klubo veikloje. Jūsų dėka surengta daug gražių renginių, kuriuose skambėjo ir skamba eilės apie svarbiausius gyvenimo dalykus. Jūsų darbas klube palengvina neįgalių žmonių bendravimą visuomenėje. Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga linkėdamas sėkmės, stiprybės ir neišsenkančios energijos. 

MP-1

2020 sausio 2 d.

Laimutė Adomaitienė

Už didžiulę pagalbą neįgaliam žmogui, už jo integraciją į visuomenę, už kilnų darbą ir ištiestą pagalbos ranką, už pareigos ir tolerancijos jausmą be kurio jau neįsivaizduojate savo gyvenimo, už aktyvų dalyvavimą renginiuose ir nuoširdžią kūrybišką veiklą, už daugybę rankdarbių į kuriuos įdedate savo mintis ir darbą dovanodama juos ne tik sąjungos nariams bet ir visiems rajono gyventojams. Tegul jūsų prasmingi darbai būna pavyzdys ir siekiamybė. Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga linkėdamas sėkmės, stiprybės ir neišsenkančios energijos.

MP-1

2020 sausio 2 d.

Diana Dobilienė

Už tai, kad nesavanaudiškai tarnaujate žmogui, už tai, kad kasdien esate šalia skausmo ir nelaimių ištiktųjų, suteikdami ligoniui taip reikalingą pagalbą, viltį ir tikėjimą, už ilgametį, sąžiningą ir nuoširdų darbą įstaigoje, už geranoriškas iniciatyvas bei suvokimą, kad žmonių sveikata - valstybės gerovės pamatas. Dėkodamas už kilnų 30 metų darbą linkiu stiprios sveikatos, sėkmės ir neblėstančio optimizmo.

MP-1

2020 sausio 2 d.

Audronė Šuopienė

Už tai, kad nesavanaudiškai tarnaujate žmogui, už tai, kad kasdien esate šalia skausmo ir nelaimių ištiktųjų, suteikdami ligoniui taip reikalingą pagalbą, viltį ir tikėjimą, už ilgametį, sąžiningą ir nuoširdų darbą įstaigoje, už geranoriškas iniciatyvas bei suvokimą, kad žmonių sveikata - valstybės gerovės pamatas. Dėkodamas už kilnų 30 metų darbą linkiu stiprios sveikatos, sėkmės ir neblėstančio optimizmo.

MP-1

2020 sausio 2 d.

Stasė Sprainaitienė

Už ilgametį, sąžiningą, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą įstaigoje, už geranoriškas iniciatyvas, už pareigos ir tolerancijos jausmą be kurio jau neįsivaizduojate savo gyvenimo. Dėkodamas už 20 metų darbą linkiu stiprios sveikatos, sėkmės ir neblėstančio optimizmo.

MP-1

2020 sausio 2 d.

Petras Matusevičius

Už ilgametį, sąžiningą, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą įstaigoje, už geranoriškas iniciatyvas, už pareigos ir tolerancijos jausmą be kurio jau neįsivaizduojate savo gyvenimo. Dėkodamas už 20 metų darbą linkiu stiprios sveikatos, sėkmės ir neblėstančio optimizmo.

MP-1

2020 sausio 2 d.

Aidas ir Rytis Kriaučiūnai, Rasa ir Giedrius Jankevičiai, Neringa ir Juozas Adomaitis, Milda ir Nerijus Kaminskai, Lina ir Arūnas Tarnauskai, Aušra ir Rimvydas Sederevičiai, Jūratė ir Rimas Verpečinskai, Gintarė ir Kęstutis Smirnovai, Elvyra Jakienė, Rasa ir Algis Bublaičiai, Jurgita ir Jonas Bataičiai, Roberta Rudaitytė, Aistė ir Raimonda Urbštai Dalia ir Arūnas Diktorai, Rasa ir Mindaugas Paškauskai, Virginija ir Tomas Laugaliai, Simonas ir Egidijus Kudirkai, Reda ir Eligijus Andriuškevičiai, Jolanta ir Vaidotas Remezai

Už suvokimą, kad muzika yra grožio kalba, kuri išmoko jausmų gyvenimo ir lavina intelektą, už teisingą požiūrį į vaiko raidą, kultūringą jo auklėjimą, meninį ugdymą ir nuolatinę pagalbą kolektyvo „Šmiki šmaki“ vadovams, sprendžiant organizacinius klausimus. Jūsų bendras darbas dalyvaujant ne tik rajono, bet ir respublikiniuose renginiuose dažnai įvertinamas aukščiausiais balais ir gausiais aplodismentais. Keliaukite visi drauge moksliškiausio meno ir meniškiausio mokslo - muzikos – keliu.

MP-1

2020 sausio 2 d.

Genovaitė Vabalienė

Už nuoširdų, kokybišką, prasmingą ir kilnų darbą, už kūrybiškumą ir visuomeniškumą, už mokėjimą išklausyti ir padėti, už rūpestį ir širdies šilumą teikiant paslaugas seniūnijos gyventojams asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-1

2020 sausio 2 d.

Edita Arštikaitienė

Už nuoširdų, kokybišką, prasmingą ir kilnų darbą, už kūrybiškumą ir visuomeniškumą, už mokėjimą išklausyti ir padėti, už rūpestį ir širdies šilumą teikiant paslaugas seniūnijos gyventojams asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-1

2020 sausio 2 d.

Audronė Laurinaitytė

Už nuoširdų, kokybišką, prasmingą ir kilnų darbą, už kūrybiškumą ir visuomeniškumą, už mokėjimą išklausyti ir padėti, už rūpestį ir širdies šilumą teikiant paslaugas seniūnijos gyventojams asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-1

2020 sausio 2 d.

Deimantė Keidošytė

Už nuoširdų, kokybišką, prasmingą ir kilnų darbą, už kūrybiškumą ir visuomeniškumą, už mokėjimą išklausyti ir padėti, už rūpestį ir širdies šilumą teikiant paslaugas seniūnijos gyventojams asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-1

2020 sausio 2 d.

Rūta Petraitienė

Už nuoširdų, kokybišką, prasmingą ir kilnų darbą, už kūrybiškumą ir visuomeniškumą, už mokėjimą išklausyti ir padėti, už rūpestį ir širdies šilumą teikiant paslaugas seniūnijos gyventojams asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-1

2020 sausio 2 d.

Vilma Bielskienė

Už nuoširdų, kokybišką, prasmingą ir kilnų darbą, už kūrybiškumą ir visuomeniškumą, už pastangas suprasti ir sutelkti kolektyvą, už mokėjimą išklausyti ir padėti, už rūpestį ir širdies šilumą teikiant paslaugas daugelio rajono seniūnijų gyventojams asmeninio jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-6

2020 sausio 31 d.

Jolanta Garkauskaitė

Už tai, kad močiutės įskiepyta meilė senovės paveldui dega žingeidžia ugnimi, už tai, kad visi laisvadieniai ir savaitgaliai paskirti dvarams ir jų aprašymams, už tai, kad ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje gyvenantys tautiečiai „Facebook“ paskyroje „Laiko gijos“ randa įdomiausios informacijos ir apie mūsų rajono dvarų kultūrinį paveldą. Viliuosi, kad kada nors visa tai suguls į knygą. Linkiu naujų, įdomių atradimų,  stiprios sveikatos ir neblėstančio moteriško žavesio.

MP-6

2020 sausio 31 d.

Algis Augustaitis

Už tai, kad ilgai puoselėta svajonė pastatyti paminklą tremtinių Motinoms įgyvendinta koplytstulpyje Sintautų kapinėse, už tvirtą tikėjimą ir liudijimą, kad būtent motinos išsaugojo, išsūpavo, išugdė ir subrandino laisvės siekimą ir Tėvynės meilę, už supratimą, jog tam, kad gyventum kitaip, negali nežinoti to, kas buvo – istorijos pamokas reikia išmokti. Linkiu gausių kūrybinių minčių ir stiprios sveikatos. Ilgiausių metų. 

MP-6

2020 sausio 31 d.

Šakių J. Basanavičiaus g. 16 namo gyventojai

Už tai, kad esate bendruomeniškumo pavyzdys daugeliui, už iniciatyvas ir kūrybinius procesus per kuriuos ne tik namo balkonai, bet ir teritorija pasipuošia dekoracijomis, gėlėmis ir simboliais, už supratimą, kad verta džiaugtis, kurti ir dalintis su visais miesto gyventojais, už tai, kad tokie esate. Linkiu ir toliau aktyvių kūrybiškų ieškojimų ir malonių atradimų.

MP-6

2020 sausio 31 d.

Valdas Girdauskas

Už tai, kad visada esate pasiruošęs savanoriškai dalyvauti ugniagesių – gelbėtojų veikloje, už tai, kad aktyviai vykdote visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje, už tai, kad nuolat lankotės pas bendruomenės gyventojus, konsultuojate juos apie priešgaisrinę saugą ir galimus gaisrų pavojus, už tai, kad padedate pagyvenusiems žmonėms kokybiškiau ir saugiau gyventi. Linkiu stiprios sveikatos ir dienų be dūmų.

MP-6

2020 sausio 31 d.

Alvydas Grinkevičius

Už tai, kad šalia kasdienių pareigų ir darbų atrandate laiko ir noro savanorystei, už tai, kad nei vienas rajono šaškių ar šachmatų turnyras nepraeina be Jūsų entuziazmo ir rūpesčio, už tai, kad galvojate, jog ne viską dar žinote, todėl tobulinatės „Auksinio proto“ gyvuosiuose žaidimuose, už indėlį padedant organizuoti Kalbos dienas, už jaunų žmonių telkimą ir atvirą dialogą, už ilgus, bet įdomius žygius baidarėmis ir skambias dainas. Linkiu stiprios sveikatos ir geros nuotaikos. 

MP-6

2020 sausio 31 d.

Rita Mockeliūnienė

Už tai, kad šalia kasdienių darbų ir rūpesčių visada randate laiko kūrybai ir savanorystei, už aktyvų dalyvavimą literatūros, poetinio žodžio sklaidos darbuose, už išskirtinį dėmesį supančiai aplinkai ir meilę fotografijai, už norą ir siekį tobulėti, ieškoti ir atrasti, už suvokimą, kad pasidalinus gauni daugiau, už tautodailės ir fotografijų parodas, kuriose puikuojasi ir laimi Jūsų sukurti darbai. Visokeriopos sėkmės, kūrybinių minčių ir moteriško švytėjimo. 

MP-6

2020 sausio 31 d.

Jevgenijus Rutkauskas

Aušrinė Stankaitienė

Už nuo mažens Šakių rajono vaikams diegiamą supratimą apie scenos meną, grožį ir estetiką, už puoselėjamą meilę dainai, už nuolatinį ryšį su ugdytinių tėvais, suburiant juos į didelę bendruomenę, kurioje dedami tvirti pamatai jaunos asmenybės ugdymui. Jau užaugintos kelios kartos, savo atžalas atvedančios ten, kur patys pradėjo meno pažinimo kelionę, o veikla jau subrendo solidžiam jubiliejui. Lai sidabru žvilga Jūsų tolimesnis kelias, stebindamas ir žavėdamas, vis kylantis į vaikystės vaivorykščių kalną.

MP-6

2020 sausio 31 d.

Jonas Valaitis

Už įgyvendintą svajonę, išaugusią iš tris dešimtmečius apimančios darbinės veiklos, - privačia iniciatyva ir lėšomis įkurtą Bulvės muziejų Kudirkos Naumiestyje. Tai dar vienas atraktyvus lankytinas rajono kampelis. Linkiu ir toliau nerimti ir ieškoti, tobulėti ir tobulinti. Juk ne veltui sakoma, jog tobulumui ribų nėra.

MP-6

2020 sausio 31 d.

Audronė ir Algimantas Vorevičiai

Už tai, kad šalia kasdieninių darbų ir rūpesčių visada randate laiko kūrybai ir savanorystei, už aktyvų dalyvavimą ir nesavanaudišką prisidėjimą kuriant ir puoselėjant mūsų kraštą, už jaunų žmonių motyvaciją ir įtraukimą į meno, kūrybos ir grožio pasaulį, sukuriant darbus, kurie puošia mokyklas, visuomenines erdves, bažnyčias, už asmeninių parodų organizavimą ir dalyvavimą pleneruose. Dviejų menininkų tandemas - dovana, kurią branginame ir džiaugiamės. Linkiu ir toliau tarpusavio supratimo prasmės ir gelmės kūrime.

MP-6

2020 sausio 31 d.

Jonas Vaičiūnas

Už tai, kad esate ištikimas savo krašto praeities tyrėjas, už tai, kad nežiūrėdamas darbo valandų ir nelaukdamas atlygio kantriai, kruopščiai ir labai atsakingai renkate istorinę kraštotyrinę medžiagą, už tai, kad dalis jos jau publikuota Kriūkų krašto enciklopediniame leidinyje „Ten, kur teka Jotulė ir Nyka“, už savanorystę ir daugybę dovanotų knygų Kriūkų bibliotekai.

MP-6

2020 sausio 31 d.

Redas Miškinis

Už supratimą, kad verslo plėtra, darbo vietų išsaugojimas bei kūrimas gyvybiškai būtini, už rajono turizmo sekretoriaus, jo paslaugų, gaminamų ir pristatomų produktų kokybės gerinimą, už tai, kad „Kuchmistrai“ tapo analogų neturinčiu restoranu Lietuvoje, už „Gulbelės“ vardo garsinimą ir dažnas aplinkinių pagyras dėl gražios, taisyklingos suvalkietiškos šnektos linkėdamas visokeriopos sėkmės. 

MP-6

2020 sausio 31 d.

Jolita Rakauskienė

Už tai, kad Jūsų puoselėjamas bendruomeniškumas ir iniciatyvumas seniai peržengė rajono ribas, už tradicijų tęstinumą ir drąsią naujų iššūkių paiešką, už tai, kad gebate džiaugsmingai įtraukti aplinkinius ne tik į darbus, bet ir į pramogas, už tai, kad visa esybe kasdien esate su „Gulbele“ ir nuoširdžiu darbu, atkaklumu kuriate kasdieninę jos istoriją linkėdamas visokeriopos sėkmės. 

MP-24

2020 vasario 28 d.

Tadas Plečkaitis

Už svarų asmeninį indėlį stiprinant Lietuvos šaulių sąjungą, sąžiningai pavestų užduočių atlikimą, aktyvų dalyvavimą šaulių veikloje Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės įkūrimo šimtmečio proga linkėdamas visokeriopos sėkmės, ištvermės ir sveikatos.

MP-24

2020 vasario 28 d.

Laimutė Vinkšnaitienė

Už svarų asmeninį indėlį stiprinant Lietuvos šaulių sąjungą, sąžiningai pavestų užduočių atlikimą, aktyvų dalyvavimą šaulių veikloje Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės įkūrimo šimtmečio proga linkėdamas visokeriopos sėkmės, ištvermės ir sveikatos.

MP-24

2020 vasario 28 d.

Jonas-Vytautas Demikis

Už tai, kad esate veiklus, doras ir kantrus kaimo bendruomenės žmogus, už tai, kad asmeniniu pavyzdžiu įkvepiate artimuosius ir kaimynus puoselėti savo aplinką, dalyvauti visuomeniniame gyvenime, už tai, kad nuoširdžiai, aktyviai darbuojatės centro veikloje, padėdamas vadovei spręsti iškilusius klausimus ir iššūkius, už tai, kad ne bet kaip darote viską, ką atneša jums diena. Janukiškių neįgaliųjų dienos centro 15 metų jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės ir sveikatos.

MP-24

2020 vasario 28 d.

Seliomėja ir Jurgis Belevičiai

Už tai, kad esate veiklūs, dori ir kantrūs kaimo bendruomenės žmonės, - tokie yra tikroji Lietuvos stiprybė, - už tai, kad asmeniniu pavyzdžiu įkvepiate artimuosius ir kaimynus puoselėti savo aplinką, dalyvauti visuomeninėje, savanoriškoje veikloje, už tai, kad nuoširdžiai, aktyviai darbuojatės centro veikloje, dažnai papuošdami renginius skambia daina, gera nuotaika ir dosnumu. Janukiškių neįgaliųjų dienos centro 15 metų jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės ir sveikatos.

MP-24

2020 vasario 28 d.

Marijonas ir Rymantas Jurkšaičiai

Už tai, kad esate veiklūs, dori ir kantrūs kaimo bendruomenės žmonės, - tokie yra tikroji Lietuvos stiprybė, - už tai, kad asmeniniu pavyzdžiu įkvepiate artimuosius ir kaimynus puoselėti savo aplinką, dalyvauti visuomeninėje, savanoriškoje veikloje, už tai, kad nuoširdžiai, aktyviai darbuojatės centro veikloje, dažnai papuošdami renginius gera nuotaika ir dosnumu. Janukiškių neįgaliųjų dienos centro 15 metų jubiliejaus proga linkėdamas visokeriopos sėkmės ir sveikatos.

MP-52

2020 kovo 23 d.

Daiva Stanaitienė

Už tai, kad savo laiką skiriate savanorystei ir vietos bendruomenei, už tai, kad mąstymas, kuris glūdi Jūsų sąmonėje, diktuoja pasirinkimus: daryti gerus ir prasmingus darbus, dalintis, užjausti, padėti, už tai, kad nuolatinė parama ir supratingumas, jog patys kuriame aplinką ir tarpusavio santykius jau tapo gyvenimo būdu, o šeima ir vaikai - visko įprasminimu. Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-ųjų metinių proga linkėdamas visokeriopos sėkmės ir sveikatos.

MP-52

2020 kovo 23 d.

Daiva Jėčienė

Už tai, kad  kūrybiniais talentais ir begaliniu darbštumu nesavanaudiškai dalinatės su visais prijaučiančiais, už tarp gausybės kasdieninių darbų gyvenantį suvokimą, kad menas ir grožis lavina vaikų intelektą, išlaisvina jausmus ir emocijas, leidžia pasijausti laisvais ir reikalingais. Už teisingą požiūrį į vaiko raidą, kultūringą jo auklėjimą, meninį ugdymą, tautinės savimonės sklaidą, už tai, kad smagi, kūrybiška, tęstinė veikla Kriūkų vaikų dienos centre klesti. Nuoširdžiai sveikinu asmeninės šventės ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-ųjų metinių proga linkėdamas visokeriopos sėkmės ir sveikatos.

MP-70

2020 gegužės 28 d.

Vitas Daniliauskas

Didžiausią reikšmę turi tai, ką padarome dėl žmonių ir savo tautos. Kiekvienas nuoširdžiai atliktas darbas yra prasmingas, reikalingas ir atmintyje išlieka ilgai. Dar brangesnis jis tuomet, kai nuo pat pradžių yra nuglostytas mintimis, rankomis, sušildytas širdimi ir rūpesčio ar džiaugsmo ašara. Vertinu Jūsų 30-ies metų atsidavimą darbui Šakių „Varpo“ mokykloje, atsakingumą ir pasiaukojimą savo profesijai. Nuoširdžiai dėkoju už kompetentingą ilgametį pedagoginį ir vadybinį darbą. Tegul sveikata ir sėkmė lydi visus Jūsų sumanymus naujame gyvenimo etape. 

MP-75

2020 birželio 29 d.

Alberta Natalija Dragūnaitienė

Už nuolatinę mintį numylėtojo Sudargo praeičiai, dabarčiai ir rytdienai, už kasdien į jo istorijos drobę įaudžiamas naujas gijas, už kiekvieną pėdą jo take, kad neužželtų abejingumo ir užmaršties piktžolėmis. Šiandien visuomenei pristatomi leidiniai „Sudargo istorijos atspindžiai“ ir apsakymų rinkinys „Sugrįžimai“ yra puikiausia to iliustracija ir pavyzdys jaunajai kartai, kaip svarbu pažinti tai, ką esi gavęs dovanai ir suprasti, kaip tą sergėdamas ir puoselėdamas privalai perduoti ateičiai. Su gilia pagarba ir dėkingumu, linkėdamas stiprios sveikatos bei šviesių dienų akims ir mintims.

MP-82

2020 rugpjūčio 31 d.

Justė Mickevičiūtė

Dvylika metų ėjote įdomiu pažinimo ir brandos keliu. Mokykloje išmokote skaityti ir suprasti, kalbėtis ir išgirsti, draugauti ir užjausti, pažinti ir atrasti, matyti ir šypsotis, mylėti ir dalintis. Nepamirškite to. Sveikinu ir dėkoju už labai gerą mokymąsi, puikius brandos egzaminų rezultatus. Linkiu sėkmės ir išminties įgyvendinant svajones, renkantis gyvenimo kelią ir profesiją.

MP-82

2020 rugpjūčio 31 d.

      Milda Čebanauskaitė

Dvylika metų ėjote įdomiu pažinimo ir brandos keliu. Mokykloje išmokote skaityti ir suprasti, kalbėtis ir išgirsti, draugauti ir užjausti, pažinti ir atrasti, matyti ir šypsotis, mylėti ir dalintis. Nepamirškite to. Sveikinu ir dėkoju už labai gerus ugdymosi rezultatus, gerus brandos egzaminų įvertinimus, dalyvavimą olimpiadose ir konkursuose, aktyvią pilietinę ir bendruomeninę veiklą gimnazijos savivaldoje. Linkiu sėkmės ir išminties įgyvendinant svajones, renkantis gyvenimo kelią ir profesiją.

MP-82

2020 rugpjūčio 31 d.

Rėjus Martišius

Dvylika metų ėjote įdomiu pažinimo ir brandos keliu. Mokykloje išmokote skaityti ir suprasti, kalbėtis ir išgirsti, draugauti ir užjausti, pažinti ir atrasti, matyti ir šypsotis, mylėti ir dalintis. Nepamirškite to. Sveikinu ir dėkoju už labai gerus ugdymosi rezultatus, dalyvavimą olimpiadose ir konkursuose, vieningos Europos idėjos populiarinimą bei aktyvią pilietinę ir bendruomeninę veiklą gimnazijos ir rajono savivaldoje. Linkiu sėkmės ir išminties įgyvendinant svajones, renkantis gyvenimo kelią ir profesiją.

MP-82

2020 rugpjūčio 31 d.

Martynas Dumbliauskas

Dvylika metų ėjote įdomiu pažinimo ir brandos keliu. Mokykloje išmokote skaityti ir suprasti, kalbėtis ir išgirsti, draugauti ir užjausti, pažinti ir atrasti, matyti ir šypsotis, mylėti ir dalintis. Nepamirškite to. Sveikinu ir dėkoju už aktyvią popamokinę ir sportinę veiklą. Linkiu sėkmės ir išminties įgyvendinant svajones, renkantis gyvenimo kelią ir profesiją.

MP-82

2020 rugpjūčio 31 d.

Samanta Dzedolikaitė

Dvylika metų ėjote įdomiu pažinimo ir brandos keliu. Mokykloje išmokote skaityti ir suprasti, kalbėtis ir išgirsti, draugauti ir užjausti, pažinti ir atrasti, matyti ir šypsotis, mylėti ir dalintis. Nepamirškite to. Sveikinu ir dėkoju už kūrybiškumą, aktyvų dalyvavimą mokyklos bendruomenės renginiuose ir projektuose. Linkiu sėkmės ir išminties įgyvendinant svajones, renkantis gyvenimo kelią ir profesiją.

MP-82

2020 rugpjūčio 31 d.

Vaiva Valaitytė

Dvylika metų ėjote įdomiu pažinimo ir brandos keliu. Mokykloje išmokote skaityti ir suprasti, kalbėtis ir išgirsti, draugauti ir užjausti, pažinti ir atrasti, matyti ir šypsotis, mylėti ir dalintis. Nepamirškite to. Sveikinu ir dėkoju už puikius ugdymosi rezultatus, aktyvų dalyvavimą Lietuvos moksleivių sąjungos Šakių rajono moksleivių tarybos veikloje. Linkiu sėkmės ir išminties įgyvendinant svajones, renkantis gyvenimo kelią ir profesiją.

MP-82

2020 rugpjūčio 31 d.

Simona Bagdonaitė

Dvylika metų ėjote įdomiu pažinimo ir brandos keliu. Mokykloje išmokote skaityti ir suprasti, kalbėtis ir išgirsti, draugauti ir užjausti, pažinti ir atrasti, matyti ir šypsotis, mylėti ir dalintis. Nepamirškite to. Sveikinu ir dėkoju už puikius ugdymosi rezultatus, pasiekimus rajono dalykinėse olimpiadose, aktyvią veiklą. Linkiu sėkmės ir išminties įgyvendinant svajones, renkantis gyvenimo kelią ir profesiją.

MP-82

2020 rugpjūčio 31 d.

Emilija Undraitytė

Dvylika metų ėjote įdomiu pažinimo ir brandos keliu. Mokykloje išmokote skaityti ir suprasti, kalbėtis ir išgirsti, draugauti ir užjausti, pažinti ir atrasti, matyti ir šypsotis, mylėti ir dalintis. Nepamirškite to. Sveikinu ir dėkoju už puikius ugdymosi rezultatus, pasiekimus rajono dalykinėse olimpiadose, aktyvią veiklą. Linkiu sėkmės ir išminties įgyvendinant svajones, renkantis gyvenimo kelią ir profesiją.

MP-82

2020 rugpjūčio 31 d.

Martynas Čereškevičius

Dvylika metų ėjote įdomiu pažinimo ir brandos keliu. Mokykloje išmokote skaityti ir suprasti, kalbėtis ir išgirsti, draugauti ir užjausti, pažinti ir atrasti, matyti ir šypsotis, mylėti ir dalintis. Nepamirškite to. Sveikinu ir dėkoju už aktyvią veiklą puoselėjant gimnazijos tradicijas, už iniciatyvą ir atsakomybę renginių metų, už aukštus sportinius pasiekimus, už šiltą bendravimą su klasės draugais ir mokytojais. Linkiu sėkmės ir išminties įgyvendinant svajones, renkantis gyvenimo kelią ir profesiją.

MP-82

2020 rugpjūčio 31 d.

Agnė Kereišiūtė

Dvylika metų ėjote įdomiu pažinimo ir brandos keliu. Mokykloje išmokote skaityti ir suprasti, kalbėtis ir išgirsti, draugauti ir užjausti, pažinti ir atrasti, matyti ir šypsotis, mylėti ir dalintis. Nepamirškite to. Sveikinu ir dėkoju už sėkmingą dalyvavimą socialinių mokslų rajoninėse ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose, už savanoriavimą jaunimo renginiuose, už aktyvią veiklą gimnazijoje ir iniciatyvas klasėje, už dalyvavimą projektinėje ir žurnalistinėje veikloje. Linkiu sėkmės ir išminties įgyvendinant svajones, renkantis gyvenimo kelią ir profesiją.

MP-82

2020 rugpjūčio 31 d.

Raminta Majauskaitė

Dvylika metų ėjote įdomiu pažinimo ir brandos keliu. Mokykloje išmokote skaityti ir suprasti, kalbėtis ir išgirsti, draugauti ir užjausti, pažinti ir atrasti, matyti ir šypsotis, mylėti ir dalintis. Nepamirškite to. Sveikinu ir dėkoju už iniciatyvas ir aktyvų dalyvavimą Šakių rajono jaunimo reikalų taryboje, už gimnazijos renginių organizavimą ir vedimą, už lyderystę dramos studijoje, už dalyvavimą projektinėje ir žurnalistinėje veikloje. Linkiu sėkmės ir išminties įgyvendinant svajones, renkantis gyvenimo kelią ir profesiją.

MP-82

2020 rugpjūčio 31 d.

Simonas Buteikis

Dvylika metų ėjote įdomiu pažinimo ir brandos keliu. Mokykloje išmokote skaityti ir suprasti, kalbėtis ir išgirsti, draugauti ir užjausti, pažinti ir atrasti, matyti ir šypsotis, mylėti ir dalintis. Nepamirškite to. Sveikinu ir dėkoju už iniciatyvas ir aktyvią veiklą Šakių rajono jaunimo reikalų taryboje sprendžiant įvairius klausimus, susijusius su savivaldybės jaunimo politika. Linkiu sėkmės ir išminties įgyvendinant svajones, renkantis gyvenimo kelią ir profesiją.

MP-82

2020 rugpjūčio 31 d.

Živilė Naujokaitytė

Dvylika metų ėjote įdomiu pažinimo ir brandos keliu. Mokykloje išmokote skaityti ir suprasti, kalbėtis ir išgirsti, draugauti ir užjausti, pažinti ir atrasti, matyti ir šypsotis, mylėti ir dalintis. Nepamirškite to. Sveikinu ir dėkoju už puikius mokymosi rezultatus, iniciatyvas gimnazijoje ir klasėje, ilgametę aktyvią visuomeninę veiklą, savanorystę. Linkiu sėkmės ir išminties įgyvendinant svajones, renkantis gyvenimo kelią ir profesiją.

MP-82

2020 rugpjūčio 31 d.

Gerda Naumavičiūtė

Dvylika metų ėjote įdomiu pažinimo ir brandos keliu. Mokykloje išmokote skaityti ir suprasti, kalbėtis ir išgirsti, draugauti ir užjausti, pažinti ir atrasti, matyti ir šypsotis, mylėti ir dalintis. Nepamirškite to. Sveikinu ir dėkoju už iniciatyvas gimnazijoje ir klasėje, ilgametę aktyvią visuomeninę veiklą, savanorystę. Linkiu sėkmės ir išminties įgyvendinant svajones, renkantis gyvenimo kelią ir profesiją.

MP-82

2020 rugpjūčio 31 d.

Vytautas Mačaitis

Ugniagesiai gelbėtojai - bene labiausiai gerbiama profesija, kurią renkasi atkaklūs, drąsūs, ištvermingi ir atsakingi piliečiai, suvokiantys, kad saugumas yra vienas svarbiausių žmogaus poreikių. Jau nuo pat Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo dienos rūpinotės ir sąžiningai atlikote savo pareigą - apsaugoti gyventojus, jų turtą ir supančią aplinką nuo ugnies. Dėkoju už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, už ilgametį, profesionalų darbą, už pamokančius patarimus ir gyventojų švietimą, už idėjas ir jų įgyvendinimą. Taip turėtų dirbti kiekvienas, tarnaujantis valstybei ir jos žmonėms. Linkiu visokeriopos sėkmės, sveikatos ir naujų patirčių.

MP-82

2020 rugpjūčio 31 d.

Rūta Počienė

Šeima ir mokykla yra dvi svarbiausios vaiko ugdymo institucijos. Dėkoju už aktyvų dalyvavimą mokyklos gyvenime, suvokiant, jog tėvų ir mokyklos šiltas bei glaudus bendradarbiavimas, tėvų įsitraukimas į mokyklinę veiklą yra labai reikšmingas vaiko gerovei ir sėkmei. Dėkoju už ilgametį, nuoširdų, kūrybišką vadovavimą gimnazijos mokinių tėvų tarybai, už iniciatyvas, pagalbą ir paramą. Tik bendrai sutelktomis pastangomis mokykla atskleis visą savo kūrybinį potencialą ir kurs gražesnę šalies ateitį. Linkiu visokeriopos sėkmės, naujų įdomių patyrimų ir stiprios sveikatos. 

MP-82

2020 rugpjūčio 31 d.

Skirmutė Janulaitienė

Už ilgametį, nuoširdų darbą mūsų rajono mokyklose, už tikėjimą teigiama muzikinio ir etinio ugdymo nauda asmenybės raidai, už žinojimą, kad muzikuojantys mokiniai greičiau lavina savo vaizduotę, kūrybinius gebėjimus, kruopštumą, atidumą, pasitikėjimą savo jėgomis, už tai, kad ne tik mokėte, bet ir savo asmeniniu pavyzdžiu rodėte, jog muzikinis ugdymas - ne vienadienis užsiėmimas, tad kantriai dirbant pasiekiami puikūs rezultatai. Linkiu naujų patirčių, žingeidžių mokinių, asmeninės laimės ir neblėstančio moteriško žavesio.

MP-90

2020 rugsėjo 29 d.

Violeta Simonavičienė, Skirmutė Janulaitienė, Aušrinė Janulaitė, Kotryna Simonavičiūtė

Už meilę dainai, pomėgį, virtusį prasminga koncertine veikla, visai Lietuvai garsinančia Šakius ir Gotlybiškius, nešančia žinią apie čia gyvenančius ir kuriančius gražius žmones, už kraštiečių kūrybos populiarinimą ir autorines dainas. Džiaugdamasis jums šiandien įteikiamu aukščiausiu mėgėjų meno įvertinimu - Aukso paukštės apdovanojimu - linkiu ir toliau šeimyniškai apsikabinus žingsniuoti dobilų takais, retkarčiais grumsteliu priglundant prie ežeru besisupančio žydinčių linų lauko, šeimos, kalbos ir tautiškumo vertybinius turtus nepaliaujamai gausinti ir skleisti. Dar daug naujų dainų, smagių kelionių, imlių klausytojų ir neblėstančio moteriško žavesio!

MP-90

2020 rugsėjo 29 d.

Janina Marcinkevičienė

Už atsivėrimus žmonėms, būties ir kūrybos ženklus, susitikimų džiugesį, bendražmogiškų vertybių ugdymą, už darbus literatūrai, dvasinei ir kultūrinei pilnatvei. Dabar pagyvenkime, ir tiek. Nes gyvenimas, kad ir ką apie jį kalbėtume, yra nuostabus. Telydi Jus sėkmė.

MP-90

2020 rugsėjo 29 d.

Biruta Ramanauskienė

Pasirinkote daryti gerus darbus ne tik kūnui, bet ir sielai. Tokia realybė, kad šiandien daugybės žmonių gyvenimas sunkiai įsivaizduojamas be socialinio darbuotojo pagalbos, paramos, gero žodžio, rimto patarimo. Darbas su žmogumi, jo jausmais, išgyvenimais ir poreikiais vyksta kasdien. Tai geba tik drąsūs, kūrybiški ir ištvermingi. Sveikindamas 25-erių  metų darbo sukakties ir socialinio darbuotojo dienos proga reiškiu nuoširdžią padėką už Jūsų atsakingą darbą, nuoširdumą, profesionalumą, išskirtines asmenines savybes, padedant spręsti mūsų rajono bendruomenės poreikius ir problemas. Kantrybės, vilties ir tikėjimo.

MP-90

2020 rugsėjo 29 d.

Vaidutė Cikanavičienė

Pasirinkote daryti gerus darbus ne tik kūnui, bet ir sielai. Tokia realybė, kad šiandien daugybės žmonių gyvenimas sunkiai įsivaizduojamas be socialinio darbuotojo pagalbos, paramos, gero žodžio, rimto patarimo. Darbas su žmogumi, jo jausmais, išgyvenimais ir poreikiais vyksta kasdien. Tai geba tik drąsūs, kūrybiški ir ištvermingi. Sveikindamas 10-ies metų darbo sukakties ir socialinio darbuotojo dienos proga reiškiu nuoširdžią padėką už Jūsų atsakingą darbą, nuoširdumą, profesionalumą, išskirtines asmenines savybes, padedant spręsti mūsų rajono bendruomenės poreikius ir problemas. Kantrybės, vilties ir tikėjimo.

MP-90

2020 rugsėjo 29 d.

Regina Merčaitienė, Edita Arštikaitienė

Pasirinkote daryti gerus darbus ne tik kūnui, bet ir sielai. Tokia realybė, kad šiandien daugybės žmonių gyvenimas sunkiai įsivaizduojamas be socialinio darbuotojo pagalbos, paramos, gero žodžio, rimto patarimo. Darbas su žmogumi, jo jausmais, išgyvenimais ir poreikiais vyksta kasdien. Tai geba tik drąsūs, kūrybiški ir ištvermingi. Sveikindamas 10-ies metų darbo sukakties ir socialinio darbuotojo dienos proga reiškiu nuoširdžią padėką už Jūsų atsakingą darbą, nuoširdumą, profesionalumą, išskirtines asmenines savybes, padedant spręsti mūsų rajono bendruomenės poreikius ir problemas. Kantrybės, vilties ir tikėjimo.

MP-123

2020 gruodžio 29 d.

Danutė Jurgutienė

Už ilgametį, atsakingą, nuoširdų, prasmingą darbą, už kompetenciją ir kasdieninį rūpestį, atsakomybę ir pagalbą sprendžiant mūsų rajono jaunimo problemas, remiant jų iniciatyvas, naujų idėjų sklaidą, projektinę veiklą. Tik sąžiningas ir nuoširdus darbas grįžta dar didesniu pasitikėjimu, naujomis galimybėmis, kurios veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Vietos savivaldos dienos ir 30 metų valstybės tarnybos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-123

2020 gruodžio 29 d.

Vaclovas Laurinaitis

Už ilgametį, atsakingą, nuoširdų, prasmingą darbą, už kompetenciją, kasdieninį rūpestį, atsakomybę, naujų idėjų ir programų įgyvendinimą, už teisingus finansinius sprendimus. Tik sąžiningas ir nuoširdus darbas grįžta dar didesniu pasitikėjimu, naujomis galimybėmis, kurios veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Vietos savivaldos dienos ir 30 metų valstybės tarnybos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-123

2020 gruodžio 29 d.

Elvydas Pauliukėnas

Už ilgametį, atsakingą, nuoširdų, prasmingą darbą, už kompetenciją, kasdieninį rūpestį rajono švietimo bendruomene, už atsakomybę priimant sprendimus ir juos vykdant. Tik sąžiningas ir nuoširdus darbas grįžta dar didesniu pasitikėjimu, naujomis galimybėmis, kurios veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Vietos savivaldos dienos ir 30 metų valstybės tarnybos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-123

2020 gruodžio 29 d.

Rita Vaičiūnienė

Už ilgametį, atsakingą, nuoširdų, prasmingą darbą, už kompetenciją, kasdieninį rūpestį, atsakomybę, naujų idėjų ir programų įgyvendinimą už visą savivaldybės ūkio tvarką. Tik sąžiningas ir nuoširdus darbas grįžta dar didesniu pasitikėjimu, naujomis galimybėmis, kurios veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Vietos savivaldos dienos ir 30 metų valstybės tarnybos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-123

2020 gruodžio 29 d.

Sonata Gruzdaitienė

Už ilgametį, atsakingą, nuoširdų, prasmingą darbą, už kompetenciją, kasdieninį rūpestį savivaldybės turtu sprendžiant socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų problemas, už naujų programų įgyvendinimą ir pritaikymą. Tik sąžiningas ir nuoširdus darbas grįžta dar didesniu pasitikėjimu, naujomis galimybėmis, kurios veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Vietos savivaldos dienos ir 25 metų valstybės tarnybos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-123

2020 gruodžio 29 d.

Laima Savukaitienė

Už ilgametį, atsakingą, nuoširdų, prasmingą darbą, už kompetenciją ir kasdieninį rūpestį, atsakomybę, už darbą ir mintis kuriant ir puoselėjant savivaldybės teritorijas ir erdves. Tik sąžiningas ir nuoširdus darbas grįžta dar didesniu pasitikėjimu, naujomis galimybėmis, kurios veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Vietos savivaldos dienos ir 25 metų valstybės tarnybos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-123

2020 gruodžio 29 d.

Jūratė Šneideraitienė

Už ilgametį, atsakingą, nuoširdų, prasmingą darbą, už kompetenciją ir kasdieninį rūpestį, atsakomybę, kad priimti sprendimai būtų teisingi, savalaikiai, padedantys savivaldybės darbuotojams ir gyventojams spręsti iškilusias problemas. Tik sąžiningas ir nuoširdus darbas grįžta dar didesniu pasitikėjimu, naujomis galimybėmis, kurios veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Vietos savivaldos dienos ir 25 metų valstybės tarnybos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-123

2020 gruodžio 29 d.

UAB „Gulbelė“

Už platų krautuvių tinklą Lietuvos miesteliuose ir kaimuose, už kokybiškai ir atsakingai tenkinamus klientų poreikius, prekių kokybę bei naudingų paslaugų paketą, malonų aptarnavimą ir už rūpestį savo darbuotojais, partneriais. Džiaugiuosi, kad įmonė stengiasi nuolat tobulėti, prisitaikyti prie technologinių naujovių bei besikeičiančių klientų rūpesčių. Jūsų sukurta e-prekyba, kaip alternatyvi paslauga kasdieniniam  apsipirkimui, leidžia apsirūpinti būtiniausiomis prekėmis neišėjus iš namų, kas šiuo karantino laikotarpiu gyventojams yra labai aktualu. Verslo dienos proga sveikinu visą kolektyvą, linkėdamas ir toliau taip pat sėkmingai žengti koja kojon su gyvenimu.

MP-123

2020 gruodžio 29 d.

Vytautas Strolys

Nedaug yra profesijų, kurios pareikalauja išdalinti kitiems daugybę emocijų, meilės, žinių, kantrybės, išminties ir tikėjimo. Dėkoju už tai, kad daugiau nei keturis dešimtmečius buvote tikru mokytoju, besirūpinančiu jauno žmogaus požiūriu į valstybę, gimtąją kalbą, atsakomybę, pagarbą sau ir supančiai aplinkai, už siekį, kad vadovaujamos mokyklos bendruomenė dirbtų draugiškai ir sutelktai. Žmogaus gyvenimo pilnaties negali būti be harmonijos tarp minties ir širdies, todėl kurkit ją ir dalinkit aplink esantiems. Visokeriopos sėkmės.

MP-83

2021 gegužės 28 d.

Vidas Cikana

Už tai, kad vadovaudamas Lukšių seniūnijai suvokėte, jog tarp daugybės kasdienių rūpesčių svarbiausias - tarnystė žmogui ir savo kraštui, kad daryti gerus darbus, išklausyti, užjausti, padėti, dalintis jau tapo Jūsų gyvenimo būdu, už tai, kad visada buvo svarbu menas, grožis, kultūra, tautodailės, amatų tradicijų puoselėjimas ir išsaugojimas,

už iniciatyvą ir veiklą atstatant Zyplių dvaro sodybą, už vadovavimą tautodailininkų bendrijai „Dailius“, organizuojant plenerus ir parodas, už Jūsų sukurtas skulptūras, įamžinusias žymiausius mūsų rajono žmones ar Rūpintojėliu laiminančias Lietuvos žemę. Esate nepaprastas, stiprios valios ir talento žmogus, Jūsų mintys ir ateities planai neabejotinai bus sėkmingi, todėl linkiu sveikatos jiems realizuoti.

MP-83

2021 gegužės 28 d.

Alvydas Atkočaitis, Virginijus Labunaitis, Arvydas Romanas, Mindaugas Stankevičius,

Aurimas Rimkevičius, Rytis Sadauskas, Ramūnas Skaizgirys

Ugniagesiai gelbėtojai - bene labiausiai gerbiama profesija,

kurią renkasi atkaklūs, drąsūs, ištvermingi ir atsakingi piliečiai, suvokiantys, kad saugumas yra vienas svarbiausių žmogaus poreikių. Dėkoju, kad rūpinatės ir sąžiningai atliekate savo pareigą - apsaugoti gyventojus, jų turtą ir supančią aplinką nuo ugnies, už bendruomenės narių švietimą ir pamokančius patarimus, už naujas idėjas, jų įgyvendinimą ir sklaidą. Lietuvai ir mums visiems esate labai reikalingi. Nuoširdžiai sveikindamas Šv. Florijono – ugniagesių globėjo – profesinės šventės ir asmeninio jubiliejaus proga linkiu visokeriopos sėkmės, sveikatos ir naujų patirčių.

MP-101

021 liepos 30 d.

Ona Rakauskienė

Už tai, kad vadovaudama Kriūkų seniūnijai visada likote ištikima savo credo „daryti gera - yra gera“, kad giliai suvokėte, jog tarnystė žmogui, savo kraštui yra svarbiausias dienos rūpestis, už tai, kad užjausti, padėti, išklausyti, dalintis jau tapo Jūsų gyvenimo būdu, už tai, kad visada buvo svarbu menas, grožis, tradicijų puoselėjimas ir išsaugojimas, rūpinantis senojo piliakalnio priežiūra, už medžio skulptūrų kalnelio atsiradimą ir kitas edukacines erdves seniūnijoje, už nuoširdžiai dalijamus patarimus kolegoms. Dėkoju ir tikrai žinau, kad ateities planai ir laikas leis įgyvendinti visus užmanymus, pažinti dar neaplankytas vietas ir surikiavus mintis galbūt išleisti jau antrąją savo poezijos knygelę. Sveikatos ir neblėstančio moteriško žavesio.

MP-101

021 liepos 30 d.

Neringa Žilionienė

Už nuoširdų darbą puošiant ir puoselėjant Slavikų seniūniją, už Jūsų atliktus didelius darbus ir įgyvendintas iniciatyvas, kurios nuolatos stebina gyventojus ir svečius, už neišblėstančią energiją ir ryžtą daryti daugiau nei privaloma, už gebėjimą padėti ir už gražaus pavyzdžio rodymą. Dėkoju ir linkiu savo darbais įkvėpti aplinkinius žmones siekti aukštesnių tikslų, nes Jūs įrodėte, kad įvertinimo ir pripažinimo sulaukiama žengiant žingsnį į priekį ir priimant iššūkius.

MP-101

021 liepos 30 d.

Raimonda Šuikienė

Už nuoširdų darbą puošiant ir puoselėjant Slavikų seniūniją, už Jūsų atliktus didelius darbus ir įgyvendintas iniciatyvas, kurios nuolatos stebina gyventojus ir svečius, už neišblėstančią energiją ir ryžtą daryti daugiau nei privaloma, už gebėjimą padėti ir už gražaus pavyzdžio rodymą. Dėkoju ir linkiu savo darbais įkvėpti aplinkinius žmones siekti aukštesnių tikslų, nes Jūs įrodėte, kad įvertinimo ir pripažinimo sulaukiama žengiant žingsnį į priekį ir priimant iššūkius.

MP-101

021 liepos 30 d.

Eglė Tamulytė

Už darbą su Griškabūdžio seniūnijos jaunimu, už kūrybiškas idėjas, įdėtas pastangas rengiant projektą „Sienų Meno Festivalis DEGTUKAI“ ir jo koordinavimą. Jūsų sumanytas projektas išaugino įspūdingą rezultatą ir papuošė miestelio centrą. Ačiū už entuziazmą, kantrybę ir energiją įtraukiant Griškabūdžio jaunimą, gyventojus ir svečius į bendruomenės veiklą.

MP-101

021 liepos 30 d.

Agnė Paškauskienė

Už nenuilstamą darbą dėl Griškabūdžio miestelio gerovės, už įdėtas pastangas rengiant projektą „Sienų Meno Festivalis DEGTUKAI“. Jūsų sumanytas projektas išaugino įspūdingą rezultatą ir papuošė miestelio centrą. Ačiū už entuziazmą, kantrybę ir energiją įtraukiant Griškabūdžio jaunimą, gyventojus ir svečius į bendruomenės veiklą.

MP-101

021 liepos 30 d.

Arūnas Kliaudaitis

Už pastangas kuriant miestelio veidą ir iniciatyvą įrengti fontaną. Jūsų indėlis bendruomenei yra įkvepiantis pavyzdys visiems gyventojams. Linkiu ir daugiau puikių darbų bei inovatyvių idėjų, kurios papuoš mūsų kraštą.

MP-101

021 liepos 30 d.

Monika Povilaitytė

Už aktyvų dalyvavimą mokyklos bendruomenės veikloje, už iniciatyvumą, drąsą, pozityvios nuotaikos skleidimą ir socialinį aktyvumą. Jūsų pastangų dėka gimnazija dar labiau klesti ir tobulėja. Linkiu gyvenimo kelionėje įgyvendinti visas svajones, pasiekti visų tikslų ir sutikti tik sėkmę.

MP-101

021 liepos 30 d.

Saulė Juškaitytė

Metai po metų mokykla brandino amžinas vertybes - dorą, pilietiškumą, meilę gimtam kraštui. Dėkoju už tai, kad savo atsakingu, įvairiomis iniciatyvomis paremtu darbu, aktyviu ir kūrybišku dalyvavimu Šakių rajono mokinių tarybos veikloje, įgytomis žiniomis ir pasiekimais garsinote Griškabūdžio gimnazijos vardą. Linkiu įgyvendinti visas svajones, surasti savo Sėkmės kelią, kad juo eidama pasiektumėt viską, ką norėtumėt pasiekti šiandien, rytoj, kiekvieną dieną...

MP-101

021 liepos 30 d.

Šarūnas Vaičiūnas

Už aktyvų ir nuoširdų dalyvavimą gimnazijos mokinių savivaldos veiklose, renginių organizavimą, sportinę veiklą, iniciatyvumą ir pagalbą klasės auklėtojai, gerus mokymosi rezultatus, dalyvavimą olimpiadose, darbą gimnazijos taryboje, Šakių jaunimo organizacijos „Apskritas stalas“ veiklose ir atsakingą bendradarbiavimą Šakių rajono moksleivių taryboje. Linkiu gyvenimo kelionėje įgyvendinti visas svajones, pasiekti visų tikslų ir sutikti tik sėkmę.

MP-101

021 liepos 30 d.

Adomas Vensas

Už puikius mokslo rezultatus, dalyvavimą ir laimėjimus skaitovų konkursuose, už meninę veiklą, iškovotą muzikinių konkursų laureato vardą, ryškų Šakių miesto pučiamųjų instrumentų orkestro orkestranto veidą. Linkiu gyvenimo kelionėje įgyvendinti visas svajones, pasiekti visų tikslų ir sutikti tik sėkmę.

MP-101

021 liepos 30 d.

Adelė Antanaitytė

Už puikius mokslo rezultatus, už nuoširdžią ir atsakingą pagalbą klasės auklėtojui, aktyvų dalyvavimą gimnazijos mokinių savivaldos veiklose, dalyvavimą olimpiadose, renginių organizavimą, iniciatyvumą, dalyvavimą „Žiburio“ gimnazijos merginų choro veikloje. Linkiu gyvenimo kelionėje įgyvendinti visas svajones, pasiekti visų tikslų ir sutikti tik sėkmę.

MP-101

021 liepos 30 d.

Hermann Haase

Už nuoširdžią pagalbą klasės auklėtojai, puikius meninius pasiekimus, aktyvų dalyvavimą mokinių savivaldos veiklose, pagalbą ir iniciatyvumą rengiant meno dienas „PLYTA“. Linkiu gyvenimo kelionėje įgyvendinti visas svajones, pasiekti visų tikslų ir sutikti tik sėkmę.

MP-101

021 liepos 30 d.

Robertas Puišys

Už aktyvų dalyvavimą mokinių savivaldos veiklose, nuoširdžią pagalbą klasės auklėtojui, iniciatyvumą ir atsakingumą organizuojant pilietines akcijas, menines iniciatyvas rengiant meno dienas „PLYTA“. Linkiu gyvenimo kelionėje įgyvendinti visas svajones, pasiekti visų tikslų ir sutikti tik sėkmę.

MP-101

021 liepos 30 d.

Andriejus Kardauskas

Už aktyvų dalyvavimą mokinių savivaldos veiklose, nuoširdžią pagalbą klasės auklėtojui, darbą gimnazijos taryboje, Šakių jaunimo organizacijų „Apskritas stalas“ veiklose ir atsakingą bendradarbiavimą Šakių rajono moksleivių taryboje, atsakingumą ir menines iniciatyvas rengiant meno dienas „PLYTA“. Linkiu gyvenimo kelionėje įgyvendinti visas svajones, pasiekti visų tikslų ir sutikti tik sėkmę.

MP-101

021 liepos 30 d.

Vaidotas Blažiūnas

Už savosios gimnazijos vardo garsinimą mokinių meninio skaitymo konkursuose ir anglų kalbos rajoninėse olimpiadose, už aktyvų dalyvavimą bendruomeniniuose ir visuomeniniuose renginiuose, nuoširdų ir atsakingą savanoriavimą Lukšių skautų „Ąžuolo“ draugovėje. Linkiu, kad surastum savąjį Sėkmės kelią, kad juo eitum ir pasiektum viską, ką norėtum pasiekti šiandien, rytoj, kiekvieną dieną...

MP-101

021 liepos 30 d.

Dominykas Urbštas

Už pasiektus puikius egzaminų rezultatus, aktyvų dalyvavimą savosios gimnazijos bendruomeniniuose ir visuomeniniuose renginiuose, už nuoširdų ir atsakingą darbą bei žmogiškųjų vertybių puoselėjimą Lukšių skautų „Ąžuolo“ draugovėje. Linkiu gyvenimo kelionėje įgyvendinti visas svajones ir pasiekti viską, ką norėtum pasiekti šiandien, rytoj, kiekvieną dieną....

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Birutė Navikienė

Senosios Komaro dvaro sodybos pastatuose įsikūręs Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras, besirūpinantis intelekto bei elgesio ar emocijų sutrikimų turinčiais mokiniais iš visos Lietuvos šiandien švenčia savo 55-erių metų jubiliejų. Džiaugiuosi, kad esate pirmaujančiose gretose tarp įstaigų, ugdančių negalią turinčius vaikus, kad savo iniciatyvomis ir darbštumu siekiate rezultatų,

kurie džiugina ne tik rajono, bet ir visos Lietuvos bendruomenę. Dėkoju už kiekvienus metus, kurių jau suskaičiuota 40, atiduotus šiam prasmingam ir labai nelengvam darbui. Tikiu, kad išdalintas gerumas ir rūpestis grįš ir apglėbs pilnatvės skraiste. Linkiu neblėstančio moteriško žavesio.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Dalia Vizgirdienė

Senosios Komaro dvaro sodybos pastatuose įsikūręs Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras, besirūpinantis intelekto bei elgesio ar emocijų sutrikimų turinčiais mokiniais iš visos Lietuvos šiandien švenčia savo 55-erių metų jubiliejų. Dėkoju už sąžiningą ir teisingą požiūrį į atliekamą darbą, už begalinę skaičių seką, stengiantis įtilpti į tiek, kiek turite, už 25-erius kantraus darbo centre metus, o asmeninio jubiliejaus proga linkiu, kad nepristigtų smagių akimirkų sau ir mylimiems žmonėms. Likite tokia pat žavinga ir sveika.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Jūratė Žilinskienė

Senosios Komaro dvaro sodybos pastatuose įsikūręs Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras, besirūpinantis intelekto bei elgesio ar emocijų sutrikimų turinčiais mokiniais iš visos Lietuvos šiandien švenčia savo 55-erių metų jubiliejų. 25-eri darbo metai centre pareikalavo iš Jūsų didžiulės kantrybės, išmanumo, išskirtinio dėmesio žmonėms, kuriems sunku be pagalbos integruotis į visuomeninį gyvenimą, už tai, kad įvairiomis konsultacijomis ir patarimais padedate ugdytinių  tėvams, globėjams. Dėkoju ir sveikindamas dar ir asmeninio jubiliejaus proga linkiu tos vidinės stiprybės, ištvermės, ramybės ir džiugesio akimirkų, kurios suteikia moteriai nepakartojamo žavesio ir jėgos. Būkite sveika.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Lionė Gabartienė

Senosios Komaro dvaro sodybos pastatuose įsikūręs Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras, besirūpinantis intelekto bei elgesio ar emocijų sutrikimų turinčiais mokiniais iš visos Lietuvos šiandien švenčia savo 55-erių metų jubiliejų. 35-eri darbo metai centre pareikalavo iš Jūsų didžiulės kantrybės, išmanumo, išskirtinio dėmesio žmonėms, kuriems sunku be pagalbos integruotis į visuomeninį gyvenimą, už tai, kad įvairiomis konsultacijomis ir patarimais padedate ugdytinių  tėvams, globėjams. Dėkoju ir sveikindamas linkiu tos vidinės stiprybės, ištvermės, ramybės ir džiugesio akimirkų, kurios suteikia moteriai nepakartojamo žavesio ir jėgos. Būkite sveika.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Rūta Jurkšaitienė

Senosios Komaro dvaro sodybos pastatuose įsikūręs Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras, besirūpinantis intelekto bei elgesio ar emocijų sutrikimų turinčiais mokiniais iš visos Lietuvos šiandien švenčia savo 55-erių metų jubiliejų. Dėkoju už 35-erius darbo centre metus, už pastangas geriau pažinti žmonių su negalia psichologiją ir fiziologiją, už daugybę pagalbos, priežiūros ir atjautos valandų, už supratimą, kad kiekvienas žmogus yra savaip gražus ir vertas sulaukti meilės ir dėmesio. Sveikinu linkėdamas viltingų, džiugių ir kūrybingų akimirkų, kurios leis žibėti Jūsų akims, skleisti meilę Jus supantiems dar daugybę metų.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Audronė Krankauskienė

Senosios Komaro dvaro sodybos pastatuose įsikūręs Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras, besirūpinantis intelekto bei elgesio ar emocijų sutrikimų turinčiais mokiniais iš visos Lietuvos šiandien švenčia savo 55-erių metų jubiliejų. Dėkoju už 35-erius darbo centre metus, už pastangas geriau pažinti žmonių su negalia psichologiją ir fiziologiją, už daugybę pagalbos, priežiūros ir atjautos valandų, už supratimą, kad kiekvienas žmogus yra savaip gražus ir vertas sulaukti meilės ir dėmesio. Sveikinu linkėdamas viltingų, džiugių ir kūrybingų akimirkų, kurios leis žibėti Jūsų akims, skleisti meilę Jus supantiems dar daugybę metų.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Julija Jakienė

Senosios Komaro dvaro sodybos pastatuose įsikūręs Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras, besirūpinantis intelekto bei elgesio ar emocijų sutrikimų turinčiais mokiniais iš visos Lietuvos šiandien švenčia savo 55-erių metų jubiliejų. Dėkoju už sąžiningą, svarbią, labai reikalingą ir nelengvą tarnybą šiame centre, dėliojant skaičius taip, kad visiems visko užtektų ir visi būtų patenkinti. Tai darote jau 30 metų ir Jums sekasi. Sveikinu linkėdamas įgyvendinti visus planus ir svajones, daugybės progų džiaugtis ir maloniai nustebti, spinduliuoti ypatingu moterišku žavesiu.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Rimutė Liepuonienė

Senosios Komaro dvaro sodybos pastatuose įsikūręs Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras, besirūpinantis intelekto bei elgesio ar emocijų sutrikimų turinčiais mokiniais iš visos Lietuvos šiandien švenčia savo 55-erių metų jubiliejų. Dėkoju už sąžiningą, svarbų ir labai reikalingą darbą, kurį šiame centre dirbate jau 25 metus. Kas, jei ne Jūs, žinote, kur padėtas vienas ar kitas dokumentas, iki kada reikia atsakyti į įvairiausius raštus, klausimus, nurodymus. Tai nėra smulkmenos. Tai - Jūsų kasdienis rūpestis. Sveikindamas linkiu, kad ant kasdienybės altoriaus gultų ne nuovargis, o pilnatve išsipildžiusi šviesi kasdiena, kad vis dar būtų smalsumo pažinti, puoštis šypsena ir moterišku žavesiu.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Jūratė Bataitienė

Įsimylėkim gyvenimą. Ne pirmą, ne antrą, bet kiekvieną kartą pažvelgę už lango į sodą, į mišką ar į pasaulį išėję. Įsimylėkim savo namų akmenį ir seną obelį, sodintą prieš daugelį metų, sutiktą žmogų. Įsimylėkim... Kiekvieną dieną iš naujo. Dėkoju už nuolatinį ir atsakingą projektų rengimą, už jaunimo skatinimą burtis sportinei veiklai, už įžvalgas, supratimą ir gebėjimą tartis su vietos bendruomene priimant ir realizuojant įvairiausius sumanymus, gražinant ir puoselėjant Gerdžiūnus, kurie mini jau 400 metų jubiliejų. Tik aktyvūs, kūrybingi, mąstantys, tarnaujantys vienas kitam žmonės paverčia pasaulį gražiu ir patogiu.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Marija Kumštaitienė

...o gera vakare suvokti, kad nuo tavęs šiandieną niekas nepravirko... Ir tyliai sau nusišypsoti: vadinas, meilė atsipirko. (Ona Jasinskienė)

Dėkoju už geranorišką pagalbą ir supratimą, kad tik bendri darbai, projektai teikia žmogui džiaugsmą, kuria patrauklią gyvenamąją aplinką, už tai, kad bendruomenė įprato matyti žiburį, ilgai negęstantį bibliotekoje, kurioje jų laukiate su nauja knyga, įdomia pažintim, arbatos puodeliu. Dėkoju už svarų indėlį rengiant šventę „Gerdžiūnams 400“. Linkiu, kad kasdienybėje nepristigtų malonių iššūkių, galimybių, šypsenų, pripažinimo ir „nuginkluojančio“ moteriško žavesio.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Danutė Aniulienė

Švytės sidabru vėl rugsėjo erdvė, žėrės danguje jos šviesus džiugesys. Tik sielą - kaip atverstą knygą - ant delno padėk. Tik meilės ugnies savyje negesyk (Ona Jasinskienė). Nuoširdžiai dėkoju už taurų Jūsų darbą, pastangas, kantrybę ir daugybę savanorystės valandų, už supratimą, kad visuomeninė švietėjiška

Trečiojo amžiaus universiteto veikla, vienijanti pagyvenusius žmones, neįgaliuosius, jų globėjus, neribojant amžiaus ar kompetencijų, lavina saviraišką, sveiką gyvenseną, turiningą ir aktyvų gyvenimą, skatina norą pažinti ir puoselėti gimtąją kalbą, literatūrą, poeziją, taisyklingą raštą ir sklandų minčių kelią. Sveikindamas universiteto 5-erių ir naujų mokslo metų pradžios proga linkiu geros nuotaikos, stiprios sveikatos ir neblėstančio moteriško žavesio.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Vilma Frančiakienė

Švytės sidabru vėl rugsėjo erdvė, žėrės danguje jos šviesus džiugesys. Tik sielą - kaip atverstą knygą - ant delno padėk. Tik meilės ugnies savyje negesyk (Ona Jasinskienė). Nuoširdžiai dėkoju už taurų Jūsų darbą, pastangas, kantrybę ir daugybę savanorystės valandų, už supratimą, kad visuomeninė švietėjiška Trečiojo amžiaus universiteto veikla, vienijanti pagyvenusius žmones, neįgaliuosius, jų globėjus, neribojant amžiaus ar kompetencijų, lavina saviraišką, sveiką gyvenseną, turiningą ir aktyvų laisvalaikį, skatina norą pažinti meno pasaulį, atrasti kūrybos džiaugsmus, etnografines tradicijas, patikėti, kad savo rankomis ir pastangomis galima sukurti neįtikėtinų grožybių. Sveikindamas universiteto 5-erių metų sukakties proga dėkoju už kiekvieną dieną ir kiekvieną valandą stengiantis suteikti žmonėms džiaugsmą ir pasitikėjimą. Būkite sveika ir moteriškai žavinga.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Asta Urbaitienė

Švytės sidabru vėl rugsėjo erdvė, žėrės danguje jos šviesus džiugesys. Tik sielą - kaip atverstą knygą - ant delno padėk. Tik meilės ugnies savyje negesyk (Ona Jasinskienė). Nuoširdžiai dėkoju už taurų Jūsų darbą, pastangas, kantrybę ir daugybę savanorystės valandų, už supratimą, kad visuomeninė švietėjiška Trečiojo amžiaus universiteto veikla, vienijanti pagyvenusius žmones, neįgaliuosius, jų globėjus, neribojant amžiaus ar kompetencijų, lavina saviraišką, sveiką gyvenseną, turiningą ir aktyvų laisvalaikį, skatina norą pažinti gimtojo krašto istoriją, dabarties aktualijas, domėtis valstybės ir joje gyvenančių žmonių aktualijomis, gilintis į savo pačių vidinį pasaulį, jausmus, emocijas, ieškoti gėrio ir meilės supančiai aplinkai. Sveikindamas universiteto 5-erių ir naujų mokslo metų pradžios proga linkiu geros nuotaikos, stiprios sveikatos ir neblėstančio moteriško žavesio.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Diana Jazukevičienė

Švytės sidabru vėl rugsėjo erdvė, žėrės danguje jos šviesus džiugesys. Tik sielą - kaip atverstą knygą - ant delno padėk. Tik meilės ugnies savyje negesyk (Ona Jasinskienė). Nuoširdžiai dėkoju už taurų Jūsų darbą, pastangas, kantrybę ir daugybę savanorystės valandų, už supratimą, kad visuomeninė švietėjiška Trečiojo amžiaus universiteto veikla, vienijanti pagyvenusius žmones, neįgaliuosius, jų globėjus, neribojant amžiaus ar kompetencijų, lavina saviraišką, sveiką gyvenseną, turiningą ir aktyvų laisvalaikį, skatina domėtis mokslu, įvairiomis iniciatyvomis, naujovėmis švietimo srityje, dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose, tobulėti. Sveikindamas universiteto 5-erių ir naujų mokslo metų pradžios proga linkiu geros nuotaikos, stiprios sveikatos ir neblėstančio moteriško žavesio.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Birutė Bendoraitienė

Švytės sidabru vėl rugsėjo erdvė, žėrės danguje jos šviesus džiugesys. Tik sielą - kaip atverstą knygą - ant delno padėk. Tik meilės ugnies savyje negesyk (Ona Jasinskienė). Nuoširdžiai dėkoju už taurų Jūsų darbą, pastangas, kantrybę ir daugybę savanorystės valandų, už supratimą, kad visuomeninė švietėjiška Trečiojo amžiaus universiteto veikla, vienijanti pagyvenusius žmones, neįgaliuosius, jų globėjus, neribojant amžiaus ar kompetencijų, lavina saviraišką, sveiką gyvenseną, turiningą ir aktyvų laisvalaikį, skatina pažinti Lietuvos grožį keliaujant, dalyvauti susitikimuose, diskusijose su garsiais fotomenininkais, gamtininkais, mokslininkais, plėsti savo akiratį ir žinias, domėtis ekologija ir gamtos išsaugojimu. Sveikindamas universiteto 5-erių ir naujų mokslo metų pradžios proga linkiu geros nuotaikos, stiprios sveikatos ir neblėstančio moteriško žavesio.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Odeta Vasiliauskaitė

Švytės sidabru vėl rugsėjo erdvė, žėrės danguje jos šviesus džiugesys. Tik sielą - kaip atverstą knygą - ant delno padėk. Tik meilės ugnies savyje negesyk (Ona Jasinskienė). Nuoširdžiai dėkoju už taurų Jūsų darbą, pastangas, kantrybę ir daugybę savanorystės valandų, už supratimą, kad visuomeninė švietėjiška Trečiojo amžiaus universiteto veikla, vienijanti pagyvenusius žmones, neįgaliuosius, jų globėjus, neribojant amžiaus ar kompetencijų, lavina saviraišką, sveiką gyvenseną, turiningą ir aktyvų laisvalaikį, skatina domėtis Lietuvos ir pasaulio įvykiais, puoselėti meilę menui, tautosakai, krašto tradicijoms ir paveldui, dalyvauti kūrybinėse veiklose ir projektuose, kurie garsina Šakių Trečiojo amžiaus universiteto vardą. Sveikindamas universiteto 5-erių ir naujų mokslo metų pradžios proga linkiu geros nuotaikos, stiprios sveikatos ir neblėstančio moteriško žavesio.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Margarita Liukaitienė

Švytės sidabru vėl rugsėjo erdvė, žėrės danguje jos šviesus džiugesys. Tik sielą - kaip atverstą knygą - ant delno padėk. Tik meilės ugnies savyje negesyk (Ona Jasinskienė). Nuoširdžiai dėkoju, už taurų Jūsų darbą, pastangas, kantrybę ir daugybę savanorystės valandų kuriant, telkiant ir tvirtai tikint, kad visuomeninė švietėjiška Trečiojo amžiaus universiteto veikla, vienijanti pagyvenusius žmones, neįgaliuosius, jų globėjus, mums visiems yra labai reikalinga ir naudinga, kad ji lavina saviraišką, sveiką gyvenseną, turiningą ir aktyvų laisvalaikį, skatina domėtis mus supančia aplinka, suvokti, kad liūdesį, nusivylimą galime nugalėti bendra veikla, draugiškais santykiais, pagalba vienas kitam ir įgytomis žiniomis. Subūrėte puikų kolektyvą, todėl universiteto 5-erių ir naujų mokslo metų pradžios proga belieka linkėti žingeidžių studentų, geros nuotaikos, stiprios sveikatos ir žavios Rektorės šypsenos.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Valdas Savukaitis

Džiaugiamės, kad vis daugiau visuomeninių organizacijų, bendrovių, privačių asmenų stengiasi pagal savo galimybes prisidėti ir paremti iniciatyvas, projektus, įvairių klubų veiklas. Jūsų prisidėjimas nėra vienkartinė akcija, todėl nuoširdžiai dėkoju už nuolatinę finansinę paramą mūsų krepšinio klubui „Vytis“, kuris garsina Šakių kraštą, skina pergales ir džiugina ne tik rajono, bet ir visos Lietuvos krepšinio sirgalius. Tegul Jūsų gerus darbus lydi sėkmė, o išdalintas gerumas grįžta stipria sveikata ir solidžiu pelnu.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Jolita Žemaitienė

Už ilgametį, atsakingą, nuoširdų, prasmingą darbą administruojant ir teikiant visuomenei naujausią informaciją viešųjų paslaugų teikimo, koordinavimo klausimais, už rūpestį, sprendžiant socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų problemas. Tik sąžiningas ir nuoširdus darbas grįžta dar didesniu pasitikėjimu, naujomis galimybėmis, kurios veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Vietos savivaldos dienos ir 30 metų valstybės tarnybos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės ir stiprios sveikatos.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Dalija Rakauskienė

Už ilgametį, atsakingą, nuoširdų, prasmingą darbą, už kompetenciją, už įžvalgas ir atsakomybę teikiant naudingus patarimus, už rūpestį, kad priimti sprendimai būtų teisingi, savalaikiai, padedantys mūsų savivaldybės įmonėms bei įstaigoms įstatymų numatyta tvarka spręsti iškilusias problemas. Tik sąžiningas ir nuoširdus darbas grįžta dar didesniu pasitikėjimu, naujomis galimybėmis, kurios veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Vietos savivaldos dienos ir 30 metų valstybės tarnybos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės ir stiprios sveikatos.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Rimantas Vaičiūnas

Už ilgametę, atsakingą veiklą, už kompetenciją planuojant rajono melioracijos statinių rekonstrukcijos, remonto, priežiūros, apsaugos darbus, rengiant reikalingą techninę ir teisinę medžiagą, už supratimą, kad mūsų žemė yra didžiulė vertybė, kuria būtina profesionaliai rūpintis, prižiūrėti ir labai mylėti. Tik sąžiningas ir nuoširdus darbas grįžta dar didesniu pasitikėjimu, naujomis galimybėmis, kurios veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Vietos savivaldos dienos ir 30 metų valstybės tarnybos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės ir stiprios sveikatos.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Antanas Grigaitis

Už ilgametį, atsakingą, nuoširdų darbą, už kompetenciją, kasdieninį rūpestį ir atsakomybę, už darbą ir mintis kuriant ir puoselėjant savivaldybės teritorijas ir erdves, už naujų idėjų ir vizijų integravimą į mus supančią aplinką, tinkamą jų projektavimą ir eksploatavimą, užtikrinant statybos ir regioninės plėtros projektų įgyvendinimą. Tik sąžiningas ir nuoširdus darbas grįžta dar didesniu pasitikėjimu, naujomis galimybėmis, kurios veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Vietos savivaldos dienos ir 25 metų valstybės tarnybos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės ir stiprios sveikatos.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Daiva Subačienė

Už ilgametį, nuoširdų, atsakingą darbą, už pagalbą rajono gyventojams teikiant konsultacijas, rengiant dokumentus, atstovaujant santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis, fiziniais asmenimis, už lankstų požiūrį į civilinės būklės aktų įregistravimą norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, už sklandų struktūrinio padalinio veiklų vykdymą. Tik sąžiningas ir nuoširdus darbas grįžta dar didesniu pasitikėjimu, naujomis galimybėmis, kurios veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Vietos savivaldos dienos ir 25 metų valstybės tarnybos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės ir stiprios sveikatos.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Irena Žemaitienė

Už ilgametį, atsakingą, nuoširdų, prasmingą darbą, už kompetenciją organizuojant ir kontroliuojant Lietuvos Respublikos įstatymų vykdymą žemės ūkio ir melioracijos srityje, koordinuojant ekonominę ir socialinę kaimo plėtrą, valstybės savivaldybei deleguotų žemės ūkio funkcijų koordinavimą, už supratimą, kad mūsų žemė ir ją dirbantys žmonės yra verti didžiulės pagarbos, pagalbos, palaikymo ir dėmesio. Tik sąžiningas ir nuoširdus darbas grįžta dar didesniu pasitikėjimu, naujomis galimybėmis, kurios veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Vietos savivaldos dienos ir 25 metų valstybės tarnybos proga linkėdamas visokeriopos sėkmės ir stiprios sveikatos.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Birutė Grajauskienė

Už tai, kad beveik 40 metų paskyrėte žmonėms, knygoms, kūrybai ir darbui, už gilų suvokimą, kad tauta be savo žemės, tradicijų, kalbos, paveldo yra pažeidžiama, už kruopštų išnykusių Barzdų apylinkių kaimų istorijų užrašymą, už tai, kad visada turite ne tik ką pasakyti, bet ir kurti įvairius projektus su vaikais ir bendruomenės jaunimu, už tai, kad spinduliuojate ypatinga energija, esate pareiginga, talentinga ir kukli, savo pritarimą kitai nuomonei išreikšdama skvarbiu žvilgsniu, santūria šypsena ir nežymiu galvos linktelėjimu. Jūsų veikloje viskas nuoširdu ir išbaigta. Tai įkvepiantis pavyzdys! Linkėdamas visokeriopos sėkmės ir sveikatos tikrai žinau, kad buvote, esate ir būsite labai reikalinga ir savo artimiems, ir bendruomenės žmonėms.

MP-120

2021 lapkričio 26 d.

Laima Stanaitienė

Bet švyti pro metus dabar vien tai, kas buvo aukso verta... Tų lobių daug: nei išmatuoti, nei pasverti, nes jie giliai širdy-lyg deimantai-suverti (O. Jasinskienė) - už tai, kad beveik 50 metų savo profesinį skambų, kūrybišką, muzika ir dainomis išpintą gyvenimo kelią ėjote ne viena, o kartu su išugdytais mūsų krašto jaunais žmonėmis, besididžiuodama jų kantriu darbu, pasiekimais, džiaugsmo ašaromis, laimėtais diplomais bei gausiais aplodismentais, už iki šių dienų išlikusį ir visiems gerai žinomą jūsų įsitikinimą, kad visi vaikai iš prigimties yra imlūs grožiui, jaučia harmoniją, yra talentingi ir gali dainuoti. Esate žmogus, kuris įkvepia savo optimizmu, darbštumu, pasiaukojimu, neišsenkančia energija siekiant užsibrėžto tikslo. Linkėdamas stiprios sveikatos ir dar daug šviesių metų.

MP-143

2021 gruodžio 30 d.

Augustas Masevičius

Džiaugiuosi, kad dalyvavote Šakių rajono savivaldybės ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuotame konkurse „Sukurta Šakių krašte 2021“, pristatydami visiškai sveiką ir kokybišką kanapių sėklų aliejų MASA iš pačių užaugintos produkcijos, kurio tiek turinys, tiek išorė atitinka aukščiausius kokybės standartus, kad kuriate ir puoselėjate ekologinio šeimos ūkio tradicijas. Viliuosi, kad Jūsų gaminamas aliejus MASA taps mūsų rajono, o ateityje ir kokybiškos lietuviškos produkcijos veidu. Linkiu didžiulio pasitenkinimo tuo, ką darote, o Jūsų darbštumas tebūna apvainikuotas gamtos bei Dievo pagalba.

MP-143

2021 gruodžio 30 d.

Laikraštis Valsčius

Tris dešimtmečius buvote reiškinys, fiksavęs šventes ir kasdienybę, mūsiškėmis aktualijomis nušvietęs rajoną ir Lietuvą, atstovavęs ne visada ir ne visiems patogią, bet tvirtą poziciją, kuriai reikėjo profesionalumo, operatyvių žinių ir drąsos. Šiomis savybėmis Jūs neabejotinai išsiskyrėte visame regioninės žiniasklaidos kontekste. Tuo pagrįstai didžiavomės, kolegos turi į ką lygiuotis. Dėkodamas už ryškų pėdsaką signatarų ir tautos atgimimo šauklių žemėje linkiu įdomios ir visuomenei naudingos veiklos kitose srityse, asmeninės laimės, sveikatos ir džiaugsmo paprastais kasdienybės pragiedruliais.

MP-19

2022 sausio 31 d.

Irena Lukšienė

Už ilgametį nuoširdų, kūrybinį pedagoginį ir vadybinį darbą, už įžvalgas ir pajautimą, kur slepiasi kiekvieno jauno žmogaus gabumai, pomėgiai, talentai, kuriuos būtina atskleisti, parodyti bendraamžiams ir visuomenei, skatinant mokinius dalyvauti įvairiuose konkursuose, meninėse kompozicijose, pilietinėse ir jautriose jau išėjusių amžinybėn mokytojų atminties akcijose, už eilę metų mokykloje organizuotą „Pyragų dieną“, kurioje surinktos lėšos skiriamos labdarai ir vaikų svajonių išpildymui. Ačiū už visus gerus darbus. Linkiu, kad kiekviena akimirka teiktų pozityvumo, neštų gerą nuotaiką, stiprią sveikatą ir neblėstantį moterišką žavesį.

MP-19

2022 sausio 31 d.

Antanas Burkšaitis

Už nuoširdų darbą ir ilgametę, atsakingą pedagoginę veiklą, kuri buvo pažymėta „Metų mokytojo“ titulu, M. Rostropovičiaus fondo apdovanojimu, Lukšių seniūnijos nominacija „Žmogus yra didis“. Visa tai už sėkmingą darbą su vaikais, už jaunų žmonių ugdymą informacinių technologijų srityje, už sugebėjimą įtikinti vaikus, kad mokomas dalykas yra svarbus ir reikšmingas, nors ir neatrodo patraukliai, ir gali sėkmingai konkuruoti, dalyvaujant ne tik šalies, bet ir tarptautiniuose informatikos konkursuose ir olimpiadose, pelnyti medalius ir kitus garbingus apdovanojimus. „Mokinys - tai ne indas, kurį reikia užpildyti, o fakelas, kurį reikia uždegti“, sakėte, ir Jums tai pavyko. Dėkodamas linkiu, kad mėgstamiausias užsiėmimas - sportas - dar ilgai teiktų džiugesį ir sveikatą, kad sutikti žmonės taptų bendraminčiais ir draugais, kad šeima būtų arti. Gyvenimas yra gražus.

MP-60

2022 kovo 30 d.

Sigitas Jankauskas

Socialinė erdvė - ypatingo jautrumo, atidos, švelnumo ir nesavanaudiško atsidavimo reikalaujanti sritis. Gyvename šalia vienas kito, dėl to pirmiausia gyvenime privalome padėti kitiems, privalome ne tik žiūrėti, bet ir įžvelgti žmones. Dėkodamas už ketvirtį amžiaus vadovaujamo darbo, sukauptos ir nuolat dalijamos patirties, už didžiulį indėlį į socialinių paslaugų plėtrą Valstybėje ir mūsų rajone, sveikindamas asmeninio jubiliejaus ir artėjančios Valstybės atkūrimo dienos proga linkiu stiprios sveikatos, neblėstančio ryžto ir toliau darbuotis likimo ir gamtos nuskriaustų žmonių gerovei, puoselėjant įstaigos tradicijas ir telkiant širdingą ir kantrų darbuotojų kolektyvą. Juk daugelis kilnių Jūsų sumanymų galėjo likti neįgyvendinti, jeigu iš anksto būtų galima numatyti visus jų sunkumus ir trūkumus. Telydi Dievo palaima.

MP-60

2022 kovo 30 d.

Leonidas Mazuras

Nėra nieko labiau gerbtino kaip vyriška tvirtybė ir sugebėjimas apsispręsti. Tokie žmonės žino ko nori, nenusileidžia ir mato, ką reikia daryti vienoje ar kitoje situacijoje. Sveikindamas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga dėkoju už savanorystę, nuoširdų darbą, aktyvią visuomeninę veiklą, Kidulių seniūnijos aplinkos gražinimą. Jūsų iniciatyvos ir pastangų dėka, padedant visai bendruomenei, pastatytas kaimo ženklas - Kaimelio akmuo, pasodintas ąžuolynas, įrengta poilsio ir apžvalgos aikštelė „Lašas“, o savo namų teritorijoje net įrengėte čiuožyklą ledo ritulio entuziastams. Atrodo, kad didžiausias atpildas Jums už gerus darbus yra galimybė jų daryti dar daugiau. Būkite sveikas ir apsuptas mielų širdžiai žmonių. Pagarba ir ilgiausių metų!

MP-60

2022 kovo 30 d.

Ilona Kolegienė

Už suvokimą, kad gyvenimas - tai atsakomybės prisiėmimas arba jos vengimas, tai įsipareigojimai arba jų šalinimasis. Mums lemta nuolatos rinktis. Žmogų galima puikiai įvertinti pagal tai, ką jis renkasi. Dėkoju, kad pasirinkote darbą su žmonėmis, jų jausmais, išgyvenimais, poreikiais, kad kantriai ir nuoširdžiai dirbate Kriūkų seniūnijoje, teikdama visokeriopą pagalbą socialinę riziką patiriančioms šeimoms. Žmonių santykiai - tai pats svarbiausias mokslas plačioje gyvenimo mokymo programoje. Sveikindamas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga linkiu sėkmės kilnioje veikloje, tegul lydi stipri sveikata ir daugybė šviesių, viltingų ir taikių dienų.

MP-60

2022 kovo 30 d.

Margarita Jakštienė

Už tai, kad esate žmogus, kuris įkvepia savo optimizmu, darbštumu, neišsenkančia energija siekiant tikslo, už tai, kad muzika ir dainomis išpintą gyvenimo kelią einate ne viena, o su bendraminčiais, už tai, kad globojate mokyklos ir Kriūkų krašto istorijos muziejų, už tai, kad smagūs ir skambūs darbai sieja su Kriūkų vaikų dienos centro lankytojais, už savanorystę teikiant pagalbą bendruomenės žmonėms pandemijos laikotarpiu. Sveikindamas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir asmeninės šventės proga linkiu visokeriopos sėkmės, stiprios sveikatos ir net jei tai tik šypsena - atiduokit ją, ir nenustokit nuolat ja dalintis.

MP-60

2022 kovo 30 d.

Regina Liutkutė

Už profesionalų, nuoširdų, atsakingą ir labai reikalingą darbą mokykloje ir Kriūkų bendruomenės centre kasdien dėliojant skaičius taip, kad visiems visko užtektų ir visi būtų patenkinti, už suvokimą, kad savanorystė ir atsakomybė puikiai dera su Jūsų vidiniu nusiteikimu, nes žmogaus elgesys yra jo asmenybės, o bendravimas - proto rodiklis. Sąžiningas pareigų atlikimas visada sugrįžta dar didesniu pasitikėjimu ir naujomis galimybėmis, nes jokia kita dorybė nėra taip plačiai pripažinta kaip patikimumas. Sveikindamas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos ir asmeninės šventės proga linkiu įgyvendinti visus planus ir svajones, tegul lydi šviesios, taikios dienos ir malonios staigmenos.

MP-65

2022 kovo 29 d.

Zita Aleknavičienė

Už ilgametį ir nepriekaištingą darbą, kasdien dėliojant skaičius taip, kad visiems visko užtektų ir visi būtų patenkinti, už sėkmingai prognozuojamą ir savalaikį ligoninei reikalingų gydymo priemonių įsigijimą, tikslią šių resursų apskaitą. Sąžiningas pareigų atlikimas visada sugrįžta dar didesniu pasitikėjimu ir naujomis galimybėmis, nes jokia kita dorybė nėra taip plačiai pripažinta kaip patikimumas. Nuoširdžiai dėkodamas linkiu įgyvendinti visus planus ir svajones, tegul lydi sveikata, šviesios dienos ir malonios staigmenos.

MP-65

2022 kovo 29 d.

Eglė Šablevičienė

Už profesionaliai, kantriai ir rūpestingai atliekamas savo pareigas, už suvokimą, kad atsakomybė ir įžvalgumas puikiai dera su Jūsų vidiniu nusiteikimu, nes žmogaus elgesys yra jo asmenybės, o bendravimas - proto rodiklis, už ištikimybę ir meilę savo gimtajam Šakių kraštui ir jo žmonėms.

Sveikindamas profesinės šventės proga linkiu sėkmės kilnioje veikloje, tegul lydi stipri sveikata ir daugybė šviesių ir viltingų dienų.

MP-65

2022 kovo 29 d.

Birutė Beizarienė

Už neišsenkančią energiją, puikias profesines žinias, jų teisingą, savalaikį, efektyvų pritaikymą, užtikrinant ligoninėje atliekamų laboratorinių tyrimų kokybę, už asmenines savybes, kurios nuoširdžiai atitinka teiginį, kad visada žmonėms galima padaryti kokią nors paslaugą, net jeigu tai būtų tik keli padrąsinantys žodžiai, švelnus rankos spustelėjimas ar nuoširdi šypsena, kuri, beje, visada pakelia viso Jūsų kolektyvo nuotaiką. Sveikindamas profesinės šventės proga linkiu stiprios sveikatos ir neblėstančio moteriško žavesio.

MP-65

2022 kovo 29 d.

Albina Ubartienė

Už nuolatinį profesinį tobulėjimą, kuris lemia pacientų ligų diagnozavimo savalaikiškumą ir gydymo sėkmę, už suvokimą, kad gyvenimas gali ir turi turėti tikslą, o mokėjimas jo siekti padeda sutelkti dėmesį į esmę, tad dažnai daro mūsų veiklą įdomesne, prasmingesne bei sėkmingesne, už pagarbą kolegoms ir pacientams. Sveikindamas profesinės šventės proga linkiu, kad didžiosios malonės Jums sklistų iš Dangaus, o mažosios - iš žmogaus. Būkite sveika ir laiminga.

MP-65

2022 kovo 29 d.

Laimutė Viliušienė

Už ilgametį, nepriekaištingą ir atsakingą darbą, pasiryžimą ir pareigą dirbti sunkiausiose ir reikalingiausiose ligoninės veiklos srityse, už kantrybę, įžvalgas, o kartais ir savanorystę, kasdien bendraujant su žmonėmis, kurių jausmai, išgyvenimai, poreikiai dažnai paliečia ir Jūsų jausmus.

Sveikindamas profesinės šventės proga linkiu šviesių dienų, stiprios sveikatos, artimųjų meilės ir palaikymo.

MP-65

2022 kovo 29 d.

Ramūnas Mikulionis

Už puikius profesinius gebėjimus ir chirurginių pacientų gydymo rezultatus, atsakingus sprendimus organizuojant chirurginę pagalbą rajono gyventojams ir atkaklumą užtikrinant, kad ligonio gerovė yra svarbiausias mediko tikslas. Sveikindamas profesinės šventės proga linkiu visokeriopos sėkmės ir stiprios sveikatos.

MP-65

2022 kovo 29 d.

Aušra Švelnienė

Už didžiulį rūpestingumą, darbštumą ir atsakingą veiklą, užtikrinant pacientų slaugos poreikius, už suvokimą, kad gydyti gali ne tik vaistai, bet ir deramas dėmesys, pagarba ir atjauta. Sveikinu profesinės šventės proga linkėdamas visokeriopos sėkmės.

MP-65

2022 kovo 29 d.

Ramutė Poškevičienė

Už ilgametį darbą su net keliomis Gelgaudiškio žmonių kartomis - vienus į gyvenimą sutinkant, kitus iš jo oriai palydint, tretiems negailint ypatingo jautrumo, švelnumo, reiklios pagarbos ir principingumo parodant, kad nebūtinai patogiausias ir lengviausias kelias lemia norimą rezultatą, kad dėl savo sveikatos reikia dirbti kartu su šeimos gydytoju. Linkiu stiprios sveikatos ir džiaugsmo kiekviena diena.

MP-65

2022 kovo 29 d.

Vilija Matijošaitienė

Už atsakingą, nelengvą, nuoširdų darbą mobiliajame punkte, tikrinant rajono gyventojus dėl COVID-19 susirgimų nustatymų, už tai, kad turite gilų pareigos ir atsakomybės suvokimą, kuriam neturėjo įtakos jokie išoriniai nepatogumai, už tai, kad buvote stipri ir savim pasitikinti tada, kada to mums visiems labiausiai reikėjo. Sveikindamas profesinės šventės proga linkiu visokeriopos sėkmės ir stiprios sveikatos.

MP-65

2022 kovo 29 d.

Laura Rusakevičienė

Už didžiulį, atsakingą, nuoširdų organizacinį darbą COVID-19 pandemijos suvaldyme, už sklandų mūsų rajono žmonių skiepijimo koordinavimą, už prisiimtą atsakomybę, iškilus nenumatytiems atvejams ir aplinkybėms, už laiką, skirtą tarnystei visiems mums.

Sveikindamas profesinės ir asmeninės šventės proga linkiu visokeriopos sėkmės ir šviesių dienų.

MP-65

2022 kovo 29 d.

„Pynė“ šokėjams

Už tai, kad net dvylika metų buvote šokių kolektyvo „Pynė“ veidu, kad į jūsų kasdieninę veiklą gražiai įsipynė mūsų tradicijos, liaudiškas šokis, tautinis kostiumas, ilgas ir kantrus darbas plačiai atvėrė duris į Lietuvos dainų ir šokių, respublikines Moksleivių dainų šventes, į Lenkijos, Bulgarijos, Turkijos, Latvijos tarptautinius festivalius, tapote daugybės konkursų laureatais. Pelnytas „Aukso paukštės“ apdovanojimas kaip geriausiam šokių kolektyvui, - ir vadovės Vitalijos profesionalumo įrodymas. Jūsų karta „Pynės“ istoriją padarė išskirtinę ir įsimintiną. Veržkitės pirmyn, priimkite gyvenimą su pasitikėjimu ir tvirtumu. Viską darykite taip, kad ir toliau žmonės stebėtųsi Jūsų talentu.

MP-69

2022 m. gegužės 31 d.

Mindaugas Sadlauskas, Zigmas Dirvelis, Remigijus Moleikaitis,

Dalius Karklys,

Remigijus Stanislovaitis

Ugniagesiai gelbėtojai - bene labiausiai gerbiama profesija, kurią renkasi atkaklūs, drąsūs, ištvermingi ir atsakingi piliečiai, suvokiantys, kad saugumas yra vienas svarbiausių žmogaus poreikių. Tą suvokdamas visada rūpinatės ir sąžiningai atliekate savo pareigą - apsaugoti gyventojus, jų turtą ir supančią aplinką. Profesinės šventės ir asmeninio jubiliejaus proga dėkoju už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, už ilgametį profesionalų darbą, už pamokančius patarimus ir gyventojų švietimą, už idėjas ir jų įgyvendinimą. Taip turėtų dirbti kiekvienas, tarnaujantis valstybei ir jos žmonėms! Linkiu visokeriopos sėkmės ir stiprios sveikatos.

MP-69

2022 m. gegužės 31 d.

UAB Agrolina, Mažoji bendrija Karis, Saulius Dailidė, Virginijus Kvasilis, Roma Mockaitienė, Mindaugas Sadlauskas, Juozas Pranas Dailidė, Egidijus Pranskaitis, Daiva Stanaitienė, Vaclovas Juška, Gintautas Sutkaitis, Vilma Matusevičiūtė, Loreta Matusevičienė, Egilis Švabas

Už nuoširdžią, geranorišką finansinę pagalbą padedant įsigyti gaisrinį automobilį Kriūkų ugniagesių komandai. Tegul mus visus nuo gaisrų ir nelaimių saugo Dievas, Šv. Florijonas ir šią profesiją pasirinkę žmonės.

MP-69

2022 m. gegužės 31 d.

Vincas Dabravolskis

Už 25 metus valstybės tarnyboje ieškant geriausių sprendimų atliepiant gyventojų interesus. Linkiu ir ateityje rasti būdų aktyviai talkinti seniūnijos darbuose ir šventėse. Juk gimtinės takai negali nerūpėti. Lai užtenka sveikatos ir laiko namams bei artimiems žmonėms.

MP-69

2022 m. gegužės 31 d.

Laimutė Miliūnienė

Už 25 metus valstybės tarnyboje ieškant geriausių sprendimų atliepiant gyventojų interesus, telkiant juos darbams ir šventėms, už ypatingą estetinį aplinkos suvokimą, reiklumą sau ir kitiems, už požiūrį, kad ir darbe - kaip namuose.

Tikiu, kad ir ateityje rasite būdų aktyviai prisidėti prie seniūnijos kasdienos rūpesčių ir šventinių pasidžiaugimų. Lai užtenka sveikatos ir laiko namams bei artimiems žmonėms.

MP-73

2022 m. birželio 30 d.

Diana Šležienė

Už įvairiapusę kūrybinę veiklą, iniciatyvas kuriant naujas ir perimant, tobulinant bei vystant anksčiau sukurtas programas, festivalius ir šventes, už efektyvų vadovavimą įstaigai telkiant savanorius ir bendradarbius, ugdant bendruomenės dvasinės kultūros pajautas ir poreikius. Transformuojantis įstaigai, linkiu sėkmės kūrybiškai priimti visus iššūkius ir juos paversti privalumais bei nauda. Sveikindamas asmeninio jubiliejaus proga linkiu stiprios sveikatos ir neblėstančios energijos, malonių atradimų sau ir kitiems.

MP-73

2022 m. birželio 30 d.

Biržų senovinės technikos klubas „Ekipažas“, Dzūkijos senovinės technikos klubas, asociacija „Retromobile“, senos technikos entuziastai „Sena Gelažis“, asociacija „Senasis motociklas“

Už istorinės technikos išsaugojimą, jos puoselėjimą, bendruomeniškumą ir už dalyvavimą istoriniame ralyje „Senas motociklas“ Šakių žemėje.

MP-95

2022 m. liepos 29 d.

Ramalda Burdulienė, Marytė Mažrimienė, Inga ir Alfredas Pedzevičiai

Už tai, kad įprasminote savo gyvenimą tapdama globėja, už prisiimtą atsakomybę ir kantrų kasdienį darbą siekiant, kad vaikai atrastų jaukius, šiltus, gardžiu maistu ir pyragais kvepiančius namus, už rūpestį, kad ramus jų miegas ir saugumo jausmas taptų jaukia kasdienybe, o pasitikėjimas savimi ir aplinka padėtų atkurti gyvenimo džiaugsmą ir prasmę. Jūsų kilni misija verta didžiausios pagarbos. Savo pavyzdžiu ugdote brandų ir atsakingą visuomenės požiūrį į vaikų globą, formuojate suvokimą, kad vaikui turi būti sudarytos sąlygos augti ne globos namuose, o šeimoje. Jūsų dėka laiku pastebėti, tinkamai ir naudingai panaudoti globotinių gabumai sustiprins juos pačius ir tarnaus visos mūsų bendruomenės labui. Ačiū, kad padedate jiems užaugti. Kantrybės, tvirtumo, sveikatos, vilties ir tikėjimo. Esate mylima ir labai reikalinga.

MP-95

2022 m. liepos 29 d.

Romas Eikevičius

Nedaug yra profesijų, kurios pareikalauja išdalinti kitiems daugybę emocijų, meilės, žinių, kantrybės, išminties ir tikėjimo. Beveik keturis dešimtmečius rūpinotės ir formavote jauno žmogaus požiūrį į valstybę, gimtąją kalbą, atsakomybę, pagarbą sau ir supančiai aplinkai. Dėkodamas už ilgametį darbą linkiu atrasti sau malonios ir įdomios veiklos. Tegul harmonija tarp minties ir širdies kuria gyvenimo pilnatvę. Telydi stipri sveikata ir gera nuotaika.

MP-95

2022 m. liepos 29 d.

Jūratė Mozūraitienė

Nedaug yra profesijų, kurios pareikalauja išdalinti kitiems daugybę emocijų, meilės, žinių, kantrybės, išminties ir tikėjimo. Vadovaudama gimnazijai rūpinotės ir formavote jauno žmogaus požiūrį į valstybę, gimtąją kalbą, atsakomybę, pagarbą sau ir supančiai aplinkai, siekėte, kad bendruomenė būtų kaip šeima, kaip kumštis. Gimnazijos vardas - Žiburys - tapo įstaigos veiklos ir bendruomenės elgsenos modeliu. Dėkodamas už ilgametį darbą linkiu atrasti sau malonios ir įdomios veiklos. Tegul harmonija tarp minties ir širdies kuria gyvenimo pilnatvę. Telydi stipri sveikata, gera nuotaika ir niekad neblėsta moteriškas žavesys.

MP-95

2022 m. liepos 29 d.

Beata Beatričė Šiuikaitė

Už išradingą ir aktyvią veiklą „Žiburio“ gimnazijos kultūriniame gyvenime, už gebėjimą kurti ir dalintis savo muzika kartu su grupe „Mėlyna“ visoje Lietuvoje, už nuoširdžią ir kūrybingą veiklą Dramos studijoje, už ženklius pasiekimus respublikiniame meninio skaitymo konkurse, už idėjas ir jų išpildymą tarptautiniame teatro projekte. Linkiu drąsaus skrydžio savo asmeninei sėkmei ir Lietuvos gerovei

MP-95

2022 m. liepos 29 d.

Ugnė Antanaitytė

Už nuoširdžią ir atsakingą pagalbą klasės auklėtojui, aktyvų dalyvavimą gimnazijos mokinių savivaldos iniciatyvose ir įvairiose visuomeninėse veiklose, originalias idėjas ir renginių organizavimą ir vedimą, už nuoširdžią ir kūrybingą veiklą Dramos studijoje, atsakingą dalyvavimą tarptautiniame teatro projekte. Linkiu drąsaus skrydžio savo asmeninei sėkmei ir Lietuvos gerovei.

MP-95

2022 m. liepos 29 d.

Milda Ratomskienė

Už nenutrūkstančią kūrybiškumo giją, nuoširdumą, darbštumą ir meilę žmonėms, dėl kurių stengiatės sukurti daug gražių ir prasmingų dalykų, ilgalaikių bendruomeniškumo jungčių, už tai, kad Jūsų mintis, sumanymus lydi sėkmė ir pripažinimas, už tai, kad „Mėlynių festivalis“ tapo ne tik Lekėčių, bet ir visos Lietuvos švente, sukviečiančia daugybę svečių ir bičiulių, už geranoriškumą ir nuoširdžią šypseną, kuri nepalieka abejingų, už tai, kad norite, stengiatės ir tikite. Dėkodamas linkiu sėkmės ieškojimuose, džiaugsmo atradimuose, laimės per grįžtančią aplinkinių pagalbą, pagarbą ir meilę.

MP-95

2022 m. liepos 29 d.

Jolitą Unguvaitienė

Už aktyvų, savanorišką bendradarbiavimą įgyvendinant sveikos gyvensenos programą, išrašant POLA korteles rajono gyventojams, už teikiamas žinias, informaciją ir rekomendacijas sergant onkologine liga, už pastangas parodyti visuomenės solidarumą, paramą ir pagalbą, kad sergantieji vėžiu jaustųsi pilnaverčiais visuomenės nariais, už skleidžiamą požiūrį, kad geros emocijos ir pozityvios mintys padeda sveikti. Nuoširdžiai dėkodamas ir sveikindamas asmeninės šventės proga linkiu Jums ištvermės ir sėkmės, dvasinės stiprybės bei sveikatos. Nepakanka gyventi pačiam ir leisti gyventi kitiems, - reikia gyventi pačiam ir padėti gyventi kitiems. Tokia dabar Jūsų misija.

MP-95

2022 m. liepos 29 d.

Vilija Norkūnienė

Už aktyvų, savanorišką bendradarbiavimą įgyvendinant sveikos gyvensenos programą, išrašant POLA korteles rajono gyventojams, už teikiamas žinias, informaciją ir rekomendacijas sergant onkologine liga, už pastangas parodyti visuomenės solidarumą, paramą ir pagalbą, kad sergantieji vėžiu jaustųsi pilnaverčiais visuomenės nariais, už skleidžiamą požiūrį, kad geros emocijos ir pozityvios mintys padeda sveikti. Nuoširdžiai dėkodamas linkiu Jums ištvermės ir sėkmės, dvasinės stiprybės bei sveikatos. Nepakanka gyventi pačiam ir leisti gyventi kitiems, - reikia gyventi pačiam ir padėti gyventi kitiems. Tokia dabar Jūsų misija.

MP-95

2022 m. liepos 29 d.

Rimvydė Ralickienė

Už tai, kad šalia kasdienių darbų, rūpesčių atsiranda laiko saviraiškai ir muzikai, už mintį Šakių rajono žmonių su negalia sąjungos Janukiškių neįgaliųjų dienos centre suburti ansamblį „Šešupės vingis“, kurio smagios dainos skamba ne tik rajone, bet ir Lietuvoje, už tai, kad savanorystė yra savaime suprantamas dalykas, kuriuo visada malonu dalintis. Dėkodamas ir sveikindamas asmeninės šventės proga linkiu, kad Jūsų akių šviesos ir širdies gerumo užtektų visiems artimiesiems ir kolegoms. Tegul kiekvienas rytas suskamba nauja melodija. Būkite sveika. Telydi visokeriopa sėkmė.

MP-95

2022 m. liepos 29 d.

Janina Jokūbaitienė

Už ilgametį, nuoširdų, kompetentingą darbą steigiant Šakių rajono žmonių su negalia sąjungą ir aktyviai dalyvaujant jos veikoje, už kasdienį rūpestį žmogumi, kuriam reikalinga ne tik įvairi pagalba, bet ir šiltas, nuoširdus žodis, už entuziazmą, kuris net ir sunkiausią darbą Jums paverčia maloniu užsiėmimu, už savanorystę ir nuolatines konsultacijas, sprendžiant įvairiausias problemas. Dėkoju už visus gerus darbus, linkiu stiprios sveikatos ir visokeriopos sėkmės.

MP-95

2022 m. liepos 29 d.

Marijonas ir Klemensas Kažemėkaičiai

Už besąlygišką pagarbą žmogui, už gilų pareigos ir tolerancijos jausmą, už savanorystę ir aktyvų dalyvavimą Šakių neįgaliųjų dienos centro veikloje ir renginiuose, už mažus, kartais neįvardytus, pamirštus dorus darbus, kurie puikiai atspindi Jūsų gyvenimo filosofiją ir meilės kupinus poelgius.

Dėkodamas linkiu stiprybės, sveikatos, neišsenkančios energijos. Džiaukimės mažais dalykais, nes jie suteikia galimybę pajusti didelę laimę. Esate mums labai reikalingi.

MP-95

2022 m. liepos 29 d.

Arūnas Stravinskas

Už nuoširdžią ilgametę veiklą puoselėjant Slavikų seniūniją, iniciatyvumą ir geranorišką pagalbą sprendžiant bendruomenės problemas bei atstovaujant seniūnaičiams. Jūsų indėlis į seniūnijos gerovę – ryškus, svarbus ir prasmingas. Linkiu stiprios sveikatos bei ryžto ir toliau būti puikiu pavyzdžiu visiems gyventojams.

MP-95

2022 m. liepos 29 d.

Lina Viliūšienė, Vilija Butikienė

Darželis yra pati pirmoji socialinė erdvė už šeimos ir namų ribų su kuria vaikas susiduria pradiniame gyvenimo etape. Eilę metų kantriai ir išmintingai vadovaudama įstaigai, kūrėte sąlygas ne tik vaikams, bet ir dirbančiam personalui, kurio dėka mūsų vaikai išmoko pažinti pasaulį, draugauti, dalintis, lavinti savo gebėjimus, prašyti atleidimo ir atsakyti už savo poelgius. Jūsų vykdomi įvairiausi projektai, iniciatyvos, valstybinių ir miesto švenčių minėjimai puošiant aplinką ir dalyvaujant renginiuose buvo sėkmingi ir matomi. Visus teigiamus rezultatus pasiekėte sunkiu, kantriu, draugišku, kasdieniniu darbu. Dėkodamas už Jūsų ilgametį vadovavimą įstaigai linkiu visokeriopos sėkmės, kad kiekviena akimirka skleistų pozityvumą ir neštų gerą nuotaiką, kad džiaugsmas mažais dalykais suteiktų galimybę pajusti didelę laimę, kad lydėtų sveikata ir neblėstantis moteriškas žavesys.

MP-102

2022 m. rugpjūčio 31 d.

Tautvydas Šležas

Už tęstinę veiklą organizuojant stovyklą „Krepšinis - atrask save II“ Gelgaudiškyje, už profesionalų požiūrį į vaikų asmeninį tobulėjimą, fizinį aktyvumą, žalingų įpročių prevenciją, saviraišką ir savirealizaciją sporte, už asmeninį pavyzdį, už tvirtą, vyrišką rankos paspaudimą su linkėjimu niekada nepasiduoti ir sėkmę prisivilioti kantriu, sunkiu, sąžiningu darbu, už gebėjimą rasti bendrą kalbą ne tik su stovyklos vaikais, bet ir jų tėvais, už naujas sportines aprangas ir komandos įvaizdžio kūrimą. Puikiai žinote, kaip rasti raktą į bręstančio žmogaus sielą, todėl nuoširdžiai dėkodamas linkiu sėkmės ateities sumanymuose, nepamiršti Gelgaudiškio ir sugrįžti pas tuos jaunus žmones, kurie Jus pažino ir pamilo.

MP-102

2022 m. rugpjūčio 31 d.

Vytautas Matulaitis

Už kantrius, dažnai nematomus, tačiau labai svarbius, reikalingus ir prasmingus savanorystės darbus, kuriuos atliekate be atlygio, bet su dideliu noru ir meile Lietuvai, savo bendruomenei ir parapijai. Nuoširdžiai dėkodamas linkiu stiprios sveikatos ir šviesių dienų. Tegul ši veikla teikia pasitenkinimą, pagarbą ir pripažinimą. Ilgiausių metų po laiminančia Dievo ranka.

MP-102

2022 m. rugpjūčio 31 d.

Genė Žilinskienė

Už kantrius, dažnai nematomus, tačiau labai svarbius, reikalingus ir prasmingus savanorystės darbus, kuriuos atliekate be atlygio, bet su dideliu noru ir meile Lietuvai, savo bendruomenei ir parapijai, už nuolatinio bendrystės įvairioms veikloms ryšio tarp miestelio įstaigų palaikymą. Nuoširdžiai dėkodamas linkiu stiprios sveikatos ir šviesių dienų. Tegul ši veikla teikia pasitenkinimą, pagarbą ir pripažinimą. Ilgiausių metų po laiminančia Dievo ranka.

MP-102

2022 m. rugpjūčio 31 d.

Justinas Virpša

Už suvokimą, kad dalintis savo talentu, savo laiku, idėjomis ir darbštumu yra savaime suprantama ir priimtina, už tai, kad Kaimelio gyventojai ir svečiai turi galimybę ne tik pasigrožėti, bet ir naudotis Jūsų sukurtais darbais: už „Lašo“ poilsiavietės arkos ir sūpynių, Kaimelio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios gražiųjų vartų ir naujojo bokšto kryžiaus pagaminimą, už daugybę kitų darbų, kuriuos atliekate be atlygio, bet su dideliu noru ir meile Lietuvai, savo kaimo žmonėms, supančiai aplinkai. Nuoširdžiai dėkodamas linkiu stiprios sveikatos ir šviesių dienų. Tegul idėjos virsta prasmingais darbais, o rezultatai teikia pasitenkinimą, pagarbą ir pripažinimą. Ilgiausių metų po laiminančia Dievo ranka.

MP-102

2022 m. rugpjūčio 31 d.

Budry meras Józef Markiewicz

Už gražią draugystę, glaudžią dviejų savivaldybių partnerystę ir bendradarbiavimą, kurie užsimezgė vykdant projekto veiklas, kurios dar labiau sustiprino kaimyniškus mūsų šalių santykius. Šis darnus darbas parodė, kad suvieniję jėgas bendram tikslui galime nuveikti svarius ir prasmingus darbus, kuriais verta didžiuotis. Tikiuosi, kad ateityje mūsų laukia dar daug iniciatyvų ir idėjų kitiems bendriems projektams, kurie taip pat kaip ir šis turės ilgalaikę išliekamąją vertę saugant ir puoselėjant abiejų tautų tradicijas, kultūros ir gamtos paveldą ir skatinant visuomenės domėjimąsi bei įsitraukimą.

MP-107

2022 m. rugsėjo 30 d.

Jolita Briedė

Už darbštų ir nuoseklų darbą vadovaujant autentiškoje Zyplių dvaro aplinkoje įkurtam ir Lietuvos didikų virtuvės paveldą puoselėjančiam „Kuchmistrų“ restoranui, už siekį išsaugoti ne tik kulinarinį, bet ir kultūrinį Šakių krašto paveikslą darniai bendradarbiaujant ir palaikant kasdieninį ryšį su toje teritorijoje veikiančiomis kultūros įstaigomis, už indėlį į vientisos rajono turizmo strategijos puoselėjimą, už paveldo ir verslo sinergijos sukūrimą ir ypatingas patirtis šiuolaikiniams keliautojams, apsistojusiems unikaliame viešbutyje „Zyplių dvaro oficina“. Linkiu sėkmingų kūrybinių ieškojimų bei malonių atradimų.

MP-107

2022 m. rugsėjo 30 d.

Lina Tarnauskienė

Už nuoširdų darbą, tinkamus sprendimus, asmenines iniciatyvas, koncentruotą požiūrį į modernią, šiuolaikišką, lanksčiai ir atsakingai dirbančią įmonę, kuri jau įsitvirtino tarp Lietuvos verslo lyderių, už indėlį puoselėjant krašto paveldą siekiant aukščiausio turizmo paslaugų kokybės standarto, aktualaus turinio pateikimo bei šiuolaikiškos komunikacijos, už Šakių rajono reprezentavimą regioniniame bei nacionaliniame lygmenyje, už projekto „Zanavykų krašto kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, kuriant dokumentinius filmus“ filmavimo lokacijų koordinavimą, už mūsų regiono vaikų ir paauglių skatinimą domėtis naujausiomis technologijomis. Įmonės trijų dešimtmečių gyvavimo proga linkiu ir toliau kantriai ir nuosekliai realizuoti savo gebėjimus ir mintis viso Šakių krašto gerovei.

MP-107

2022 m. rugsėjo 30 d.

Saulius Kriščiukaitis

Už mums labai svarbios istorinės atminties išsaugojimą, už įžvalgas ir meniškus sprendimus kuriant paminklą, skirtą Melno taikos sutarties 600 metų sukakčiai paminėti, kuris garbingai stovės Sudarge primindamas apie tai, jog Melno sutartimi nustatytos sienos dalis nuo Vištyčio ežero iki Nemuno ties Sudargo piliakalniais išliko praktiškai nepakitusi iki šių dienų ir tai yra unikalus atvejis visos Europos istorijoje. Dėkodamas linkiu prasmingų darbų, šviesių dienų ir stiprios sveikatos.

MP-107

2022 m. rugsėjo 30 d.

Kristina Giedraitienė

Už iniciatyvą, skirtą dėmesį ir partnerystę reikšmingo Lietuvai istorinio įvykio - Melno taikos sutarties 600-ųjų metinių sukakties - įamžinimą, pastatant paminklą Sudarge. Jūsų indėlis Sūduvos metams - svarus ir ilgaamžis. Dėkodamas linkiu ir toliau savo patirtį ir gebėjimus realizuoti istorinės atminties aktualizavimui ir visos valstybės gerovės kūrimui. Šv. Adalberto - Lietuvos Didžiosios

MP-107

2022 m. rugsėjo 30 d.

Artūras Giedraitis

Už iniciatyvą, skirtą dėmesį ir partnerystę reikšmingo Lietuvai istorinio įvykio - Melno taikos sutarties 600-ųjų metinių sukakties - įamžinimą, pastatant paminklą Sudarge. Jūsų indėlis Sūduvos metams - svarus ir ilgaamžis. Dėkodamas linkiu ir toliau savo patirtį ir gebėjimus realizuoti istorinės atminties aktualizavimui ir visos valstybės gerovės kūrimui.

MP-119

2022 m. lapkričio 30 d.

Nijolė Butkevičienė

Už tai, kad jau eilę metų be jokio atlygio nuoširdžiai ir atsakingai dalyvaujate bendruomenės centro veikloje, nepriekaištingai ir laiku rengiate finansines ataskaitas, pavedimus, reikalingą dokumentaciją. Esate žmogus, be kurio bendruomenė niekaip neišsiverstų. Savanoriška veikla visada, o ypač šiuo nelengvu laikotarpiu yra ypatingai reikalinga ir vertinama. Šie metai paskelbti Savanorystės, todėl nuoširdžiai dėkoju už Jūsų jau atliktus ir dar būsimus darbus, už požiūrį ir suvokimą, kad padėti ir dalintis jau tapo gyvenimo būdu. Būkite sveika ir laiminga, o moteriškas žavesys ir šypsena puošia kiekvieną Jūsų dieną.

MP-119

2022 m. lapkričio 30 d.

Vita ir Romualdas Jakaičiai

Už nuoširdų, aktyvų, savanorišką dalyvavimą bendruomenės gyvenime ir organizuojamuose renginiuose, už nepamainomą pagalbą, patarimus dalyvaujant įvairiuose konkursuose, akcijose, už Vituko košę ir Romualdos dizaino darbus profesionaliai dekoruojant šventinę aplinką, už tai, kad be Jūsų šeimos pagalbos ir prisidėjimo nepraeina nė vienas renginys. Dėkodamas tikiu, kad tik mūsų pačių betarpiškas prisilietimas sukurs tvarų pasitikėjimu ir geranoriškumu grįstą bendruomeniškumo tinklą. Būkite sveiki. Dievo palaimos ir ilgiausių metų.

MP-119

2022 m. lapkričio 30 d.

Daiva Pavalkienė

Būti savanoriu - reiškia būti tikru, atliepiančiu ir rūpestingu visuomenės nariu. Dėkoju už aktyvų dalyvavimą kraštiečių rengiamose šventėse, projektuose, už visokeriopą pagalbą ne tik jūsų bendruomenės silpnesniems ir neįgaliems žmonėms, bet ir už rūpestį, asmeninių lėšų skyrimą dviem iš karo Ukrainoje atvykusiom šeimom. Darote daug gerų darbų tyliai, nereikalaudama dėmesio ir viešumo. Gyvenate su mintim, kad kuo daugiau atsiversime aplinkai per nesavanaudišką pagalbą, tuo turtingesni būsime. Nuoširdžiai linkiu džiuginančių ir nustebinančių atradimų, stiprios sveikatos, Dievo palaimos ir ilgiausių metų.

MP-119

2022 m. lapkričio 30 d.

Zita Vinskūnienė

Ne žodžiai nulemia gerumą, o mūsų pasirinktas kelias, darbai, mintys ir mokėjimas save dalinti. Dėkoju už pasiryžimą daryti gerus darbus šalia esantiems, siekiant plėtoti bendrystę ir kurti tvaresnę bei jaukesnę aplinką. Savanoriška veikla visada buvo vertinama ir labai reikalinga, o šiuo metu dažnai vyraujanti mintis, kad „daugiau yra geriau“ savanorišką paprastumą iškelia į ypatingą vietą. Esate labai reikalinga ir gerbiama. Tegul taip būna ilgai, o nesavanaudiškai dalijamas gerumas sugrįžta šimteriopai.

MP-119

2022 m. lapkričio 30 d.

Smiltė Bataitytė

Už Gerdžiūnų jaunimo telkimą įvairioms veikloms, už jubiliejinės šventės „Gerdžiūnams 400“ scenarijaus kūrimą ir renginio vedimą, už įvairių projektų rašymą ir koordinavimą jaunimo iniciatyvoms skleisti, už rūpestį, kaip kaimas gyvena šiandien, kaip jis gyvens rytoj ar po dešimties metų, už dalyvavimą lietuviško filmo „Rūpintojėlis“ kūrybiniame procese. Nuoširdžiai dėkoju, kad taip aktyviai savo asmeniniu pavyzdžiu skleidžiate žinią apie savanorystę, įkvepiate ir padrąsinate aplinkinius įsitraukti į savanorišką veiklą. Tegul Jums viskas sekasi ir nepritrūksta įdomių minčių bei smagios kompanijos.

MP-119

2022 m. lapkričio 30 d.

Angelė Gerdžiūnienė

Už ilgametį, geranorišką, patikimą, profesionalų požiūrį į klubo veiklą, už edukacines programas ir kolegų įtraukimą į įvairius siuvimo darbus gaminant ekologiškus ir gamtai draugiškus gaminius, už savanorystę ir ilgametį profilaktinių tyrimų atlikimą ne tik „Linelio“, bet ir pageidaujantiems savo sveikatą pasitikrinti mūsų bendruomenės nariams. Pasaulinės diabeto dienos minėjimo proga linkiu šviesių dienų ir stiprios sveikatos. Esate gerbiama ir labai reikalinga. Ilgiausių metų.

MP-119

2022 m. lapkričio 30 d.

Bronė - Liucija Šileikienė

Už pastangas prieš daugelį metų įkurti cukriniu diabetu sergančių žmonių klubą „Linelis“, kurio veikla aktyvi, prasminga, labai reikalinga ir šiandien, už ilgametį, kantrų, tikslingą, profesionalų švietėjišką darbą iki šiol skaitant paskaitas ir aiškinant žmonės kaip padėti sau ir artimui gydant ligą, už sveikos gyvensenos propagavimą ir visuomenės budrumo skatinimą diabeto požymiams atpažinti. Visą savo gyvenimą paskyrėte žmonėms ir jų sveikatai. Tai labai kilnu ir verta didžiulės pagarbos. Pasaulinės diabeto dienos minėjimo proga linkiu stiprios sveikatos, Dievo palaimos ir artimųjų meilės. Ilgiausių metų.

MP-119

2022 m. lapkričio 30 d.

Biruta Jančaitienė

Už ilgametį, atsakingą, nuoširdų, prasmingą darbą, už kompetenciją ir kasdieninį rūpestį, atsakomybę ir pagalbą žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, už tai, kad pelnėte didžiulį pasitikėjimą ir jau keletą kadencijų vadovaujate „Linelio“ klubui, už įvairiausių projektų, akcijų rengimą, už ekskursijų ir kitokių išvykų organizavimą, už tai, kad Jūsų tvirta valia, dvasios stiprybė ir vidinė galia padeda įveikti visus gyvenimo iššūkius. Pasaulinės diabeto dienos proga linkiu stiprios sveikatos, Dievo palaimos ir ilgiausių metų. Jūs mėgstate sakyti, kad šią dieną reikia ne minėti, o švęsti. Tegul taip ir būna.

MP-136

2022-12-30

Giedrius Lipinskas

Už tai, kad nepraleidote progos dalyvauti konkurse „Sukurta Šakių krašte 2022“ ir pristatėte savo gaminį KAMBO kombucha - natūralų probiotiką, alternatyvą alkoholiui ir saldiklių prisotintiems gėrimams, kad tausojate gamtą, dirbate tvariai ir sveikai. Džiugu, kad Jūsų vedamos edukacijos įdomios žmonėms ir skatina juos gyventi sveikiau ir sąmoningiau, domėtis naujienomis, gaminamo produkto unikalumu, kokybe bei mokslo įrodyta teigiama įtaka žmogaus sveikatai. Linkiu tvirtai tikėti tuo, ką darote – tada sėkmė, pripažinimas, žmonių pagarba ir padėka lengvai ras kelią į Jūsų namus.

MP-136

2022-12-30

Jurgita Flėderienė, Vidmanta Stanaitienė

Už tai, kad kasdien atiduodate dalelę savęs kitiems, už suvokimą, kad visada žmonėms galima padaryti kokią nors paslaugą, net jeigu tai būtų tik keli padrąsinantys žodžiai, nedidelis, bet labai reikalingas darbas, skanus maistas ar švari aplinka. Visada reikia turėti tikslą ir jo siekti, nes tai daro gyvenimą įdomesniu, prasmingesniu ir sėkmingesniu. Dėkodamas už sąžiningą, atsakingą darbą ir sveikindamas asmeninio jubiliejaus proga nuoširdžiai linkiu, kad pildytųsi svajonės, spindėtų akys, lydėtų džiaugsmingos akimirkos, puiki sveikata, artimųjų meilė ir nauji sumanymai. Ilgiausių metų.

MP-136

2022-12-30

Jolanta Žemaitienė

Socialinio darbo tikslas siejasi su santykiu - kurti ir atkurti pažeistus žmogaus ryšius su artimaisiais, veikla, institucijomis ir savimi, padėti susigrąžinti gyvenimo prasmę ir nors dalelę orumo ir džiaugsmo. Socialinio darbuotojo profesija skatina būti drąsiems, kūrybiškiems, ištvermingiems. Labai dažnai tenka būti socialiai pažeistiems žmonėms draugu, pagalbininku, guodėju. Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsakingą darbą, nuoširdumą, patikimumą, profesionalumą ir sveikindamas asmeninio jubiliejaus proga, linkiu kantrybės, tvirtumo, sveikatos, artimųjų meilės bei palaikymo. Ilgiausių metų!

MP-136

2022-12-30

Dalė Narbutienė, Jurgita Piliutienė

Tikrai žinau, kad kiekviena diena iš Jūsų reikalauja ne tik atsidavimo, profesionalumo, išminties, kantrybės, bet ir suteikia visai naujų patyrimų. Daugeliu atveju žmonėms rūpi tik jų pačių sveikata, todėl Jūsų tarnystė dažnai tinkamai neįvertinama ir priimama kasdieniškai. Džiaugiuosi, kad paprastą, eilinę šiandieną stengiatės pragyventi taip, kad į savo ir kito gyvenimą įneštumėte lašą ramybės ir džiaugsmo. Esate labai reikalinga. Dėkoju ir sveikindamas asmeninio jubiliejaus proga linkiu šviesių dienų, ryškių įspūdžių, gyvenimiškos išminties ir nuoširdžios aplinkinių meilės. Ilgiausių metų!

MP-136

2022-12-30

Genovaitė Vabalienė

Socialinio darbo tikslas siejasi su santykiu kurti ir atkurti pažeistus žmogaus ryšius su artimaisiais, veikla, institucijomis ir savimi, padėti susigrąžinti gyvenimo prasmę ir nors dalelę orumo ir džiaugsmo. Socialinio darbuotojo profesija skatina būti drąsiems, kūrybiškiems, ištvermingiems. Labai dažnai socialiai pažeistiems žmonėms reikia tapti draugu, pagalbininku, guodėju. Be Jūsų dažno gyvenimas sunkiai įsivaizduojamas. Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsakingą 15 metų darbą įstaigoje, už nuoširdumą, patikimumą, profesionalumą linkėdamas kantrybės, sveikatos, artimųjų meilės bei palaikymo. Esate labai reikalinga.

MP-136

2022-12-30

Audronė Laurinaitytė

...o gera vakare suvokti,

kad nuo tavęs šiandieną niekas nepravirko...

Ir tyliai sau nusišypsoti:

vadinas, meilė atsipirko.

(Ona Jasinskienė)

už 15-os metų atsakingą ir profesionalų darbą įstaigoje,  už kasdieninį rūpestį mūsų bendruomenės nariais, kuriems reikalinga pagalba, patarimas, paskatinimas ar tiesiog nuoširdi šypsena, už suvokimą, kad atiduotas dėmesys ir gėris visada randa kelią, o dažnai ir grįžta dar didesne jėga. Nuoširdžiai dėkoju ir linkiu, kad kasdienybėje niekada nepritrūktų malonių iššūkių, smagių akimirkų šviesių dienų ir begalės meilės. Būkite sveika ir laiminga.

MP-136

2022-12-30

Vitalija Kuncaitienė, Virginija Arbačiauskienė, Laima Gedvilienė, Regina Bačėnienė,

Edita Arštikaitienė, Janina Giniūnienė, Danutė Valaitienė

Už tai, kad kasdien atiduodate dalelę savęs kitiems, už suvokimą, kad visada žmonėms galima padaryti kokią nors paslaugą, net jeigu tai būtų tik keli padrąsinantys žodžiai. Per 15 darbo metų, kurie pareikalavo didžiulės kantrybės, kompetencijos, humaniškumo, sąžiningumo, tolerancijos išmokote ne tik pažinti ir įvertinti kiekvieną mūsų gyventoją kaip asmenybę, suprasti jo poreikius, galimybes, jėgas, nuotaiką, bet ir išmokyti jį prisitaikyti prie pasikeitusių gyvenimo sąlygų. Dėkoju už nuoširdų darbą ir linkiu, kad pildytųsi svajonės, spindėtų akys, lydėtų džiaugsmingos akimirkos, puiki sveikata, artimųjų meilė ir nauji sumanymai.

MP-136

2022-12-30

Vilma Bielskienė

Už tai, kad jau 15 metų sėkmingai, atsakingai vadovaujate centrui, už viso kolektyvo sutelktą darbą organizuojant ir teikiant paslaugas mūsų bendruomenės nariams, už naujų idėjų įgyvendinimą ir dalyvavimą projektinėje veikloje, už daugybę smulkių, kasdieniškų darbų, kartais nematomų, bet labai reikalingų. Linkėdamas sėkmės galvoju, kad žmogus nepavargs nuo darbo, jei jis bus išmintingai atliekamas. Niekada neleiskite savo susidomėjimui atslūgti, nepraraskite entuziazmo. Visokeriopos sėkmės.

MP-136

2022-12-30

Rolandas Dailidė

Už ilgametį ir nuoširdų darbą, indėlį ir iniciatyvą nuolat kuriant centro gerbūvį, už geranorišką bendravimą ir bendradarbiavimą. Dėkoju ir linkiu pačių gražiausių būties akimirkų, kilniausių siekių, puikios sveikatos ir asmeninės kloties.

MP-136

2022-12-30

Zena Venckūnienė

Už sąžiningą darbą, atsidavimą savo profesijai, didelį atsakomybės ir pareigingumo jausmą, rūpinantis centro mokinių ir darbuotojų sveikata. Dėkodamas linkiu būti šviesa, kuri visus sušildo. Esate labai reikalinga. 

MP-136

2022-12-30

Virginija Pavalkienė

Už ilgametį ir nuoširdų darbą, už geranoriškumą ir supratingumą, už profesinių žinių pritaikymą ir visada skanų maistą. Dėkodamas linkiu, kad niekada jums nepritrūktų kasdienybėje meilės, šilumos ir šypsenų. Būkite sveika ir laiminga.   

MP-136

2022-12-30

Oksana Simanavičienė 

Už nuoširdų darbą ir kūrybinę veiklą, vienijant bei stiprinant negalią turinčių žmonių bendruomenę. Dėkoju ir linkiu kasdien daryti tai, kas atrodo nepadaroma, siekti nepasiekiamo, mažą stebuklą paversti dideliu. Būkit mylima, gerbiama, įgyvendinkite pačius drąsiausius savo sumanymus.

MP-136

2022-12-30

Edita Butkuvienė

Už nuoširdų darbą ir kūrybinę veiklą, vienijant bei stiprinant negalią turinčių žmonių bendruomenę. Dėkoju ir linkiu kasdien daryti tai, kas atrodo nepadaroma, siekti nepasiekiamo, mažą stebuklą paversti dideliu, kad ir kaip būtų sunku visada tikėkit, kad tai įveikiama. Stiprios sveikatos ir asmeninės laimės. 

MP-136

2022-12-30

Rūta Žilinskaitė, Edita Gabševičienė

Už nuoširdų ir kruopštų darbą, gražinant centro erdves. Nuoširdžiai dėkodamas linkiu, kad šventinės akimirkos ir kasdienis darbas būtų nušviestas ryškiomis gyvenimo spalvomis. Stiprios sveikatos ir asmeninės sėkmės.

MP-43

2023-03-30

Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Šakių šaulių 405-oji kuopa (kuopos vadas Saulius Venskaitis)

Už ilgalaikę savanorystę visu pandemijos laikotarpiu, nepabūgus žvarbaus ir darganoto oro savanoriaujant Šakių mobiliajame COVID-19 ligos tyrimo punkte, už daugybę pilietinių iniciatyvų, už darbą su jaunaisiais šauliais, dalyvavimą žygiuose, karinėse pratybose, pagalbą pasienio punktuose padedant ir teikiant informaciją atvykusiems ukrainiečiams, už paramą ir dalyvavimą savivaldybės organizuojamuose Lietuvos valstybinių švenčių minėjimo renginiuose. Kiekvieno žmogaus darbas yra to žmogaus portretas. Jūsų veikla garbinga, reikalinga ir svarbi. Būkite stiprūs.

MP-43

2023-03-30

Birutė Majauskienė

Gerumą sudaro ne išoriniai veiksmai, kuriuos atliekame, o vidinė būsena, kurioje esame. Būti geru ir rūpestingu - nuostabu. Nuoširdžiai dėkoju už tai, kad jau daugelį metų rūpinatės mūsų bendruomenės žmonėmis, kantriai ir sąžiningai padėdama jiems patogiai ir oriai sutikti senatvę, už tai, kad didelę gyvenimo dalį atidavėte svetimiems, jų priežiūrai, slaugai ir tam nepritrūko švelnumo, dėmesio, atjautos ir profesinių žinių. Būkite sveika ir telydi Jus šviesios kasdieninės pergalės. Ilgiausių metų.

MP-43

2023-03-30

Šakių LIONS klubas (prezidentė Daiva Staugaitienė)

Už tai, kad asociacijos veikla neaplenkia mūsų rajono globos įstaigų, mokyklų, žmonių, kuriems reikalinga konkreti pagalba, už iniciatyvas ir paramą rengiant vaikų vasaros stovyklas, įvairias akcijas, daugiavaikių šeimų globą, už „Taikos plakato“ konkursą, už daugybę savanorystės valandų, kurios jau tapo gyvenimo būdu vadovaujantis principu, kad gerumo niekada nebūna per daug. Nuoširdžiai dėkodamas linkiu naujų idėjų mūsų krašto žmonių labui. Tegul lydi sėkmė, dėkingumas ir pagarba.

MP-43

2023-03-30

Antanas Albrektas

Už tai, kad visuomenės poreikiai ir pagalba jau tapo neatskiriama Jūsų gyvenimo dalimi, už ilgalaikę savanorystę visu pandemijos metu, nepaisant žvarbaus oro darbuotis Šakių mobiliajame COVID-19 ligos tyrimo punkte, už nepamainomą pagalbą mums ir broliams ukrainiečiams, už kantrybę, įžvalgas, ryžtingus ir teisingus sprendimus. Nuoširdžiai dėkodamas linkiu, kad lydėtų stipri sveikata ir tikėjimas visų mūsų bendra ir greita pergale.

MP-43

2023-03-30

Joana Žukauskaitė

Pasaulyje klesti tie, kurie nesėdi vietoje, bet ieško sau palankių aplinkybių. O jeigu tokių neranda, tai patys jas sukuria. Nuoširdžiai dėkoju už daugybę savanorystės valandų, į kurias gražiai sutelpa meilė knygai ir suburtas bibliotekos bičiulių klubas, tarnystė ir pagalba Barzdų Kristaus Karaliaus parapijos veikloje, dalyvavimas koncertinėse ansamblio „Sodžius“ programose, už aktyvumą, visuomeniškumą ir iniciatyvas. Tegul pildosi svajonės, tarp kurių galbūt ir poezijos knygos išleidimas, smagios kelionės, nauji susitikimai, mintys, planai ir siekiai. Būkite sveika ir mylima.

MP-43

2023-03-30

Šakių parapijos Caritas (vadovė Vilija Matulaitienė)

Šiandien pasaulyje pats naudingiausias žmogus yra tas, kuris sugeba sutarti su kitais ir jiems padėti. Nuoširdžiai dėkoju už aukų rinkimą ir jų paskirstymą, už savanorių telkimą ir jų veiklos koordinavimą, už didžiulį rūpestį mūsų rajone apgyvendintų šeimų iš Ukrainos poreikiams, už daugybę smulkių, lyg ir nematomų darbų, kurie labai svarbūs bei reikalingi ir pelno žmonių pasitikėjimą, meilę, dėkingumą. Tegul nemažėja bendraminčių ir talkininkų. Kas su meile duoda, tam su meile ir sugrįžta.

MP-43

2023-03-30

VšĮ Namai visiems savanorė Danutė Vengraitienė

Už tai, kad kasdien atiduodate dalelę savęs kitiems, už suvokimą, kad visada žmonėms galima padaryti kokią nors paslaugą, net jeigu tai būtų tik keli padrąsinantys žodžiai, nedidelis, bet labai reikalingas darbas, kasdien verdama sriuba su meilės ir gerumo prieskoniu, švari ir jauki aplinka. Visada reikia turėti tikslą ir jo siekti, nes tai daro gyvenimą įdomesniu, prasmingesniu ir sėkmingesniu. Priėmusi sprendimą savanoriauti, kasdien dalinatės su visais savo širdies šiluma ir gebėjimais. Esate labai reikalinga. Dėkodamas už sąžiningą, kilnų darbą nuoširdžiai linkiu, kad pildytųsi svajonės, spindėtų akys, lydėtų džiaugsmingos akimirkos ir puiki sveikata. Ilgiausių metų.

MP-43

2023-03-30

Šakių medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas Algimantas Glikas

Už bendradarbiavimą su Zanavykų muziejumi, jų organizuojamų veiklų ir iniciatyvų palaikymą, už svarų indėlį organizuojant festivalį „Išeik, sūduvi, ant dvaro pamandravot“, skirtą Sūduvos metams atminti.

Dėkodamas nuoširdžiai linkiu asmeninės laimės, sveikatos ir sėkmės darbuose.

MP-43

2023-03-30

Šakių medžiotojų ir žvejų draugijos Lukšių medžiotojų būrelio medžiotojas Juozas Dainelis

Už ilgametį, aktyvų bendradarbiavimą su Zanavykų muziejumi, jų organizuojamų veiklų ir iniciatyvų palaikymą, finansinį prisidėjimą, už personalinės medžioklės trofėjų parodos organizavimą Zanavykų muziejuje ir už svarų indėlį organizuojant festivalį „Išeik, sūduvi, ant dvaro pamandravot“, skirtą Sūduvos metams atminti. Dėkodamas linkiu sėkmės, entuziazmo darbuose, asmeninės laimės.

MP-43

2023-03-30

Šakių medžiotojų ir žvejų draugijos Griškabūdžio medžiotojų būrelio medžiotojas Petras Puskunigis

Už bendradarbiavimą su Zanavykų muziejumi, jų organizuojamų veiklų ir iniciatyvų palaikymą, už svarų indėlį organizuojant festivalį „Išeik, sūduvi, ant dvaro pamandravot“, skirtą Sūduvos metams atminti. Dėkodamas linkiu sėkmės ir entuziazmo darbuose, tikėjimo savimi, kad nuolatos rastumėte naujų įkvėpimo šaltinių.

MP-43

2023-03-30

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro direktorė Birutė Navikienė

Už du dešimtmečius nuoširdaus, atsakingo, kantraus, įvairiapusiško vadovavimo centrui, už toleranciją, kolektyvo telkimą, dėmesį ir pagarbą kiekvienam darbuotojui ar ugdytiniui, už siekį mažą stebuklą paversti dideliu, neprarandant tikėjimo, kad tai įveikiama ir gali džiuginti. Nuoširdžiai dėkodamas sveikinu ir asmeninio jubiliejaus proga. Tegul lydi šviesios dienos, pilnos kūrybos, naujų minčių, svajonių išsipildymo, smagių susitikimų, apsikabinimų. Ilgiausių metų.

MP-43

2023-03-30

Tautodailininkas, skulptorius, kryždirbys, respublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ laimėtojas Andrius Bieliukas

Už darbų iškalbingumą, įdėtą širdies šilumą, preciziškumą, meniškumą, išradingumą, kūrybiškumą ir ryšį su vietos tradicija. Atrodo, kad didžiausias atpildas Jums už gerus darbus yra galimybė jų daryti dar daugiau. Būkite sveikas ir apsuptas mielų širdžiai žmonių.

MP-43

2023-03-30

Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Kriūkų skyriaus direktorės pavaduotoja ugdymui

Daiva Naujokaitienė

Už kūrybines idėjas ir telkiančias bendruomenę iniciatyvas, tautinės savimonės ir pilietiškumo puoselėjimą, prasmingą indėlį siekiant išsaugoti Kriūkų krašto tradicijas. Nuoširdžiai dėkodamas linkiu visokeriopos sėkmės, stiprios sveikatos ir to neblėstančio moteriško žavesio.

MP-43

2023-03-30

Briedžių bendruomenės centro pirmininkė Dalija Černeckienė

Už ilgametę brydę mintijant ne tik apie save ir savo rūpesčius bei godas, už ištartą padrąsinantį ir telkiantį žodį, suburtą talką ar surengtą renginį, už ištiestą pagalbos ranką Ukrainos karo pabėgėliams, už tai, kad pirmiau skaičiuojama tai, kas atiduodama, paaukojama, o ne kas gaunama ar uždirbama. Bendruomenės centro dvidešimtmečio proga tvirtai spausdamas dešinę, linkėdamas stiprios sveikatos, šviesių minčių ir giedro, tolyn vedančio žvilgsnio linkiu - gyvuokit ilgai ir prasmingai.

MP-47

2023-04-25

Ričardas Ulinskas

Už profesionalumą, rūpestį ligoniais, meilę savajam kraštui ir jo žmonėms. Medicinos darbuotojų dienos proga su nuoširdžiausiais linkėjimais.

MP-47

2023-04-25

Stanislava Kontautienė

Už nenuilstamą, ilgametį darbą, lojalumą savo darbovietei ir puikią gydytojo intuiciją diagnozuojant ligas ir gydant mūsų rajono gyventojus. Medicinos darbuotojų dienos proga su nuoširdžiausiais linkėjimais.

MP-47

2023-04-25

Asta Rudaitienė

Už sąžiningą, profesionalų savo darbo atlikimą, skleidžiant ramybę ir gerą nuotaiką pacientams ir kolegoms. Medicinos darbuotojų dienos proga su nuoširdžiausiais linkėjimais.

MP-47

2023-04-25

Regimanta Bartkuvienė

Už ilgametį, nepriekaištingą darbą gimimo ir darbinės veiklos jubiliejų bei Medicinos darbuotojų dienos proga su nuoširdžiausiais linkėjimais.

MP-47

2023-04-25

Ingrida Murinienė

Už nuoširdų ir atsakingą savo pareigų atlikimą, kad ligoninėje besigydantieji būtų sveikai ir skaniai pavalgydinami. Medicinos darbuotojų dienos proga su nuoširdžiausiais linkėjimais.

MP-47

2023-04-25

Gerda Dobrovolskytė

Už kruopštų darbą parengiant ligoninės statistikos ataskaitas ir gražią, prasmingą veiklą rajono gyventojų labui. Gražaus pavasariško jubiliejaus ir Medicinos darbuotojų dienos proga su nuoširdžiausiais linkėjimais.

MP-47

2023-04-25

Inga Kanapeckienė

Už didžiulį pareigingumą, punktualumą, toleranciją, gebėjimą kartais iš pusės žodžio ar žvilgsnio suprasti, visada padėti neskaičiuojant savo asmeninio laiko ir jėgų. Už savivaldybės reprezentavimą pagal pareigybę ir neformaliai - renginiuose, išvykose, tarptautiniuose susitikimuose. Už gebėjimą suderinti nepaprastai stiprios, bet kartu ir jautrios bei rūpestingos asmenybės savybes. Dėkodamas už visas patirtis linkiu didžiulės sėkmės profesinėje srityje ir laimės bei džiaugsmo akimirkų asmeninėje erdvėje.

MP-47

2023-04-25

Dainius Grincevičius

Už novatorišką, iš verslo kūrimo ir administravimo atsineštą ir kantriai diegtą požiūrį, kad ir viešasis sektorius gali ir turi būti tvarkomas vadovaujantis racionalumo, efektyvumo, tvarumo ir logiškumo principais. Už didžiulę toleranciją, ir stiprų atsakomybės už komandą jausmą. Per šešerius bendro darbo metus mes daug ko išmokom, patyrėm ir bus ką atsiminti. Nuoširdžiai už tai dėkodamas linkiu laimės pilnatvės ir džiaugsmo kiekviena diena, naujos širdžiai mielos ir visuomenei naudingos veiklos.

MP-47

2023-04-25

Redas Juškaitis

Už reiklų, asmeniniu pavyzdžiu grįstą tvarkos ir disciplinos siekį, pareigingumą ir santūrų griežtumą, kurį kolegos ne tik jautė, bet ir vertino. Valstybingumo vertybių, Tėvynės meilės darbais ir intencijų gradacija buvo paties giluminiai išjausta, suprasta ir aplinkiniams perteikta. Per šią kadenciją labiausiai tai jutome pandemijos ir karo pabėgėlių krizių valdyme. Dėkodamas už šias savybes linkiu jas ir toliau puoselėti valstybės tarnyboje, randant laiko ir sau maloniai veiklai mielų ir mylimų žmonių apsuptyje.

MP-47

2023-04-25

Violeta Simonavičienė

Už didžiulį atsidavimą tarnystei be pataikavimų ir nuolaidžiavimų, už išieškotas mintis ir palinkėjimus šimtams rajono žmonių, atrastus šiltus žodžius padėkai ir įkvėpimui, už giliai ir plačiai suvoktą darbo prasmę - įvertinti, paskatinti šalia esantį, kažką prasmingo jam palinkėti. Kiekviena diena ir kartu praleista valanda per šešerius kadencijos metus buvo neįkainojama pamoka, paremta asmenine patirtimi, pasaulio išminčiais, dvasinės gelmės paieškomis ir nuoširdžia draugyste. Mūsų darbas buvo kelionė. Dėkodamas linkiu, kad ji tęstųsi turtinant ir taurinant aplinkinius, atrandant ir sau mielų buvimo akimirkų.

MP-47

2023-04-25

Mindaugas Laurinaitis

Už suaktyvintą savivaldybės komunikaciją, už didžiulę pagalbą plėtojant tarptautiškumą, ypač teikiant pagalbą broliškai Ukrainai ir mūsų draugams Slobožansko gromadoje. Už jaunatvišką entuziazmą, įsiliejimą į savivaldybės kolektyvą, palaikant šiltus ir draugiškus kolegų tarpusavio santykius. Dėkodamas už kad ir neilgą mūsų bendrystę, linkiu išlikti žingeidžiam, nuolat ieškoti ir nesustoti atradus, nes pasaulis ir jo galimybės visada yra daugiau, giliau ir plačiau, nei siekia dabartinis mūsų žinojimas ar norai, būti atviru kiekvienai patirčiai ir atsivėrusiai naujai galimybei.

MP-47

2023-04-25

Valdas Grybas

Už visuomet profesionaliai atliktas pareigas, neskaičiuojant savo asmeninio laiko, už toleranciją ir taktiškumą. Esate ne tik konkrečios profesijos atstovas, bet ir savivaldybės veidas. Dėkodamas už ilgametę patirtį linkiu ir ateityje sėkmingos darbinės veiklos, saugių kelionių, lygių kelių ir nemažesnio būsimųjų savivaldybės vadovų vertinimo.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023-04-26 07:52:15