Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Rinkimai ir referendumai 2019

Šakių rajono apygardos Nr. 42 rinkimų komisija

Šakių rajono apygardos Nr. 42 rinkimų komisijos pirmininkė Lilija Sniečkuvienė Tel. nr. 8610-67338, el. paštas lilija.sniec@gmail.com
Adresas Bažnyčios g. 4, 110 kab.

2019 M. GEGUŽĖS 26 D. RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMAI (II TURAS) IR RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ REZULTATAI ŠAKIŲ RAJONO APYGARDOJE
Protokolai

Per  penkias  išansktinio balsavimo dienas renkant Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Europos Parlamentą Šakių rajono apygardoje balsavo 1726 rinkėjai. 


2019 m. gegužės 20 dieną, pirmą išankstinio balsavimo dieną, savivaldybėje renkant Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Europos Parlamentą balsavo 176 rinkėjai (pirmame ture renkant Lietuvos Respublikos Prezidentą 2019 m. gegužės 6 dieną balsavo 155) iš jų- 12 iš kitų apygardų.


Balsavimas iš anksto savivaldybėse

Respublikos Prezidento rinkimuose pakartotinis balsavimas ir
Rinkimuose į Europos Parlamentą balsavimas iš anksto vyksta visų
savivaldybių pastatuose 2019 m. gegužės 20–24 d. nuo 8 iki 20 val.


Padėka dirbusiems rinkimuose

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) dėkoja savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijoms bei visiems, vienokiame ar kitokiame amplua dirbusiems rinkimuose ir referendumuose, už daug ištvermės ir atsakomybės reikalaujantį darbą.

Padėka dirbusiems rinkimuose

Nors įstatymų leidėjui prailginus balsavimo iš anksto laikotarpį rinkimų komisijoms teko susidurti su naujai iškilusiais nelengvais iššūkiais ir rinkimų naktį daug ilgiau nei įprastai skaičiuoti balsavusiųjų vokais balsus, tačiau šį nelengvą uždavinį Jūs puikiai išsprendėte.

Tik Jūsų atsakingo darbo dėka š. m. gegužės 12 d. vykę rinkimai ir referendumai praėjo sklandžiai, o išaušus rytui po rinkimų ir referendumų Lietuvos Respublikos piliečiai, kandidatai ir visas pasaulis jau turėjo galimybę žinoti Lietuvos Respublikos piliečių sprendimą.

„Nuoširdus ačiū visiems, prisidėjusiems prie rinkimų organizavimo ir vykdymo, už Jūsų sklandų komandinį darbą bei meilę ir tikėjimą tuo, ką darote" – dėkoja VRK pirmininkė.

Kiekviena šalis didžiuotųsi turėdama tokius pilietiškus ir atsakingus jos demokratijos sergėtojus ir gynėjus.  

 

Linkime Jums sėkmės ir ištvermės po dviejų savaičių vyksiančiuose rinkimuose į Europos Parlamentą ir Respublikos Prezidento rinkimų pakartotiniame balsavime!


BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLAI

 


Šiandien (gegužės 6 d.) pirma išankstinio balsavimo diena savivaldybėje.

Savo balsą atiduoda seimo narė Irena Haase.

 

 


Specialių punktų sąrašas


Informacija rinkėjui

Respublikos Prezidento rinkimuose teisę balsuoti turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie rinkimų dieną yra ne jaunesni kaip 18 metų.

Rinkimuose į Europos Parlamentą  teisę balsuoti turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų.  Balsuoti tuose pačiuose rinkimuose galima tik vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje: asmenys, kurie gali balsuoti Lietuvos Respublikoje ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, privalo pasirinkti ir balsuoti tik vienoje valstybėje narėje. Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai negali balsuoti, jeigu jiems šios teisės yra atimtos kilmės valstybėje narėje.

Visuose rinkimuose nedalyvauja Lietuvos Respublikos piliečiai, teismo pripažinti neveiksniais.

BALSAVIMO BŪDAI

Balsavimas iš anksto savivaldybėse

Respublikos Prezidento rinkimuose balsavimas iš anksto vyks visų savivaldybių pastatuose 2019 m. gegužės 6–10 d. nuo 8 iki 20 val. (galimo pakartotinio balsavimo metu: 2019 m. gegužės 20–24 d. nuo 8 iki 20 val.).

Rinkimuose į Europos Parlamentą balsavimas iš anksto vyks visų savivaldybių pastatuose 2019 m. gegužės 20–24 d. nuo 8 iki 20 val.

Balsavimas specialiuose balsavimo punktuose

Balsuoti specialiuose balsavimo punktuose gali tik rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją ar tikrąją karo tarnybą, yra misijose ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse, tardymo izoliatoriuose. Balsavimas specialiuose balsavimo punktuose vyks:

Respublikos Prezidento rinkimuose 2019 m. gegužės 8–10 d.nuo 8.00 val. iki 20.00 val.  (galimo pakartotinio balsavimo metu: 2019 m. gegužės 22–24 d.).

Rinkimuose į Europos Parlamentą 2019 m. gegužės 22–24 d. 8.00 – 20.00 valandomis.

Pas rinkėjus, turinčius judėjimo sutrikimų, atvyksta ne mažiau kaip du apylinkės rinkimų komisijos nariai, rinkimų stebėtojai (jeigu jie pageidauja). Rinkėjai, kurie dėl fizinio trūkumo negali patys atlikti balsavimo veiksmų, gali pavesti juos atlikti kitiems asmenims. Šie asmenys rinkimų biuletenius privalo užpildyti rinkėjo akivaizdoje pagal jo nurodymą ir išsaugoti balsavimo paslaptį. Rinkimų komisijos nariams, rinkimų stebėtojams draudžiama už rinkėją atlikti balsavimo veiksmus, taip pat priimti iš rinkėjo neužklijuotą išorinį balsavimo voką.

Balsavimas namuose

Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi, sukakę 70 metų ir vyresni, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę ir jeigu pateikė Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose, ir jeigu yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus.

Rinkėjų prašymai balsuoti namuose pateikiami apylinkių rinkimų komisijoms arba portale „Rinkėjo puslapis". Rinkėjų, gyvenančių konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje, prašymai balsuoti namuose pradedami priimti įteikiant jiems rinkėjo korteles ir baigiami priimti paskutinį trečiadienį ( gegužės 8 d.) iki rinkimų dienos.

Rinkėjų, kurie laikinai apsistoję konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje ir nėra įrašyti į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, prašymai balsuoti namuose baigiami priimti paskutinį antradienį (gegužės 7 d.) iki rinkimų dienos.

Rinkėjas, kuris dėl fizinio trūkumo pats negali užpildyti prašymo balsuoti namuose ar jo įteikti apylinkės rinkimų komisijai, gali pavesti šiuos veiksmus už jį atlikti savo šeimos nariui, kaimynui ar juo besirūpinančiam asmeniui arba komisijos nariui. Šie asmenys rinkėjo prašymą pasirašo ir nurodo savo vardą, pavardę ir asmens kodą.

Respublikos Prezidento rinkimuose balsavimas namuose vyks 2019 m. gegužės 10–11 d. nuo 8 iki 20 val. (galimo pakartotinio balsavimo metu: 2019 m. gegužės 24–25 d. nuo 8 iki 20 val.).

Rinkimuose į Europos Parlamentą balsavimas namuose vyks 2019 m. gegužės 24–25 d. nuo 8 iki 20 val.

Balsavimas rinkimų dieną

Rinkimų dieną balsuojama rinkimų apylinkėse. Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose – bet kurioje rinkimų apylinkėje Lietuvos Respublikoje. Respublikos Prezidento rinkimuose balsavimas vyks 2019 m. gegužės 12 d. nuo 7 val. iki 20 val. (galimas pakartotinis balsavimas: 2019 m. gegužės 26 d.).

Rinkimuose į Europos Parlamentą balsavimas vyks 2019 m. gegužės 26 d. nuo 7 val. iki 20 val.

Balsuojant rinkimų dieną su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-27 08:37:47