Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Gedulo ir vilties dienai skirta literatūrinė minutė
2021-06-14 18:00
Vieta: Prie Tremtinių motinoms skirto paminklo, Sintautų kapinėse
Organizatorius: Sintautų KC