Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Paminklinio akmens, skirto Žvirgždaičių krašto politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti atidengimas.
2019-06-15 12:00
Vieta: Žvirgždaičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje ir Pavingrupių kaime.
Organizatorius: Janukiškių dienos centras ir Janukiškių BC

DAUGIAU NAUJIENŲ
[@footeris]