Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius
Arvydas Šlėderis

Vedėjas

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 213

Tel.: 8 345 66121

El. paštas: arvydas.slederis@sakiai.lt

Aurimas Staugaitis

Vedėjo pavaduotojas

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 211

Tel.: 8 345 60756

El. paštas: aurimas.staugaitis@sakiai.lt

Laima Savukaitienė

Vyriausioji specialistė

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 226

Tel.: 8 345 66131

El. paštas: laima.savukaitiene@sakiai.lt

Vyriausioji specialistė

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 207

Tel.: 8 345 66116

Aušra Slidziauskienė

Vyriausioji specialistė

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 211

Tel.: 8 345 66120

El. paštas: ausra.slidziauskiene@sakiai.lt

Antanas Grigaitis

Vyriausiasis specialistas

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 226

Tel.: 8 345 66131

El. paštas: antanas.grigaitis@sakiai.lt

Mindaugas Kukys

Geodezininkas

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 226

Tel.:

Mob. tel.: 8 694 63062

El. paštas: mindaugas.kukys@sakiai.lt

Mantas Paketuris

Architektas

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 307

Tel.: 8 345 66132

El. paštas: mantas.paketuris@sakiai.lt

Rasa Liubamirskaitė

Projektų koordinatorė

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 201

Tel.: 8 345 66138

El. paštas: rasa.liubamirskaite@sakiai.lt

Miglė Kriaučiūnienė

Projektų koordinatorė (Vaiko priežiūros atostogose)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 201

Tel.: 8 345 60759

El. paštas: migle.kriauciuniene@sakiai.lt

Kristina Juodvalkienė

Vyriausioji projektų koordinatorė

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 206

Tel.: 8 345 66136

El. paštas: kristina.juodvalkiene@sakiai.lt

Vytautas Mauza

Vyriausiasis specialistas

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 201

Tel.: 8 345 60759

El. paštas: vytautas.mauza@sakiai.lt

Janina Povilaitytė

Projektų koordinatorė

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 218

Tel.: 8 345 66100

El. paštas: janina.povilaityte@sakiai.lt