Menas būti išmintingam - tai žinoti į ką nereikia kreipti dėmesio

     Naujienos  
 
 

 

Apie mus
Švietimo sistema
Švietimo įstaigos
Projektinė veikla
Įstaigų reorganizavimas
Renginiai mokyklose
Metodinė taryba
Neformaliojo  švietimo krepšelis
facebook
 

Informacija apie projektą

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Informacija mokykloms

Informacija tėvams

Karjeros koordinatorių mokyklose sąrašas
 


Švietimo lyderystės plėtros modelis: Švietimo vadybos atnaujinimas kuriant naujas bendradarbiavimo praktikas

Savivaldybių dalyvavimas projekte
Savivaldybės paraiška
Projekto įgyvendinimo etapai
Lyderystės formaliosios studijos
Lyderystės neformaliosios studijos
Užduotis lyderiams: sukurti mokyklą kiekvienam
Lyderystės raiškos švietime tyrimas

 

 Įvairi informacija


Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarka >>>

Klasių komplektavimo tvarkos aprašas >>>

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarka >>>

Mokyklų aptarnaujamos teritorijos >>>

Mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas >>>

Švietimo įstaigų, seniūnijų transporto, vežančio mokinius, ir geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašas >>>

Informacija dėl mokesčio už mokslą ir instrumentų nuomą Šakių Meno mokykloje >>>

Mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas >>>
Papildymas
>>>

 

       Mokyklų tinklo pertvarka                                  

Olimpiados, konkursai
5-8 klasių matematikos olimpiados suvestinė
7-8 klasių anglų kalbos olimpiados suvestinė
Pradinių klasių diktanto suvestinė
3-4 klasių matematikos olimpiados suvestinė
8-9 kl. rusų kalbos olimpiados suvestinė
„Šviesoforo" konkurso suvestinė
7-8 klasių fizikos olimpiados suvestinė
8 klasių chemijos olimpiados suvestinė
Egzaminai

2018 m. brandos egzaminų ir įskaitų tvarkaraščiai
Mokyklinių brandos egzaminų centrai
Valstybinių brandos egzaminų centrai

 Švietimo ir sporto  skyriaus savaitės darbai
 
 Gegužės 5-11 d.

 
Vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Scenos pavasaris“

Gegužės 8 d.
11 val.
 
Seminaras „Pavojingos medžiagos mokyklų chemijos kabinetuose“

Savivaldybės salėje
Gegužės 8 d.
13 val.

Spec. pedagogų ir logopedų pasitarimas.

Šakių PPT

Gegužės 9 d.
13.30 val.

 

Piešinių ir rašinių konkurso priešgaisrine tematika dalyvių apdovanojimo šventė

Šakių PGT
Gegužės 10 d.

 

Menų MBE

K. Naumiesčio gimnazijoje
Gegužės 10 d.
10 val.

„Žygis pėsčiomis" Pasaulinės judėjimo svaikatos labui dienos paminėjimui.

Poilsiavietėje "Pagonija"
Gegužės 11 d.
12 val.

7-8 klasių biologijos olimpiada.

„Varpo“ mokykloje
Gegužės 12 d.
9 val.
Informacinių technologijų VBE
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklas 2017-2018 mokslo metais

 
 

 
 

Informacija mokykloms

 

 

 
 
  Šakių rajono metodinių būrelių pirmininkai >>>

Vaikų skaičius švietimo įstaigose (2018-12-01)
Tolimesnė 2017 m. dvyliktokų veikla
Tolimesnė 2017 m. dešimtokų veikla

---------------------------------------
 
 
 


 

Bažnyčios g. 4, Šakiai,  LT-71120,  svietim.sakiai@is.lt   Tel./Fax: (345) 60762