Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2010-02
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2010-02-02
AT-971
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2010-02-24
AT-220
DĖL SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
2010-02-24
AT-219
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2010-02-23
AT-216
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO Nr.AT-1112 PAKEITIMO
2010-02-18
AT-174
DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2010-02-12
AT-155
DĖL 9-12 KLASIŲ MOKINIŲ GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2010-02-11
AT-153
DĖL ŠEIMŲ IR SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ, GALINČIŲ PRIIMTI VAIKUS BET KURIUO PAROS METU, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2010-02-11
AT-152
DĖL NUMERIŲ IR ADRESŲ SUTEIKIMO PATALPOMS
2010-02-09
AT-146
DĖL DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO KŪRIMO DARBO GRUPES
2010-02-08
AT-145
DĖL KONKURSO „LIETUVOS KOVŲ UŽ LAISVĘ IR NETEKČIŲ ISTORIJA“ ORGANIZAVIMO
2010-02-04
AT-134
DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2010-02-04
AT-123
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR.AT-568 PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-02-02
AT-114
DĖL RAJONINĖS 7-10 KLASIŲ MOKINIŲ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2010-02-02
AT-113
DĖL MOKINIŲ INFORMATIKOS OLIMPIADOS RESPUBLIKINIO ETAPO ATRANKINĖS DALIES ORGANIZAVIMO
2010-02-01
AT-109
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR.AT-276 PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-02-23
AT- 215