Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2010-05
ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2010-05-28
AT-683
ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2010-05-28
AT-683
ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2010-05-28
AT-682
ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2010-05-28
AT-681
ĮSAKYMAS DĖL BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2010-05-28
AT-678
ĮSAKYMAS DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO PATVIRTINIMO
2010-05-27
AT-675
ĮSAKYMAS DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO PATVIRTINIMO
2010-05-27
AT-674
ĮSAKYMAS DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO PATVIRTINIMO
2010-05-27
AT-673
ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VERTINIMO KOMISIJŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO
2010-05-25
AT-658
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2010-05-24
AT-646
ĮSAKYMAS DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2010-05-24
AT-645
ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2010-05-20
AT-637
ĮSAKYMAS DĖL ATIDĖTŲ DAILĖS KŪRYBINIŲ UŽDUOČIŲ VERTINIMO
2010-05-19
AT-627
ĮSAKYMAS DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2010-05-19
AT-625
ĮSAKYMAS DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2010-05-18
AT-623
ĮSAKYMAS DĖL MAŠTAIČIŲ, NARKŪNŲ PILIAKALNIO SU PRIEŠPILIAIS IR GYVENVIETE A1502K APAUGUSIŲ MIŠKU, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS SUDARYMO
2010-05-13
AT-614
ĮSAKYMAS DĖL ATIDĖTŲ MUZIKOS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO KŪRYBINIŲ UŽDUOČIŲ VERTINIMO
2010-05-12
AT-610
ĮSAKYMAS DĖL VERTINIMO KOMISIJŲ SUDARYMO, VERTINIMO CENTRO ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
2010-05-11
AT-607
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ PATIKSLINIMO
2010-05-05
AT-583
ĮSAKYMAS DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2010-05-05
AT-575
ĮSAKYMAS DĖL LIETUVIŲ KALBOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMO CENTRŲ SKYRIMO
2010-05-05
AT-572
ĮSAKYMAS DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2010-05-04
AT-568
ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2010-05-04
AT-567
ĮSAKYMAS DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO UŽDUOČIŲ IŠDAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKŲ TVIRTINIMO
2010-05-04
AT-564
ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2010-05-03
AT-563
ĮSAKYMAS DĖL DELEGAVIMO Į PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS GRUPĘ
2010-05-03
AT-559
ĮSAKYMAS DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2010-05-05
AT- 578
ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2010-05-05
AT- 576