Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2011-03
DĖL AUTOMOBILIŲ KURO VASAROS NORMOS NUSTATYMO
2011-03-30
AT-504
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2011-03-29
AT-495
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ SKYRIMO
2011-03-28
AT-469
DĖL MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2011-03-24
AT-448
DĖL PRADINIŲ KLASIŲ KONKURSŲ ORGANIZAVIMO
2011-03-24
AT-447
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-03-21
AT-429
DĖL DAILĖS KŪRYBINĖS UŽDUOTIES VERTINIMO
2011-03-21
AT-428
DĖL JAUNIMO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-03-18
AT-421
DĖL LEIDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2011-03-18
AT-417
DĖL LEIDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ,
2011-03-18
AT-416
DĖL LEIDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2011-03-18
AT-415
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2011-03-17
AT-410
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-03-16
AT-407
DĖL 5-8 KLASIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2011-03-15
AT-405
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2011-03-14
AT-404
DĖL 7- 8 KLASIŲ GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2011-03-14
AT-403
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2011 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2011-03-14
AT-396
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-03-14
AT-395
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO
2011-03-08
AT-379
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO BALTKALNIO G.32A, KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTE, ŠAKIŲ RAJONE, PERTVARKYMO PLANO,
2011-03-07
AT-369
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO BALTKALNIO G.32A, KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTE, ŠAKIŲ RAJONE, PERTVARKYMO PLANO,
2011-03-07
AT-369
DĖL PROGRAMŲ VYKDYTOJŲ SĄRAŠŲ SU JIEMS PRISKIRTAIS ASIGNAVIMAIS TVIRTINIMO
2011-03-02
AT-342
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIM
2011-03-01
AT-311
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS 2011 M. ŠVIETIMO RENGINIŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
2011-03-01
AT-310
DĖL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IR LĖŠŲ SUMŲ TVIRTINIMO
2011-03-01
AT-309