Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2011-03
DĖL AUTOMOBILIŲ KURO VASAROS NORMOS NUSTATYMO
2011-03-30
AT-504
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2011-03-29
AT-495
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ SKYRIMO
2011-03-28
AT-469
DĖL MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2011-03-24
AT-448
DĖL PRADINIŲ KLASIŲ KONKURSŲ ORGANIZAVIMO
2011-03-24
AT-447
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-03-21
AT-429
DĖL DAILĖS KŪRYBINĖS UŽDUOTIES VERTINIMO
2011-03-21
AT-428
DĖL JAUNIMO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-03-18
AT-421
DĖL LEIDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2011-03-18
AT-417
DĖL LEIDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ,
2011-03-18
AT-416
DĖL LEIDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS SKLYPO PLANĄ, PRILYGINAMĄ DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2011-03-18
AT-415
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2011-03-17
AT-410
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-03-16
AT-407
DĖL 5-8 KLASIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2011-03-15
AT-405
DĖL LĖŠŲ REPREZENTACIJAI SKYRIMO
2011-03-14
AT-404
DĖL 7- 8 KLASIŲ GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2011-03-14
AT-403
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2011 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2011-03-14
AT-396
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-03-14
AT-395
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO
2011-03-08
AT-379
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO BALTKALNIO G.32A, KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTE, ŠAKIŲ RAJONE, PERTVARKYMO PLANO,
2011-03-07
AT-369
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO BALTKALNIO G.32A, KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTE, ŠAKIŲ RAJONE, PERTVARKYMO PLANO,
2011-03-07
AT-369
DĖL PROGRAMŲ VYKDYTOJŲ SĄRAŠŲ SU JIEMS PRISKIRTAIS ASIGNAVIMAIS TVIRTINIMO
2011-03-02
AT-342
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIM
2011-03-01
AT-311
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS 2011 M. ŠVIETIMO RENGINIŲ GRAFIKO TVIRTINIMO
2011-03-01
AT-310
DĖL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IR LĖŠŲ SUMŲ TVIRTINIMO
2011-03-01
AT-309