Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2011-04
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. AT-396 ,,DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2011 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-04-29
AT-648
DĖL PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-04-29
AT-643
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2011-04-28
AT-633
DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS IR VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2011-04-28
AT-629
DĖL KOMISIJOS MOKINIŲ ATRANKAI Į VASAROS STOVYKLAS SUDARYMO
2011-04-28
AT-627
DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-04-27
AT-625
DĖL ŠVIETIMO PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2011-04-27
AT-624
DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS SKYRIMO VAIDUI LITINSKUI
2011-04-27
AT-621
DĖL PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-04-26
AT-620
DĖL KOMISIJOS BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-04-26
AT-618
DĖL VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO GRUPIŲ SUDĖČIŲ TVIRT
2011-04-21
AT-613
DĖL TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO SKYRIMO
2011-04-21
AT-612
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2011-04-20
AT-611
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO UŽDUOČIŲ IŠDAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKŲ TVIRTINIMO
2011-04-19
AT-602
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-04-19
AT-597
DĖL DELEGAVIMO Į PROJEKTO ĮGYVENDINO PRIEŽIŪROS GRUPĘ
2011-04-19
AT-596
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-04-18
AT-595
DĖL ALGIMANTO DAMIJONAIČIO KANDIDATŪROS SIŪLYMO UŽIMTI RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGAS
2011-04-18
AT-594
DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2011-04-14
AT-589
DĖL 7-8 KLASIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2011-04-14
AT-588
DĖL 2010 - 2011 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS RAJONE
2011-04-13
AT-582
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. AT-396 ,,DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2011 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2011-04-08
AT-549
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2010 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2011-04-07
AT-544
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2010 METŲ PASKIRSTYTINŲJŲ NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO
2011-04-07
AT-543
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“
2011-04-07
AT-541
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2010 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2011-04-07
AT-539
DĖL KALBŲ ĮSKAITŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2011-04-06
AT-536
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 21 D. ĮSAKYMO NR.AT-79 IR 2011 M. VASARIO 3 D. ĮSAKYMO NR.AT-154 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2011-04-04
AT-526
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-04-04
AT-524
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2011-04-04
AT-523