Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2011-04
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. AT-396 ,,DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2011 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2011-04-29
AT-648
DĖL PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-04-29
AT-643
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2011-04-28
AT-633
DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS IR VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2011-04-28
AT-629
DĖL KOMISIJOS MOKINIŲ ATRANKAI Į VASAROS STOVYKLAS SUDARYMO
2011-04-28
AT-627
DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-04-27
AT-625
DĖL ŠVIETIMO PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2011-04-27
AT-624
DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS SKYRIMO VAIDUI LITINSKUI
2011-04-27
AT-621
DĖL PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-04-26
AT-620
DĖL KOMISIJOS BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2011-04-26
AT-618
DĖL VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO GRUPIŲ SUDĖČIŲ TVIRT
2011-04-21
AT-613
DĖL TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO SKYRIMO
2011-04-21
AT-612
DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI MOKYKLOSE SKYRIMO
2011-04-20
AT-611
DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO UŽDUOČIŲ IŠDAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKŲ TVIRTINIMO
2011-04-19
AT-602
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2011-04-19
AT-597
DĖL DELEGAVIMO Į PROJEKTO ĮGYVENDINO PRIEŽIŪROS GRUPĘ
2011-04-19
AT-596
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ
2011-04-18
AT-595
DĖL ALGIMANTO DAMIJONAIČIO KANDIDATŪROS SIŪLYMO UŽIMTI RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGAS
2011-04-18
AT-594
DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2011-04-14
AT-589
DĖL 7-8 KLASIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2011-04-14
AT-588
DĖL 2010 - 2011 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS RAJONE
2011-04-13
AT-582
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. AT-396 ,,DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2011 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2011-04-08
AT-549
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2010 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2011-04-07
AT-544
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2010 METŲ PASKIRSTYTINŲJŲ NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO
2011-04-07
AT-543
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“
2011-04-07
AT-541
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2010 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2011-04-07
AT-539
DĖL KALBŲ ĮSKAITŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS
2011-04-06
AT-536
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 21 D. ĮSAKYMO NR.AT-79 IR 2011 M. VASARIO 3 D. ĮSAKYMO NR.AT-154 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2011-04-04
AT-526
DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SKYRIMO
2011-04-04
AT-524
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2011-04-04
AT-523